Sunteți pe pagina 1din 44

TURISM TEMATIC

CETĂTI MEDIEVALE DIN ROMÂNIA


CUPRINS

ARGUMENT................................................................................................................................4
CAPITOLUL I POTENŢIALUL TURISTIC AL ROMÂNIEI...............................................6
1.1 Potenţialul turistic natural al României......................................................................……..6
1.2 Potenţialul turistic antropic al României..............................................................................9
CAPITOLUL II CETĂŢI MEDIEVALE ALE ROMÂNIEI.................................................11
2.1. Cetăți din Moldova............................................................................................................11
2.2. Cetăți din Bucovina...........................................................................................................11
2.3 Cetăți din Maramureș.........................................................................................................13
2.4 Cetăți din Crișana...............................................................................................................14
2.5 Cetăți din Banat..................................................................................................................15
2.6 Cetăți din Oltenia................................................................................................................16
2.7 Cetăți din Muntenia............................................................................................................18
2.8 Cetăți din Dobrogea............................................................................................................19
2.9 Cetăți din Transilvania………………………………………………………….………...20
CAPITOLUL III OFERTĂ TURISTICĂ - CIRCUIT ÎN TRANSILVANIA….……....….24
Program circuit…...…………………………………………….………………………….……25
Analiza de preț………………………..……………………………………….………….……..39
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….……………………...…40
ANEXE……………………………………………………………….……...…………………41

2
ARGUMENT

Incepend cu a doua jumatate a secolul al xx lea, turismul a devenit una dintre


cele mai complexe ramuri economice din lume, in derularea sa fiind implicata intreaga
societate. In acelasi timp turismul reflecta intreaga societate si poate fi considerata un
adevarat barometru al acestuia. Turismul valorifica superior potentialul natural si
antropic al unei tari sau zone imbunatatindu-le continuu, satisfacand multiple motivatii
umane.
Turismul reprezinta un fenomen economico-social propriu zis civilizatiei
moderne, puternic ancorat in viata societatii si, ca atare aflat intr-o relatie de
interconditionalitate cu aceasta. Astfel, tendintele inregistrate in evolutia economiei
mondiale, atat cele pozitive exprimate de sporirea productiei si, pe baza, a prosperitatii
generale, de itensificare a schimbarilor internationale si largirea coperarii dintre state cat
si cele negative precum crizele sau perioadele de recesiune economica.
Pornind de la premisa, ca turismul se refera, in esenta, la calatoriile oamenilor
in afara resedintei obisnuite, definirea continutului acestuia adice in discutie aspecte cum
sunt: scopul calatoriei, durata si distanta deplasarii, precum si caracteristicile subiectului
calatoriei, respectiv ale turismului. Ca urmare, cele mai multe dintre tudiile consacrate
acestui domeniu opereza cu analiza intercorelata a categoriilor de ,,turism” si ,,turist”.
Ultimul secol de cultură şi civilizaţie a societăţii umane a arătat că turismul s-a
diversificat în mod continuu şi că prezintă din ce în ce mai multe produse “culturale”, care se
bazează pe vizitarea monumentelor sau descoperirea unor moduri de viaţă inedite si singulare.
Această nouă orientare va contribui la integrarea tot mai atractivă a bunurilor si la conservarea
tradiţiilor naţionale.
De-a lungul acestui sfârşit de secol turismul cultural şi-a creat propria dilemă: beneficii
directe pentru orizontul de experienţă şi cultură al vizitatorilor, de venituri pentru societăţile de
turism şi apariţia, în condiţii de valorificare, a unor situaţii de degradare a bunurilor culturale.
Din acest punct de vedere este foarte important ca ţările care deţin un patrimoniu cultural bogat
şi variat, mai ales în plan arhitectual, trebuie să-şi selecteze valorile de patrimoniu pe care le
promovează pe piaţa turistică.

3
Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea
desfășurată în alte sectoare-cheie din economia mondială (industrie, agricultură, comerț).
Privit ca un fenomen social-economic creator de beneficii, turismul a fost definit în mai
multe feluri: „arta de a călători pentru propria plăcere” (M.Peyromarre Debord); „activitate în
timpul liber care constă în a voiaja sau locui departe de locul de reședință,pentru distracție,
odihnă, îmbogățirea experienței și culturii, datorită cunoașterii unor noi aspecte umane și a unor
peisaje necunoscute.” ( Jan Medecin).
Activitatea turistică este bine susținută de un valoros potențial turistic, natural, antropic
diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism.
Dacă te pasionează istoria, atunci castelele şi palatele sunt cu siguranţă pe lista ta de
obiective turistice atunci când faci o excursie în ţară! Istoria, dar şi cultura şi mitul se împletesc
în frumuseţea acestor construcţii, iar o vizită în oricare dintre ele îţi poate dezvălui detalii
fascinante despre trecut.
Află cum trăiau familiile regale, cum arătau interioarele palatelor şi castelelor lor, atât în
cele mai intime încăperi, cât şi în camerele deschise pentru servitori.

4
CAPITOLUL I
POTENŢIALUL TURISTIC AL ROMÂNIEI

I.1 POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL AL ROMÂNIEI

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale bogate.


Traversată de apele Dunării, România are un scenariu sensibil, incluzând frumoșii și împăduriții
Munţii Carpaţi, Coasta Mării Nege și Delta Dunării, care este cea mai mare deltă europeană atât
de bine păstrată. Cu rolul de a puncta peisajele naturale sunt satele rustice, unde oamenii de
acolo trăiesc și mențin pentru sute de ani tradiițiile. În România este o abundență a arhitecturii
religioase și a orașelor medievale și a castelelor.
În ultimii ani, România a devenit o destinație preferată pentru mulți europeni (mai mult
de 60% dintre turiștii străini provin din țările membre UE), rivalizând și fiind la concurență cu
țări precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania. 
Staţiuni precum Mangalia, Saturn, Venus, Neptun, Olimp și Mamaia (numite uneori și Riviera
Română) sunt printre principale atracții turistice pe timp de vară.
În timpul iernii, stațiunile de schi de pe Valea Prahovei și din Poiana Braşov sunt
destinațiile preferate ale turiștilor străini. Pentru atmosfera lor medievală și pentru castelele
aflate acolo, numeroase orașe transilvănene precum Sibiu, Braşov, Sighişoara, Cluj-
Napoca sau Târgu Mureş au devenit niște importante puncte de atracție pentru turiști. De curând
s-a dezvoltat și turismul rural ce se concentrează asupra promovării folclorului si a tradiţiilor.
 Principalele puncte de atracție le reprezintă Castelul Bran, mânăstirile pictate din nordul
Moldovei, bisericile din lemn din Transilvania ori Cimitirul Vesel din Săpânţa. Alte atracții
turistice importante din România sunt cele naturale precum Delta Dunării, Porţile de
Fier, Peştera Stânişoara și încă alte câteva peșteri din Munţii Apuseni.
Bucovina este situată în partea de nord a României, în nord-vestul Moldovei. Regiune montană
pitorească, cu tradiții etnografice ce dăinuie nealterate, Bucovina se remarcă printr-o activitate
turistică dinamică, datorată în primul rând mânăstirilor. Cele cinci mânăstiri cu pictură
exterioară, intrate în patrimoniul turistic mondial, își păstreaza frumusetea după mai bine de 450
de ani.

5
 Relieful:
Exprimat printr-o paletă generoasă de forme: munţi, dealuri şi podişuri, câmpii, chei şi
defilee, fâşie de litoral, deltă etc. – oferă condiţii
pentru o complexă exploatare turistică.
Munţii Carpaţi acoperă o treime din suprafaţa
ţării şi se impun ca zonă turistică importantă prin:
 diversitate peisagistică, asociată
structurilor geologice şi tipurilor de relief
precum şi alternanţei unităţilor montane
cu cele submontane şi depresionare;
 accesibilitate, datorită poziţiei centrale,
configuraţiei, faptului că sunt străbătuţi de numeroase văi şi cursuri de râuri, altitudinii
mai reduse;
 potenţialul speologic bogat: peste 10.000 de peşteri;
 complexitate – varietatea formelor de relief, asociată cu prezenţa unei bogate reţele
hidrografice, fond cinegetic, domeniu schiabil, aşezări umane, oferind posibilitatea
practicării celor mai diverse forme de turism: drumeţie, alpinism, schi, odihnă, vânătoare
şi pescuit, cercetare ştiinţifică.
Zona dealurilor subcarpatice si podişurilor, deşi mai modestă din punctul de vedere al
potenţialului, se impune atenţiei în special prin bogăţia şi varietate resurselor balneare (cu peste
200 de localităţi ce dispun de factori naturali de cură, cu resurse ce pot fi utilizate în tratarea a
14 tipuri de afecţiuni). Între elementele potenţialului balnear se remarcă:
 apele minerale şi termale;
 lacuri terapeutice;
 nămoluri terapeutice;
 emanaţii naturale de gaze terapeutice de tipul mofetelor şi solfatarelor specifice
munţilor;
 vulcanici;
 salinele;
 aeroionizarea.
Zona de câmpie se înscrie în circuitul turistic cu puţine atracţii naturale, reprezentate de
vegetaţie (areale forestiere şi floră specifică), fond cinegetic şi piscicol, reţea hidrografică (râuri
şi lacuri) şi resurse balneare (lacuri sărate, nămoluri, ape minerale, bioclimat).

6
Litoralul prezintă o mare varietate de atracţii, oferind condiţii pentru o gamă largă de
forme de turism: cură heliomarină, sporturi nautice, odihnă şi recreere, tratament balneo-
medical, cercetare ştiinţifică. Dintre elementele sale definitorii se impun, prin valoarea lor, plaja,
apa de mare, bioclimatul marin, resursele balneare, vegetaţia.
Delta Dunării reprezintă prin suprafaţă (4.375 kmp împreună cu sistemul lagunar
Razim-Sinoe), alcătuire (o reţea densă de canale, gârle, bălţi şi lacuri alternând cu uscatul –
grindurile), varietate şi originalitate peisagistică şi faunistică, una dintre cele mai valoroase şi
complexe zone turistice din ţara noastră. Printre componentele sale de mare atracţie se numără:
 plajele întinse, în zona litorală;
 prezenţa dunelor de nisip;
 Vegetaţie de mare varietate;
 Faună piscicolă şi ornitologică, cu multe specii ocrotite;
 Fond cinegetic şi piscicol bogat şi variat;
Delta Dunării are statutul de rezervaţie a biosferei.

 Hidrografia – definită de o vastă reţea de râuri


de graniţă (Dunăre, Prut, Tisa) şi interioare (Olt,
Argeş, Mureş, Siret, Jiu, Someş, Târnave) şi
debitul acestora, de numeroasele lacuri naturale
de factură foarte diversă şi situate pe toate
treptele de altitudine, de varietatea apelor
subterane, constituie o remarcabilă atracţie
turistică.

 Clima – ca element component al potenţialului


turistic natural, contribuie, pe de o parte, la crearea
ambianţei favorabile călătoriilor, în general, prin
valorile de temperatură înregistrate, regimul eolian
şi pluviometric şi, pe de altă parte, constituie un
motiv special de deplasare. Este vorba de calitatea
sa de factor de cură (climat excitant-solicitant în zonele de litoral, sedativ în zonele de
deal şi podiş şi tonic-stimulent în zonele montane), climatologia fiind un mijlc terapeutic
eficient în cazul multor afecţiuni, şi de element indispensabil practicării unor sporturi.

7
 Vegetaţia – este şi ea un factor de stimulare a călătoriilor turistice; reprezentată prin
pajişti, arborete, areale forestiere – valoroase prin suprafeţele pe care se întind, bogăţia şi
varietatea speciilor, distribuţia teritorială – ca şi prin existenţa unor specii deosebite, rare,
monumente ale naturii, vegetaţia are o multiplă funcţie turistică (cercetare ştiinţifică,
organizarea de parcuri naturale ca destinaţii de vacanţă, odinhă, recreere, tratament).

 Fauna – are, din punct de vedere turistic, importanţă


cinegetică, estetică şi ştiinţifică. Fondul cinegetic şi
piscicol, prin bogăţia şi varietatea speciilor, densitatea,
valoarea trofeelor reprezintă principala atracţie pentru
turismul de vânătoare şi pescuit sportiv.

1.2 POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC AL ROMÂNIEI

România dispune de un bogat şi valoros potenţial antropic, rezultat al istoriei de peste


două milenii a poporului nostru în acest spaţiu geografic.
Resurse turistice antropice:
 Potențialul cultural-istoric
Vestigii arheologice
 Cetăți dacice;
 Cetăți grecești;
 Cetăți daco-romane;
 Cetăți medievale;
 Cetăți țărănești fortificate.
Monumente istorice și de artă
 Mănăstiri-O mănăstire este un așezământ religios în care trăiesc, după anumite
reguli ascetice, călugări sau călugărițe, sau un ansamblu de clădiri care alcătuiesc
un astfel de așezământ. Mănăstirile de cult catolic au biserica pe una dintre
laturile curții interioare, în jurul căreia se află:
 Biserici-comunitate religioasă de adepți ai aceluiași cult.
 Castele si palate-Trebuie observată diferența dintre palat și castel. Apelativul
palat este rezervat unui edificiu urban, în vreme ce numim castel un edificiu rural.
 Monumente de artă-

8
Elemente etnografice si folclorice
 Arhitectura si tehnica populară specifică
 Crearea artistică, producția meșteșugărească și artizanatul
 Obiceiuri, tradiții populare
Instituții și evenimente cultural artistice
 Edificiile unor instituții culturale
 Muzee și case memoriale
 Evenimente cultural de tipul festivitățiilor culturale
 Palate
 Biblioteci
 Sate turistice
 Potențialul tehnico-economic :
 Baraje de acumulare
 Poduri
 Transfăgărășanul și alte elemente tehnico-economice care pot contrituii
atracții

 Potențialul socio-demografic:
 Orașele prin arhitectura specifică, valorile de artă sau evenimentele pe care le
găzduiesc
 Localitățile rurale care oferă și condițiile deosebit pentru petrecerea timpului liber

9
CAPITOLUL II
CETĂŢI MEDIEVALE ALE ROMÂNIEI

2.1Cetăţi din Moldova


Ecoul celor opt secole ale aprigului Ev Mediu romînesc poartă spre noi zăngănitul săbiilor,
alterînd mereu cu sunetul liniştitor al mistriilor şi răpăitul armelor de foc, urmat de cîntecul
făcut să înflorească lemnul crestat şi piatra edificiilor menite să înscrie, pe rabojul timpului,
scump plătitele victorii ale neamului nostru.
 Cetatea Neamț
Cetatea Neamț este o cetate medievală din
Moldova, aflată la marginea de nord-vest a
orașului Târgu Neamț.
Cetatea Neamț făcea parte din sistemul de
fortificații construit în Moldovaa la sfârșitul
secolului al XIV-lea, în momentul apariției
pericolului otoman. Sistemul de fortificații
medievale cuprindea așezări fortificate (curți
domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de
apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci.
Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, a fost fortificată în
secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul
domnitorului Mihai Racoviță.
Cetatea Neamț a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Neamț din anul
2004.

2.2. Cetăți din Bucovina


Ținutul Bucovinei de astăzi corespunde cu aproximație cu județul Suceava si cuprinde
doar partea de sud a Bucovinei istorice, în timp ce partea de nord a rămas în componența
Ucrainei.
Peisajul ținutului este de o variată frumusețe, corespunzând reliefului care coboară
gradual de la vest la est: munții (versantul estic al Carpaților Orientali), coline (Subcarpații)
și platouri înalte (Platoul Moldovei).

10
Ținuturile Bucovinei înglobeaza pagini de istorie, tradiții și obiceiuri străvechi,
monumente unice și meșteșuguri specifice, ctitorii medievale care atesta o permanență
spirituală și istorică a locuitorilor acestor meleaguri.
Zona este presărată pe toată întinderea ei cu biserici și mănăstiri renumite pentru picturile
exteriore și interioare, edificii unice in lume.

 Cetatea de Scaun a Sucevei

Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate
medievală aflată la marginea de est a
orașului Suceava (în nord-estul Romîniei).
Ea se află localizată pe un pinten terminal al
unui platou aflat la o înălțime de 70 m față
de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea
întreaga vale a Sucevei.

Este preferată folosirea termenului de


Cetatea de Scaun a Sucevei și nu a celui de
Cetatea Sucevei, deoarece în Suceava au existat două cetăți: Cetatea de Scaun și Cetatea de
Apus Cetatea Șcheia ) ambele fiind construite de domnitorul Petru I Mușat (1375-1391).

Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul
secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolulu otoman. Sistemul de fortificații medievale
cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri
cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță
strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de
piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci.

Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-


lea de Petru I Mușat a fost fortificată în secolul al XV-
lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVII-lea (1675) de Dumitrașcu Cantacuzino. În
prezent, Cetatea Sucevei se află în ruine.

11
 Cetatea Scheia
Cetatea Scheia denumită și Cetatea de Apus a Sucevei, este în prezent o cetate în ruine.
Cetatea Scheia se află situată la cea 1,5 km nord vest de oraș, pe fruntea crestei dealului Zamca,
în locul numit Septilici. Alegerea acestui punct pentru construirea cetații a fost dictată de motive
strategice, de aici putând fi supravegheate drumurile dinspre nord și vest.
Cercetările arheologice întreprinse timp de mai mulți ani au scos la iveală ruinele unei cetăți,
construită la sfarșitul secolului al XlV-lea, în timpul domniei lui Petru I Mușat.
Cetatea are forma unui romb cu laturile aproape paralele si egale (36 m lungime în interior, 3
m grosime), la fiecare colț cu câte un turn de forma rectangulară.
Zidurile au fost lucrate din bolovani de carieră nefasonați, care ating mărimi între 0,40-0,50
m.
Din același material au fost ridicate si turnurile cetații. Dacă luăm în considerație lungimea
zidurilor obținem o suprafață a cetății de 1.450 metri pătrați, iar perimetrul interior este de cea
260 m. Din cele patru turnuri de colț, doar unul singur s-a păstrat la suprafața solului.
Se remarcă și alte elemente constitutive ale cetații, care s-au mai păstrat și au fost depistate in
cursul cercetărilor arheologice: contraforturile, pavajul de incintă, șanțul de apărare, intrarea.
Calculele care pornesc de la producția cuptoarelor de ars piatra de var de la Scheia arată că
cele 140 vagoane de var au putut da 7.500 tone de mortar, cu care s-au putut construi zidurile
cetății.
Cel mai puternic argument că cetatea Scheia a fost terminată sunt accesoriile special
amenajate: șantul si valul de apărare.

2.3 Cetăți din Maramureș


Ținutul Maramureșului este alcătuit din Depresiunea Maramureșului, aflată pe cursul
superior al Văii Tisei și versanții munților care o înconjoară: Munții Oașului, Munții Tibleș,
Munții Gutâi și Munții Rodnei spre vest si sud, Munții Maramureșului și Carpații Păduroși la est
și nord, fiind o regiune geografică și etno-culturala importantă în istoria noastră.
Sudul Maramureșului istoric aparține în prezent țării noastre, iar partea de nord a
Maramureșului este în estul regiunii Transcarpatia din Ucraina, formată din raioanele Slatina,
Rahau, Teceu și Hust.
Maramureșul este un ținut fabulos, unic prin trăsăturile entice, istorice și tradițiile sale, fiind
o vatră păstrătoare de ginta dacică, sortită, timp de multe veacuri, izolarii. Vigoarea dacilor și
mândria romană au dat naștere unei zone etnice de mare vitalitate si orgoliu, conservatoare și
rezistentă la influențele din afară.

12
 CetateaChioarului
Cetatea este atestată documentar în 1319 drept
reședința familiei nobiliare din zonă, o așa-zisă
familie Gutkelec, o astfel de familie nobiliară
existând și la curtea lui Ștefan al V-lea.
În 1367, cetatea a intrat în posesia lui Drag
(voievod în Maramureș), iar în 1378 apare cu
numele castrum Kewar, aflată în proprietatea
voievozilor maramureșeni Drag și Balc.
Cetatea a fost distrusă și demantelată în 1718 de către autoritățile austrice.

2.4 Cetăți din Crișana


Crișana este o provincie istorică situată în zilele noastre pe teritoriile Romaniei și Ungariei,
având ca delimitari naturale râul Tisa la vest, Munții Apuseni la est, râul Mureș la sud și râul
Someș la nord. Ținutul Crișanei a fost împărțit între România și Ungaria în anul 1920. În partea
din România,
Crișana este compusă din județul Bihor și cea mai mare parte a județului Arad, iar pe
teritoriul Ungariei, din comitatul Bichiș și comitatul Biharia. Capitala tradițională a provinciei
este Oradea.
Alte orașe importante ale acestei regiuni sunt: Arad, Salonta, Beius, Debretin, Bichisciaba și
Giula. Principalele atracții turistice sunt Baile 1 Mai si Baile Felix, dar si Cetatea de piatra Siria,
Cetatea de piatră Soimos, Castelul Curtici și Cetatea Aradului.
 Cetatea Siria
Cetatea Siria, tradusă prin sintagmă „Cetatea
Luminata”, este unul dintre principalele obiective
turistice din județul Arad, fiind localizată într-o
regiune pitorească de la poalele Munților Zarand, la o
altitudine de aproximativ 496 metri, pe o culme
cunoscută sub numele de Dealul Cetății.
 Cetatea Șoimoș
Cetatea Soimos este una dintre cele mai vechi cetăți din întreaga țară, fiind înscrisă pe lista
monumentelor istorice naționale.
Aceasta este localizată într-o regiune pitorească, pe malul drept al Mureșului, pe teritoriul
județului Arad, întreaga zonă fiind încântătoare prin peisajele pe care le oferă.

13
Accesul către Cetatea Soimos se face urmând traseul drumului național DN7, până în Orașul
Lipova, aflat pe malul stâng al Mureșului, la o distanță de aproximativ 35 km de Arad, la
contactul dintre Culoarul Mureșului și Munții Zarand.
Conform istoriei, numele cetății provine de la creșterea șoimilor, activitate desfășurată
aici în timpul Evului Mediu. Legendele spun că Cetatea Soimos ar fi înfrățită cu Cetatea Siria și
Cetatea Dezna, toate trei fiind ridicate de trei surori, însă construcția a fost menționată în
documentele oficiale în anul 1278, fiind ridicată la sfârșitul secolului al XIII-lea, de către o
familie nobiliară, în perioada primelor invazii ale tătarilor. Importanța acestei cetăți a crescut
treptat, fiind stăpânită succesiv de mai mulți conducători care și-au exercitat de-a lungul
timpului influența asupra acestui ținut. În cele din urmă a ajuns sub conducerea Hunedorestilor,
fiind reconstruită de către Iancu de Hunedoara, în a două jumătate a secolului al XIV-lea.
 Cetatea Dezna
Cetatea Dezna este situată în județul Arad, la
poalele Munților Codru Moma, aflându-se la
confluența dintre râurile Moneasa și Sebis. Ceatea a
fost parte din sistemul de apărare din vestul
Transilvaniei. Cetatea datează din secolul al XIII
lea, fiind ridicată în centrul unui cnezat românesc.
Cetatea Dezna a avut o deosebită importanță în
perioada dintre secolele XVI și XVII, când avea rol în sistemul de apărare al Transilvaniei, în
special după căderea Inelului în mâna turcilor. Acest lucru a determinat întărirea structurii
cetății, în special al bastionului din partea nord-estică. În această perioadă au fost adăugate
ziduri paralele față de cele vulnerabile, întărirea fiind făcută din piatră de stâncă, piatră de rău și
cărămidă. În urma acestor modificări, Cetatea Dezna a moștenit un aspect renascentist, ducând
cu gândul la Cetatea Soimos.
Aceasta a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1318, an în care a fost
transformată în reședința regală sub Carol Robert de Anjou. Timp de douăzeci și doi de ani,
între 1574 și 1596 a fost sub dominație turcă, iar după a două cucerire turcă din anul 1658
cetatea a început să se ruineze și să dispară ca fortificație.

2.5 Cetăți din Banat


Banatul este o veche provincie istorică care cuprinde în ziua de azi zone din România, Serbia
(Banatul Sârbesc) și o foarte mică parte din Ungaria.
Granițele naturale ale ținutului sunt râurile Mureș și Tisa, Dunărea și Culoarul Timiș -
Cerna.

14
Bogăția patrimoniului natural, arhitectural și cultural este dată atât de unicitatea faunei și
florei ce se regăsește în parcurile naționale, naturale și rezervații, rețeaua bogată de râuri, lacuri
naturale și de acumulare, de prezența fluviului Dunărea și a microdeltei Balta Nera, arhitectura
unor clădiri de patrimoniu specifică diferitelor stiluri arhitecturale, dar nu în ultimul rând
etnografia și folclorul păstrate nealterate în această regiune. Gastronomia este foarte
diversificată și reprezentativă pentru această euroregiune.
 Cetatea Tricule
Pe malul stâng al Dunării, la 4 km în aval de
localitatea Svinita (județul Mehedinți), se află trei
turnuri dintre care unul nu mai este vizibil, pentru
că la începutul secolului trecut ghețurile de pe
Dunăre l-au năruit, iar ce a mai rămas a fost
acoperit de apele fluviului.
Astăzi, toate cele trei construcții se scaldă în
apele Dunării, iar turnul de sud este în întregime
subacvatic. Cetatea Tricule (Tri Kule sau Triculi), a fost ridicată în secolul al XV-lea pentru a
opri expansiunea otomană.

2.6 Cetăți din Oltenia


Ținutul Olteniei este format din județele Olt și Vâlcea, fără zonele la est de râul Olt ce fac
parte din Muntenia, Dolj, Gorj, Mehedinți fără Orșova, Dubova, Eselnita și Svinita ce aparțin
Banatului și județul Teleorman doar cu localitatea Islaz.
Oltenia este străjuită în nord de Carpații Meridionali, iar în vest, sud și est de ape
curgătoare, fluviul Dunărea, respectiv Oltul. Râul Jiu străbate regiunea în două părți aproape
egale, în care relieful uneia pare să se oglindească în cealaltă.
Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici două masive: Parâng și Retezat-
Godeanu. După zona Carpaților regăsim zona subcarpatică, reprezentată printr-un sector de
dealuri și depresiuni. În nord-vest se află Podișul Mehedinți, dealurile Cosustei și depresiunea
Severin. În partea opusă se află Podișul Getic. În sud de află Câmpia Olteniei, fiind cel mai
vestic sector al Câmpiei Române.
 Cetatea Severinului
Cetatea Medievală a Severinului se numără printre cele mai importante monumente istorice
din regiunea județului Mehedinți, fiind localizată într-o frumoasă zonă a Orașului Drobeta
Turnu Severin, în Parcul Dragalina. Conform datelor istorice existențe, se pare că ridicarea

15
Cetății Severinului a început în prima jumătate a secolului al XIII-lea, peste ruinele fostei Cetăți
Drobeta.
Există trei presupuse ipoteze privind numele medieval al Cetății Severinului: una latină, de
la numele împăratului Septimiu Severus, una
slavă, de la cuvântul ”Severnai” sau ”nordic” și
una religioasă, asociată Sfântului Severin de
Noricum.
Ruinele care au mai rămas în prezent din ceea
ce reprezenta odinioară o falnică cetate provin
de la cele două incinte ale construcției, cea
interioară și cea exterioară. Din turnul ce se află
în partea de nord-est se mai păstrează un singur
perete, ce măsoară în jur 11 metri înălțime, 9 metri lungime și 2,5 metri lățime.
Principalul scop pentru care a fost ridicată cetatea a fost cel militar. Construcția a fost
amplasată într-un loc strategic, astfel încât să îi poată ajuta pe romanii care se luptau cu Imperiul
Otoman, ce amenința zona de peste Dunăre. După numeroase încercări eșuate, Cetatea
Severinului a fost în cele din urmă cucerită de ungurii ce au atacat Oltenia și i-au adus în zonă
pe Cavalerii Ioaniți, cărora le-au oferit reședință în Severin.
 Cetatea Dacică Sucidava
Cetatea Sucidava se numără printre primele așezări romano-bizantine ridicate cu mii de ani în
urmă în spațiul carpato danubiano pontic. Vechi punct strategic al tribului dacic al sucilor,
această cetate se găsește undeva la marginea Orașului
Corabia din județul Olt.
Din falnica cetate de odinioară au rămas în prezent
ruinele sale, ziduri și turnuri de apărare, rămase drept
mărturie a ceea ce a existat aici în trecut.
Vestigiile cetății geto dace pot fi văzute și astăzi, după
aproape 2000 de ani de când așezarea a fost construită. Între zidurile de cărămidă roșie, întinse
pe o suprafață de aproximativ două hectare, se presupune că s-a stabilit o comunitate care
ajunsese să numare aproape 3000 de oameni. Între zidurile cetății se mai pot vedea și astăzi
vechile vestigii române. Se găsesc aici ruinele celui mai vechi lăcaș de cult de la Nord de
Dunăre și rămășițele unui vechi sistem de încălzire roman prin pardoseală, despre care s-a aflat
că datează încă din secolul al VI-lea.

16
2.7 Cetăți din Muntenia
Ținutul Munteniei este situat între fluviul Dunărea la sud și est, Carpații Meridionali și
râul Milcov la nord, în timp ce granița vestică este delimitată de râul Olt.
Muntenia are în componența sa județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman, însă fără comuna Islaz și municipiul București. De
asemenea, regiunile situate la est de râul Olt din județele Vâlcea și Olt, precum și sudul județului
Vrancea (la sud de râul Milcov) fac parte din regiunea istorică Muntenia.
Stațiunea Predeal din județul Brașov face parte de asemenea din ținutul Munteniei.
Muntenia împreună cu Oltenia a format principatul medieval al Țării Românești, începând cu
domnia lui Basarab I sau după alți istorici a lui Vladislav I și până la unirea principatelor din
1859. În antichitate zona era locuită de triburile Geților, din neamul Tracilor.

 Cetatea Poenari
Cetatea Poenari, cunoscută și sub numele de
Castelul Poenari, este localizată în partea
nordică a județului Argeș, chiar la intrarea în
Cheile Argesului, reprezentând unul dintre cele
mai cunoscute obiective turistice de pe
Transfăgărășan.
Înălțată falnică pe unul dintre vârfurile
Munților Făgăraș, în apropierea Barajului
Vidraru, cetatea nu se bucură numai de un superb peisaj natural, ci și de o bogată și
impresionantă istorie.
Istoria Cetății Poenari a început în urmă cu sute de ani, datând mai exact de la sfârșitul
secolului al XIV-lea. O primă mențiune a acesteia într-un document oficial se regăsește într-un
vechi hrisov trimis de către regele ungur, Ludovic al V-lea, în care acesta le cerea celor ce
locuiau spațiul în care se găsește astăzi Orașul Sibiu, să întărească această construcție, în scopul
de a face față atacurilor Imperiului Otoman.

 Cetatea Giurgiu
Cetatea Giurgiu este una dintre numeroasele
așezări fortificate ridicate în trecut în spațiul
românesc, pe Insula Giurgiu, pentru a proteja
ținuturile autohtone de cotropitorii străini.

17
Amplasată chiar pe linia Dunării, aceasta a fost unul dintre primele și cele mai importante
puncte de apărare ridicate în Țara Românească
Cetatea Giurgiu a reprezentat de-a lungul timpului un adevărat punct de frontieră între spațiul
bizantin, bulgar și otoman și a trecut prin numeroase atacuri, fiind cucerită succesiv de turci,
romani. Ruinele care se mai păstrează în zilele noastre din falnica cetate sunt dovada cea mai
reprezentativă pentru cele aproximativ 20 de asedii prin care aceasta a trecut.

2.8 Cetăți din Dobrogea


Ținutul Dobrogea este un pământ istoric și geografic ce face parte din teritoriul
României cu județele Constanța și Tulcea și din al Bulgariei prin Silistra și Dobrici, mare parte a
ținutului aflându-se între Dunăre și Marea Neagră.
În antichitate, Dobrogea era cunoscută sub numele de Dacia Pontică, sau Sciția Minor. În
urmă cu 2800 de ani, vasele grecești purtând familii întregi de negustori, meșteșugari, ostași și
marinari, intră în apele Mării Negre de astăzi și o denumesc Pontos Euxeinos. Mulți coloniști
din zona Mării Egee și de pe coasta de sud a Mării Neagre se întemeiază în Dobrogea datorită
posibilităților comerciale.
Coloniștii au întemeiat multe cetăți - porturi de-a lungul timpului, precum: Odessos
(Varna), Apollonia, Callatis, Tomis, Histria, Argamum, iar pe cursul Dunării Aegyssos (Tulcea)
și Axiopolis (Cernavodă).
 Cetatea Histria
Histria, geneza numelui provine din denumirea greacă a Dunării
(Istros) și a fost întemeiată în secolul al VII-lea i.H., mai precis în
anul 657 i.H., devansând cu aproape un secol celelalte trei colonii
grecești de la Pontus Euxin (Tomis a Constanța, Callatis a Mangalia,
Tyras a Cetatea Albă).
Întemeietorii Cetății Histria au fost masele de coloniști greci veniți
din Milet (Turcia de azi). Cetatea Histria a fost identificată, în anul
1868, de către arheologul francez Ernest Desjardins, iar cercetările
arheologice propriu-zise au fost demarate abia în anul 1914 de către arheologul Vasile Parvan.

 Cetatea Carsium
Cetatea întemeiată de Traian în anul 103, pe locul unei așezări
dace și reconstruită de bizantini, Castrul roman Carsium, se află în
județul Constanța, în localitatea Hârșova. Un loc plin de istorie, ce
este profund recomandat spre vizitare.
18
S-au pus numeroase semne de întrebare referitoare la construcția Cetății Carsium, datorită
cercetărilor defectuoase. S-au realizat trei cercetări arheologice în această zonă. Prima, în anul
1939, pe zidurile de nord, o altă în anul 1943 în vest, iar ultima campanie s-a desfășurat în anul
1963 pe suprafața platoului. Însă, în urma acestor cercetări nu s-au găsit răspunsurile referitoare
la fazele de construcție ale castrului roman.
Cetatea a fost cucerită în cursul războiului cu turcii de către Mihai Viteazul, rezistând sub
forma de castru roman până în perioada medievală târzie. Se crede că fortificația a fost
construită pentru unitatea militară Ala (Gallorum) Flaviana.
2.9 Cetăți din Transilvania
Ținutul Transilvaniei, sau Ardealul, după cum mai este cunoscut, este o regiune cu o
istorie tumultoasă de-a lungul vremii, fiind situată în interiorul arcului Carpatic.
În existența sa, Ardealul, a făcut parte din Imperiul Roman, din Regatul Ungariei,
respectiv din Imperiul Austro-Ungar, însă a fost și o perioadă în care a fost independent sub
numele de Principatul Transilvaniei.
Ținutul are în componența sa județele Alba, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna,
Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj și Sibiu. În secolul I până la începutul secolulul al ÎI-lea, pe
teritoriul actual al Transilvaniei s-a aflat centrul politic al regatului Dacia, la cetatea
Sarmizegetusa Regia, în Munții Oraștiei. Transilvania își trage numele din expresia latină Trans
Silvă, ce înseamnă Țara de dincolo de Păduri, datorită pădurilor dese ce acopereau munții ce o
înconjoară.

 Cetatea Alba Carolina


Cea mai mare cetate din România, Cetatea Alba Carolina a fost construită între anii 1715
și 1738, ocupând suprafața de 110 ha și având o construcție impresionantă și impunătoare.
Fortăreața de tip Vauban a fost costruita pe Dealul Citadelei, în orașul medieval Alba Iulia.
Mareșalul principe Eugeniu de Savoia a
fost cel care a inspirat proiectul, fiind cel care a
introdus construcțiile de tip fortificații în Imperiul
Habsburgic.
Cetatea Alba Carolina avea un rol
strategic de apărare, datorită fortificației. Alături
de Ansamblul Brâncuși, Castelul Corvinilor,
Cetățile dacice din Munții Oraștiei, Iașiul Cultural, Mănăstirile din Bucovina și Sibiul istoric,
cetatea a fost numită una din cele șapte minuni ale României.

19
În aprilie 1714 a fost trimis planul cetății la Viena, pentru că pe 26 aprilie generalul
Steinville să primească ordinul de începere a lucrărilor.

 Cetatea Râșnov
Cetatea Râșnov este una dintre cele mai vechi cetăți de apărare, localizată din punct de
vedere geografic în sudul Orașului Râșnov din
județul Brașov, este o principală atracție
turistică.
Aceasta este o cetate țărănească, construită de
către locuitori în Evul Mediu, pe un deal
stâncos, înconjurat de pădure, cu o arhitectură
adaptată reliefului, în secolul al XIV-lea, pe
vremea invaziilor des întâlnite în acea perioadă.
Fiind așezată chiar în drumul care lega pe atunci cele două teritorii românești,
Transilvania și Țara Românească, și anume Culoarul Rucar a Bran, cetatea era invadată deseori
de dușmani, care pătrundeau foarte ușor prin trecătoarea Branului. De aceea, în urmă marii
invazii a tătarilor din anul 1241, precum și în urmă invaziilor care au urmat, locuitorii din Țara
Bârsei, formată din romani și sași, au fost determinați să costruiasca un sistem de apărare
puternic și rezistent, luând astfel naștere Cetatea Râșnovului.
În timp acesta a fost mărită și întărită pentru a găzduii locuitorii din zonă, în timpuri
primejdioase.
În anul, 1341, când Țara Bârsei a fost devastată de către tătari, Cetatea Râșnov și cetățile
din apropierea ei, Cetatea Tâmpă, Cetatea Prejmer și Cetatea Harmanului, sunt singurele care nu
au fost capturate. Mihai Viteazu și soția sa Stâncă s-au refugiat la Cetatea Râșnov, după
pierderea bătăliei de la Miraslau, împotriva alianței dintre trupele habsburgice și a boierilor
ardeleni.

 Cetatea Sighișoara
Monument înscris pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, Cetatea Sighișoara este
centru istoric al municipiului Sighișoara din județul Mureș. Amplasată pe malul sudic al Râului
Târnava Mare, pe locul cetății de acum a există o cetate dacică în secolul al III-lea care a devenit
ulterior romană.

20
Numită în secolul al XII-lea de către coloniștii sași Castrum Sex, cetatea este amplasată pe o
coastă de deal ce are o lungime de 850 metri și este
împărțită în două zone în funcție de altitudine.
Astfel Dealul Cetății (350 metri altitudine) populat în
urma existenței Bisericii Cetății construită la începutul
secolului al XII-lea și Dealul Școlii (429 metri altitudine)
găzduiesc Cetatea Sighisoarei ce este înconjurată de un
zid care are o mărime de 930 m și o înălțime de 14 m.
Existența cetății în secolul al XV-lea este marcată de
moneda proprie a principelui Munteniei susținut de
Sighișoara și de răscoala meșteșugarilor și săracilor împotriva clasei sociale bogate. Dieta
Transilvaniei este un puternic reprezentant al Cetății Sighișoara însă secolul al XVII-lea este
caracterizat de prezența germanilor și a austriecilor ce au avut o mare contribuție la dezvoltarea
orașului în ciuda calamităților, jafurilor și a cutremurelor consemnate în documente. În anul
1848 zona Tarnavelor devine câmpul de luptă al Bătăliei de la Albesti, în cinstea căreia s-a
ridicat satul cu același nume și a fost creat un muzeu în cinstea revolutionarului maghiar Petofi
Sandor, iar în 1918 prima Mare Adunare de la Alba Iulia declară Unirea cu România.
 Cetatea de Baltă
Castelul Bethlen Haller din Cetatea de Baltă este o adevărată bijuterie a Transilvaniei, fiind
situat la aproximativ 60 km de resedința
județului Alba, Orașul Alba Iulia. Localizat
într-o zonă pitorească și încărcată de istorie de
pe Valea Târnavei Mici, acest castel este un
simbol al arhitecturii medievale, înfățișarea sa
fiind inspirată după modelul cunoscutului
Castel Chambord, una dintre mândriile
Franței.
Numele castelului provine de la cel al
cancelarului Transilvaniei, Bethlen Miklos, din dorința căruia a fost construit, în anul 1560. Pe
parcursul unui secol întreg, castelul a avut mai mulți proprietari și o istorie tumultoasă, ajungând
chiar să joace rolul unui depozit de cereale. Inițial, construcția avea doar patru turnuri, abia în
anul 1770 fiind ridicată și partea frontală a castelului, în timpul Contelui Haller, motiv pentru
care în prezent poartă numele de Bethlen – Haller. De existența acestui castel se leagă și o
legendă, care spune că prin încăperile măreței construcții încă mai bântuie sufletul Contelui
Haller, omorât de către șoferul său, care se pare că avea o relație ascunsă cu contesa.
21
 Castelul Bran
Castelul Bran este situat la doar 30 km de Orașul
Brașov, între Munții Bucegi și Munții Piatra
Craiului, munți separați de Culoarul Rucăr – Bran,
este un important monument național și punct de
reper al turismului din România. Construit în
Trecătoarea Bran, pe drumul comercial ce lega
Transilvania de Muntenia, deasupra unei stânci
impunătoare, oferea prin deschiderea trecătorii o
largă panoramă atât spre Țara Barsei cât și spre dealurile și valea Moeciului. Inițial Castelul
Bran a fost o fortăreață cunoscută sub numele de Dietrichstein, construită în anul 1212 la
Ordinul Cavalerilor Teutoni și atribuița magistrului Theodorikus, ce a fost cucerită însă de sași
spre sfârșitul secolului al XIII-lea și supusă jurisdicției comitatului regal de Alba Iulia.

22
CAPITOLUL III
OFERTĂ TURISTICĂ – CIRCUIT ÎN TRANSILVANIA

Transilvania reprezintă o destinație turistică inepuizabilă, ori de câte ori îi vor fi trecute
hotarele rămănând atât de multe de văzut, de aflat, de trăit și de simțit. Fiind situată în inima
țării noastre, presărată cu vestigii istorice și culturale, în decorul mioritic al naturii ce-ți fură
ochii și sufletul, Transilvania înseamnă „acasă”, locul de care călătorul se îndepărtează mereu cu
promisiunea revederii. Vă invit, de această dată, într-o incursiune în trecutul acestui bogat tărâm
românesc, punctand câte o cetate, castel din principalele județe ale Transilvaniei, cu mențiunea
că întreg arealul abunda în construcții ale trecutului: castele, conace, cetăți, biserici și fortărețe
de mare însemnătate istorică și culturală. Toate merită a fi menționate, însă salba acestora este
într-atât de bogată încât e mult prea greu a le reda în totalitate. Noi am selectat câte un vestigiu
al principalelor județe din Transilvania, poate nu cel mai reprezentativ al locului, urmat de
menționarea altor importante monumente ce merită a fi vizitate și suntem conștienți că atât de
multe meritau a fi amintite.

Când spun „Transilvania”, străinii se gândesc la vampiri, la Dracula, la Vlad Tepeș, la


Castelul Bran. Însă cand vin aici și văd câte alte castele și câte cetăți străvechi din piatră își
înalță încă zidurile spre cer, în ciuda apăsării veacurilor, câte povești și legende frumoase poartă
pietrele trecutului, intră în contact cu adevărata Transilvanie, de altfel, o mare comoară. Și nu
credem că vreunul dintre noi, romaâii, a vazut tot ce au de arătat aceste locuri; și Transilvania ne
este dragă, cu ea ne mândrim și spre ea ne întoarcem.

23
PROGRAM CIRCUIT PE 8 ZILE ( 7 NOPȚI )

Ziua 1 Târgu-Neamț-București-Brașov

- Plecare din Târgu Neamț la București cu autocarul Flozampet, ora 23:30


- Sosire în București la ora 6:30 la autogara Obor
- Plecare din București spre Brașov de la ora 7:00 , sosire la 10:26
- Cazare la Casa Wagner ***
- Servirea prânzului la ora 13:00
- Timp liber 14:30 – 20:00
- Servirea cinei la ora 20:00

Casa Wagner se află în centrul orașului vechi din Brașov, chiar în zona pietonală din
Piața Sfatului, cu vedere superbă la renumita Biserică Neagră și Muntele Tâmpa.
Proprietatea oferă un cadru istoric și se află într-o clădire care datează din anul 1477,
decorată cu mobilier local realizat manual și lucrări de artă de epocă.
Toate camerele au fost renovate și remobilate pentru a păstra atmosfera de epocă, dar
includ toate dotările moderne.
Micul dejun tip bufet bogat este servit zilnic în sala confortabilă de mic dejun de la etajul
1. Barul hotelului este deschis zilnic și servește cafea, ceai și diverse sortimente de vin și lichior.

24
Ziua 2 Braşov

- Micul dejun servit între orele 8:00- 9:00


- Vizitare Castelul Bran situat la 30 de km de orasul Brașov
- Prânzul la Casa din Bran la ora 13:00
- Biserica Neagră, Strada Sforii, Bastionul Cojocarilor, Bastionul Funarilor, Bastionul
Postăvarilor, Bastionul Graft, Sinagoga neologă.
- Întoarcere la pensiune în jurul orei 19:00
- Cina începând cu ora 20:00
Restaurantul Casa din Bran, cu o capacitate de 60 de locuri în interior și 80 de locuri pe
terasă, ofera clienților preparate ale bucătăiei tradiționale românești alături de savuroasele vinuri
vechi, țuică, pălincă, afinată, vișinată sau vin fiert în sezonul rece.

Facilități Restaurant Casa din Bran - Bran

Casa din Bran


 Aer condiționat
 Plată card
 Parcare
 Rezervare telefonică
 Terasă

Obiective turistice:
Biserica Neagră este unul dintre
simbolurile orașului Brașov.Situată în centrul
municipiului Brașov , edificiul a fost contruit
în jurul anului 1380 în stil gotic.Biserica,
inițial catolică , a fost cunoscută mai întâi sub
numele de Biserica Sfânta Maria. Clădirea a
fost parțial distrusă după marele incendiu din
1689, când a primit numele actual.
Biserica Neagră este cea mai lungă biserică existentă din România ( 89 m).

25
Strada Sforii este localizată în municipiul
Brașov, România, între străzile Cerbului și Poarta
Șchei. Existența ei este atestată în documentele din
secolul XVII ca un simplu coridor, pentru a ajuta
munca pompierilor. Lățimea Străzii Sforii variază
între 1,11 și 1,35 m, ceea ce îi conferă titlul de cea
mai îngustă stradă a orașului Brașov. Strada Sforii,
cu o lungime de 83 metri, reflectă tendințele de
urbanizare a Brașovului medieval.

Menționat mai târziu decât restul fortificațiilor din cetatea Brașov, se pare că Bastionul
Cojocarilor, sau Tăbăcarilor cum i se mai spune, a fost
construit în jurul anului 1452 și încredințat spre apărare
breslei „tăbăcarilor roșii”. Avea formă de turn
semicircular, cu o parte deschisă înspre Bastionul
Postăvarilor. La început a avut doar goluri de tragere și
guri pentru smoală topită. Arcurile de cărămidă ce se
mai văd și astăzi au fost făcute însă mai târziu.
Fortificația comunica cu Bastionul Postăvarilor printr-o galerie de-a lungul zidului exterior. A
fost renovat în 2005.
Bastionul Funarilor (sau Frânghierilor) din Brașov
este primul bastion menționat în documente, la 1416. De
formă hexagonală, bastionul avea inițial 10-12 m în înălțime
și era dotat cu guri de tragere pentru piese mobile. Arcurile
plate din cărămidă, ale căror urme se mai văd și astăzi, au fost
construite ceva mai târziu. Bastionul a avut de suferit din
pricina incendiilor de la 1461 și 1689, cel din urmă
provocând grave distrugeri asupra arhitecturii inițiale. Refăcut, bastionul Funarilor a slujit drept
depozit pentru materiale. Casa, care se vede și astăzi, a fost construită în 1794, de către breasla

26
ce avea în stăpânire fortificația. În 1894, bastionul a fost vândut cu 2.000 de fiorini, sumă
importantă la acea vreme. A fost renovat în 2006.
Bastionul Postăvarilor, situat în colțul de nord-est al cetății Brașov, a fost construit și
apărat de breasla aurarilor, între 1450 și 1455.
Aceștia l-au înzestrat cu bombarde de la Praga, cu trei
tunuri mici și cu 16 archebuze. În 1521 și 1522 sunt realizate
lucrări la bastion. În 1640, punctul de apărare a fost preluat
de către postăvari.
Construit pe patru niveluri de galerii de lemn, de
formă eliptică cu diametrul de 16 m, bastionul măsura 20 m
în înălțime. Zidurile sale aveau la bază 2 m grosime și
prezentau la primul nivel găuri pentru instalarea tunurilor de
calibru mic.
Bastionul Postăvarilor s-a păstrat relativ bine până astăzi, fiind consolidat în anii 1961 -
1962 și renovat în 2005. Se intenționează crearea unui punct muzeal în incinta sa, precum și
acoperirea lui cu o cupolă de sticlă.
Bastionul Graft din Brașov sau Bastionul
Poartă cum s-a mai numit din pricina formei sale, a
fost construit între anii 1515 - 1521, apărat și
întreținut pe costurile breslei șelarilor, fiind menit să
facă legătura între oștenii din cetate și Turnul Alb.
Poziția sa, aflată aproape la mijlocul laturii de nord-
vest a cetății, a făcut ca bastionul să sporească
posibilitățile de apărare a acelei zone.

Sinagoga Neologă din Brașov este un lăcaș de


cult evreiesc din municipiul Brașov, localizat pe Str.
Poarta Șchei nr. 29. Ea a fost construită între anii 1899-
1901, în stil neogotic cu accente maure.Sinagoga
Neologă din Brașov a fost inclusă pe Lista
monumentelor istorice din județul Brașov din anul
2004.

27
Ziua 3 Brașov- Râșnov

- Micul dejun la pensiuna Casa Wagner între orele 8:00 – 9:00


- Plecare din Brașov la ora 10:00 cu autocarul
- Sosire în Râșnov la ora 10:40
- Cazare la pensiunea Victoria ***
- Prânzul la ora 13:00 la restaurantul pensiunii
- După ora 14:00 se vizitează cetatea Râșnov cu urmatoarele turnuri:
 Turnul Gotic
 Turnul Armelor
 Turnul Pentagonal
 Muzeul Cetății
Pensiunea Victoria este amplasată într-un oraș
Pensiunea Victoria
de la poalele Pietrei Craiului, într-o zonă cu un
pitoresc aparte, unde poți să găsești liniștea de
care ai nevoie.
Structura unității este din 9 camere și un
aparament, sala de mese de 24 de persoane,
bucătărie complet utilată., parcare în curte, grătar,
foișor.
Camerele sunt dotate cu tv și băi proprii.

Turnul Pentagonal - este numit și "Turnul cu muchie în ax". A fost ridicat în secolul al
XVI-lea pe panta prăpăstioasă a laturii de est a Cetății de sus, pe trei nivele. 
În exterior, a fost construit cu închidere triunghiulară în axr, menită să ricoșeze ghiulelele trase
direct. 
Turnul a fost renovat în anul 1679, conform unei
inscripții prezente pe fața dinspre grădina cetății, fiind
decorat cu implanturi de figuri din ceramică. 
Turnul pentagonal din Cetatea Râșnov este unul dintre
cele mai importante obiective turistice din Bran
Moeciu, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă
aflați în apropiere.

28
Turnul Armelor- primul turn de poartă al
Cetății de Sus a fost amplasat la întălnirea acesteia
cu Cetatea de Jos.A fost ridicat în prima jumătate a
secolului al XV-lea. Prin masivitate, bolta
semicirculară traversală pe axa de circulație,
numărul etajelor, materialele de construcție, Turnul
Armelor se aseamănă cu Turnul Bathory.

Ziua 4 Râşnov- Sighişoara

- Micul dejun servit la pensiunea Victoria între orele 8:00-9:00


- Plecare din Râşnov la ora 10:00
Hotel Sighișoara
- Sosire în Sighişoara la ora 11:50
- Cazare la Hotel Sighişoara***
- Prânzul oferit de Hotel Sighişoara între orele
12:30-13:30
- Odihnă pentru restul zilei
Hotelul este situat pe strada Şcolii, nr 4-6
Turiştii sunt aşteptaţi cu 30 de camere single, duble şi apartamente.
Sala de conferinţe este dotată cu utilităţi specifice pretentiilor momentului.
Crama dispunde de o gamă de vinuri de viţă nobilă atent selecţionate. Diversele servicii
oferite clienţilor sunt de cele mai înalte clase pentru a spori savoarea clipelor petrecute aici.

Ziua 5 Sighişoara

- Micul dejun servit între orele 9:00-10:00


- Vizitarea următoarelor obiective:
 Cetatea Sighişoara
 Turnul cu Ceas
 Turnul Cizmarilor
 Turnul Fierarilor
- Prânzul are loc la Casa Cronicarului Georgius Krauss la ora 13:00

29
- Vizitarea următoarelor obiective turistice:
Casa Cronicarului Gerogius Krauss
 Biserica Mănăstirii
 Scările acoperite
 Casa Veneţiană
 Casa Vlad Dracul
- Întoarcerea la Hotelul Sighişoara pentru cină şi
împachetarea bagajelor pentru a doua zi.

Turnul cu Ceas este un monument istoric și de arhitectură


din Sighișoara, cel mai masiv dintre cele nouă turnuri de apărare
ale cetății Sighișoara care s-au păstrat până în prezent. 

Turnul Cizmarilor a cărui


existenţă este atestată documentr încă din anul 1522, închide pe
o latură micul parc din preajma Bisericii romano-catolice.
Refăcut în 1681, după incendiul din 1676, turnul are forma unei
prisme hexagonale cu laturi inegale.
Acoperisul ţuguiat, cu două turnuleţe de observaţie
amplasate pe laturile de sud şi nord, îi dă un aspect particular.
În apropierea lui a fost ridicat în 1658 un bastion de
artilerie - numit Bastionul Cizmarilor sau
al Călugariţelor - care a fost distrus în
1846.
Turnul Fierarilor este un turn de flancare şi a fost construit în 1631 pe
locul fostului Turn al Bărbierilor. Faţada este prevăzută cu ferestre şi
goluri pentru tragere, ce îi conferă un aspect deosebit.
În trecut, proteja Biserica Mănăstirii în cazuri de asediu.

30
Biserica din deal din Sighișoara este o biserică
evanghelică care a fost construită în mai multe etape între 1345-
1525. Închinată Sfântului Nicolae, ea se află în vârful așa-numitului
„Deal al Școlii”.
Considerată cel mai valoros monument arhitectonic din oraș, ea
este a patra biserică gotică ca mărime din Transilvania și
înglobează o capelă romanică și un donjon patrulater. Are un turn-
clopotniță de 42 m înălțime care face corp străin ce restul clădirii, și
care se pleacă puțin spre sud. Are singura criptă cunoscută în Transilvania aflată dedesubtul
corului și conține morminte din secolele al XVI-XVIII.
Scara acoperită sau Scara şcolarilor; cu
300 de trepte a fost construită în anul 1642. A fost
acoperită pentru protejarea copiilor, care urmau
această cale spre liceului J. Haltrich. În urma
modificărilor din 1849, au rămas doar 175 de trepte.

Casa Veneţiană datează din secolul al XVI-lea


şi are o structură simplă, pe două etaje. Denumirea
acesteia se datorează ferestrelor duble a căror
ancadramente de formă trilobată imită goticul veneţian,
aşa cum apare acesta în toată splendoarea sa la Palatul
Dogilor din Veneţia. Ferestrele nu sunt cele originale,
acestea fiind adăugate faţadei abia în secolul al XIX-
lea. De altfel, întreaga formă a construcţiei este datorată
refacerilor efectuate atunci. Cele trei deschideri în arc frânt ale uşilor sunt specifice unui stil
gotic mai simplu şi mai moderat. Faţada principală este marcată de scara exterioară care asigură
accesul la primul nivel.
Casa Vlad Dracul este situată vis-a-vis de Casa
Veneţiană şi este considerată a fi o cladire foarte veche,
datată aproximativ în secolele XIV-XV.
În această clădire se presupune că s-a stabilit între anii
1431-1435, principele Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel
Bătrân, domnul Ţării Româneşti .

31
Ziua 6 Sighişoara- Alba Iulia

-Micul dejun servit la Hotelul Sighişoara între orele 8:00-9:00


-Plecare din Hotel spre Alba Iulia la ora 10:00 Pensiunea Terra
-Sosire în Alba Iulia în jurul orei 11:25
-Cazare la pensiunea Terra*** din Alba Iulia
-Prânzul oferit de pensiunea Terra în jurul orei
12:30
-Restul zilei odihnă
-Cina oferită de pensiunea Terra în jurul orei 20:00
Cazarea se face in 10 camere, 6 camere duble matrimoniale si 4 camere duble twin,
avand o capacitate totala de 20 de locuri. Toate spatiile de cazare dispun de bai proprii cu dus-
jacuzzi, tv/cablu, internet. 
Turistii care poposesc la Pensiunea Terra din Alba Iulia mai au la dispozitie: piscina, bar
restaurant, club demisol, grill, curte privata, loc de joaca pentru copii, terasa, salon masa, catv,
internet wireless. 

Ziua 7 Alba Iulia

-Micul dejun oferit de pensiunea Terra între orele 8:00-9:00


-Vizitarea următoarelor obiective turistice
 Castelul Bran
-Pranzul la restaurantul Bran Parc
 Vizitarea cetății Alba Carolina
 Biblioteca Battyaneum
 Muzeul Național al Unirii
 Palatul Principilor
-Întoarcerea la pensiunea Terra
-Cina în jurul orei 20:00

32
Castelul Bran este un monument istoric și arhitectonic, situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30
de kilometri de Brașov.

Cetatea Alba Carolina este o fortăreață cu bastioane de tip Vauban] construită la


începutul secolului al XVIII-lea în orașul
medieval Alba Iulia pe Dealul Citadelei, având rol
de  fortificație strategică de apărare a Imperiului
Habsburgic împotriva eforturilor militare
ale Imperiului Otoman și de consolidare a puterii
habsburgice pe plan local.

Biblioteca Batthyaneum a fost înființată în 31


iulie 1798 în Alba Iulia, din inițiativa episcopului romano-catolic
al Transilvaniei Batthyány Ignác, cunoscut și sub numele
de Ignațiu Batthyány (1741-1798). 
Baza bibliotecii, la înființare, a fost colecția privată a
episcopului Ignațiu Batthyány, care era formată din 18.000 de
unități bibliografice,manuscrise și tipărituri, între
care incunabule, datate începând cu secolul al IX-lea.
În prezent, în bibliotecă se păstrează 50.000 de cărți,
19.000 de documente, 1.230 manuscrise și aproape 600
incunabule. 
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia se numără printre cele mai importante instituţii
muzeale din România, atât din punctul de
vedere al patrimoniului sau, cât şi al
prestigiului ştiinţific.
Începuturile instituţiei sunt legate de
"Societatea de istorie, arheologie şi ştiinţe
naturale din judeţul Alba", înfiinţată în 1887,
care a inaugurat primul sediu al muzeului în
actuala clădire a Şcolii generale nr. 3, unde au fost adăpostite peste 1000 de piese arheologice şi
numismatice.

33
Colecţia a sporit prin activitatea remarcabilă a primului director, Adalbert Cserni, care
până la moartea sa în 1916, a efectuat ample cercetări arheologice în diverse puncte ale oraşului,
editând totodată primele 18 fascicule din publicaţia muzeului.
Palatul Principilor din Alba Iulia este situat în vecinătatea Catedralei Romano-
Catolice. A fost construit în secolul al XV-lea,
având rolul de reședință a principilor
Transilvaniei, fiind modificat și extins în
secolele al XVI-lea–al XVII-lea.
Inițial, clădirea a avut drept destinație de
reședință pentru capitulul episcopal, adică locul
unde se redactau și se autentificau acte.
Din secolul al XVI-lea, a fost reședință princiară, iar pentru o perioadă de 11 luni, în
anii 1599 și 1600, edificiul a servit ca reședință a voievodului Mihai Viteazul.

Ziua 8 Alba Iulia-București-Târgu Neamț

-Micul dejun la pensiunea Terra între orele 8:00-9:00


-Plecare din Alba Iulia cu autocarul spre București de la ora 10:00
-Sosire în București la ora 14:20
-Prănzul se ia la restaurantul La Taverna Călinescu
-Plecare din București cu autocarul spre Târgu Neamț la ora 16:00
-Sosire in Târgu Neamț la ora 21:20

34
Agenţia de turism..............................
Simbol.................................................
Nr. turişti..............................................
Excursia..............................................

PROGRAMUL EXCURSIEI
Perioada 4.08-12.08 2014 durată 8 zile nr. Turişti 30

Itinerariul: Tîrgu Neamț-București – Brașov – Râșnov – Sighișoara - Alba Iulia – București –


Tîrgu Neamț.

Plecarea ( localitatea, data, ora ) Târgu Neamț, 4.08.2014, ora 23:30

Sosirea (localitatea, data, ora ) Târgu Neamț, 12.08.2014, ora 19:20

Lungimea traseului 1637 km. Preţul excursiei..............................lei persoană

ZIUA I 4.08.2014

Etapa: Târgu Neamț – București – Brașov


Servicii asigurate 250 lei/ persoană
Prânz : La Casa Wagner 15 lei/ persoană
Cina : La Casa Wagner 15 lei/ persoană
Cazare: Casa Wagner 220 lei/ persoană
ZIUA II 5.08.2014

Etapa: Brașov
Obiective de vizitat: Castelul Bran, Biserica Neagră, Strada Sforii, Bastionul Cojocarilor,
Bastionul Funarilor, Bastionul Postăvarilor, Bastionul Graft, Sinagoga neologă.
Servicii asigurate: 270 lei/ persoană
Mic dejun : La Casa Wagner 15 lei/ persoană
Prânz : La Casa din Bran 20 lei/ persoană
Cina: La Casa Wagner 15 lei/ persoană
Cazare: La Casa Wagner 220 lei/persoană
ZIUA III 6.08.2014

Etapa: Brașov- Râșnov


Obiective de vizitat: Cetatea Râșnov, Turnul Gotic, Turnul Armelor, Turnul Pentagonal, Muzeul
Cetății
Servicii asigurate: 125 lei/ persoană
35
Mic dejun: La Casa Wagner 15 lei/ persoană
Prânzul: Pensiunea Victoria 15 lei/ persoană
Cina: Pensiunea Victoria 15 lei/ persoană
Cazare: 80 lei/ persoană
ZIUA IV 7.08.2014

Etapa: Râșnov - Sighișoara


Servicii asigurate: 290 lei/ persoană
Mic dejun: La pensiunea Victoria 15 lei/ persoană
Prânz: La Hotel Sighișoara 25 lei/ persoană
Cazare : Hotel Sighișoara 250 lei/ persoană
ZIUA V 8.08.2014

Etapa: Sighișoara
Obiective de vizitat: Cetatea Sighișoara, Turnul cu Ceas, Turnul Cizmarilor, Turnul Fierarilor,
Biserica Mănăstirii, Scările acoperite, Casa Venețiană, Casa Vlad Dracul.
Servicii asigurate: 325 lei/ persoană
Mic dejun: Hotel Sighișoara 20 lei/persoană
Prânz: Restaurant Casa Cronicarului Georgios Krauss 30 lei/ persoană
Cina: Hotel Sighișoara 25 lei/ persoană
Cazare:Hotel Sighișoara 250 lei/ persoană
ZIUA VI 9.08.2014

Etapa: Sighișoara- Alba Iulia


Servicii asigurate:185 lei/ persoană
Mic dejun: Hotel Sighișoara 20 lei/ persoană
Prânz: Pensiunea Terra 15 lei/ persoană
Cina: Pensiunea Terra 20 lei/ persoană
Cazare: 130 lei/ persoană
ZIUA VII 10.08.2014

Etapa: Alba Iulia


Servicii asigurate: 185 lei/ persoană
Obiective de vizitat: Castelul Bran, Cetatea Alba Carolina, Biblioteca Battyaneum, Muzeul
Național al Unirii, Palatul Principilor.
Mic dejun: Pensiunea Terra 15 lei/ persoană
Prânz: Bran Parc 25 lei/ persoană
Cina: 15 lei/ persoană
36
Cazare: 130 lei/ persoană
ZIUA VIII 11.08.2014

Etapa: Alba Iulia- București- Târgu Neamț


Servicii asigurate: 35 lei/ persoană
Mic dejun: Pensiunea Terra 15 lei/ persoană
Prânz: La Taverna Calinescu 20 lei/ persoană

ORGANIZATOR GRUP........................................SEMNATURA........................
GHID AGENTIE....................................................SEMNATURA.................................
CONDUCATOR AUTO.........................................SEMNATURA.........................

Intocmit, Aprobat......................................................
Organizator turism
Data........................

37
ANALIZA DE PREŢ
NR………………..
Simbol……………….
I. . Denumirea excursiei(acţiunii) Circuit Transilvania, perioada 4-11.08. 2014
grup minim 30 persoane.
II. Extras din program……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III. Beneficiar ……………………organizator grup………………… tel:……………
IV. Calculaţia preţurilor de vânzare

Elemente Valoarea
Nr. Articole de
Elemente de cheltuieli de
crt. circulaţie Per turist Totala
calcul
CHELTUELI DIRECTE

1. Masă 255 7650


2. Cazare 1280 38400
3. Transport 272,8 8185
4. Cheltuieli culturale 50 1500
5. Cheltuieli organizator 10% 57,78 1733,4
6. Cheltuieli ghid 11,66 349,8
7. Cheltuieli şofer 11,66 349,8
8. Alte cheltuieli
9. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 1938,9 58168
11. COMISION 20% 11633,6
12. TVA 24% 2792,06
13. TOTAL COSTURI 72593,66
14. TOTAL PREŢ DE VÂNZARE 72594

Data…………….. Încasări:
(felul si nr. documentului)
Întocmit…………… 1………………………… ………lei
(organizator turism) 2………………………………….lei
3………………………………….lei
Verificat ………….. 4…………………………………lei
5………………………………… lei
Luat la cunoştinţă, Total:………………………........lei
…………………………………………
(organizator grup)

38
BIBLIOGRAFIE

1. Baltălungă A. A., (2008), Turismul în România, Valahia University Press, Târgoviște;


2. Dinu Mihaela, (2002), Geografia Turismului, Editura Didactică și Pedagogică, București;
3. Lificiu P., (2011), Patrimoniul natural al României, Forumul ecologiștilor din România,
București;
4. Candea, Melinda, Erdeli, G., Simon, Tamara, Pepteanu, D.–Potenţialul turistic al
Romaniei si amenajarea turistică a spaţiului, Editura Universitară, Bucuresti, 2003.
www.turistcenter.ro
www.inromania.info

39
ANEXE

40
GALERIE IMAGINI

Biserica Neagră Bastionul Cojocarilor

Strada Sforii

Bastionul Furarilor Bastionul Postăvarilor

41
Bastionul Graft Turnul Pentagonal

Turnul Armelor Scara acoperită

Turnul cu Ceas Turnul Cizmarilor Turnul Fierarilor

42
Biserica din Deal Casa Venețiană

Casa Vlad Dracul Castelul Bran

Cetatea Alba Carolina Muzeul Național al Unirii

Biblioteca Batthyaneum  Palatul


Principiilor

43
44

S-ar putea să vă placă și