Sunteți pe pagina 1din 18

Asamblări nedemontabile.

Asamblări nituite
Asamblări nituite – sunt îmbinări
nedemontabile a două sau mai
multe piese cu ajutorul niturilor.
Acest procedeu se aplică în
diverse domenii de activitate:
- La asamblări de profile pentru
construcţii metalice (poduri,
hale, schele etc.);
- La asamblarea organelor de
maşini din materiale diferite (ex:
ferodoul pe tamburele frânei);
- La asamblări supuse unor
sarcini vibratorii;
- La unele construcţii aviatice
(când nu se acceptă încălzirea
piesei la temperatura de
sudare);
Nitul este un organ de maşină folosit Clasificarea niturilor:
la asamblarea nedemontabilă a 1. după forma capului: semirotund
două sau mai multe piese de (a), tronconic (b), semiînecat (c),
formă plată, tablă, profile etc. tronconic şi semiînecat (d), înecat
( e) , plat (f);
Nitul este format din: tijă cilindrică,
cap format din fabricaţie.

2. după materialul din care sunt


confecţionate: oţel carbon obişnuit
OL 34 şi Ol 37, alamă, cupru,
aluminiu, aliaje uşoare;

3. după forma tijei: plină (a),


semitubulară (b) sau tubulară
(c şi d);
Nituirea.Materiale

Niturile se execută din OL34 şi OL37 şi în anumite


cazuri din oţeluri aliate.
La unele îmbinări (din materiale neferoase sau
nemetalice)se folosesc nituri din metale şi aliaje
neferoase(aliaje de cupru,aluminiu) sau din materiale
plastice.
Asamblarea nituită

1- tija nitului
5
4 2- capul nitului
3-cap de închidere
4- piesa de asamblat
5- piesa de asamblat
Asamblările nituite se clasifică: 4. după numărul de nituri: cu un rând,
1. după forţa necesară: manuală cu două, sau mai multe rânduri de nituri
şi mecanică; dispuse în linie sau zigzag;
2. după modul de execuţie: la
rece şi la cald;
3. după aşezarea pieselor:
a. Prin suprapunere;

b. Cap la cap – cu o eclisă;

5. după destinaţia asamblării: de


rezistenţă, de etanşare şi de rezistenţă-
c. Cap la cap cu 2 eclise; etanşare
Operaţii pregătitoare înainte de nituire:
1. Calculul dimensiunilor constructive, în raport cu
grosimea tablelor de asamblat; l=s+1,5 *d
2. Curăţirea suprafeţelor
Aplicarea unui start de miniu de plumb
3. Trasarea axelor niturilor, în raport cu
dimensiunile calculate, pe masa de trasat cu ac
de trasat, riglă gradată, echer de 90 grade;
4. Punctarea centrelor găurilor, cu punctator,
ciocan;
5. Găurirea tablelor, pe maşini de găurit
6. Alezarea
7. Teşirea
Tehnologia nituirii manuale
- Introducerea nitului în gaură;
- Aşezarea capului pe contracăpuitor;
- Apropierea tablelor cu trăgătorul (a);
- Refularea capului de închidere (b);
- Formarea capului de închidere ( c);
- Formarea capului de închidere cu căpuitorul (d);
Sculele folosite la nituirea
manuală sunt:
- Ciocan de lăcătuşărie;
- Contracăpuitor pentru
sprijinirea şi protejarea
capului iniţial;
- Trăgător, pentru apăsarea
pieselor de nituit una asupra
celeilalte (fig. a);
- Căpuitor pentru formarea
capului de închidere al
nitului (fig. b);
A. NITUIREA MANUALĂ

OPERATIA LUCRĂRI S.D.V. -uri folosite


Calculul Calculul
dimensiunilor dimensiunilor
constructive constructive, în
raport cu grosimea
tablelor de asamblat;

Pregătirea Curăţirea -perie de sîrmă


nituirii suprafeţelor
Aplicarea unui start
de miniu de plumb
Pregătirea sculelor si
dispozitivelor
Trasarea Punctarea centrelor Scule de trasat
centrelor găurilor de nit Punctator - trasarea centrului găurii
găurilor
Punctarea Punctarea centrelor cu punctator, ciocan;
găurilor
Găurirea Suprapunerea Poansoane,
tablelor pieselor Sule speciale
Executarea găuririi Maşini de găurit
Teşire gaură pentru
nituri cu cap înecat - pentru d < 5mm gaura mai mare cu
OBS. Pentru o 0,2mm,
centrare mai bună -pentru d intre 5 si 10 mm gaura mai mare
găurirea se poate cu 0,5 mm,
face simultan prin -pentru d < 10 mm gaura mai mare cu
suprapunere. 1 mm
Alezarea Alezarea alezor

Teşirea Teşirea tesitor

Montarea Tablele se prind si se Dornuri sau şuruburi


pieselor centrează
pentru nituire
Nituirea Manuală
Introducerea nitului
a. apropierea tablelor cu
trăgătorul (Strângerea
pieselor );
b. refularea capului de
închidere;
c. formarea capului de
închidere;
d. formarea capului de
închidere cu căpuitorul
Debavurarea Înlăturarea Dălţi speciale
materialului prins de
capetele nitului

Ştemuirea Se presează tablele Dălţi de ştemuit (ştemuitoare)


în zona nitului pentru
o bună etanşare
Test
Alegeţi răspunsul corect:
1.Nituirea este un procedeu tehnologic de îmbinare: 1 punct;
a. cu filet; b. demontabilă; c. nedemontabilă;

2. Niturile se execută din: 1 punct;


a. OT 45; b. OL 34; c. OLC 35;

3. După forma tijei, niturile pot fi: 1 punct;


a. semitubulare; b. semiînecate; c. semirotunde;

4. Trăgătorul: 1 punct;
a. apasă piesele de nituit;
b. protejează capul iniţial;
c. formează capul de închidere;

5. Capul nitului poate fi: 1 punct;


a. semirotund; b. semitubular; c. înecat;
6. Enumeraţi sculele folosite la nituirea manuală: 4 puncte;

NOTĂ: se acordă 1 puncte din oficiu; Timp de lucru 5 minute;


Barem autevaluare
1.C
2.B
3.A
4.A
5.C
6.
- Ciocan de lăcătuşărie;
- Contracăpuitor;
- Trăgător;
- Căpuitor.
Controlul şi recepţia asamblărilor nituite, defecte

a. cap de închidere deplasat,


b. cap de închidere prea mare din cauza tijei mai lungi,
c. cap de închidere prea mic din cauza tijei scurte,
d. cap de închidere deformat,
e. cap de închidere înclinat,
f. nit strâmb,
g. table deformate la nituire.
Avantajele nituirii: Dezavantajele nituirii:
- Siguranţă mare în - Preţ de cost ridicat
transmiterea sarcinilor; (consum sporit de
- Operaţii simple de manoperă şi materiale);
control şi remediere a - Reducerea rezistenţei
defectelor; pieselor (datorită
- Se asamblează găurilor de nit);
materiale greu sudabile, - Zgomot, ce cauzează
nesudabile diferite ; îmbolnăviri
- Rigiditate crescută şi profesionale;
suportă funcţionarea în
regim vibratoriu;