Sunteți pe pagina 1din 19

TEMA 3:

Noțiuni generale despre


impozite. Sistemul fiscal al
României
Noțiuni generale despre impozite
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 5
Conținutul temei

Noțiuni  Conținutul și rolul


impozitelor
generale  Principiile impunerii
despre  Elementele impozitului
impozite  Cadrul legal al
impozitării
 Tipologia impozitării
Rezultatele așteptate ale cursului

Studenții vor fi capabili să:

• Definească corect conceptul de impozit

• Cunoască principiile care stau la baza unei impozitări eficiente și echitabile

• Înțeleagă terminologia de bază utilizată în analiza impactului impozitelor asupra


economiei, ce include noțiunile de bază de impozitare și structura cotelor de impozitare

• Discute modul în care este distribuită povara fiscală


Mick Jagger

"I love America,


but I can't spend
the whole year
here. I can't afford
the taxes."
Ce sunt  Formă de prelevare a
impozitele? unei părţi din veniturile
şi/sau averea
Această prelevare se face:
• în mod obligatoriu
persoanelor fizice şi
• cu titlu definitiv juridice la dispoziţia
(nerambursabil)
statului în vederea
fără contraprestaţie
acoperirii cheltuielilor

directă din partea
statului.
publice.
Rolul impozitelor

Pe plan financiar
• principalul mijloc de procurare a resurselor financiare
necesare acoperirii cheltuielilor publice
Pe plan economic
• utilizarea impozitelor ca mijloc de intervenţie în activitatea
economică
Pe plan social
• se procedează la redistribuirea unei părţi importante din PIB
între grupuri sociale şi indivizi, între persoane fizice şi juridice
Principiile impunerii (I)
Adam Smith, 1776, Wealth of Nations
Principiul echității Principiul certitudinii

contribuţii în  mărimea impozitelor


datorate de fiecare
funcţie de persoană să fie certă şi nu
arbitrară, termenele,
veniturile pe modalitatea şi locul de
care le obţin plată să fie stabilite fără
echivoc, pentru a fi
contribuabilii cunoscute şi respectate
de fiecare plătitor
Principiile impunerii (II)
Adam Smith, 1776, Wealth of Nations
Principiul comodității Principiul randamentului
 impozitelesă fie  sistemul fiscal să
percepute la asigure încasarea
termenele şi la impozitelor cu un
modul cel mai minim de cheltuieli
convenabil pentru şi să fie cât mai
contribuabil puţin apăsător
pentru plătitori
 Martie1990, Londra
 Reformă privind impozitarea introdusă
de cabinetul Primului Ministru al Marii
London Poll Tax Riot Britanii, Margaret Thatcher
 Înlocuirea impozitelor pe proprietate
calculate proporțional cu valoarea
proprietății imobiliare cu un impozit de
tipul ”capitației”, a cărei valoare era
aceeași pentru toți contribuabilii,
indiferent de faptul că aceștia erau
bogați sau săraci
 Rezultate:
 Răniți, peste 400 de oameni
 Persoane arestate aproximativ 350
Focus -  Echitate fiscală pe orizontală

Principiul  Echitate fiscală pe verticală


 Cote proporționale

echității fiscale  Cote progresive (simple sau compuse)


 Cote regresive
 Progresivitate/regresivitate
 Rosen (1992): definirea noţiunilor de
impozitare regresivă şi progresivă este
destul de ambiguă. De aceea se
apelează la rata medie a impozitării,
adică proporţia de impozit pe venit.
 Dacă rata medie de impozitare creşte
odată cu venitul, atunci este vorba
despre impozitare progresivă
 Dacă rata medie de impozitare scade
odată cu creşterea venitului, atunci
este vorba despre impozitare regresivă.
Presiunea fiscală la nivel
macroeconomic (rata
medie a impozitării la
nivel macroeconomic)

𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒


𝑃𝑓 = ∙ 100
𝑃𝐼𝐵
 impozitele trebuie să fie stabilite în strânsă
legătură cu beneficiile pe care contribuabilii le
primesc sub forma bunurilor şi serviciilor publice

Principiul beneficiului  în acest caz, echitatea pe orizontală


presupune ca cei ce beneficiază de aceeaşi
cantitate de servicii publice să plătească
aceeaşi sumă de bani sub formă de impozit

 în acest caz, echitatea pe verticală presupune


ca cei care beneficiază de cantităţi mai mari
să plătească impozite mai mari în comparaţie
cu cei ce beneficiază de bunurile publice , dar
în cantităţi mai mici
 cei care nu beneficiază de servicii publice nu
sunt nevoiţi să plătească impozit

 teoria beneficiului face legătură între


impozitare şi cheltuielile publice
 randament fiscal ridicat
 impozitul să aibă un caracter universal
 să nu existe posibilităţi de sustragere de la
impunere
Principii de politică
 volumul cheltuielilor privind stabilirea
financiară materiei impozabile, calcularea şi
perceperea impozitelor să fie cât mai
redus posibil

 stabilitate
 randamentul impozitului rămâne constant
de-a lungul întregului ciclu economic
 randamentul unui impozit nu trebuie
neapărat să sporească odată cu
creşterea volumului producţiei şi a
veniturilor şi nici să scadă în perioadele de
criză

 elasticitatea
 impozitul să odată fi adaptat în
permanenţă necesităţilor conjuncturale de
venituri ale statului
Principii de politică
economică  Folosirea impozitelor ca instrument de
impulsionare a dezvoltării unor ramuri
sau subramuri economice, de
stimulare ori de reducere a
consumului unor mărfuri, de
extindere/restrângere a
exportului/importului unor bunuri
Principii social politice  Promovarea unei politici de
impozitare care să fie în concordanță
cu interesele grupurilor pe care
partidul de guvernământ le
reprezintă
 Utilizarea impozitelor pentru
corectarea/stimularea anumitor
comportamente sociale
 a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu
diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu
forma de proprietate, asigurand conditii egale
Codul Fiscal al investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de
României

norme juridice clare, care sa nu conduca la
interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea
si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru
fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari
si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si
sa poata determina influenta deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
 c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice,
prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de
marimea acestora;
 d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii
pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,
astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la
efecte retroactive defavorabile pentru persoane
fizice si juridice, in raport cu impozitarea in
vigoare la data adoptarii de catre acestea a
unor decizii investitionale majore.
Elementele impozitului (I)

 1)subiectul (plătitorul):
 persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata impozitului
 2)suportatorul:
 persoana care suportă efectiv impozitul
 3)obiectul impunerii:
 materia supusă impunerii
 4)sursa impozitului:
 din ce anume se plăteşte impozitul
 5)unitatea de impunere
 6)cota impozitului
 7)termenul de plată
 8)asietă:
 totalitatea măsurilor permise de lege pe care le iau organele fiscale în
legătură cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului
impozabil, stabilirea mărimii materiei impozabile şi determinarea impozitului
datorat statului
Elementele impozitului (II)
online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI