Sunteți pe pagina 1din 2

Plan

de afaceri
- structură -
Economia de piață și antreprenoriat

I. Prezentare
1. Denumirea firmei;
2. Date de identificare;
3. Obiectul de activitate (cu specificarea codului CAEN);
4. Prezentarea firmei (prezentarea activității firmei, a produselor/serviciilor realizate de
firmă și pe cea a produselor substituibile și/sau complementare; nevoile satisfăcute de
firmă; impactul activității firmei asupra mediului înconjurător);
5. Conducerea firmei;
6. Obiectivele pe care și le propune firma;
7. Modalități de promovare;
II. Analiza pieței
8. Analiza ofertei
- număr de concurenti pe același produs/serviciu , dar și pe piața produselor
substituibile si complementare,
- evoluția pieței in ultimul an și perspective în viitorul apropiat,
- poziționarea firmei în contextul pieței,
9. Analiza cererii
- număr de cumpărători pe piața produsului/serviciului respectiv, dar și pe piața
produselor substituibile/complementare,
- evoluția cererii in ultimul an și perspective în viitorul apropiat,
- poziționarea firmei pe un anumit segment al cererii (cui te adresezi),
10.Prețul
- produsului/serviciului respectiv,
- produselor substituibile / complementare,
11.Specificarea tipul de piață cu concurență imperfectă

III. Factori de producție.


12. Identificarea factorilor de producție utilizați în activitatea economică: munca, natura,
capitalul (cu specificarea elementelor de capital fix si circulant)
13.Calcularea productivității factorilor de producție utilizați (de ex.: WL)


IV. Costuri. Profit. Rentabilitate
14.Volumul și structura producției / lună / trimestru / an
15.Calcularea costurilor de producție ale firmei:
- costuri fixe globale (CF) – pe elemente de costuri fixe
- costuri fixe unitare/medii (CFM)
- costuri variabile globale (CV) – pe elemente de costuri variabile
- costuri variabile unitare/medii (CVM)
- cost total global (CT)
- cost total unitar/mediu (CTM)
- costuri salariale
- costuri materiale
16.Calcularea indicatorilor de rentabilitate realizate de firmă:
- profitul brut (masa profitului)
- profitul net
- rata profitului în raport cu încasările totale (cifra de afaceri)
- rata profitului în raport cu costul total
- punctul critic / pragul minim de rentabilitate al producției (Q0)

17. Calcularea timpului de recuperare a investiției inițiale.

SUCCES! 🙂

S-ar putea să vă placă și