Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a

Fișă de lucru – Sinonimele. Antonimele

1. Unește cuvintele sinonime:

Sincer onest
Orășenesc citadin
Vinovat culpabil
Milă inculpat
Lacom compasiune
Plăcut avar
Pedeapsă sancțiune
Efemer trecător
etern
agreabil

2. Unește cuvintele din prima coloană cu sinonimele lor din a doua coloană, apoi grupează-le în
tabel:
Asemănător altitudine
Dușman solitar
Greșeală terestru
Împrejurare etern
Înălțime similar
Pământesc opinie
Părere circumstanță
Singur inamic
Veșnic eroare

Substantive sinonime Adjective sinonime

Ex.: dușman - inamic

3. Unește cuvintele din prima coloană cu antonimele lor din a doua coloană, apoi grupează-le în
tabel:

A începe disperare
Speranță diurn
Nocturn altruist
Egoist eronat
Junior a tăcea
A vorbi a termina
A urca pedeapsă
Recompensă a coborî
Corect senior
Substantive Adjective Verbe