Sunteți pe pagina 1din 2

Spatii proiective. Transformari proiective.

Grupul transformarilor proiective

Definitie: Se numeste spatiu proiectiv (in sens larg) orice pereche de multimi ( P, D ), in
care P se va numi multimea punctelor iar D multimea dreptelor, avand proprietatile:
(corespunzatoare unui sistem de axiome!!)

(1) Prin orice doua puncte distincte trece o dreapta si numai una.
(2) Orice dreapta contine cel putin 3 puncte (distincte intre ele.)
(3) (Axioma lui Veblen) Daca a,b,c,d sunt 4 puncte oricare doua distincte pentru care dreptele ab
si cd sunt concurente, atunci si dreptele ac si bd sunt concurente.

Exemple de spatii proiective (in sens larg) : (Φ, Φ ), ({a}, Φ), (δ, {δ})-pentru card(δ)≥3, planele
proiective, ... .

Definitie: Se numeste subspatiu proiectiv al unui spatiu proiectiv ( P, D ) orice submultime S a


lui P cu proprietatea ca odata cu orice doua puncte distincte, S include si dreapta definita de ele.

Lema: Daca S este un subspatiu proiectiv al unui spatiu proiectiv ( P, D ), atunci perechea ( S, DS ),
unde DS = multimea dreptelor din D incluse in S, este spatiu proiectiv. (Demonstratie: tema)

Definitie: Subspatiile proiective S, ale unui spatiu proiectiv ( P, D ), pentru care perechea ( S,
DS ) este plan proiectiv, se numesc planele spatiului proiectiv ( P, D ).

Definitie: Dimensiunea unui spatiu proiectiv (inductiv): dim(Φ, Φ )=-1,


dim({a}, Φ)=0, dim(δ, {δ})=1 (-pentru card(δ )≥3), dim(plan proiectiv)=2 si

dim ( P, D )=n (n numar natural ≥2), daca 1.) exista un subspatiu proiectiv S0 cu dim( S0, DS0 )= n-1
si P\S0≠ Φ si 2.) Intersectia dintre orice dreapta si orice subspatiu de dimensiune n-1 din ( P, D )
este nevida.

Definitie: Orice subspatiu proiectiv S de dimensiune n-1 al unui spatiu proiectiv ( P, D ) de


dimensiune n, se numeste hiperplan in acesta.

III. Referat facultativ: 1) Definiti spatiul afin n-dimensional asociat unui spatiu proiectiv
n-dimensional ( P, D ) si unui hiperplan fixat H0 in acesta (discutie asupra dimensiunii). 2) Incercati
"recuperarea" spatiului ( P, D ) din spatiul afin.

Definitie: Se numeste spatiu proiectiv (in sens strict) orice pereche de multimi ( P, D ), in
care P se va numi multimea punctelor iar D multimea dreptelor, avand proprietatile:
(corespunzatoare unui sistem de axiome!!)

(1) Prin orice doua puncte distincte trece o dreapta si numai una.
(2) Orice dreapta contine cel putin 3 puncte (distincte intre ele.)
(3) (Axioma lui Veblen) Daca a,b,c,d sunt 4 puncte oricare doua distincte pentru care dreptele ab si
cd sunt concurente, atunci si dreptele ac si bd sunt concurente. si
(4) Exista doua drepte care nu au niciun punct comun.

Teorema: Spatiul proiectiv ( P, D ) este spatiu proiectiv in sens strict daca si numai daca dim ( P,
D )≥ 3. (Demonstratie: tema)

Teorema: Intr-un spatiu proiectiv ( P, D ) avand dim ( P, D )≥ 3 este adevarata Teorema lui
Desargues. (Demonstratie: tema)

IV. Referat (facultativ:) Enuntati si demonstrati o teorema de clasificare a spatiilor proiective


n-dimensionale, pentru n≥3.

Spatiul proiectiv n-dimensional asociat unui spatiu vectorial (n+1)- dimensional: Teorema: Fie V un
spatiu vectorial (n+1)- dimensional, ( n fiind un numar natural ≥1). Atunci perechea ( P(V), D(V) ),
unde P(V) = multimea dreptelor vectoriale din V= {ku ; u vector nenul din V } Ξ {k* u ; u vector nenul
din V } iar D(V) = { δ (α) ; α plan vectorial in V}, unde δ (α) = {k* u ; u vector nenul din α }, este un
spatiu proiectiv n-dimensional. (Demonstratie: tema)

Propozitie: Intr-un spatiu proiectiv ( P(V), D(V) ), o submultime S este subspatiu proiectiv
r-dimensional, daca si numai daca exista un suspatiu vectorial (r+1)-dimensional in V, astfel
incat S=P(U). (Demonstratie: tema)

Observatie: P(V) se poate considera ca fiind spatiul factor dintre V\{0V} prin relatia de echivalenta
u ˜ λu, pentru u din V\{0V} si λ din k*.

Notatie: Pentru u vector nenul nenul din V, vom nota [u]=k* u.

IV. Problema: 1) Explicitati pentru cazul V=( kn+1 , structura canonica de k-spatiu vectorial ).
2) Actualizati notiunile de coordonate omogene si coordonate neomogene ale unui punct proiectiv.
3) (facultativ) Faceti legatura cu structura de varietate diferentiabila pe un spatiu proiectiv, definita
in anul al II-lea, pentru cazul corpului numerelor reale.
4) (facultativ) Reluati si detaliati referatul facultativ III in acest caz. Interpretati geometric si analitic.

V. Referat facultativ: Studiati valabilitatea teoremei lui Desargues in spatiile proiective ( P(V),
D(V) ) introduse mai sus.

Definitie: (Transformari proiective in spatiile proiective ( P(V), D(V) ) Se numeste transformare


proiectiva a spatiului proiectiv ( P(V), D(V) ) orice trasformare (bijectiva) F a lui P(V) cu proprietatea
ca exista un automorfism liniar f al lui V, astfel incat pentru orice u vector nenul din V, F([u])=[f(u)].

VI. Reprezentati analitic transformarile proiective, in cazul V=( kn+1 , structura canonica de k-spatiu
vectorial ), folosind scrierea atat in coordonate omogene cat si in coordonate neomogene pentru
punctele proiective.

VII. O transformare proiectiva duce un subspatiu proiectiv intr-un subspatiu proiectiv de aceeasi
dimensiune.

Demonstratie-Schita: Cu notatiile din definitie, se arata ca F(P(U))= P(f(U)), pentru orice subspatiu
vectorial U din kn+1 . (tema: Completati detaliile.)

Reamintim invariantii proiectivi: multimea subspatiilor proiective de o anumita dimensiune (1:


dreptele, 2: planele,..., n-1: hiperplanele) , relatia de coliniaritate, relatia de coplanaritate,... .

VIII. Grupul transformarilor proiective. Demonstrati Teorema: Multimea transformarilor


proiective ale unui spatiu proiectiv ( P(V), D(V) ) , impreuna cu operatia de compunere, formeaza
grup- grup de transformari geometrice.

Bibliografie- pentru aprofundarea notiunilor prezentate(facultativ):


Kostake Teleman: "Fundamentele geometriei si elemente de fizica matematica".