Sunteți pe pagina 1din 17

Insecte

Denumirea în Denumirea în Statu


Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Mantodea
Familia Mantidae

Călugărița Mantis religiosa pe tot teritoriul țării EN


L.

Ordinul Odonata
Familia Coenagrinidae

Coenagrion la confluența
Libelula
mercuriale râului Bâc și Nistru, CR
mercuriu Charpieter raionul Anenii Noi

Coenagrion lindeni
Libelula lui (Erythromma cursul inferior al Prutului EN
Linden lindenii)
Selyes

Ordinul Orthoptera
Familia Tettigoniidae

stepa Bugeacului, în Găgăuzia,


Cal de stepă Saga pedo raioanele Cahul, Cantemir, CR
Pallas, 1771
Căușeni

Ordinul Coleoptera
Familia Carabidae

Calosoma Calosoma
sycophanta pe tot teritoriul țării CR
mirositoate L., 1758

Carabida Carabus clathratus în centrul și sud-estul țării,


EN
clatratus L. r. Orhei, Căușeni, Sloboozia

Familia Elateridae
Cerophitium Codrii Orheiului, imaginea nr.
Cerofită elateroides CR
Latreille, 1809
16

Codrii și pădurile din lunca


Elater ferrugineus Nistrului, m. Chișinău,
Pocnitor roșcat EN
L., 1758 r. Strășeni, Orhei, Căușeni,
Slobozia

Isnoides
Pocnitor ișnoides sanguinicollis pădurea Ivancea, r. Orhei CR
Panzer, 1793

Pocnitor Porthmidius pădurea Ivancea, r. Orhei,


austriacus CR
portmidiu Schrank, 1781
imaginea nr. 5

Familia Scarabaeidae

Caraban Oryctes nasicornis pe tot teritoriul țării EN


Linnaeus, 1758

Familia Lucanidae
Rădașca (Vaca Lucanus cervus pădurile din centrul și nordul
EN
popii) L. țării
Familia Cerambycidae

Croitorul Cerambyx cerdo pădurile din centrul și nordul


EN
stejarului L. țării
Croitorul Morimus funereus pe tot teritoriul țării EN
cenușiu Mulsant

Rosalia alpina
Croitorul alpin pădurea Ivancea, r. Orhei CR

Ordinul Hymenopetra
Familia Apidae

Bondar Bombus paradoxus


(Bombus confusus) în centrul și sudul țării EN
paradoxal Schenck

Bondar de argilă Bombus argillaceus


Scopoli, 1763
în centrul și sudul țării EN

Bondar de stepă Bombus fragrands raionul Cahul și Găgăuzia CR


pallas, 1763

Albina valga Xylocopa valga r. Ialoveni, Strășeni, Orhei EN


Gerstaecker

Familia Megachilidae

Albina megahila Megachile rotundata


Fabricius
pe tot teritoriul țării EN

Familia Scoliidae

Viespea gigant Scolia maculata tot teritoriul țării EN


Drury,

Familia Formicidae
Furnica Liometapum în luncile Prutului, (Rezervația CR
microcephalum Pădurea Domnească),
liometapum
și Nistrului, r. Căușeni
Ordinul Diptera
Familia Asilidae
Musca gigant Satanas gigas tot teritoriul țării CR
Eversmann
Ordinul Neuroptera
Familia Ascalaphidae
Ascalaphus
Ascalaf pestriț macaronius în sudul țării CR
Scopoli
Ordinul Lepidoptera
Familia Saturnidae

Fluture aglia Aglia tau tot teritoriul țării EN


L.

Ochi de păun Eudia pavonia


(Saturnia pavonia) nordul și centrul țării EN
mic L.

Ochi de păun Saturnia pyri


Denis & Schiffermüller, pe tot teritoriul țării EN
mare 1775

Familia Sphingidae
Porumbacul Dolbina elegans raioanele Orhei și Căușeni CR
dolbina A. Bang-Haas

Porumbacul Marumba quercus pădurile din nordul și centrul


EN
stejarului Denis & Schiffermüller țării

Porumbac Manduca antropos pe tot teritoriul țării VU


L.
Familia Arctiidae
Callimorpha
quadripunctaria
Arhtiida (Euplagia lizierele din centrul țării VU
quadripunctaria)
Poda
Familia Papilionidae
Fluturile Iphiclides podalirius lizierele din nordul și centrul
VU
podaliriu L. țării

Fluturele Papilio machaon pe tot teritoriul țării CR


mahaon L.

Fluturele apolon Parnassius


mnemosyne lizierele din centrul țării CR
negru L.

Fluturele Zerynthia polyxena cursul inferior al Nistrului CR


polixena Denis & Schiffermüller

Familia Lycaenidae

Polyommatus
Fluture meleag daphnis centrul țării, m. Chișinău CR
Denis & Schiffermüller

Fluturele Tomares nogelli centrul și sudul țării CR


tomares Herrich-Schaffer

Ciclostomate
Denumirea în Statu
Denumirea în latină Semnalare Imagine
română t
Clasa Cephalaspidomorphi
Ordinul Petromyzontiformes
Familia Petromyzontidae
Eudontomyzon afluenții din cursul
mariae sin. Lampetra superior și inferior al
Chișcar de râu VU
mariae]] Nistrului, cursul
Berg (1831) superior la Prutului

Pești
Denumirea în Denumirea în Statu
Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Salmonoformes
Familia Salmonidae

Lostriță Hucho hucho cursul inferior al Prutului VU


L.

Ordinul Esociformes
Familia Umbridae

Umbra krameri cursurile inferioare al Nistrului și


Țigănuș CR
Walbaum Prutlui

Ordinul Cypriniformes
Familia Cyprinidae

Vîrezub Rutilus frisii fluviul Nistru EN


Nordmann

Văduvița Leuciscus idus în Nistru și Prut VU


L.

Mreana de Barbus barbus


borysthenicus în Nistru și Prut EN
Nipru L.
Barbus
meridionalis în sectoarele superioare și medii
Mreana vânătă VU
petenyi ale Nistrului și Prutului
A. Risso
albiile șigurile unor afluenți din
Alburnoides sectorul de mijloc al fl. Nistru
Beldiță comună bipunctatus (barajul Novodnestrovsk– EN
Bloch, 1782 Soroca) și din sectorul de sus al r.
Prut (Criva–Cuhnești).
în lacuri, iazuri, bălți și canale de
Carassius carassius
Caracudă irigație situate CR
L., 1758
în lunca râurilor
Pelecus cultratus
Sabiță fl. Nistru inferior și r. Prut inferior VU
L. 1758
Petroleuciscus sectorul inferior al r. Prut și al
Cernușcă borysthenicus lacurilor de acumulare VU
Kessler, 1859 Dubăsari și Cuciurgan.
lacul de acumulare Cuciurgan și în
zonele inundabile
Tinca tinca
Lin ale r. Prut, sporadic în lacurile de VU
L., 1758
acumulare Dubăsari,
Chișcăreni și în unele iazuri.
Ordinul Perciformes
Familia Percidae

Pietrar Zingel zingel în Nistru și Prut VU


L.

Zingel streber în sectorul mediu și inferior al


Fusar VU
Siebold Prutului
Сaspiosoma
Caspiosomă caspium lacul de acumulare Cuciurgan EN
Kessler, 1877
Knipowitschia
Cnipovicia-cu- lacul de acumulare Cuciurgan și
longecaudata VU
coada-lungă lacul Cahul
Kessler, 1877
Gymnocephalus
albia r. Prut – sectorul
Răspăr schraetser VU
de mijloc și de jos.
L., 1758
fl. Nistru, numai în cursul inferior,
Sander volgensis
Șalău vărgat rar și extrem de rar EN
Gmelin, 1789
în r. Prut.
Ordinul Scorpaeniformes
Familia Cottidae
albia și afluenții sectorului de sus
al r. Prut (până la lacul de
Zglăvoacă- Cottus poecilopus acumulare
VU
răsăriteană Heckel, 1837 Costești–Stânca) și ai sectorului
de mijloc al fl. Nistru
(Naslavcea–Unguri).
Ordinul Gadiformes
Familia Lotidae

Mihalț Lota lota în Nistru și Prut VU


L.

Ordinul Acipenseriformes
Familia Acipenseridae
Huso huso de la barajul lacului Dubăsari până
Morun CR
L. la delta Nistrului
Acipenser
Nisetru guldenstadti Nistru până la barajul Dubăsari CR
Brandt & Ratzeburg,

Păstruga Acipenser stellatus în Nistru și Prut EN


Pallas

cursurile mijlociu și inferior ale fl.


Nistru și r. Prut, rar în sectoarele
Acipenser ruthenus
Cegă superioare ale lacurilor de VU
L., 1758
acumulare Dubăsari și Costești–
Stânca.
Ordinul Anguilliformes
Familia Anguillidae
Anghilă- Anguilla anguilla cursul inferior al fl. Nistru și r.
CR
europeană L., 1758 Prut
Amfibieni
Denumirea în Denumirea în Statu
Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Anura
Familia Pelobatidae

Pelobates fuscus sporadică în văile Nistrului și


Broasca de câmp CR
L. Prutului, rar în Codri

Reptile
Denumirea în Denumirea în Statu
Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Squamata
Familia Lacertidae

Șopârla Eremias arguta stepa Bugeacului CR


multicoloră Pallas

Familia Cluboridae
Elaphe
longissima malurile stâncoase
Șarpele lui
(s. Zamenis al Nistrului și Răutului, EN
Esculap
longissimus) în cursul inferior al Prutului
Laurenti
Șarpele cu patru Elaphe cursurile inferioare ale Prutului și
quatuorlineata EN
dungi Lacépède
Nistrului

cursul inferior al Prutului, malurile


Șarpe cu stâncoase ale
abdomenul Coluber jugularis EN
L.
galben Nistrului și Răutului, straturile de
calcar din nordul țării

Codrii Centrali, Codrii


Coronella Tigheciului,
Șarpe de alun austriaca EN
Laurenti
pădurile din nordul țării
Familia Viperidae

Vipera ursini zona de stepă cu pâlcuri de arbori


Vipera de stepă EN
Bonaparte și arbuști

Codri, păduri din nord și din


Vipera comună Vipera berus luncile EN
L.
Nistrului și Prutului

Ordinul Testudina
Familia Emididae

văile Nistrului,Prutului, Răutului,


Broasca țestoasă Emys orbicularis
Botnei, EN
de baltă L.
unele lacuri și iazuri

Păsări
Denumirea în Denumirea în Statu
Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Suliformes
Familia Phalacrocoracidae
Phalacrocorax cursul inferior al Nistrului și al
Cormoran mic pygmeus CR
Pallas
Prutului

Ordinul Pelecaniformes
Familia Ardeidae

Stârc galben Ardeola ralloides cursul inferior al Nistrului și al CR


Scopoli Prutului

Egreta mare Egretta alba cursul inferior al Prutului CR


L.

Familia Pelecanidae

Pelecanus cursul inferior al Prutului și al


Pelican comun onocrotalus Nistrului CR
L. în Moldova nu cuibărește

cursul inferior al Prutului și al


Pelican creț Pelecanus crispus Nistrului CR
Bruch
în Moldova nu cuibărește

Familia Threskiornithidae

Țigănaș Plegadis falcinellus cursul inferior al Prutului și al CR


L. Nistrului

Platalea cursul inferior al Prutului și al


Lopătar leucorodia CR
L.
Nistrului

Ordinul Ciconiformes
Familia Ciconiidae
pădurile din luncile Prutului (r.
Ciconia nigra Glodeni, Leova),
Cocostârc negru CR
L. Nistrului (r. Căușeni), Codri (r.
Hânceșit)
Ordinul Anseriformes
Familia Anatidae

Cygnus olor cursul inferior al Prutului și al


Lebăda cucuiată VU
Gmelin Nistrului

Cygnus cygnus cursul inferior al Nistrului, în


Lebăda cântătoare CR
L. timpul migrației

Aythya nyroca cursul inferior al Prutului și al


Rață cu ochi albi CR
L. Nistrului

Ordinul Accipitriformes (Falconiformes)
Familia Accipitridae

Viespar Pernis apivorus rar, pe tot teritoriul țării EN


L.

Milvus milvus pădurile din centrul țării (r.


Gaie roșie CR
L. Sângerei, Telenști)

Codalb Haliaeetus albicilla cursul inferior al Prutului și al CR


L. Nistrului

Neophron
Hoitar percnopterus nordul și centrul țării CR
L.
Șerpar Circaetus gallicus pădurile din centrul țării CR
Gmelin

Erete vânat Circus cyaneus centrul și sudul țării CR


L.

Erete alb Circus macrourus nordul, centrul și sud-estul țării


Gmelin ultima oară semnalată în 1962

Erete sur Circus pygargus centrul țării CR


L.

Acvila țipătoare Aquila pomarina Codri, luncile Prutului și


CR
mică Brehm Nistrului

Acvila țipătoare Aquila clanga pădurile din centrul țării CR


mare Pallas

Aquila heliaca pădurile Orheiului și


Acvila imperială CR
Savigny Corneștiului (?)
Aquila rapax centrul și sudul țării
Acvila de stepă CR
Temminck ultima oară semnalată în 1963

Aquila chrysaetus sudul țării


Acvila de munte CR
L. ultima oară semnalată în 1965

Hieraaetus Codri, pădurile din lucinile


Acvila pitică pennatus CR
Gmelin
Prutului și Nistrului

Familia Pandionidae

cursul inferior al Nistrului,


Vultur pescar Pandion haliaetus pădurea Cuhnești pe malul CR
L.
Prutului

Familia Falconidae

Vânturel mic Falco naumanni cursul inferior al Prutului CR


Fleischer

Șoim dunărean Falco cherrug rar, pe tot teritoriul țării CR


Gray

Ordinul Gruiformes (Otidiformes)
Familia Otididae
Dropie mică Tetrax tetrax sudul țării (1982) CR
L.

Otis tarda stepa Bălțiului, stepa


Dropie CR
L. Bugeacului (1962)

Crex crex în luncile Prutului, Nistrului și


Cristel CR
L. râurilor interioare

Ordinul Columbiformes
Familia Columbidae

Porumbel de Columba oenas Codri, cursul inferior al


EN
scorbură L. Prutului și Nistrului

Ordinul Strigiformes
Familia Tytonidae

Tyto alba parcurile din Chișinău și


Striga EN
Scopoli Tiraspol

Familia Strigidae

Bubo bubo Codri, văile Nistrului și


Buhă mare CR
L. Prutului

Asio flammeus luncile Nistrului, Prutului și


Ciuf de câmp CR
Pontoppidan Răutului

Ordinul Piciformes
Familia Picidae
Ciocănitoarea Picus viridis nordul și centrul țării EN
verde L.

Ciocănitoarea Dryocopus martius valea Prutului, Codri EN


neagră L.

Ordinul Paseriformes
Familia Muscicapidae

Mierla de piatră Monticola saxatilis cursul superior și de mijloc al EN


L. Nistrului

Familia Fringillidae

Cănăraș Serinus serinus tot teritoriul țării EN


L.

Mamifere
Denumirea în Denumirea în Statu
Semnalare Imagine
română latină t
Ordinul Insectivora
Familia Soricidae

Chițcan cu Crocidura leucodon pretutindeni, dar are o densitate CR


abdomen alb Hermann mică

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

Rhinolophus în apropiere de Nistru, în


Rinofild mare ferrumequinum raioanele Soroca CR
Schreb și Grigoriopol

Noptar cu urechi Myotis bechsteinii în raioanele Orhei și Strășeni CR


mari Kuhl
în unele peșteri sau mine de
Noptar natterer Myotis nattereri extragere CR
Kuhl
a pietrei din raionul Orhei

Barbastella malurile stâncoase al Nistrului


Liliac cârn barbastellus CR
Schreber
din raionul Orhei

Nictal gigantic Nyctalus lasiopterus Codrii Centrali CR


Schreber

Vespertil bicolor Vespertilio


L.
murinus Codrii Centrali CR

Ordinul Rodentia
Familia Sciuridae

Spermophilus terasele superioare și versantele


Popândău comun citellus VU
L.
Nistrului și Răutului

Ordinul Carnivora
Familia Mustelidae
Codri, pădurile din lunca
Martes martes Prutului,
Jder de pădure VU
L. în Rezervația „Pădurea
Domnească”
în luncile inundabile din
Mustela erminea cursurile inferioare
Hermelina VU
L. ale Nistrului și Prutului, în
Codri

Mustela lutreola în cursurile inferioare ale


Nurca europeană CR
L. Nistrului și Prutului
stepa Bălțului și stepa
Mustela eversmanni Bugeacului,
Dihor de stepă EN
Lesson zonele neîmpădurite din centrul
țării

Lutra lutra în lunca Prutlui și în cursul


Vidră CR
L. inferior al Nistrului

Familia Felidae
Codrii Centrali, pădurile din
Felis silvestris cursurile mijlociu
Pisică sălbatică EN
L. și inferior al Prutului și
din cursul inferior la Nistrului