Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrare de laborator Nr.

2
Tehoredactarea la nivel de document

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova


Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea de Tehnologie si Management în Industria Alimentară
Specialitatea Tehnologie şi Management în Alimentaţia Publică

Lucrare de Laborator Nr . 2


La informatică
Tehnoredactarea speciala la nivel de document si crearea grafurilor.1

A efectuat : Gherman Dorina

Grupa TAP 151

A verificat : Vlas Stela,

Lector superior

Chişinău,2015

1
Grafurilor- desene grafice.

Gherman Dorina
Informatica

1. Batin Irina
2. Blajenschi Cristina
3. Bogonos Marina
4. Cerevatii Irina
5. Cojocari Mihaela
6. Gherman Dorina
7. Gobjila Eugenia
8. Molocenco Olga
9. Harea Mihail
10. Sterpu Stella
11. Pinzaru Alina

 Batin Irina
 Blajenschi Cristina
 Bogonos Marina
 Cerevatii Irina
 Cojocari Mihaela
 Gherman Dorina
 Gobjila Eugenia
 Harea Mihail
 Sterpu Stella
 Pinzaru Alina

1. Mihai Eminescu
1.1. Ion Creangă
1.2. Mihail Sadoveanu
1.3. Liviu Rebreanu
1.4. Harrz Potter
1.5. Yinaida Juloa
2. Marea Britanie
2.2. Londra
2.3 Liverpool

1
Informatica

Manualul este elaborat în conformitate cu Curriculumul


disciplinar de informatică şi are drept scop însuşirea de către elevi
a cunoştinţelor necesare pentru formarea culturii informaţionale
şi deyvoltarea gîndirii algoritmice. Cu ajutorul acestui manual
veţi studia funcţiile şi procedurile limbajului PASCAL,structurile
dinamice dedate şi metodele de elaborare a produselor program.
De asemenea,vetţi studia cele mai răspîndite tehnici de
programare:trierea,tehnica Greedy,reluarea,metoda desparte şi
stăpîneşte programarea dinamică,meoda ramifică şi
mărgineşte,algoritmii euristici.
În manual sunt expuse metode necesare de estimare a necesarului
de memorie şi a timpului cerut de algoritmi,recomandări ce
vizează utilizarea recursei şi iterativităţii .

2
Informatica

Crearea tabelelor,grafurilor

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


neaţa
Dimi-

800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200


masă
După

1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 Liber Liber

Manualul i este elaborat în conformitate cu Curriculumul


disciplinar de informatică şi are drept scop însuşirea de către elevi
a cunoştinţelor necesare pentru formarea culturii informaţionale şi
deyvoltarea gîndirii algoritmice.‫ تز‬Cu ajutorul acestui manual veţi
studia funcţiile şi procedurile limbajului PASCAL‫ﻼ‬€,structurile
dinamice dedate şi metodele de elaborare a produselor program.
De asemenea,vetţi studia cele mai răspîndite tehnici de
programare:trierea,tehnica Greedy,reluarea,metoda desparte şi
stăpîneşte programarea dinamică,meoda ramifică şi
mărgineşte,algoritmii euristici.
În manual sunt expuse metode necesare de estimare a necesarului
de memorie şi a timpului cerut de algoritmi,recomandări ce
vizează utilizarea recursei şi iterativităţii ‫®™ﻄ‬

3
Informatica

De asemenea,vetţi studia cele mai răspîndite tehnici de


programare:trierea,tehnica Greedy,reluarea,metoda desparte şi
stăpîneşte programarea
dinamică,meoda
ramifică şi mărgineşte,algoritmii
euristici.
În manual sunt expuse metode
necesare de estimare a necesarului
de memorie şi a timpului cerut de
algoritmi,recomandări
ce vizează utilizarea recursei şi
iterativităţii ‫®™ﻄ‬

Manualul este elaborat în conformitate cu Curriculumul


disciplinar de informatică şi are drept scop însuşirea de către elevi
a cunoştinţelor necesare pentru formarea culturii informaţionale şi
deyvoltarea gîndirii algoritmice.‫ تز‬Cu ajutorul acestui manual veţi
studia funcţiile şi procedurile limbajului PASCAL‫ﻼ‬€,structurile
dinamice dedate şi metodele de elaborare a produselor program.
De asemenea,vetţi studia cele mai răspîndite tehnici de
programare:trierea,tehnica Greedy,reluarea,metoda desparte şi
stăpîneşte programarea dinamică,meoda ramifică şi
mărgineşte,algoritmii euristici.
În manual sunt expuse metode necesare de
estimare a necesarului de memorie şi a
timpului cerut de algoritmi,recomandări ce
vizează utilizarea recursei şi iterativităţii
‫ﻄ‬ ™®

4
Informatica

Microsoft Equation

0 0 ... 0
 
0 0 ... 0  ax  by  c
0 
... ... ... ...  a ' x  b ' y  c '
 
0 0 ... 0
 

 6

 1 ak , a k  0

a 3 ( a  b) 2  ( a  b) 3 
Z  a4 V   x 4 x sin( x  2)  x cos x  1  3x 5
2a  ln(a  b)
 22
sin x


 xdx  lim
x  x
 1

cos 2 x  ln( x  3)
Y 
5x 2
x4
tg x  10
cos x 
x3 x

 4
4 6 2 
A  5 
3 1 0 

5
Informatica

6
i

S-ar putea să vă placă și