Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS:

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE...................................................................................................................2


APLICARE
2. DEFINITII SI PRESCURTARI.............................................................................................................................2
PRESCURTARI
3. DOCUMENTE DE REFERINTA..........................................................................................................................2
REFERINTA
4. CONTINUT............................................................................................................................................................3
CONTINUT
5. RESPONSABILITATI...........................................................................................................................................3
RESPONSABILITATI
6. Reguli specifice la OPERATIILE DE LACATUSERIE.......................................................................................4
LACATUSERIE
7. INREGISTRARI.....................................................................................................................................................5
INREGISTRARI
8. ANEXE....................................................................................................................................................................5
ANEXE
LISTA DE DIFUZARE/REVIZUIRE/RETRAGERE:.................................................................................................5
DIFUZARE/REVIZUIRE/RETRAGERE:
LISTA DE EVIDENTA A REVIZIILOR......................................................................................................................6
REVIZIILOR

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE


Prezenta instructiune stabileste regulile de securitate si sanatate in munca care se aplica in microclimatul de
munca din atelierul de lacatuserie din cadrul SC COMFRIG SRL.
Reglementeaza responsabilitatile persoanelor implicate in aplicarea si respectarea regulilor de securitate si
sanatate in munca care se aplica in microclimatul de munca din atelierul de lacatuserie al S.C.COMFRIG S.R.L.
Se aplica in cazul activitatilor de utilizare si mentenanta curenta a sculelor si echipamentelor din atelier.

2. DEFINITII SI PRESCURTARI

2.1. DEFINITII

Conformitate
Satisfacerea conditiilor specificate.
Inregistrare
Document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor
obţinute.
Instructiunea
Este un document care descrie modalitatile si instrumentele prin care se realizeaza operatiile din
cadrul proceselor. Instructiunea vizeaza o activitate specifica si este destinata utilizarii de catre
personalul operativ, respectiv de catre persoanele care au responsabilitati legate de instruirea
personalului.
Manipularea
Ansamblul de operatii destinate circulatiei si depozitarii materialelor.
Neconformitate
Nesatisfacerea unei condiţii specificate.
Procedură
Mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.
Responsabilitate
Obligatia de a îndeplini anumite sarcini si atributii care implica totodata, raspunderea pentru
rezultatele obtinute, respectiv pentru modul de îndeplinire a acestora.
Responsabil
Persoana insarcinata cu responsabilitati privind un anumit specific al unui proces sau procesul in
sine.
Specificaţie
Document care precizează condiţii. Trebuie sa indice mijloacele si criteriile prin care poate fi
verificata conformitatea.
Verificare
Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute
condiţiile specificate.

2.2. PRESCURTARI:
RI Regulament intern
SSM Securitate si Sanatate in Munca
CSSM Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca
EIP Echipament individual de protectie
EIL Echipament individual de lucru
SPC Sisteme de protectie colectiva
PSI Prevenirea si stingerea incendiilor
SU Situatii de urgenta
3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Fisa postului
- Fisele SSM / PSI
- L319 / 2007 - a SSM si normele metodologice de aplicare
- HG 1091 - privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca
- HG 1048 / 2006 – utilizarea EIP / EIL
- HG 1146 / 2006 – utilizarea echipamentelor de munca
- HG 335 / 2007 - privind supravegherea sanatatii angajatilor
- HG 1028 / 2006 - privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HG 971 / 2006 – cerinte de semnalizare
- HG 1051 / 2006 – manipulare manuala mase
- HG 493 / 2006 – masuri de protectie la expunerea lucratorilor la zgomot
- L307 / 2006 - a PSI / SU
- L 481 /2004 - a Protectiei civile si specificul SU
- Legislatia EU / Romania referitoare la prevenirea si interventia la situatii de risc
- Ghid intocmire proceduri

4. CONTINUT

La operatiile de lacatuserue se va aplica instructiunea ISPSSM-03 privind regulile de securitate si sanatate in


munca in microclimatul de munca din atelierul de lacatuserie.

IMPORTANT: Nu se accepta modificarea sau suplimentarea regulilor de SSM la activitatile de lacatuserie fara
avizarea serv. Intern de SSM si demararea procedurii de actualizare a prezentei instructiuni.
Exceptie de la regula: in cazul in care conditiile date se modifica brusc, in afara conditiilor tehnologice uzuale.
In acest caz, responsabilitatea asigurarii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor le revine direct
responsabililor desemnati de angajator.
Seturile de operatii directe, indirecte sau auxiliare precizate in documentatia tehnica, tehnologica sau in alte
documente recunoscute de catre conducatorul locurilor de munca si de catre angajator, pentru operatiile de
lacatuserie trebuie efectuate in asa fel incat sa se respecte toate actele de referinta legala mentionate la punctul 3
al prezentei si – totodata, prevederile acestei instructiuni.

5. RESPONSABILITATI
Fiecare angajat al SC COMFRIG SRL desemnat ca lucrator, la orice nivel / categorie, este responsabil la
locul sau de munca pentru respectarea cerintelor cuprinse in aceasta instructiune, inclusiv pentru inregistrarea
eventualelor neconformitati, pentru fiecare punct care precizeaza acest aspect.
Obligatia acestora este de a anunta coordonatorul locului de munca asupra oricarei neconformitati sau oricarui
eveniment de munca sesizate, in cel mai scurt timp.
Prezentarea cat mai repede posibil la Cabinetul medical cel mai apropiat a lucratorilor care au suferit vatamari,
oricat de mici, este obligatie in ROI.
Incadrarea in normele de siguranta a muncii, crearea si respectarea climatului sigur de munca constituie, de
asemenea, obligatii contractuale prevazute in ROI.
Lucratorii responsabili pe linie de PSI iau toate masurile stipulate in regulamentul de actionare pentru PSI
si SU
Coordonatorul de fomatie ia masuri pentru eliminarea neconformitatilor SSM / PSI – SU sesizate in timpul
programului, informeaza administratorul asupra situatiei acestora . De asemenea, se preocupa de instruirea
lucratorilor periodic, in momentul in care acestia isi schimba locul de munca in cadrul programului de lucru, cand
acestia sunt primiti la activitati prima data in atelier , sau sunt primiti pe posturi ca nou angajati.
Seful de lucrare ia masuri pentru eliminarea eficienta si in cel mai scurt timp a neconformitatilor SSM / PSI –
SU sesizate.
In cazuri exceptionale, datorita unor stari tehnice, tehnologice sau altor aspecte improprii exploatarii in
siguranta a sculelor si echipamentelor, aspecte care pun in pericol evident siguranta in munca a lucratorilor,
decizia de oprire imediata a activitatii o pot lua proprietarul si responsabilii de SSM, in conformitate cu L319 /
2006.
Responsabilul SSM COMFRIG poate, de asemenea, sa decida oprirea activitatii, dar numai in cazuri
exceptionale, in lipsa coordonarii locale sau la aparitia starii de pericol iminent de incident / accident de munca.

Abaterile de la aceste reguli constituie neconformitati pe linie de SSM si se vor sanctiona conform
Regulamentului Intern.

6. REGULI SPECIFICE LA OPERATIILE DE LACATUSERIE

1. Personalul trebuie sa poarte echipamentul de protectie specific operatiilor de


lacatuserie.
2. Instrumentele de masura si control utilizate trebuie sa fie cu viza metrologica
la zi si depozitate in mod corespunzator in imediata apropire a locului de munca.
3. Este interzisa interventia lucratorilor pentru remediarea defectelor mecanice,
electrice sau hidraulice ale utilajelor si instalatiilor de la locul de munca.
4. Personalul muncitor trebuie sa cunoasca masurile de prim ajutor ce trebuie
acordate in caz de accidente;
5.Orice activitate de mentenanta si / sau reparatii poate avea loc numai cu
respectarea prevederilor punctului anterior si a celor contractuale (inclusiv in privinta
tertelor persoane).
6. Se vor folosi numai unelte de mana confectionate din materiale
corespunzatoare operatiilor ce se executa.
7.Uneltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu
dispozitive sigure pt.fixarea sculei,precum si cu dispozitive care sa impiedice funct.lor
necomandata.
8.Este interzis sa se utilizeze unelte de mana actionate electric sau pneumatic
dotate cu scule ce prezinta pericol de accidentare(pietre de polizor etc),neprotejate
impotriva atingerii.
9.Fixarea tuburilor flexibile de aer comprimat pe racordul uneltei va fi asigurata
cu coliere metalice.
11.Se va lucra numai cu unelte de mana care au cozile si manerele netede si
bine fixate,cu dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si comoda
12.Este interzis sa se utilizeze scule a caror manere prezinta noduri,crapaturi
sau aschii desprinse.
13.Se interzice folosirea aceluiasi maner la mai multe scule daca acestea nu
fac parte dintr-o trusa cu manere interschimbabile.
14.Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie
deformate,inflorite sau stirbite si a celor improvizate.
15.Se interzice folosirea uneltelor de mana care produc scantei prin frecare sau
lovire in mediu de gaze si vapori explozivi .
16.Uneltele de mana vor fi pastrate dupa terminarea lucrului in dulapuri
,lazi,rastele din atelier,cu partea de prindere inspre exterior.
17.Se vor purta ochelari de protectie in timpul lucrului cu sculele in operatii care
produc scantei,aschii metalice,etc.zona de munca va fi protejata cu paravane de
protectie.
18.Fiecare lucrator va controla zilnic,inainte de inceperea lucrului daca uneltele
din inventarul propriu satisfac cerintele de mai sus.Uneltele care nu corespund vor fi
scoase din uz,reparate sau casate.Condocatorul locului de munca va efectua controale
in timpul lucrului asupra respectarii instructiunilor de mai sus.
19.Lucratorii isi vor pastra uneltele din inventarul propriu in sertarele din
bancurilor de lucru si in dulapurile de scule din atelier.
20.Se interzice asezarea sculelor pe treptele scarilor mobile,pe tablouri electrice
etc.Acestea se vor pune in buzunarele speciale cu care este prevazut echipamentul.
21.La lucrul cu lampa de benzina,se vor respecta urmatoarele:
a.lampa se va controla inainte de inceperea lucrului si se va
umple numai ¾ din capacitatea rezervorului;
b.dopul orificiului de alimentare va fi prevazut cu garnitura
adecvata;acesta se va insuruba pe cel putin patru spire ale filetului;
c.se interzice varierea presiunii prin manevrarea capacului de la
orificiul de alim;
d.se interzice alimentarea lampii inainte de racirea arzatorului ;se
interzice alimentarea in apropierea unei surse de foc;
e.supapele de siguranta vor fi reglate la presiunea de lucru;
f.este interzis sa se lucreze cu lampa de benzina care prezinta
defectiuni de functionare.

7. INREGISTRARI

 Formulare
- Nu e cazul;

8.ANEXE

ANEXA 1

LISTA DE DIFUZARE/REVIZUIRE/RETRAGERE:

Nr. Confirmare
Locul difuzarii Functie primitor Nume primitor
crt (semnatura/data)
Restituire
Primire

2.

3.
COORDONATORI
FORMATII
Nr. Confirmare
Locul difuzarii Functie primitor Nume primitor
crt (semnatura/data)
Restituire
Primire
4.

ANEXA 2
LISTA DE EVIDENTA A REVIZIILOR

EVIDENTA REVIZIILOR
Revizie Data Pagina Obiectul Reviziei Initiator
0 21.02.2008 - INTOCMIRE INSTRUCTIUNE RESP.SSM-COMFRIG

S-ar putea să vă placă și