Sunteți pe pagina 1din 6

Gamă largă de produse Danfoss pentru

domeniul HVAC

În gama noastră de vane de control motorizate Vanele zonale


puteţi găsi vanele fluture cu manetă şi vanele zonale Gama vanelor zonale tip AMZ 112 DN 15-32 şi AMZ
utilizabile pentru aplicaţii de încălzire, ventilaţie şi aer 113 DN 15-25, sunt disponibile în versiunile cu 2 şi
condiţionat. 3 căi pentru sisteme PN 16. Acestea pot fi montate
împreună cu radiatorul, cu sistemele de încălzire prin
Vanele fluture pardoseală sau sistemele pe bază de energie solară,
Vanele fluture cu manetă tip VFY sunt vane de tip precum şi pentru controlul prioritar al alimentării cu
wafer, disponibile pentru gama de diametre DN 25- apă caldă şi al încălzirii.
300 şi utilizabile pentru aplicaţii PN 16. Motoarele
electrice sunt disponibile în versiuni de 24 V şi 230 V Caracteristici principale:
C.A..
• vanele zonale cu manetă
pot fi montate împreună
Caracteristici principale:
cu termostatele de cameră
• transmisie de cuplu ridicat datorită axului canelat Danfoss
monobloc • structura compactă uşurează
• întreţinere uşoară facilitată de şaiba elastică montarea şi conectarea
antiexplozie electrică fără deschiderea
• cuplu de închidere redus datorită sistemului carcasei motorului electric
constructiv unic din cauciuc • ansamblul de cuplare facilitează deschiderea/
• fiabilitate îndelungată datorită lagărelor antifrecare închiderea uşoară şi deblocarea vanei
cu auto-ungere • datorită efectului de autocurăţare, nu este necesară
demontarea vanei

Control automat pentru orice aplicaţie


Danfoss oferă o gamă largă de sisteme de comandă
Vane de control motorizate Danfoss
automată pentru încălzire, termoficare, ventilaţie Încălzire şi răcire • Termoficare • Final şi zonal • Abur
şi răcire. Pe lângă vanele de control motorizate,
gama noastră conţine regulatoare electronice,
regulatoare automate pentru presiunea diferenţială,
regulatoare de debit şi temperatură, robineţi cu bilă,
precum şi schimbătoare de căldură. În plus, Danfoss
comercializează substaţii pentru termoficare de
diferite dimensiuni, în funcţie de cerinţele clienţilor.

Danfoss srl
A/S· Str. CuţitulNordborg
· DK-6430 de Argint, ·nr. 74, sector
Denmark 4, Bucureşti
· Tel.: +45 74 88· România · Tel.:
22 22 · Fax: +45 021
74336 7503
49 03 95 · Fax: 021 335 5559
www.incalzire.danfoss.com · E-mail: danfoss.ro@danfoss.com
www.danfoss.com · www.heating.danfoss.com · E-mail: danfoss@danfoss.com

Danfoss
Danfoss nucanîşiaccept no responsibility
asumă nicio forpentru
responsabilitate possible errors in
posibilele catalogues,
erori brochures
din cataloage, and
broşuri şi alteother printed
materiale material.
tipărite. Danfoss
Danfoss reserves
îşi rezervă dreptulthe
deright to alter
a modifica its products
produsele without
sale fără notice.
notificare. Aceasta
This alsode
se aplică applies to products
asemenea already
produselor care auonfost
order
dejaprovided
comandate that such alterations
cu condiţia can be
ca modificările sămade without
nu afecteze subsequential
în mod changes being
substanţial specificaţiile dejanecessary
convenite. in specifications already agreed.
Toate
All mărcile comerciale
trademarks sunt proprietatea
in this material companiilor
are property respective.companies.
of the respective Danfoss şi emblema
DanfossDanfoss
and thereprezintă
Danfoss mărci comerciale
logotype ale Danfoss
are trademarks ofA/S. Toate A/S.
Danfoss drepturile sunt reserved.
All rights rezervate.

VB.00.C6.46 20995 www.factorx.dk


Pentru un control optim în orice sistem
constructiv

Încălzire şi răcire
Este disponibilă o gamă specializată de vane de control
motorizate pentru sisteme de încălzire sau răcire
cu apă sau soluţie glicolică. Acestea se utilizează, de
obicei, în unităţi de control pentru aer, răcitoare de
apă, boilere şi sisteme de ventilo-convectoare, unde
Cerinţele dumneavoastră au fost combinate cu pot asigura un control stabil şi precis al debitului de
experienţa noastră comercială şi cunoştinţele apă şi astfel un confort sporit.
noastre în domeniul tehnic pentru a extinde şi
îmbunătăţi gama noastră de produse. Danfoss Termoficare
comercializează o gamă largă şi competitivă de vane Ca lider de piaţă, Danfoss comercializează vane de
de control motorizate, prevăzute cu diferite funcţii şi control motorizate optimizate pentru termoficare.
caracteristici, într-o plajă vastă de preţuri şi niveluri de Acestea sunt proiectate special pentru a satisface
calitate. Vanele noastre de control sunt disponibile în standardele ridicate de precizie a controlului furnizării
diverse dimensiuni, materiale şi multiple moduri de instantanee de apă caldă şi încălzirii. Materialele
conectare. componente şi soluţiile constructive ale vanelor sunt
destinate special funcţionării la presiuni diferenţiale
Gama vanelor de control motorizate Danfoss satisface ridicate. Gama include şi motoarele electrice cu
toate cerinţele majorităţii aplicaţiilor din domeniile: funcţie de siguranţă certificată DIN.

Final şi zonal Abur


Vanele pentru ventilo-convectoare destinate Pentru aplicaţii de umidificare, sterilizare şi sisteme de
controlului final şi zonal, de exemplu, din unităţi de încălzire pe bază de abur, oferim o gamă completă de
inducţie, asigură un control stabil, un nivel de zgomot vane pentru abur. Temperaturile şi presiunile ridicate
constant redus şi mai puţine fluctuaţii, fapt care solicită puternic aplicaţiile ce implică utilizarea abu-
garantează o durată de exploatare mai lungă pentru rului, dar produsele noastre sunt proiectate să reziste
motoarele electrice şi vane. chiar şi în cele mai dure condiţii.
Toate funcţiile de bază combinate într-o
singură gamă largă de produse

Necesităţile clientului fac obiectul preocupării noastre Emisii de zgomot


constante pe tot parcursul procesului de dezvoltare a O caracteristică importantă a vanelor de control o
produselor. constituie nivelul de emisii sonore constant redus.
Rezultatul este o gamă distinctă şi competitivă de Danfoss a investit resurse de dezvoltare substanţiale TWA-Z 4) AMV(E) 130/140 AMV(E) 130H/140H AMV(E) 13SU5)
Final şi zonal
vane de control motorizate, care constituie imaginea pentru a stabili standardul în domeniu. Am optimizat
progresului în câteva domenii fundamentale şi satisfac funcţionarea motoarelor electrice şi vanelor prin
Supplyde
Tensiune Funcţie de
cerinţele din ce în ce mai stricte pentru sporirea îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor şi angrenajelor, siguranţă
voltage
alimentare 33-point
puncte Modulant
Modulating Safety function
capacităţii de control, funcţii suplimentare şi raport precum şi a designului vanelor. 24 V CA
AC  TWA-Z NO/NC AMV 130 AMV 140 AMV 130H AMV 140H
preţ/calitate. 24 V CA
AC   AMV 13 SU
Manevrare uşoară şi design compact 24 V CA
AC  AME 130 AME 140 AME 130H AME 140H
24 V CA
AC   AME 13 SU
Performanţe excelente de control Uşor de manevrat, uşor de utilizat şi uşor de înţeles.
230 V CA
AC  TWA-Z NO/NC AMV 130 AMV 140 AMV 130H AMV 140H
Capacităţile de control integrate Acestea sunt proprietăţile distinctive ale gamei noastre 230 V CA
AC   AMV 13 SU
în gama vanelor de control de produse. Speed(s/mm)
Viteză (s/mm) 24 12 24 12 14
motorizate se bazează pe o Conectarea rapidă şi uşoară a motorului electric şi Force(N)
Forţă (N) 100 200 200 200 200 300
Stroke(mm)
Cursă (mm) 3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
caracteristică de split care combină vanei se face printr-un racord filetat, care permite şi
avantajele caracteristicilor liniare şi rotirea ulterior montării. Astfel, intrarea cablului în PN T interval
PN range Tip de type
Valve vană DN
DN KKvs
vs Cursă
Stroke Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1)
bar °C mm m 3
celor logaritmice. motorul electric poate fi plasată în orice poziţie. bar ºC mm m3/h/h mm
mm bar bar bar bar bar bar
VZL2/VZL3/VZL4 0.25; 0.4; 0.63 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
15
 1.0; 1.6 3 2 2 2 2 2 2
Aceasta înseamnă că pot fi îndeplinite chiar şi cele mai Când alimentarea electrică este

2... 120
 20 2.5; 3.5 1 1 1 1 1 1
16
dificile cerinţe de control din domeniul termoficării, activată, motorul electric deplasează 
în timp ce apa caldă menajeră poate fi produsă automat vana în poziţia finală.  Sunt
Flatdisponibile
 Conex în
and
versiune plană şi convexă
instantaneu. Deplasarea şi poziţia vanei sunt versions available
VZ2/VZ3/VZ4 3) 0.25; 0.4; 0.63; 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
afişate clar pe indicatorul de poziţie 
15
 1.6;
 2.5 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Stabilitatea controlului vanei se realizează în poziţia de pe motor.

2... 120
 20 2.5; 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
16
aproape închis, datorită pantei reduse a caracteristicii 
de split din această parte a cursei. Pe de altă parte, Funcţia de siguranţă Sunt
Flatdisponibile
and Conex în
versiune plană
versions şi convexă
available
partea mai înclinată a pantei caracteristicii (debit În cazul sistemelor de încălzire şi de termoficare cu 
VRBZ 2/3 2), 3)
ridicat) permite un control rapid şi stabil. temperaturi ridicate de furnizare a agentului termic, 20 6.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

2... 120
este posibil să fie necesare anumite măsuri speciale de 16 25 10 1 1 1 1 1
Debit Kv relativ 5.5
siguranţă pentru prevenirea supraîncălzirii. Motoarele 32 13 0,7 0.7 0.7 0.7 0.7
40 16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
electrice Danfoss dispun de funcţii de siguranţă
1)
1) Max.
Max. Δp∆p == Presiune maximă
Maximum closingde închidere2) 2)
pressure Piuliţă/obturator
Closing nut/plug forde închidere
B-port pentruvalve
(for 2-way portul B (pentru
function) funcţionarea
is supplied vanei pe 2 căi) furnizat(ă) ca accesoriu
as an accessory
certificate DIN. Când aceste funcţii se activează în 3)
3) Axul se ridică
e spindle pentru
moves up toa închide
close theportul
A-ABA-ABport 4)
4) TWA-Z
TWA-Z este un motor
is a thermal termohidraulic
actuator cu semnal
with 2-point control de comandă
signal. bipolar.
NO version FĂRĂ
- stem tip – înin
normally mod normal,
upper tija este
position
cazul unei căderi de tensiune sau când alimentarea în poziţia superioară - portul vanei A-AB este închis; versiunea NC - în mod normal, tija este în poziţia inferioară – portul vanei A-AB este deschis
Caracteristică - valve
5) Dacăport A-AB
funcţia deissiguranţă
closed; NCesteversion - stem
activată, normally
motorul inAMV(E)
electric lower position
13 SU -închide
valve port A-AB
portul is open
A-AB.
Lineară split electrică este întreruptă prin termostatul de siguranţă, 5) If the safety function is activated the actuator AMV(E) 13 SU closes the port A-AB.

Logaritmică
vanele se vor închide într-un anumit interval de timp.

Cursă relativă
ABV
ABV NO
NO ABV
ABV NC
NC AMV(E) 10/134)4)
AMV(E)10/13 AMV(E)
AMV(E) 15/16
15/16 AMV(E)
AMV(E) 25/35
25/35 ++ AMV(E)
AMV(E) 25 SU/SD5)
25 SU/SD 5) AMV(E)
AMV(E) 55/56
55/56 AMV(E)
AMV(E) 85/86
85/86 AMV(E)
AMV(E) 56K
56K AMV(E)
AMV(E) 85K/86K
85K/86K

Încălzire şi răcire
Tensiune
Supplyde
Supply Funcţie de
alimentare
voltage
voltage 33-point
puncte
3-point Modulant Safety
Modulating
Modulating siguranţă
Safety Function Tip
Function Type
Type
24VVCA
24 AC
AC  AMV
AMV (ABV
(ABV NO)
NO) (ABV
(ABV NC)
NC) 10
10 15
15 16
16 25
25 35
35 55
55 56
56 85
85 86
86 85K
85K 
24VVCA
24 AC
AC   AMV
AMV  13,13SU
13,13SU   25
25 (SU/SD)
(SU/SD)    
24VVCA
24 AC
AC  AME
AME  10
10 15
15 16
16 25
25 35
35 55
55 56
56 85
85 86
86 56K
56K 86K
86K
24VVCA
24 AC
AC   AME
AME 
 13,13SU
13,13SU 

  25
25 (SU/SD)
(SU/SD)   
230VVCA
230 AC
AC  AMV
AMV ABV
ABV NO
NO ABV
ABV NC
NC 10
10 15
15 16
16 25
25 35
35 55
55 56
56 85
85 86
86 56K
56K 86K
86K
230VVCA
230 AC
AC   AMV
AMV (ABV
(ABV NO)
NO) (ABV
(ABV NC)
NC) 13,13SU
13,13SU   25
25 (SU/SD)
(SU/SD) 

  
 
 
Potenţiometru
Potentiometer
Potentiometer   ACCESS
ACCESS
ACCES 1P
1P only
only
numai or
or
1P sau 
  
 1P
1P only
only
numai or
or numai
1P sau 1P
1P only
only or
or
1P sau   numai
 1P
1P only
only or
or
1P sau 
Comutator
Switch
Switch   ACCES
ACCESS
ACCESS numai 1S
1Sonly
1S only numai 1S
1Sonly
1S only numai
1S 1S
1S only
only    numai
1S 1S
1S only
only numai
1S 1S
1S only
only   numai
1S only1S
1S only 
Speed
Speed(s/mm)
Viteză (s/mm)
(s/mm) 
 14
14 11
11 77 11
11 33 15
15 8
8 44 8
8 33 44 8
8 1.6
1.6
Force
Force(N)
Forţă (N)
(N) 80
80 80
80 300
300 500
500 300
300 1000
1000 600
600 450
450 2000
2000 1500
1500 5000
5000 5000
5000 1500
1500 5000
5000 3500
3500
Stroke
Stroke(mm)
Cursă (mm)
(mm) 44 2.2
2.2 5.5
5.5 15
15 15
15 15
15 15
15 15
15 40
40 40
40 40
40 40
40 40
40 40
40 40
40

PN
PN TTTinterval
PN range
range
Tip detype
Valve
Valve vană
type DN
DN
DN KKKvs
vs
vs
Cursă Max. ∆p
Stroke Max.
Stroke ∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max.
Max. ∆p
∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max.
Max. ∆p
∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max.
Max. ∆p
∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max.
Max. ∆p
∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max. ∆p
Max. ∆p1)1) Max.
Max. ∆p
∆p1)1)
bar °C mm m 3/h mm
bar
bar ºC
ºC mm
mm m33/h
m /h mm
mm bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar bar
bar
 RAV
RAV 10(8)
10(8) (1.2)
(1.2) (0.8)
(0.8) (0.8)
(0.8)      
2...120

10
10 15/2(8)
15/2(8) 2.8;
2.8; (1.5)
(1.5) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)      
  20/2(8)
20/2(8) 5;
5; (2.3)
(2.3) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)      
  25/2(8)
25/2(8) 8;
8; (3.1)
(3.1) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)      
 VMT
VMT 15/2(8)
15/2(8) 2.8;
2.8; (1.5)
(1.5) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)
       
2...120

10
10 20/2(8)
20/2(8) 5;
5; (2.3)
(2.3) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)
      
  25/2(8)
25/2(8) 8;
8; (3.1)
(3.1) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8) 0.2
0.2 (0.8)
(0.8)
       
 VMA
VMA 15
15 0.25;
0.25; 0.4;
0.4; 0.63;
0.63; 1;
1; 1.6;
1.6; (2.5)
(2.5) 33 77 (4)
(4) 77 (4)
(4)
      
2...130

16
16
 20
20 44 22 22      
22
  25
25 5.6
5.6 1.5
1.5 1.5
1.5
      

 VMV
VMV 15
15 2.5
2.5 22 0.6
0.6 0.6
0.6 0.6
0.6      

 
 
 20
20 44 2.1
2.1 0.5
0.5 0.5
0.5 
0.5
0.5   
  
 
 
 

2...120

16
16 25
25 6.3
6.3 2.6
2.6 0.3
0.3 
0.3
0.3      
  32
32 10
10 3.1
3.1 0.2
0.2 0.2
0.2      
  40
40 12
12 3.3
3.3 0.2
0.2 0.2
0.2      
 VRB VRG 33 2),3)
VRB 33 // VRG 2),3) 15
15 0.63,
0.63, 1;
1; 1.6;
1.6; 2.5;
2.5; 44 10
10 16
16 99 16
16 16
16 16
16    
 20
20 6.3
6.3  11
11 44 16
16 13
13 10
10    
(-10*) 2 ... 130

16
16 25
25 10
10  66 22 16
16 8
8 5
5 
   
  32
32 16
16 15
15 33 11 99 5
5 2.5
2.5    
 filet interior/ 40
40 25
25  22 66 33 22    AMB 162 / AMB 182
int/ext.
int/ext. thread
thread
exterior 50
50 40
40

 VF2 VF3 3)
VF2 // VF3 3) 15
15 0.63,
0.63, 1;
1; 1.6;
1.6; 2.5;
2.5; 44 16
11
16 (6)
(6)


99 (6)
(6) 16
33
16 (6)
(6) 16
22
16 (6)
(6) 16
0.5
0.5
16 (6)
(6)


Vane şi motoare electrice rotative
 (VL VL3) 3)
(VL 22 // VL3) 3) 20
20 6.3
6.3  11
11 (6)
(6) 44 16
16 (6)
(6) 13
13 (6)
(6) 10
10 (6)
(6)    
 25
25 10
10  66 22 16
16 (6)
(6) 88 (6)
(6) 5
5    Tensiune de
15
15
  32
32 16
16 33 11 99 5
5 2.5
2.5    alimentare
Supply voltage 33-point
puncte Modulaţie
Modulating
40
40 25
25
(-10*) 2...130

(6)
(6)   22 66 33 22    24 V AC � AMB 162 AMB 182
16
16  50
50 40
40  11 33 22 0.5
0.5    AMB 162
24 V AC � AMB 182
  65
65 63
63 20
20    4.5
4.5 33   
230 V AC � AMB 162 AMB 182
  80
80 100
100    33 22   
30
30 Switch � � �
  100
100 145
145    1.5
1.5 11   
125
125 220
220 Speed(s/90°C)
Viteză (s/90°) 70; 140; 670 70; 140; 280
     11 0.5
0.5 33 33  
40
40 Torque(Nm)
Cuplu (Nm) 5; 10 10 ; 15
 150
150 320
320    0.5
0.5 0.2
0.2 1.5
1.5 1.5
1.5  
 VK33
VK 15
15 44      25
25
  20
20 6.3
6.3      25
25 
  25
25 10
10       16
16 
15
15 PN Tinterval Tip de vană DN Kvs
  32
32 16
16       10
10 
PN Trange Type DN Kvs Max. ∆p1) Max. ∆p1)
bar °C mm m33/h
2...350

25
25  40
40 25
25       66  bar ºC mm m /h bar bar
  50
50 40
40       44  HRB 3 / 4 15 HRB 3-0.6;1;1.2;1.6;2.5 HRB 4-2.5 2 2
  65
65 63
63        13
13 99 20 4.0 - 6.3 2 2

2... 110
  80
80 100
100 35
35       8
8 5.5
5.5 10
25 8.0 - 12.0 2 2
  100
100 160
160        5
5 3.5
3.5
32 18.0 2 2
1) Max.
Max. ∆p
1) Max. Δp Presiune maximă
∆p == Maximum
Maximum closing de închidere
closing pressure
pressure 2) 2) Piuliţă/obturator
2) Closing
Closing nut/plug
nut/plug for de închidere
for B-port
B-port (for pentru
(for 2-way
2-way valve portul B (pentru
valve function)
function) funcţionarea
isis supplied
supplied as
as an vanei pe
an accessory
accessory 3)2 căi)
3) furnizat(ă)
ee ss pindle
pindle moves
movescaup
accesoriu
up to
to close
close the
the A-AB
A-AB port
port HRE 3 / 4 20 8 1 1
3)
4) Axul
4) these
IfIf the ridică
safety
safety pentruisisaactivated
function
function închide portul
activated the A-ABAMV(E)
the actuator
actuator 4) Dacă
AMV(E) 13funcţia
13 SU de the
SU closes
closes siguranţă
the port este activată,
port A-AB
A-AB 5) motorul
5) SU/SD:
SU/SD: SU ==electric
SU Spring AMV(E)
Spring Up;
Up; SD 13 SU Down
SD == Spring
Spring închide
Down portul A-AB
5) SU/SD: SU = resort ridicat; SD = resort coborât 25 12 1 1
** For
For temperatures
temperatures below
below 22 °C°C aa stem
stem heater
heater must
must be
be used
used (available
(available as
as accessory)
accessory)

2... 110
* Pentru temperaturi sub 2 °C trebuie utilizat un încălzitor de tijă (disponibil ca accesoriu) 6 32 18 1 1
40 28 1 1
50 44 1 1
HFE 3 20 12 0.5 0.5
25 18 0.5 0.5
32 28 0.5 0.5
40 44 0.5 0.5

2... 110
50 60 0.5 0.5
6
HFE 4 65 90 0.5 0.5
80 150 0.5 0.5
100 225 0.5 0.5
125 280 0.5
150 400 0.5
Max Δp
1) Max Δp = Maximum
Presiune maximă de închidere
closing pressure
AMV 100 ** AMV(E) 10/13 AMV(E) 20/23 AMV(E) 30/33 AMV(E) 410/413 AMV 423/523; AME cu
with AMES
AMES AMV(E) 85/86 AMV(E) 610/613/633

Termoficare

D OW N
UP
PUSH

Supplyde
Tensiune Funcţie de
alimentare 3 puncte Modulant siguranţă Tip
voltage 3-point Modulating Safety Function Type
24 V CA
AC   AMV 100 10 20 30 423
 523 85 86 
24 V CA
AC   AMV 13 23 33   
24 V CA
AC  AME 10 20 30 410 + AMES + AMES 85 86 610 (230)
24 V CA
AC   AME 
13 
23 
33 
413   613/633
 (230)
230 V CA
AC   AMV 100 10 20 30 410 423 523 85 86 610
230 V CA
AC   AMV 
13 23
 33
 413
   613/633

Potenţiometru
Potentiometer   ACCESS 1P only
numai or
1P sau   
   
Comutator
Switch   ACCESS 1Sonly
numai 1S   
  AMEK  AMEK   
Speed(s/mm)
Viteză (s/mm) 14 14 15 3 15 3 11 8 3 15/4
Force(N)(N)
Forţă 300 300 450 450 1000/800 1200 1200 5000 5000 1200
Stroke
Cursă (mm)
(mm) 5 5.5 10 10 20 40 40 40 40 30

PN
PN Trange
T interval Tip de type
Valve vană DN
DN KKvs
vs Cursă
Stroke Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1)
bar °C mm m 3
bar
 ºC mm m3/h/h mm
mm bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar
 VS2 15 0.25, 0.4; 0.63; 1; 1.6 4 10 10 10 10   
2…130

16 20 2.5 10 10 10   


B
5
25 4 
A

  10 10 10   
 VM2 15 0.25; 0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4 25 25 25   
5
  4  25
 25 25   
20
  6.3 7  25 25   
2…150

 6.3 5 16 25 25   
25 25
 8  25 25   
7
  32 10  16 16   
  40 16  16 16   
10
  50 25  16 16   
 VB2 15 0.25; 0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4 16 16 16   
5
  20 6.3 16 16 16   
2…150

 25 10 7 16 16   
25
  32 16 16 16   
  40 25 
10 16 16   
  50 40  16 16   
 AVQM 15 0.4; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0 12 12 12   
5
20 6.3 12 12   
2…150

16 25 8.0 12 12   
7
25
 32 12.5 12 12   
40 16  16 16   
10
 50 20  16 16   
16
 AFQM / AFQM 6 40 20 
8  20   
25 2…150
40  50 32 
12  20   
 65 50 12
  20   20
2…150

 80 80 18
  20   20
25
 100 125     15
20
  125 160     15
 VF 2 65 63 20   2.5 2.5  
(-10*) 2 ... 130

  80 100   1.5 1.5  


30

16  100 145   1 1  
  125 220    3 3 
40
  150 320    1.5 1.5 
 212)
VFG 2 / VFG 65 50 12
   20  20
 80 80 18
   20   20
data tehnice
sheets

16
 100 125     15
20
25
 125 160     15
Seefişele

40
 150 280      12
Vezi

  200 320 24
      10
  250 400      10
1) Max.
1) Max.Δp
∆p==Presiune
Maximum maximă de închidere
closing pressure 2) 2)
Tipul de vană
3-way valvecuversion
3 căi este
is disponibil opţional
available on request* Pentru temperaturi
* For sub 2below
temperatures °C trebuie
2 °C utilizat
a stem un încălzitor
heater mustdebetijă
used(disponibil ** Va fi înlocuit
ca as accessory)
(available de AMV
** Will 150 în by
be replaced anul 2007 150 during 2007
AMV
accesoriu)
AMV(E) 20/23 AMV(E) 30/33 AMV(E) 15/162) AMV(E) 25/352) + AMV(E) 25 SD/SU3) AMV(E) 410/413 AMV 323/423/523; AME with AMES AMV(E) 55/56 AMV(E) 85/86 AMV(E) 610/613/633

Abur

D OWN
UP
PUSH

Supplyde
Tensiune Funcţie de
alimentare 3 puncte Modulant Safety
siguranţă Tip
voltage 3-point Modulating Function Type
24 V CA
AC   AMV 20 30 15 16 25 35 323 423 523 55 56 85 86
24 V CA
AC   AMV 23 33  25 (SU/SD)    
24 V CA
AC  AME 20 30 15 16 25 35 410 +AMES +AMES +AMES 55 56 85 86 610 (230)
24 V CA
AC   AME 23 33   25 (SU/SD)
 413    613/633 (230)
230 V CA
AC   AMV 20 30 15 16 25 35 410 323 423 523 55 56 85 86 610
230 V CA
AC   AMV 23 33   25 (SU/SD) 413    613/633
Potentiometer
Potenţiometru   ACCESS
acces       
  numai
 1P only or numai
 1P sau 1P only or
1P sau   
Comutator
Switch   ACCESS
acces   numai 1S
 1Sonly numai 1S
 1Sonly     
 AMEK 
 AMEK 
 AMEK numai
2S only
2S numai
2S only
2S   
Speed(s/mm)
Viteză (s/mm) 15 3 11 7 11 3 15 15 1 3 11 8 4 8 3 15/4
Force(N)(N)
Forţă 450 450 500 300 1000 600 450 1000/800 600 1200 1200 2000 1500 5000 5000 1200
Stroke
Cursă (mm)
(mm) 10 10 15 15 15 15 15 20 40 40 40 40 40 40 40 30

PN
PN Tinterval
Trange Tip de type
Valve vană DN
DN Kvs
vs Cursă
Stroke Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1) Max. ∆p1)
bar
bar °C
ºC mm
mm m33/h
m /h mm bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar
VGS 15
 1.0; 1.6;
 3.2 8 
10 
10       
2...200

25 20 4.5 10 10       
10

25 
6.3 10 10       
 VFS 2 0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5  25 9 25 25 22 25 25 25   
15
4  17 9 25 20 16 20 25 25   
20 6.3  11 4 25 13 10 13 16 16   
25 10 15  6 2 16 8 5 8 16 16   
2...200

32 16  3 1 9 5 2.5 5 12 12   
25
40 25 2 6 3 2 3 8 8   
 50 40 1 3 2 0.5 2 5 5   
65 63    2.5 2.5 4.5 3 13 13 
80 100 40    1.5 1.5 3 2 8 8 
100 145    1 1 1.5 1 5 5 
VEFS 2 15 Utilizaţi
Use VFS2VFS2       
20 Utilizaţi
Use VFS2VFS2       
2 ... 200

25 10 7  10 8 6 10 8 6   
25
32 16  9 6 6 9 6 6   
40 20 10  6 6 6 6 6 6   
50 25  6 6 6 6 6 6   
VFGS 2 15 4   20    20
(PN 16 DN 15-250) 20 6.3 6   20    20
(PN 25 DN 65-125) 25 8   20    20
(PN 40 DN 65-250)
32 16   20    20
8
40 20   20    20
tehnică
datablad!

16 50 32   20    20
25 12
65 50   20    20
Sefişa

40 80 80 18   20    20
Vezi

100 125       15
20
125 160       15
150 280       12
200 230 24       10
250 400       10

1) Max. Δp
p == Maxim
Presiune
ummaximă
closingde închidere 2)2)Dacă
pressure If thevana
valveeste montată horizontally
is mounted orizontal esteannecesară
adaptormontarea unui adaptor(over
for high temperatures pentru
150temperaturi ridicate (peste 150 °C)
°C) is needed
3) SU/SD:
3) SU/SD: SU
SU == resort
Springridicat;
Up; SDSD = resort
= Spring coborât
Down