Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

PROIECT TEMATIC: „Eu sunt,tu esti,noi suntem”


Acasă e cel mai bine
(SUBTEMA 2)

DATA/ REPERE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


ZIUA ORARE
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ
8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.
8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de autoservire,
igienico-sanitare. R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea de a saluta la
L venire).
U 9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „Membrii familiei mele”.
N T: „Ţăranul e pe câmp” (joc cu text și cânt).
I ADE – DŞ 1: „Locuința”(lectură după imagini); DPM: „Drumul către casă”
(traseu aplicativ).
T: „Fuga la căsuță!” (exerciții de grupare și regrupare).
10:30 – 11:30 ALA – B: „Eu şi familia mea” – citire de imagini (fotografii); A: „Album de
familie” (colaj de fotografii); C: „Casa în care locuiesc”.
11:30 – 12:00 MM: „Cartierul nostru” (plimbare în cartier).
12:00 – 13:00 ADP - R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea de a acorda prioritate).
Deprinderi specifice mesei de prânz.
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
13:00 – 15:30 MP - „O poveste, la culcare, să asculte fiecare”: „Familia mea”, de El.
Dragoș (lectura educatoarei).
L 15:30 – 16:00 ADP - Deprinderi de autoservire și de igienă personală specifice
U programului de somn și gustare.
N T: „Măturăm, casa curățăm” (joc imitativ).
I 16:00 – 17:30 ADE – DŞ 1 și DOS 1 (a.i.): „Acasă la mine” (joc didactic).
T: „Căsuţa din pădure” (joc muzical).
ALA – JR: „De-a familia”; NA: „Cada păpuşilor”; A: „Casa” (desen).
17.30 – 18:00 MM - „Cu părinţii la plimbare” (mers în perechi).
ADP - R: „Sunt copil politicos!” (deprinderea de saluta la plecare).
Deprinderi specifice plecării acasă.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ
8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.
8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de autoservire,
igienico-sanitare. R: „Învăţ să respect oamenii” (deprinderea de a fi res-
pectuoşi faţă de ceilalţi)
M 9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „Portretul mamei/tatălui”(la alegere).
A T: „Familia mea” (joc muzical).
R ADE – DŞ 2: „În căsuță, câte doi” (joc didactic - corespondenţă, numeral
Ț ordinal şi poziţii spaţiale); DPM: „Acasă mergem noi, în rând câte doi”
I (exerciţii de mers în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la semnal).
T: „Statuile”(joc pentru dezvoltarea autocontrolului).
10:30 – 11:30 ALA – A: „Un copil politicos”(cântec); C: „Casa”; JR: „De-a frații și surorile”;
Ș: „Roluri şi responsabilităţi în familie”
11:30 – 12:00 MM -„Caut-o pe mama!” (joc de mişcare).
12:00 – 13:00 ADP - R: „După ce-am mâncat, pe mâini m-am spălat!” (deprinderea de a
se spăla pe mâini după masă).
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
13:00 – 15:30 MP - „O poveste, la culcare, să asculte fiecare”: poveste la alegere.
ADP - Deprinderi de autoservire și de igienă personală specifice
15:30 – 16:00 programului de somn și gustare.
M T: „Familia mea” (joc muzical).
A 16:00 – 17:30 ADE – DŞ 2 și DPM (activitate integrată): „În căsuță au intrat, câte doi s-au
R așezat!” (joc didactic - corespondenţă, numeral ordinal şi poziţii spaţiale și
Ț exerciţii de mers în coloană câte doi, cu pornire şi oprire la semnal).
I T: „Gimnastică în familie” (exerciții de prelucrare analitică a diferitelor
segmente corporale).
ALA – A: „Familia mea” (desen); JM: „Nu te supăra, frate!”; A: „Un copil
politicos”(repetare cântec).
17:30 – 18:00 MM - „Sfoara” (joc distractiv).
ADP – R: „Învăţ să respect oamenii” (deprinderea de a fi respectuoşi faţă
de ceilalţi)
Deprinderi specifice plecării acasă.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ
8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.
M 8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de
I autoservire, igienico-sanitare. R: „Sunt cuminte-n orice loc,/Şi la masă, şi la
E joc!” (deprinderea de a se comporta civilizat).
R 9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „Familia mea”.
C T: „Recunoaşte personajul!” (joc de mimă).
U ADE – DLC: „Familia mea”, de O. Cazimir (memorizare); DEC 1: „Membrii
R familiei mele” (desen).
I T: „Noroc, noroc, treci la loc!” (joc distractiv).
10:30 – 11:30 ALA – Ș: „Așază la locul potrivit!”(joc-exercițiu); A: „Căsuța din vis”
(pictură); C: „Masa şi scaunul”; NA: „Prăjiturele din nisip”.
11:30 – 12:00 MM - „Soro, dragă!” (joc distractiv).
12:00 – 13:00 ADP - R: „Mâinile mi le-am spălat și apoi am mâncat!” (deprinderea de a se
spăla pe mâini înainte de masă).
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
13:00 – 15:30 MP - „O poveste, la culcare, să asculte fiecare”: poveste la alegere.
15:30 – 16:00 ADP - Deprinderi de autoservire și de igienă personală specifice
M programului de somn și gustare.
I T: „Familia ordonată” (mers în pereche).
E 16:00 – 17:30 ADE – DLC și DEC 1 (activitate integrată): „Familia mea”, de O. Cazimir
R (memorizare și modelaj).
C T: „Fusul” (frământări de limbă).
U ALA – JM: „Așază mobilierul!” (joc cu jetoane); Ș: „Copii şi adulţi” (formare
R de grupe după două criterii); A: „Obiecte din locuința mea” (modelaj).
I 17:30 – 18:00 MM - „Plimbăm frăţiorii mai mici” (deplasare în perechi).
ADP - R: „Sunt cuminte-n orice loc,/Şi la masă, şi la joc!” (deprinderea de a
se comporta civilizat).
Deprinderi specifice plecării acasă.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ
8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.
8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de
autoservire, igienico-sanitare. R: „Ofer ajutor!” (deprinderea de a oferi
ajutor, la nevoie).
9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „Dacă aş fi mama/tata/bunicul/bunica?” (joc imaginativ).
J T: „Ghemul bunicii” (joc distractiv).
0 ADE – DLC: „Casa noastră”,de G. Stanciu (memorizare); DȘ 2: „Biscuiți de
I la bunica” (exerciții cu material individual - dreptunghiul).
T: „Telefonul fără fir”.
10:30 – 11:30 ALA – C: „Casa bunicilor”; B:„Litera A” (exercițiu grafic); A: „Ochelarii
bunicului” (îndoire); A:„Familia mea”(cântec).
11:30 – 12:00 MM – „Aleargă la mama!” (joc de mișcare).
12:00 – 13:00 ADP - R: „Mâncăm frumos și nu murdărim pe jos!” (deprinderea de a
menține curățenia în timpul mesei).
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
13:00 – 15:30 MP - „O poveste, la culcare, să asculte fiecare”: ”Bunicul”, de B. Ștefănescu
Delavrancea (lectura educatoarei).
15:30 – 16:00 ADP - Deprinderi de autoservire și de igienă personală specifice
programului de somn și gustare.
T: „Cloşca cu pui” (joc de mişcare).
J 16.00 – 17:30 ADE – DȘ 2: „Forme de fursecuri” (exerciții cu material individual -
O dreptunghiul); DLC: „Casa noastră”, de G. Stanciu (memorizare).
I T: „Cine te-a strigat pe numele de familie?”(joc sensorial).
ALA – A: „Țăranul e pe câmp” (joc muzical); JR: „Familia aşteaptă
oaspeţi”; B: ”Scrisoare către familia mea” (exercițiu grafic).
17:30 – 18:00 MM - „Şotronul”.
ADP - R: „Ofer ajutor!” (deprinderea de a oferi ajutor, la nevoie).
Deprinderi specifice plecării acasă.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ
8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.
8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de
autoservire, igienico-sanitare. R: „Ştiu s-ascult!” (deprinderea de a asculta
cu atenţie).
V 9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „O familie unită”.
I T: „Fusul” (frământări de limbă).
N ADE – DLC:„Arborele meu genealogic” (joc didactic); DOS 2: „Album de
E familie” (confecţionare album).
R T: „Fugi după mama/tata!” (joc de mișcare).
I 10:30 – 11:30 ALA – A: „Mărgele pentru bunica”(modelaj); C: „Curtea din fața locuinței”;
JM: „Nepoțica vrea s-ajungă la bunica!” (labirint).
11:30 – 12:00 MM - „Ajut-o pe bunica să sară pârleazul!” (joc de mişcare).
12:00 – 13:00 ADP - R: „Folosim tacâmurile corect” (deprinderea de a utiliza corect
tacâmurile).
ACTIVITATEA DE DUPĂ-AMIAZĂ
13:00 – 15:30 MP - „O poveste, la culcare, să asculte fiecare”: „Bunica” de O. Cazimir
(lectura educatoarei).
15:30 – 16:00 ADP - Deprinderi de autoservire și de igienă personală specifice
V programului de somn și gustare.
I T: „Cu părinţii la plimbare” (forme de mers).
N 16:00 – 17:30 ADE – DLC și DOS 2 (a.i.): „De-a familia” (joc de rol și lipire).
E T: „Perechile jucăuşe” (joc de mişcare).
R ALA – A: „Tablou de familie”(pictură); JR: „În vizită la bunici”; B: „Colorăm
I litere”.
17:30 – 18:00 MM - „Ștafeta familiilor”.
ADP - R: „Ştiu s-ascult!” (deprinderea de a asculta cu atenţie).
Deprinderi specifice plecării acasă.