Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAP. I. T.V.A. Impozit indirect

1.1. Noţiuni generale şi caracteristicile T.V.A.


1.2. Avantaje şi sfera de aplicare
1.3. Baza de impozitare şi cote de impozare
1.4. Regimul deducerilor
1.5. Criterii pe baza carora se determina T.V.A. datorata bugetului de stat
1.6. Pierderea dreptului de deducere
1.7. Obligaţiile plătitorilor de T.V.A.

CAP. II. Organizarea controlului fiscal privind T.V.A.

2.1. Direcţia de control financiar fiscal


2.2. Atribuţii şi sarcin ale serviciului de control fiscal.
2.3. Verificări, investigaţii, măsuri dispuse de organele fiscale la plătitorii de T.V.A.
2.4. Contestaţii privind stabilirea şi încasarea T.V.A.
2.5. Corectarea erorilor şi termenelor în care pot fi revendicate drepturile statului şi
ale plătitorilor referitoare la T.V.A.

CAP. III. Exercitarea controlului fiscal privind T.V.A. de către Direcţia de Control
Financiar Fiscal

3.1. Tipuri de control


3.2. Obiectivele controlului
3.3. Competenţele , drepturile şi obligaţiile inspectorilor şi plătitorilor de T.V.A.
3.4. Organizarea controlului şi desfăşurarea controlului
3.5. Actele de controlşi valorificarea constatării controlului

CAP. IV. Accizele –obiective de control , contravenţii şi sancţiuni

4.1. Noţiuni generale


4.2. Obiective de control

CAP. V. Concluzii şi propuneri

Bibliografie