Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Să iubim animalele!
(temă săptămânală independentă)
Activități de învățare

LUNI
DIM: ADP – ÎD: „Graiul animalelor”; R: „De îl chemi să-i dai un os, dă din coadă bucuros!”
(deprinderea de a îngriji animalele); T: „Motanul toarce” (joc imitativ); „Dii, căluț!” (joc muzical). ADE
– DȘ 1: „Animale domestice” (observare); DEC 1: „Calul” ( colorare). ALA – A: „Graiul animalelor”
(cântec);A: „Hamuri” (răsucire); A: „Oase pentru căţei” (modelaj). MM: „Câinii păzesc ograda” (joc de
mişcare).
D-A: ADP – R: „De îl chemi să-i dai un os, dă din coadă bucuros!” (deprinderea de a îngriji animalele);
T: „Ferma lui Mc Donald” (joc muzical). ADE – DȘ 1 și DEC 1 (activitate integrată): „Animale mari şi
mici în ogradă, la bunici” (lectură după imagini și colorare imagine).ALA –JM: „Hrană pentru
animalele din ogradă”(jetoane); Ș: „Caută puiul!” (rezolvare de fişe); NA:„Adăpătoare pentru cai”.
MM: ,,Pisica la pândă !” (joc de mişcare).

MARȚI
DIM: ADP – ÎD:„De ce trebuie să îngrijim animalele domestice?”;R: „Pisica, de ţi-o iubeşti, musai să o
îngrijeşti!” (deprinderea de a-şi asuma responsabilitatea faţă de animale); T: „Ieduţii neastâmpăraţi”
(joc distractiv); „Pisicuța dă fuguța!” (joc de mișcare). ADE – DLC: „Punguța cu doi bani”, de I.
Creangă (povestea educatoarei); DPM: „Pisica se cațără” (cățărare). ALA – JM: Scenă din poveste
(puzzle);A: „Cocoșul (pictură); C: „Curtea bunicilor”. MM: „Cursă de câini”.
D-A: ADP – R: „Pisica, de ţi-o iubeşti, musai să o îngrijeşti!” (deprinderea de a-şi asuma
responsabilitatea faţă de animale); T: „Căluţii noştri”*** (joc ritmic recitativ); „Moșul și cocoșul” (Joc
cu cânt). ADE – DLC: „Punguța cu doi bani”, de I. Creangă (repovestire); DPM: „Sus, după
punguță!”(cățărare).ALA – B: „Mărgelele curcanului” (exerciţiu grafic); A: „Un motan și un pisoi”
(audiție muzicală); NA: „Chip de animal” (contur). MM: „Oile la stână” (târâre pe genunchi şi palme).

MIERCURI
DIM: ADP – ÎD: „Povestim, despre animale de curte vorbim!”; R: „Prietenul la nevoie se cunoaşte”
(deprinderea de a manifesta respect faţă de animale); T: „Câinele şi pisica” (joc de mişcare); „Nea
Alecu” (joc cu cânt). ADE – DȘ 2: „Ghici, ghici, câte-s aici?” (predarea numărului și a cifrei 3); ALA – B:
„Zdreanță”, de T. Arghezi (lectura educatoarei); C: „Adăposturi pentru animale”; JR: „De-a fermierii”.
MM: „Fereşte-te de gâscan!” (joc de mişcare).
D-A: ADP – R: „Prietenul la nevoie se cunoaşte” (deprinderea de a manifesta respect faţă de
animale); T: „Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani!” (mers pe recitativ ritmic); „Pisoii se
joacă cu ghemul bunicii” (joc de mișcare). ADE – DȘ 2: „Numărăm animale” (joc didactic – numărul
și cifra 3); ALA – C: „Ţarc pentru păsări”; B: „Muzicanţii din Bremen” (lectura educatoarei); A:Scenă
din povestea „Muzicanții din Bremen” (colorare). MM: „Purceluşii se tăvălesc prin băltoacă” (joc
distractiv).

JOI
DIM: ADP – ÎD: „De ce iubim animalele domestice?”;R: „E şi el un sufleţel, chiar dacă e doar căţel!”
(deprinderea de a manifesta compasiune faţă de nevoile afective ale animalelor); T: „Eu sunt
Motanul Dănilă” (recitativ ritmic); „Pisicuțe vesele, pisicuțe triste” (joc mim). DEC 2: „Azi, Grivei e
mânios” (învăţare cântec); „Călușeii” (joc cu text și cânt); DPM: „Căţeii dresaţi sar peste sfoară”
(săritura în înălţime peste un obstacol, fără elan, cu desprindere de pe ambele picioare). ALA – B:
„Decorăm zgarda lui Grivei” (exercițiu grafic); Ș: „Grupează animalele care aparțin aceleiași familii”
(fişă de lucru); B:„Povestea măgărușului încăpățânat”, de V. Colin (povestea educatoarei). MM:
„Cursă de câini”.
D-A: ADP – R: „E şi el un sufleţel, chiar dacă e doar căţel!” (deprinderea de a manifesta compasiune
faţă de nevoile afective ale animalelor); T: „Guiţ, guiţ, fugiţi de aici!” (joc de mişcare); „Iezișori, veniți
la mama!” (joc distractiv). ADE – DEC 2: „Azi, Grivei e mânios” (repetare cântec); DPM:„Iezii
neastâmpărațisar de parc-ar fi dresați” (săritura în înălţime peste un obstacol, fără elan, cu
desprindere de pe ambele picioare). ALA – A: „Pești pentru pisică” (modelaj);JM: „Ajută iepuraşul să
ajungă la morcov!” (labirint); NA: „Tava cu nisip pentru pisoi”. MM: „Câinii şi iepurii” (joc distractiv).