Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă cu înregistrarea progresului elevilor la specialitatea

EDUCATIE TEHNOLOGICA
Scoala Gimnaziala “Gh. Popovici” Lozna
Prof. GHERASIM ELENA CLAUDIA
An Scolar 2018/2019

Clase Rezultate obţinute la evaluarea predictivă Rezultate la


Nr. elevi cu note
evaluarea
Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8.8.99 9-10
sumativă la
sfârşitul sem /an
şcolar
Cl. A V-a
Cl. A VII-a

Clase Rezultate obţinute la evaluarea predictivă Rezultate la


Nr. elevi cu note
evaluarea
Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8.8.99 9-10
sumativă la
sfârşitul sem /an
şcolar
Cl. A V-a
Cl. A VII-a

Nr. de elevi care au înregistrat progres……………., nr. de elevi care au înregistrat


regres………………… (situaţia statistică s-a întocmit pe baza documentelor şcolare)

Data………………… Semnătura cadrului didactic,