Sunteți pe pagina 1din 23

Povestea

pământului
și a muncii
LEGENDĂ
LEGENDA E S T E O P O V E S T I R E Î N V E R S U R I S A U Î N P R O Z Ă C A R E

C O N Ț I N E E L E M E N T E M I R A C U L O A S E S A U F A N T A S T I C E , P R I N C A R E

S E E X P L I C Ă M O D U L Î N C A R E A L U A T N A ȘTERE U N L U C R U , O

F I I N ȚĂ S A U U N F E N O M E N .

E vremea sa
răspundem la
întrebări

Kahoot
Cand Soarele si Luna s-au intalnit pentru prima data, s-au indragostit nebuneste si din prima
clipa au trait o foarte frumoasa poveste de iubire.Se spune ca pe vremea aceea lumea nu
exista si Dumnezeu a creat-o, dandu-i un detaliu particular Lumina. A decis ca Soarele sa o
lumineze ziua si Luna noaptea. Astfel, chiar de erau impreuna, au fost obligati sa traiasca
separat.

Legenda Lunii si a Soarelui

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:


stăpân - ______________________ poruncă - _____________________
făptură - _____________________ să reverse - ___________________
văzduh - _____________________ omăt - _______________________
îndatorire - ___________________ glie - ________________________
a agonisi - ____________________ o sumedenie - _________________
”Dumnezeu i-a chemat si le-a spus:” nu
trebuie sa fiti tristi, fiecare dintre voi
Două legende, poseda deja propria lumina. Tu, Luna vei

aceleași lumina noptile calde si cele reci, vei incanta


indragostitii si vei inspira poezie. Soare, tu
personaje. iti vei onora titlul caci vei fi cel mai
important dintre astre, vei lumina ziua
pamantul, dand caldura oamenilor si simpla
ta prezenta ii va face mai fericiti.””
”Soarelui i s-a dat poruncă, prin razele sale
de foc, să încălzească aerului, pământul și
apele și să-și reverse lumina sa asupra
tuturor făpturilor aflate sub bolta cerului.
Luna cea schimbătoare și stelele cele fără
de număr au fost însărcinate ca ele să fie
luminătoarele nopților, ca vietățile sălbatice
și fricoase, ieșind din ascunsele lor vizuini,
să-și poată afla hrana în vremea nopților.”
Car
es
unt
atr
ibu
țiil
eL Legenda Lunii
și a Soarelui
uni
i în
cel
ed
ouă
leg
end
e?

Povestea No

pământului
tea

în
cai
et d

și a muncii
ifer
enț
ele
Car
es
unt

Legenda Lunii
atr
ibu
țiil
eS
oar

și a Soarelui
elu
i în
cel
ed
ouă
leg
end
e?

Povestea No

pământului
tea

în
cai
et d

și a muncii
ifer
enț
ele
Legenda Mării Negre Alexandru Mitru, în „Locuri şi Legende - În ţara legendelor“

Se povesteşte că a fost o vreme când Marea Neagră nu era nici atât de


sărată, nici atât de furtunoasă. Ea era închisă şi despărţită de celelalte mări
printr-un prag. În adâncul ei domnea un împărat bătrân ca însăşi vremea şi
poate chiar mai bătrân. Era atât de bătrân că nu mai supravieţuia din
neamul lui decât o strănepoată, Heracleea. Şi era atât de frumoasă, că cel
care o vedea numai o dată era pe vecie îndrăgostit de ea. Ba se iscaseră şi o
mulţime de certuri şi războaie din cauza ei. Dar cel care o cerea cu îndârjire
de nevastă pe fată era Tauctis, un balaur cu pielea verde ca smaraldul. El
avea trei capete, trei inimi. El era fiul vrăjitoarei Egeea. Balaurul luase în
stăpânire cu sila toate celelalte mări ale lumii. Acum voia şi Marea Neagră
şi, odată cu ea, pe Heracleea.
Heracleea era îndrăgostită de Gheorghe, un
pescar tânăr și chipeș. Gheorghe și balaurul
Tauctis s-au luptat vitejește pentru a cuceri inima
Heracleei. Se spune că la țărmul Mării Negre se
aflau doi munți de sare, pe care cei doi luptători i-
au dărâmat în apa mării în timpul luptei. 

Ghicitoare:
Un cal alb intră în
Marea Neagră.
Cum iese?
https://www.youtube.com/watch?v=fvu4_-U4fY8

spu ns :

Ud
„Se povesteşte că a fost o vreme când Marea
”Mărilor fără de fund și lin stătătoare și apelor celor
Neagră nu era nici atât de sărată, nici atât de
curgătoare le-a fost hărăzit ca în ele să se
furtunoasă. Ea era închisă şi despărţită de celelalte
adăpostească fel de fel de pești și vietăți, ca ele să
mări printr-un prag. În adâncul ei domnea un
stingă setea oamenilor și a vietăților și, pe urmă,
împărat bătrân ca însăşi vremea şi poate chiar mai
ca prisosul apelor lor să se ridice în formă de abur
bătrân. Era atât de bătrân că nu mai supravieţuia
în aer și apoi la vreme de trebuință să cadă pe
din neamul lui decât o strănepoată, Heracleea. Şi
pământ în formă de ploaie și omăt.” (Povestea
era atât de frumoasă, că cel care o vedea numai o
pământului și a muncii)
dată era pe vecie îndrăgostit de ea. Ba se iscaseră
şi o mulţime de certuri şi războaie din cauza ei. Dar
cel care o cerea cu îndârjire de nevastă pe fată era
Tauctis, un balaur cu pielea verde ca smaraldul. El
avea trei capete, trei inimi.” (Legenda Mării Negre)
Legenda îmbină elementele reale cu cele imaginare
(fictive)

Elemente reale Elemente imaginare

Povestea pământului și a muncii


Legenda Mării Negre

Legenda Mării Negre

Povestea pământului și a muncii


Facerea Lumii
F R A G M E N T D I N B I B L I A P E Î N ȚELESUL C O P I I L O R

https://www.pemptousia.ro/2013/03/biblia-pentru-copii-facerea-lumii/

Şi iată se aude iarăşi glasul lui Dumnezeu. Şi din lumină, din întuneric a ieşit cerul. Un sân uriaş este cerul! Făcut ca să
primească lumea, aşa cum se gândise Dumnezeu să o facă. Aşa cum o ştii şi tu, aşa cum o ştiu şi eu. Iar în sânul
cerului, marele nostru Pământ. Părea un punct negru, acoperit de ape.
Şi Dumnezeu porunceşte apelor să se retragă şi să formeze mările, lacurile şi râurile.Apele ascultă porunca lui
Dumnezeu şi încep să se retragă cu vuiet mare. Ca atunci când cad de la înălţime mii, sute de mii de cascade şi nu se
aude nimic altceva decât ropotul lor. Şi aleargă, aleargă apele ca şi cum le‑ar urmări cineva, lăsând să se vadă în urma
lor, ici şi colo, părţi de uscat. Dar aceasta nu era încă lumea, aşa cum o plănuise Dumnezeu în mintea Sa. Aşa cum o ştii
şi tu, şi aşa cum o ştiu şi eu că este.
Şi iată iarăşi răsună glasul lui Dumnezeu ca o poruncă: „Să fie!”. Să fie podoaba cerului: luna, stelele, soarele. Un soare
foarte strălucitor. Lumina lui ascunde stelele. Ascunde şi luna. Încălzeşte pământul cu razele lui. Şi din ţărână începe să
crească iarbă, arbuşti şi copaci. Cresc, cresc copacii, se ivesc ramuri şi flori. Florile leagă roade, iar înlăuntrul roadelor se
ascund seminţele.Acum Dumnezeu face păsările care, ca să nu moară de foame, pot să mănânce seminţe. Face şi
insectele şi toate celelalte gângănii care trăiesc în pământ şi se hrănesc cu rădăcini. Face, desigur, şi animalele. Şi pe
cele mici şi pe cele mari.Dar înainte de a face animalele de pe uscat, Dumnezeu umple marea cu peşti, cu scoici, cu
cai‑de‑mare. Cerul îl împodobeşte cu nori purpurii. Şi norii călătoresc, călătoresc ca nişte bărcuţe. Îi poartă vântuleţul
care bate uşor.Acum lumea este gata. Este ca un palat minunat din care numai împăratul lipseşte. Împăratul care să o
iubească, să‑i poarte de grijă aşa cum se îngrijeşte cineva de casa sa şi să o păzească.
Despre care împărat
este vorba în text?

Care este asocierea


între ”Povestea
pământului și a muncii”
și ”Facerea Lumii”?

https://www.youtube.com/watch?
v=tEXeGg7t1Wg
Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și în a 7-a s-a odihnit.

Aranjează zilele în ordine cronologică.

Ziua 1 Dumnezeu s-a odihnit.

Ziua 2 Dumnezeu a creat târâtoarele, animalele, fiarele sălbatice și omul.

Ziua 3 Dumnezeu a creat Cerul.

Ziua 4 Dumnezeu a creat Soarele, Luna și stelele.

Ziua 5 Dumnezeu a creat mările,oceanele și pământul, cu verdeață.

Dumnezeu a creat păsările și peștii.


Ziua 6
Dumnezeu a creat Cerul și Pământul și a despărțit Lumina de
Ziua 7 Noapte, luând naștere noaptea și dimineața.
Daca as fi...
Exprimă-ți părerea, bazându-te pe informațiile din textul ”Povestea pământului și a muncii”.

Dacă aș fi un iepuraș, i-aș mulțumi Lunii pentru că...

Dacă aș fi un pește, le-aș mulțumi apelor pentru că...

Îi promit Pământului că... pentru.....


Stiai
CA...
*opțional

Istoria

RELIGIILOR
O veste bună: suntem cu
toții diferiți.
Diferențele dintre oameni pot fi diverse: aspectul fizic, locul în care ne naștem,
tradițiile, obiceiurile, statutul social, locul de muncă, vârsta, religia etc.
În lumea aceasta există aproximativ 4.300 de religii

Creștinismul
Islam
Hinduism

https://www.shtiu.ro/cate-religii-
sunt-in-lume-cate-religii-sunt-in-
romania-22916.html
Fiecare om are dreptul de a avea o religie. Acest lucru nu il va face altfel decat
ceilalti si de aceea este important sa aratam respect fata de fiecare religie si
fiecare persoană.

Astfel, în clasa noastră putem descoperi colegi care au altă religie decât cea creștin-ortodoxă.
Ora de gramatică
1. Găseşte pluralul următoarelor cuvinte: 3. Elimină cuvântul nepotrivit din fiecare
rău – rea .......................................... enumerare:
parc ................................................ a) ager, isteţ, vioi, leneş
rotund – rotundă ........................... b)convorbire, discuţie, neînţelegere, conversaţie
pod ................................................ c) fantastic, ciudat, politicos, neobişnuit
lat -lată .......................................... d) luptă, bătălie, petrecere, încercare
os .................................................
2. Spune câte un cuvânt cu înţeles asemănător:
aspru ......................................................... 4. Grupează cuvintele cu sens opus din
consecinţă ............................................... următoarea listă: zi, tare, greu, munceşte,
a batjocori ................................................. se luminează, aproape, vesel, intrare, uşor,
a nimici ...................................................... noapte, se întunecă, trist, moale,
călător ........................................................ desparte, ieşire, se odihneşte.
recreativ
5. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele care au acelaşi sens sau sens apropiat.
Văile munţilor se umplură toate cu zăpadă. Pădurea era pustie. Pe cărăruie,
pornise o turmă de oi. Mergea încet.
În urma oiţelor venea tristă şi cu ochii plânşi o ciobăniţă.
Timpul friguros le goneşte spre casă. Au speranţa că vor ajunge până la
lăsarea serii.
6.Grupează cuvintele care au acelaşi înţeles: faimă, a dezmierda, a izbândi,
flamură, a călăuzi, mohorât, glorie, puhoi, a birui, a îndruma, mulţime, creat, steag,
posomorât, întemeiat.

7. Corectează greşelile:
,,-Ce ai? murmură cineva lângă el! Pe cine strigi?
Pe Sir Wiliam Herbert! Tu cine eşti?
-Eu, Cine să fiu, sora ta, Nan.”
(Mark Twain, Prinţ şi cerşetor)
8. În fiecare din următoarele texte se află câte o comparaţie sau două. Subliniază cu
negru termenul comparat, cu roşu termenul cu care se compară şi cu albastru
cuvântul de legătură. Indică trăsătura comună.

a) ,,Şi părintele Ion umbla acum cu pletele în vânt să găsească alt dascăl, dar n-a
mai găsit un bădiţa Vasile, cuminte, harnic şi ruşinos ca o fată mare.”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
b) ,,Şi bătrânii – hi-hi, ho-ho, hi-hi – râd cu lacrimi, năpustindu-se în vorbă, care mai
de care mai şiret la cuvânt şi mai subţire la coada ochilor, răsucindu-şi stropii
de mustăţi întorşi ca nişte colţi albi împotriva nasului.”
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Hagi-Tudose)
c) ,,Lănci scânteie lung în soare, arcuri se întind în vânt, Şi ca nouri de aramă şi ca
ropotul de grindeni, Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni…”
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)