Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V-a

Fișă de lucru – Substantivul

1. Trece în tabel următoarele substantive comune: pisică, recitare, caiet, furtună, răutate,
copil, alergare, scaun, furie, tabletă, veselie, computer, tăsnet, mărinimie, albină, ninsoare,
delfin, bucurie, ceață, bunătate, citire, tristețe, frumusețe, plimbare.

Ființe Lucruri Fenomene Stări Însușiri Acțiuni


ale naturii sufletești

2. Trece la plural substantivele de mai jos:


Copil –
Fiu –
Câmpie –
Bucurie –
Alee –
Idee –

3. Selectează substantivele și analizează-le, precizând felul, genul și numărul.


Sfios, mă uitam la Eminescu, și mi se părea un zeu tânăr, frumos și blând, cu părul lui
negru, ondulat, de sub care se dezvăluia o frunte mare, palid la față, cu ochii adormiți, osteniți
de gânduri, mustața tunsă puțin, gura mică și-n toate ale lui o expresie de o nespusă bunătate
și melancolie.
(Al. Vlahuță, Amintiri despre Eminescu)

4. Scrie forma de plural a fiecărui substantiv (vezi DOOM2):


Aragaz –
Boschet –
Carnaval –
Chibrit –
Coșmar –
Hotel –
Pârâu –
Profil –
Rucsac –

5. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă tu crezi că
este falsă).
 Numele cifrelor sunt de genul masculin. A/F
 Numele zilelor săptămânii sunt de genul feminin. A/F
 Numele părților zilelor sun de genul masculin. A/F