Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Naţional „I. L.

Caragiale”, Bucureşti

IOAN MĂRCULEŢ  CĂTĂLINA MĂRCULEŢ

EUROPA – ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ


Probleme fundamentale

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a


ISBN 978-973-0-31482-3

BUCUREŞTI - 2020
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti

IOAN MĂRCULEŢ  CĂTĂLINA MĂRCULEŢ

EUROPA – ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ

Probleme fundamentale

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a

Pentru uz intern

UTILIZATOR
Nume și prenume.......................................................

..............................................................................................

Clasa..................................................................................

ISBN 978-973-0-31482-3

BUCUREŞTI
2020

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
1
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”


www.cnilcb.ro
Bucureşti – Calea Dorobanţilor nr. 163, Sector 1
Telefon: 0212.301.021
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

Referenţi: Lect. univ. Serafima ROŞCOVAN, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din
Republica Moldova
Prof. gr. I. Dorina NEDELEA, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
Prof. dr. Viorel PARASCHIV, Liceul Economic de Turism, Iaşi
Prof. gr. I Mircea FURDUI, Colegiul Economic „George Bariţiu”, Sibiu
Prof. dr. Ovidiu Andrei Cristian BUZOIANU, Colegiul Naţional „Ion Luca
Caragiale”, Bucureşti

Redactare şi tehnoredactare: prof. Ioan MĂRCULEŢ

Ioan MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei.
Studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011,
publicată în 2013) și profesor gradul I – este autorul sau coautorul a peste 60 de cărți și
broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți școlare etc.). A
publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie,
climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică,
geografie culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste
150 de articole de popularizare și cu caracter școlar.

Cătălina MĂRCULEŢ – cercetător științific în Institutul de Geografie al Academiei


Române, doctor în geografie din anul 2010, cu teza Clima şi riscurile climatice din
Depresiunea Alba Iulia - Turda, cu o activitate științifică alcătuită din: peste 25 de cărți și
broșuri realizate în colaborare, 10 capitole în volume, peste 150 de articole ştiinţifice în
diverse reviste de specialitate acreditate, rezultatul a peste 100 de comunicări susţinute
la diferite sesiuni şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, alături de alte peste 100 de
articole şi broşuri de popularizare şi informare.

ISBN 978-973-0-31482-3

Important: Prezenta lucrare nu se comercializează, iar


distribuirea ei se face numai cu acordul autorilor.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
catalina.marculet@gmail.com

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
2
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

Cuprins

Europa şi România – elemente geografice de bază / 4


Spaţiul european şi spaţiul românesc. Poziţia geografică şi poziţia geopolitică / 4
Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României / 6
I. Relieful major / 6
II. Clima / 13
III. Hidrografia / 18
IV. Învelişul biopedogeografic / 22
V. Resursele naturale / 24
Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României / 27
I. Harta politică a Europei / 27
II. România ca stat al Europei / 28
III. Populaţia şi caracteristicile ei geodemografice / 29
IV. Sistemul de oraşe al Europei. Analiza geografică a unor oraşe / 32
V. Activităţile economice – caracteristici generale. Industria energetică / 35
VI. Sisteme de transport / 39
Mediul înconjurător şi peisaje / 40
Regiuni geografice în Europa şi în România / 41
Ţările vecine României – caracterizare geografică succintă / 42
România şi Uniunea Europeană / 43
Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene / 44
Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene / 46
Statele Uniunii Europene – privire generală şi sistemică. Studii de caz / 46
România ca parte a Uniunii Europene / 49
I. Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană / 49
II. România şi ţările Uniunii Europene. Interdependenţe geografice, economice şi
culturale / 50
III. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România / 51
Europa şi Uniunea Europeană în lumea contemporană / 53
Probleme fundamentale ale lumii contemporane – prezentare sintetică / 53
Rolul Europei în construirea lumii contemporane / 54
Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii
contemporane / 54
Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă Europeană / 55
Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii
contemporane în următoarele decenii / 56

Bibliografie / 57

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
3
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

Europa şi România – elemente geografice de bază

Spaţiul european şi spaţiul românesc.


Poziţia geografică şi poziţia geopolitică
A. Spaţiul european
 Pentru Europa, stabiliţi:
1. Emisfera în care se află: _________________________________________________________________.
2. Oceanele şi continentul cu care intră în contact la:
a. nord = ………………………...; b. vest = ……...…………………; a. est = ……………………….......
3. Elementele naturale care separă Europa de Asia: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
4. Punctele extreme la:
a. nord: …………………………………………….; b. vest: ……………………………………………...;
c. sud: ……………………………………………….; d. est: ………………………………………………...
5. Principala zonă de climă în care se află: ____________________________________________________.
 Ţărmurile Europei – scăldate de numeroase mări – sunt destul de sinuoase.
 Analizați harta de mai jos („Ţărmurile Europei”) şi, cu ajutorul manualului şi atlasului
geografic, realizaţi următoarele sarcini de lucru:
1. scrieţi numele mărilor marcate cu Ţărmurile Europei
numere de la 1 la 10:
1. .........................; 2. .........................;
3. .........................; 4. .........................;
5. .........................; 6. .........................;
7. .........................; 8. .........................;
9. .........................; 10. ..........................
2. scrieţi numele peninsulelor marcate cu
litere de la A la G:
A. .........................; B. .........................;
C. .........................; D. .........................;
E. .........................; F. ..........................;
G. ..........................; F. .........................;
3. scrieţi numele insulelor marcate cu
litere de la a la i:
a. .........................; b. .........................;
c. .........................; d. .........................;
e. .........................; f. ..........................;
g. .........................; h. .........................; i. ..........................; j. ........................... . .........................; C. .............. ;
4. marcaţi, pe hartă, cu  – Golful Finic, cu  – Golful Botnic şi  – Golful Biscaya.
 În Europa sunt teritoriile a 48 de state. O parte dintre acestea sunt membre ale Uniunii Europene (UE) şi ale
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

B. Spaţiul românesc
 Analizaţi harta „România – coordonate geografice şi puncte extreme” şi completaţi
spaţiile libere din textul de mai jos.
România este o ţară central-europeană, cu suprafaţa de ………………………… . Ea este situată la
intersecţia paralelei de ………………………… cu meridianul de ………………………… .
Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
4
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

Punctele extreme ale teritoriul său sunt: ………………………… (la nord), ………………………… (la
est), ………………………… (la sud) şi ………………………… (la vest).
România – coordonate geografice şi puncte extreme

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
5
Europa–România–Uniunea Europeană – probleme fundamentale

Bibliografie
Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C. [2007]: Geografie. Manual pentru clasa a XII-a,
Edit. ALL, Bucureşti.
Dragomirescu Ş., Săgeată R. [2011]: Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti.
Dumitrescu M., Mărculeţ I. [2017]: România – hartă generală, Edit. Digital Docu Print, Târgu Mureş.
Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela [2008]: Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti.
Furdui M. [2014]: Caietul elevului. Geografie clasa a XII-a, Edit. Techno Media, Sibiu.
Marin I., Luchian N. [1996]: Geografia fizică a României şi geografia fizică a Europei, Facultatea de Geografie,
Bucureşti.
Mărculeţ I. [2008]: Aspecte geografice privind resursele naturale din Europa şi România, Învățătorii noștri, vol. IV,
Bucureşti.
Mărculeț I. [2017]: Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale“, ISBN 978-973-0-18579-9, Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina [2008]: Aspecte privind hidrografia Europei şi a României, Liceul – prezent şi viitor, vol. V,
Bucureşti.
Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora [2009]: Aspecte privind relieful Europei, Liceul – prezent și viitor,
vol. VI, Bucureşti.
Mărculeţ I., Herda Elena, Mărculeţ V., Chiriac M., Neagu R.M. [2011]: Geografie şi istorie. Ghid de pregătire pentru
examenul de bacalaureat (teste), Edit. Akademos Art, Bucureşti.
Mărculeț I. (coord.), Mărculeț Cătălina, Bogiu F. C., Enăchescu M.-T., Di Pucchio Stefania, Dobranici Ioana-Cristina, Găină
F., Ilie V. F., Scarlatache Miruna Ana-Maria (2014): Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie, Colegiul Naţional
„I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-16211-0, Bucureşti.
Mărculeț I., Ghiță Cristina (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Grofu Anduța, Raica A., Sas I.,
Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina [2016]: Geografie. Bacalaureat. Europa–România–
Uniunea Europeană. Ghid de pregătire intensivă. Sinteze și 50 de teste cu rezolvări, Edit. Erc Press, Bucureşti.
Mândruț O. [2007]: Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, Edit. Corint, Bucureşti.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al. [2007]: Geografie. Manual pentru clasa a XII-a, Edit.
Humanitas, Bucureşti.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.-C., Bărbulescu Al. [2012]: Geografie – manual pentru clasa a XI-a, Edit.
Humanitas, Bucureşti.
Paraschiv V. [2019a]: Geografie – Europa, Uniunea Europeană, România – probleme fundamentale. Auxiliar pentru
clasa a XII-a (ediţia a treia, revizuită), Edit. PIM, Iaşi.
Paraschiv V. [2019b]: Geografia regională a României, Edit. PIM, Iaşi.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A. [2008]: Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

Ioan MĂRCULEŢ  Cătălina MĂRCULEŢ

EUROPA–ROMÂNIA–UNIUNEA EUROPEANĂ – PROBLEME FUNDAMENTALE


Caiet de geografie pentru clasa a XII-a

ISBN 978-973-0-31482-3
Bucureşti – 2020

Caiet de geografie pentru clasa a XII-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-31482-3, Bucureşti, 2020
6

S-ar putea să vă placă și