Sunteți pe pagina 1din 6

Roumain

STANLEY SHAPIRO
KAREN SKINUL1S
cu colaborarea lui RICHARD SKINULIS

cum devenim
părinţi mai buni
—I
Humanitas a tradus de-a lungul timpului 7 cărţi practice
adresate părinţilor. Cărţi alese cu atenţie, pe care cititorii
le-au apreciat, de vreme ce au trebuit republicate, unele 3
de mai multe ori. ca
Cărţi perene. Cărţi bune. Cărţi necesare părinţilor
care nu vor să-şi crească la întâmplare copiii.
Ele apar acum ca o serie unitară. И
Pentru noile generaţii de părinţi (şi de bunici) buni. z

cc
Copiii învaţă ceea ce trăiesc. Educaţia care insuflă valori
Ce le spunem copiilor şi adolescenţilor despre sex ><
Я între părinte şi copil. Ghid de comunicare afectuoasă a.
Educaţia copilului meu în 25 de tehnici (care nu dau greş)
Adolescenţi scăpaţi de sub control 3
Sănătatea copilului meu. Ghid de simptome şi îngrijiri
cc
■ Cum devenim părinţi mai buni. Ghid practic I-
z
Un ghid celebru, un National Bestseller, cum scrie pe coperta ediţiei ш
originale, care porneşte de la ideea că nu e suficient să ne iubim
copiii ca să-i educăm bine-trebuie să învăţăm „meseria de părinte". 4
O „meserie" sintetizată în această carte în cele 50 de probleme cu care Ш
ne confruntăm cel mai des ca părinţi şi soluţiile lor practice. De exem­
Z
plu: Tândăleala, Crizele de nervi, Răspunsurile obraznice, TV-mania,
Notele proaste, Mofturile la mâncare. 3
Problemele privesc copiii de 3-4 până la 12-13 ani. Soluţiile sunt veri­ ca
ficate, funcţionează. Manualul e sistematizat, concis şi are un ingre­
dient care n-ar trebui să-i lipsească nici unui părinte: umorul.

CC

><
u
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Foto copertă © Miramisska I Dreamstime.com


Stanley Shapiro este psihoterapeut, specializat în relaţiile părinţi-copii.
A condus Şcoala pentru copii Adler-Dreikurs şi Institutul Alfred Adler din
Ontario. Este fondatorul şi directorul Centrului de Educaţie Parentală din
Ontario. Fiica lui, Karen Skinulis, conduce o şcoală Montessori. Richard
Skinulis este ziarist şi scriitor.
STANLEY SHAPIRO
KAREN SKINULIS
cu colaborarea lui RICHARD SKINULIS

cum devenim
părinţi mai buni
Ghid practic

Traducere din engleză de


LU ANA SCHIDU
Desene de
ION BARBU
Redactor: Oana Bârna
Coperta: Ioana Nedelcu
Tehnoredactor: Manuela Măxineanu
Corector: Marilena Bălăşel
DTP: Stelian Bigan, Cornel Drăghia

Tipărit la Proeditură şi Tipografie

Stanley Shapiro, Karen Skinulis


P arent Talk
© Stanley Shapiro, Karen Skinulis, with Richard Skinulis
All rights reserved.

© HUMAN1TAS, 1999, 2012, pentru prezenta versiune românească

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


SHAPIRO, STANLEY
Cum devenim părinţi mai buni: ghid practic / Stanley Shapiro, Karen Skinulis;
cu colab. lui Richard Skinulis; trad.: Luana Schidu; desene: Ion Barbu. -
Ed. a 5-a. - Bucureşti: Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3477-1
I. Skinulis, Karen
II. Skinulis, Richard
III. Schidu, Luana (trad.)
IV. Barbu, Ion, (il.)
37.018.262

EDITURA HUMANITAS
Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51
www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.ro


Comenzi prin e-mail: vanzari@libhumanitas.ro
Comenzi telefonice: 021 311 23 30 / 0372 189 509
Cuprins

Cuvânt în a in te................................................................................ “
Un mesaj pentru părinţii ep u izaţi.............................................. 11
Scopurile: de ce sunt copiii necooperanţi................................ 12
Respect - nu p e d e a p să ............................................................. 15
încurajarea - sporirea respectului de sine .............................. 16
O vorbă despre democraţia în familie .................................... 16
Un cuvânt de încurajare ........................................................... 18

Comportamente nepotrivite......................................................... 19
1 . Tândăleala......................................................................... 19
2. Atitudinea dictatorială......................................................... 21
3. Crizele de n e rv i.................................................................... 25
4. înjurăturile .......................................................................... 28
5. înşelăto ria............................................................................ 30
6. Plânsul.................................................................................. 33
7. Vorba lu n g ă .............................................. 35
8. M inciunile............................................................................ 37
9. Actele riscante...................................................................... 40
10. Furturile .............................................................................. 43
11. îmbufnarea .......................................................................... 47
12. Răspunsurile obraznice....................................................... 49
13. Sm iorcăiala.......................................................................... 52
14. TV-mania ............................................................................ 54

O chestiune de obişnuinţă ........................................................... 58


15. Igiena personală .................................................................. 58