Sunteți pe pagina 1din 15

Indicatorii variatiei

Seminar 6
Aplicatia 1

Distributa elevilor in ciclul primar dintr-o scoala generala, dupa numarul materiilor la care au
obtinut media 10, este urmatoarea:

Numar materii (Xi) Numar elevi (ni)


0 15
1 70
2 85
3 160
4 230
5 129
6 78
7 33
total 800

Se cere:
1) sa se studieze asimetria distributiei
2) sa se studieze omogenitatea distributiei
3) sa se determine media si dispersia elevilor care au 5 si peste cinci materii la care au obtinut
media 10
Rezolvare
1) Asimetria
Folosim primul coeficient de asimetrie al lui Pearson

𝑥ҧ − 𝑀𝑜
𝐶𝑎𝑠 =
𝜎
Astfel, trebuie sa calculam:

• Valoarea modala
valoarea cu frecventa cea mai mare nmax=230 elevi - astfel Mo=4 materii cu
media 10
• Media aritmetica ponderata

σ 𝑥𝑖 𝑛𝑖 2984
𝑥ҧ = = = 3.73 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 10/𝑒𝑙𝑒𝑣
σ 𝑛𝑖 800
Numar materii (Xi) Numar elevi (ni) Xi*ni
0 15 0
1 70 70
2 85 170
3 160 480
4 230 920
5 129 645
6 78 468
7 33 231
total 800 2984

Astfel, un elev, din cei 800 luati in studiu, a obtinut media 10 la 3.73
materii.
• Abaterea medie patratica (abaterea standard)

σ 𝑥𝑖 − 𝑥ҧ 2 𝑛𝑖 2049.68
𝜎= = = 2.56 = 1.60
σ 𝑛𝑖 800
Numar materii (Xi) Numar elevi (ni) 𝑥𝑖 − 𝑥ҧ 2 𝑛𝑖
0 15 208.69
1 70 521.70
2 85 254.40
3 160 85.26
4 230 16.77
5 129 208.06
6 78 401.93
7 33 352.87
total 800 2049.68
Astfel:
𝑥ҧ − 𝑀𝑜 3.73 − 4 0.27
𝐶𝑎𝑠 = = =− = −0.168
𝜎 1.60 1.60
• Interpretare:
Distributia elevilor, dupa numarul materiilor cu media 10, este usor
asimetrica catre valorile mari ale variabilei (spre dreapta)
2) Omogenitatea
Folosim coeficientul de variatie:
𝜎 1.60
𝐶𝑉 = 100 = 100 = 42.895% > 35%
𝑥ҧ 3.73
• Interpretare:
Distributia nu este omogena, iar media de 3.73 nu este reprezentativa,
ca indicator al tendintei centrale.
(media distantelor de la fiecare varianta a variabilei la media aritmetica
a acestora, ca ITC, este relativ mare, astfel ca distributia este eterogena)
3) Se transforma in problema cu variabila alternativa
Prezinta interes „elevii care au 5 si peste cinci materii la care au obtinut
media 10” astfel aceasta parte este X1=1, cu alternativa X2=0 „restul
elevilor”

Caracteristica Frecventa absoluta Frecventa relativa

X1=1 M=240 p=240/800=0.3

X2=0 N=560 q=560/800=0.7

total M+N=800 p+q=1

• Media este 0.30 (p) adica 30% din elevii scolii au 5 si peste 5 materii
cu medie 10.
• Dispersia variabilei alternative este produsul frecventelor relative,
astfel: 𝜎 2 = 𝑝𝑞 = 0.3 ∗ 0.7 = 0.21
Aplicatia 2
Pentru 100 de agenti economici se cunosc datele:
Grupe de agenti Numar de agenti
economici dupa vanzari economici
(mii lei) (ni)
5-10 7
10-15 10
15-20 12
20-25 60
25-30 6
30-35 5
total 100

• Se cere:

• 1) sa se determine valoarea medie a vanzarilor si sa se verifice daca aceasta medie este reprezentativa pentru distributie

• 2) sa se determine media si dispersia agentilor economici care au vanzari peste 20 mii lei

• 3) sa se determine coeficientul de asimetrie al lui Pearson si sa se interpreteze


Rezolvare
1) Media aritmetica ponderata
σ 𝑐𝑖 𝑛𝑖 2065
𝑥ҧ = = = 20.65 𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑖/𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎
σ 𝑛𝑖 100
Grupe de agenti economici Numar de agenti Valoare Ci*ni
dupa vanzari (mii lei) economici vanzari (ci)
(ni)
5-10 7 7.5 52.5
10-15 10 12.5 125
15-20 12 17.5 210
20-25 60 22.5 1350
25-30 6 27.5 165
30-35 5 32.5 162.5
total 100 - 2065

Astfel, valoarea medie a vanzarilor a unei firme, din cele 100, este de
20.65 mii lei.
Pentru a verifica reprezentativitatea acestei medii in cadrul distributiei trebuie
determinat coeficientul de variatie.
𝜎
𝐶𝑉 = 100
𝑥ҧ
Abaterea medie patratica (abaterea standard)
σ 𝑐𝑖 − 𝑥ҧ 2 𝑛𝑖 3182.75
𝜎= = = 31.83 = 5.64
σ 𝑛𝑖 100
Grupe de agenti Numar de agenti Valoare 𝑐𝑖 − 𝑥ҧ 2 𝑛𝑖
economici dupa vanzari economici vanzari (ci)
(mii lei) (ni)

5-10 7 7.5 1210.46


10-15 10 12.5 664.23
15-20 12 17.5 119.07
20-25 60 22.5 205.35
25-30 6 27.5 281.54
30-35 5 32.5 702.11
total 100 - 3182.75
𝜎 5.64
Astfel 𝐶𝑉 = 100 = 100 = 27.31% < 35%
𝑥ҧ 20.65

• Interpretare:
Distributia este omogena, iar media de 20.65 mii lei/firma este
reprezentativa, ca indicator al tendintei centrale.
(media distantelor de la fiecare varianta a variabilei la media aritmetica
a acestora, ca ITC, este relativ mica, astfel ca distributia este omogena)
2) Se transforma in problema cu variabila alternetiva
Prezinta interes „agentii economici care au vanzari peste 20 mii lei” astfel
aceasta parte este X1=1, cu alternativa X2=0 „restul firmelor”
Caracteristica Frecventa absoluta Frecventa relativa

X1=1 M=71 p=71/100=0.71

X2=0 N=29 q=29/100=0.29

total M+N=100 p+q=1

• Media este 0.71 (p) adica 71% din agenti economici au vanzari peste 20 mii
lei.
• Dispersia variabilei alternative este produsul frecventelor relative, astfel:
𝜎 2 = 𝑝𝑞 = 0.71 ∗ 0.29 = 0.21
3) Folosim primul coeficient de asimetrie al lui Pearson
𝑥ҧ − 𝑀𝑜
𝐶𝑎𝑠 =
𝜎
• Valoarea modala nu poate fi determinata cu exactitate, o estimam.
Etp I – intervalul cu frecventa cea mai mare (20-25) include Mo (nmax=60 agenti economici)
Etp II – se estimeaza valoarea modala
60 − 12 48
𝑀𝑜 = 20 + 5 = 20 + 5 = 22.35 𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑖
60 − 12 + 60 − 6 48 + 54
Cele mai multe firme au vanzari de circa 22.35 mii lei.
ҧ
𝑥−𝑀𝑜 20.65−22.35 1.7
• Atunci: 𝐶𝑎𝑠 = = = − = −0.30
𝜎 5.64 5.64
Interpretare:
Distributia firmelor, dupa valoarea vanzarilor, este moderat asimetrica catre valorile mari ale
variabilei (spre dreapta)
Tema saptamana 6 o gasiti pe online.ase.ro

Aveti o saptamana sa incarcati tema in folderul deschis pentru grupa dvs


Formatul acceptat este .doc, .jpeg, .pdf sau .zip
Numele fisierului sa fie de forma nume_prenume_numargrupa

Va multumesc