Sunteți pe pagina 1din 30

INSTRUMENTE

FINANCIARE CU VENIT
CERT – OBLIGAȚIUNILE
OBLIGAŢIUNILE
Modalităţi
de Indicatori
amortizare

Tipuri

- indexate
- la scadenţă - participative - randament nominal
- în rate egale - convertibile - randament curent
- în anuităţi constante - ipotecare - randament la maturitate
- cupon unic - cu fond de răscumpărare - durata de imunizare
- cupon zero - asigurate - sensibilitatea
- cu cupon reinvestibil - valoarea actuală
- cu opțiune de răscumpărare
- cu cupon zero
Obligaţiunile = instrumente de credit (titluri de creanță negociabile), emise pe termen mediu şi lung, emise de societăţi comerciale sau de
autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale prin care emitenţii îşi procură pe această cale resurse împrumutate, renunţând la creditul tradiţional sau complementar cu
acesta

Obligaţiunile certifică deţinătorului dreptul:


- de a încasa o dobândă
- de a recupera suma investită dintr-o dată la scadenţă sau în tranşe pe durata de viaţă a împrumutului

După modul de identificare a deţinătorului: După formă: După gradul de protecție a investitorilor:
 obligațiuni la purtător  obligațiuni materializate  obligațiuni garantate
 obligațiuni nominative  obligațiuni dematerializate  obligațiuni negarantate

Obligațiunile cu dobândă = sunt emise de regulă la valoarea nominală, valoare care,


de regulă, se rambursează la scadenţă şi generează venituri din dobânzi care se
plătesc în conformitate cu condiţiile emisiunii
După tipul de venit:
 obligațiuni cu dobândă Obligațiunile cu cupon zero = obligaţiuni cu discount (sau cu reducere), emise la un
 obligațiuni cu cupon zero preţ de emisiune mai mic decât valoarea nominală (care este plătită la scadenţă).

Câştigul investitorului este reprezentat de diferenţa dintre preţul de cumpărare plătit de


deţinător (mai mic) şi preţul de răscumpărare la scadenţă (mai mare).
Evaluarea obligaţiunilor

Valoarea unei obligaţiuni se apreciază sub două aspecte:


- ca valoare cunoscută în diferite momente pe durata de viaţă a obligaţiunii
- ca valoare estimată în procesul investirii

Valoarea cunoscută a obligaţiunii este determinată prin intermediul elementelor tehnice:


 valore nominală
 preţ de emisiune
 preţ de rambursare
 preţ curent

Investitorii care urmăresc câştigul de capital au în vedere în primul rând rata dobânzii şi
gestionarea riscului aferent acesteia prin analiza indicatorilor:
 maturitate
 durată
 sensibilitate
Maturitatea, Durata și Sensibilitatea unei obligaţiuni

Maturitatea unei obligaţiuni este media diferitelor durate la sfârşitul cărora sunt încasate cash-flow-urile.
= intervalul de timp în care se recuperează plasamentul prin intermediul rambursării împrumutului
= noţiunea de maturitate este legată de momentul în care obligaţiunea produce fluxuri de trezorerie
= media lunară a scadenţelor de rambursare

În cazul unei obligaţiuni cu cupon zero, maturitatea este scadenţa finală (există un flux unic de
rambursare)

Pentru celelalte tipuri de obligaţiuni, maturitatea este mai puţin evidentă, pentru că valoarea
obligaţiunii depinde de n fluxuri, ce intervin la momente diferite până la scadenţă

Durata unei obligaţiuni = măsura maturităţii obligaţiunii

Durata unei obligaţiuni = mărime ponderată a vieţii unei obligaţiuni, care ia în considerare mărimea
şi scadenţa fiecărui flux cash

Sensibilitatea unei obligaţiuni = variația invers procentuală a prețului (cursului) unei obligațiuni la
modificarea cu 1% a ratei dobânzii de piață
EXEMPLU

Emisiune împrumut obligatar:


- 100.000 obligațiuni
- VN = 1.000 u.m./titlu
- durata de viață = 5 ani
- rata nominală a dobânzii = 10%/an
- rata dobânzii la termen = 11%/an
- modalități de amortizare = la scadență, în rate egale, în
anuități constante, cupon unic

Cerințe (pentru fiecare modalitate de amortizare):


- tablou de amortizare
- valoarea actuală (preț de emisiune)
- durata de imunizare
- sensibilitate
Amortizare la scadență
= întreaga valoare a împrumutului (VN) se rambursează în ultima zi a duratei de viață; pe parcurs, se plătește periodic
dobânda la întreaga valoare a împrumutului (la VN)

Dobânda = VN * RND%
Anuitate = Rata + Dobânda
An Rata Val rămasă Dobânda Anuitate
1
- 100.000 obligațiuni
2 - VN = 1.000 u.m./titlu
3 - durata de viață = 5 ani
4
5 - rata nominală a dobânzii = 10%/an
TOTAL - rata dobânzii la termen = 11%/an
An Rata Val rămasă Dobânda(10%) Anuitate
1 0 1.000 100 100
2 0 1.000 100 100
3 0 1.000 100 100
4 0 1.000 100 100
5 1.000 0 100 1.100
TOTAL 1.000 500 1.500
Amortizare la scadență
= întreaga valoare a împrumutului (VN) se rambursează în ultima zi a duratei de viață; pe parcurs, se plătește periodic
dobânda la întreaga valoare a împrumutului (la VN)

Dobânda = VN * RND%
Anuitate = Rata + Dobânda

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 100 100

2 0 1.000 100 100

3 0 1.000 100 100

4 0 1.000 100 100

5 1.000 0 100 1.100

TOTAL 1.000 500 1.500


Amortizare în rate egale
= rata este aceeași în fiecare perioadă de rambursare (= VN/durata de viață); dobânda se plătește în primul an la VN,
apoi la valoarea rămasă de rambursat

Rata = VN/durata de viață = 1.000/5 = 200


Dobânda = Valoare rămasă * RND%
Anuitate = Rata + Dobânda
An Rata Val rămasă Dobânda Anuitate
1
- 100.000 obligațiuni
2 - VN = 1.000 u.m./titlu
3 - durata de viață = 5 ani
4
5 - rata nominală a dobânzii = 10%/an
TOTAL - rata dobânzii la termen = 11%/an
An Rata Val rămasă Dobânda(10%) Anuitate
1 200 1.000 100 300
2 200 800 80 280
3 200 600 60 260
4 200 400 40 240
5 200 200 20 220
TOTAL 1.000 300 1.300
Amortizare în rate egale
= rata este aceeași în fiecare perioadă de rambursare (= VN/durata de viață); dobânda se plătește în primul an la VN,
apoi la valoarea rămasă de rambursat

Rata = VN/durata de viață = 1.000/5 = 200


Dobânda = Valoare rămasă * RND%
Anuitate = Rata + Dobânda

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 200 1.000 100 300

2 200 800 80 280

3 200 600 60 260

4 200 400 40 240

5 200 200 20 220

TOTAL 1.000 300 1.300


Amortizare prin anuități constante
= anuitatea (rata + dobânda) este aceeași în fiecare perioadă de rambursare; dobânda se plătește în primul an la VN,
apoi la valoarea rămasă de rambursat
Anuitatea constantă (At) = At =
VN*RND%
=
1.000*10%
= 263,79 - 100.000 obligațiuni
1- 1+RND% -n 1- 1+10% -5
- VN = 1.000 u.m./titlu
Valoarea rămasă de rambursat = Valoarea rămasă - Rata - durata de viață = 5 ani
Dobânda = Valoarea rămasă de rambursat * RND% - rata nominală a dobânzii = 10%/an
Anuitate = Rata + Dobânda - rata dobânzii la termen = 11%/an
An Rata Val rămasă Dobânda Anuitate
1
…..
5
TOTAL

An Rata (Anuitate – Dobândă) Val rămasă Dobânda (VN * 10%) Anuitate


1 163,79 (= 263,79-100) 1.000 100 (= 1.000*10%) 263,79

An Rata (Anuitate – Dobândă) Val rămasă (Val rămasă – Rata) Dobânda (Val ramasa * 10%) Anuitate
2 180,17 (= 263,79 - 83,62) 836,21 (= 1.000 – 163,79) 83,62 (= 836,21*10%) 263,79

An Rata (Anuitate – Dobândă) Val rămasă (Val rămasă – Rata) Dobânda (Val ramasa * 10%) Anuitate
3 198,18 (= 263,79 – 65,61) 656,04 (= 836,21 – 180,17) 65,61 (= 656,04*10%) 263,79

An Rata (Anuitate – Dobândă) Val rămasă (Val rămasă – Rata) Dobânda (Val ramasa * 10%) Anuitate
4 218 (= 263,79 – 45,79) 457,86 (= 656,04 – 198,18) 45,79 (= 457,86*10%) 263,79

An Rata (Anuitate – Dobândă) Val rămasă (Val rămasă – Rata) Dobânda (Val ramasa * 10%) Anuitate
5 239,81 (= 263,79 – 23,98) 239,86 (= 457,86 – 218) 23,98 (= 239,86*10%) 263,79
Amortizare prin anuități constante
= anuitatea (rata + dobânda) este aceeași în fiecare perioadă de rambursare; dobânda se plătește în primul an la VN,
apoi la valoarea rămasă de rambursat
Anuitatea constantă (At) =
VN*RND% 1.000*10%
At = = = 263,79
1- 1+RND% -n 1- 1+10% -5

Valoarea rămasă de rambursat = Valoarea rămasă - Rata


Dobânda = Valoarea rămasă de rambursat * RND%
Anuitate = Rata + Dobânda

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 163,79 1.000 100 263,79

2 180,17 836,21 83,62 263,79

3 198,18 656,04 65,61 263,79

4 218 457,86 45,79 263,79

5 239,81 239,86 23,98 263,79

TOTAL 999,95 ≈ 1.000 319 1.318,95


Amortizare prin cupon unic
= întreaga valoare a împrumutului (VN) + dobânda capitalizată se rambursează în ultima zi a duratei de viață

Suma finală de rambursat = Suma inițială * (1 + RND%)n = 1.000 * (1 + 10%)5 = 1.610,51


Dobânda capitalizată = Suma finală de rambursat – VN

An Rata Val rămasă Dobânda Anuitate - 100.000 obligațiuni


1
2
- VN = 1.000 u.m./titlu
3 - durata de viață = 5 ani
4 - rata nominală a dobânzii = 10%/an
5
TOTAL - rata dobânzii la termen = 11%/an

An Rata Val rămasă Dobânda(10%) Anuitate


1 0 1.000 0 0
2 0 1.000 0 0
3 0 1.000 0 0
4 0 1.000 0 0
5 1.000 0 610,51 1.610,51
TOTAL 1.000 610,51 1.610,51
Amortizare prin cupon unic
= întreaga valoare a împrumutului (VN) + dobânda capitalizată se rambursează în ultima zi a duratei de viață

Suma finală de rambursat = Suma inițială * (1 + RND%)n = 1.000 * (1 + 10%)5 = 1.610,51


Dobânda capitalizată = Suma finală de rambursat – VN

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 0 0

2 0 1.000 0 0

3 0 1.000 0 0

4 0 1.000 0 0

5 1.000 0 610,51 1.610,51

TOTAL 1.000 610,51 1.610,51


La Rate Anuități Cupon
scadență egale constante unic

VN 1.000 1.000 1.000 1.000


Rata 1.000 1.000 1.000 1.000
Dobânda 500 300 319 610
Anuitatea 1.500 1.300 1.319 1.610
Indicatori evaluare împrumut obligatar

Dobânda = VN * RND%

ɳ nominal% = (dobânda/VN) * 100

ɳ curent% = (dobânda/CURS) * 100

dobânda±d
ɳ la maturitate% η% = VN+CURSn ∗100
2

- d = VN – CURS
* dacă VN > CURS --- d > 0 ---- agio (influență favorabilă)
* dacă VN < CURS --- d < 0 ---- disagio (influență nefavorabilă)
Valoare actuală (preț de emisiune)

At
PE= ෍ t
1+r
r = rata de actualizare

Durata de imunizare (D)


1 At∗t
D= ∗෍
PE 1+r t

Sensibilitatea (S)
1
S= − ∗ D
r
At
VALOAREA ACTUALĂ – amortizare la scadență PE= ෍ t
1+r

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 100 100

2 0 1.000 100 100

3 0 1.000 100 100

4 0 1.000 100 100

5 1.000 0 100 1.100

TOTAL 1.000 500 1.500

At 100 100 1.100


- amortizare la scadență PE= σ = + +⋯+ = 963
1+r t 1,111 1,112 1,115
At
VALOAREA ACTUALĂ – amortizare în rate egale PE= ෍ t
1+r

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 200 1.000 100 300

2 200 800 80 280

3 200 600 60 260

4 200 400 40 240

5 200 200 20 220

TOTAL 1.000 300 1.300

At 300 280 220


- amortizare în rate egale PE= σ = + + ⋯+ = 976
1+r t 1,111 1,112 1,115
At
VALOAREA ACTUALĂ - amortizare în anuități constante PE= ෍ t
1+r

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 163,79 1.000 100 263,79

2 180,17 836,21 83,62 263,79

3 198,18 656,04 65,61 263,79

4 218 457,86 45,79 263,79

5 239,81 239,86 23,98 263,79

TOTAL 999,95 ≈ 1.000 319 1.318,95

At 263,79 263,79 263,79


- amortizare în anuități constante PE= σ = + + ⋯+ = 975
1+r t 1,111 1,112 1,115
At
VALOAREA ACTUALĂ - amortizare prin cupon unic PE= ෍ t
1+r

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 0 0

2 0 1.000 0 0

3 0 1.000 0 0

4 0 1.000 0 0

5 1.000 0 610,51 1.610,51

TOTAL 1.000 610,51 1.610,51

At 0 0 1.610,51
- amortizare prin cupon unic PE= σ = + +⋯+ = 955
1+r t 1,111 1,112 1,115
1 At∗t
DURATA DE IMUNIZARE – amortizare la scadență D = PE ∗ σ 1+r t

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 100 100

2 0 1.000 100 100

3 0 1.000 100 100

4 0 1.000 100 100

5 1.000 0 100 1.100

TOTAL 1.000 500 1.500

- amortizare la scadență PE = 963

1 A ∗t 1 100∗1 100∗2 1.100∗5


- amortizare la scadență D= ∗ σ t t= ∗ + + ⋯ + = 4,15
PE 1+r 963 1,11 1,112 1,115
1 At∗t
DURATA DE IMUNIZARE – amortizare în rate egale D = PE ∗ σ 1+r t

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 200 1.000 100 300

2 200 800 80 280

3 200 600 60 260

4 200 400 40 240

5 200 200 20 220

TOTAL 1.000 300 1.300

- amortizare în rate egale PE = 976

1 At∗t 1 300∗1 280∗2 220∗5


- amortizare în rate egale D = PE ∗ σ 1+r t = ∗ + + ⋯+ = 2,64
976 1,11 1,112 1,115
1 At∗t
DURATA DE IMUNIZARE – amortizare în anuități constante D = PE ∗ σ 1+r t

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 163,79 1.000 100 263,79

2 180,17 836,21 83,62 263,79

3 198,18 656,04 65,61 263,79

4 218 457,86 45,79 263,79

5 239,81 239,86 23,98 263,79

TOTAL 999,95 ≈ 1.000 319 1.318,95

- amortizare în anuități constante PE= 975

1 At∗t 1 263,79∗1 263,79∗2 263,79∗5


- amortizare în anuități constante D = PE ∗ σ 1+r t = ∗ + + ⋯+ = 2,79
975 1,11 1,112 1,115
1 At∗t
DURATA DE IMUNIZARE – amortizare prin cupon unic D = PE ∗ σ 1+r t

An Rata Val. rămasă Dobândă (10%) Anuitate

1 0 1.000 0 0

2 0 1.000 0 0

3 0 1.000 0 0

4 0 1.000 0 0

5 1.000 0 610,51 1.610,51

TOTAL 1.000 610,51 1.610,51

- amortizare prin cupon unic PE = 955

1 At∗t 1 0∗1 0∗2 1.610,51∗5


- amortizare prin cupon unic D = PE ∗ σ 1+r t = ∗ + + ⋯+ =5
955 1,11 1,112 1,115
1
SENSIBILITATEA S= −
1+r
∗D

Amortizare La scadență Rate egale Anuit constante Cupon unic


Durata 4,15 2,64 2,79 5

1 1
- amortizare la scadență S= − r ∗ D = − ∗ 4,15 = −3,74
1,11

1 1
- amortizare în rate egale S= − r ∗ D = − ∗ 2,64 = −2,38
1,11

1 1
- amortizare în anuități constante S= − r ∗ D = − ∗ 2,79 = −2,51
1,11

1 1
- amortizare prin cupon unic S= − r ∗ D = − ∗ 5 = − 4,5
1,11
Amortizare Valoare actuală Durata de Sensibilitate
imunizare

Rate egale 976 2,64 -2,38


Anuități 975 2,79 -2,51
constante

La scadență 963 4,15 -3,74


Cupon unic 955 5 -4,5
DOBÂNDA ACUMULATĂ

Finalizare
Achiziție Plată dob Vânzare Plată dob
zi.luna.N zi.luna.N zi.luna.N
T+2 tranz.
zi.luna.N zi.luna.N+1

Dobânda acumulată

VN∗RND%∗n
Dobânda acumulată =
N
n = număr de zile de la ultima plată a dobânzii până la data decontării (finalizării) tranzacției
N = număr de zile anuale (conform procedeului utilizat)

Procedeu real de calcul dobândă:


n = zile calendaristice începând cu ziua următoare plății cuponului până la data decontării (finalizării) tranzacției; (fiecare lună se ia în considerare
cu zilele sale efective)
N = 365/366 zile

Procedeu convențional de calcul dobândă:


n = zile calendaristice începând cu ziua plății cuponului până la data decontării (finalizării) tranzacției; (toate lunile au 30 zile convenționale)
N = 360 zile

Dirty price (preț complet sau preț brut) = preț de tranzacționare + dobândă acumulată
Clean price (preț net) = preț de tranzacționare
Venituri
obţinute

Durata
Riscuri
de Paralela Acţiuni - Obligaţiuni generate
viaţă

Mod
Poziţia
de
investitorului
definire
COMPARAȚIE: ACȚIUNI / OBLIGAȚIUNI

• Acțiunea este o fracțiune din capitalul social, iar obligațiunea o fracțiune dintr-un împrumut

• Posesorul acțiunii este coproprietar, iar posesorul obligațiunii este creditor

• Acțiunea fructifică prin dividende, iar obligațiunea prin dobânzi

• Durata de viață a acțiunii este nelimitată, iar a obligațiunii este limitată până la scadență

• Deținerea de obligațiuni comportă riscuri mai mici; Riscul de nerambursare dispare în cazul
obligațiunilor garantate.