Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Studenta : Hariga (Calancea Alina)


Clasa: a IX-a
Tema 1: Baschet - Prinderea și pasarea mingii cu doua mâini de pe loc și din deplasare
Tema 2: Alergare de rezistență – Alergare în tempo uniform si moderat în grup

OBIECTIVE OPERATIONALE Forme de organizare și exersare a activității:


COGNITIVE: - frontal
- să cunoască procedeele folosite - pe grupe
- să cunoască eficiența exercitiilor - pe perechi
PSIHO-MOTORII :
- să execute corect pasarea și prinderea mingii ; Mijloace de învatamant: fluier, mingi de baschet
- să execute corect exercițiile;
AFECTIVE : Durata : 50 minute
- să execute cu plăcere;
- să-și ajute colegii
SOCIALE:
- să-și dezvolte spiritul de echipă;
Verigile și
Conținutul lecţiei Dozare Formații de lucru
durata lecţiei
Organizarea adunarea şi alinierea, salutul 20”
colectivului verificarea echipamentului și a stării de sănătate 20” în linie pe un rand
de elevi raportul 20” băieții înaintea fetelor
1’30 prezentarea temelor 1’
Alergare uşoară 1T
Alergare cu joc de glezne 1L
Mers normal 1l
Alergare cu genunchii sus 1L în coloană câte unul
 Mers normal 1l deplasare în jurul
Alergare cu pendularea gambei înapoi 1L terenului delimitat
Pregatirea Mers normal 1l
organismului Alergare cu pas adăugat 1L
pentru efort  Mers normal 1l
6’  Alergare ascuțită 1L
 Mers normal 1l
 Pas săltat 1L
 Mers normal 1l
 Pas sărit 1L
 Mers normal 1l
 Stând depărat cu mâinile pe şold:
Influențarea 1-2 Aplecarea capului înainte cu arcuire
selectiva a 3-4 Aplecarea capului înapoi cu arcuire 2x8T în coloană de
aparatului 5-6 Aplecarea capului spre stânga cu arcuire gimnastică câte 3
locomotor 7-8 Aplecarea capului spre dreapta cu arcuire

 Stând depărtat cu mâinile pe şod:


1-4 Rotarea capului spre stânga 2x8T în coloană de
7’ 5-8 Rotarea capului spre dreapta gimnastică câte 3

 Stând depărat cu braţele sus:


1-4 Rotarea braţelor spre înainte; 2x8T în coloană de
5-8 Rotarea braţelor spre inapoi gimnastică câte 3

 Stând depărat cu mâinile pe şoduri:


1-2 Îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire;
3-4 Îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire;
5-6 Răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire; 2x8T în coloană de
7-8 Răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire; gimnastică câte 3

 Stând depărat cu mâinile pe şolduri:


1-2 Extensia trunchiului cu arcuire; 2x8T în coloană de
3-4 Aplecarea trunchiului cu arcuire; gimnastică câte 3
5-6 Extensia trunchiului cu arcuire;
7-8 Îndoirea trunchiului inainte cu arcuire;

Stând:
1-2 Semi-fandare laterală cu piciorul stâng 1x8T în coloană de
3-4 Semi-fandare laterală cu piciorul drept gimnastică câte 3
5-6 Fandare laterală cu piciorul stâng,
7-8 Fandare laterală cu piciorul drept,
în coloană de
 Stând cu mâinile pe şolduri: gimnastică câte 3
- Sărituri uşoare ca mingea X10
BASCHET  pasarea mingii cu două mâini de deasupra capului de pe 10x perechi faţă în faţă
Prinderea și loc
pasarea  pasarea mingii cu două mâini de la piept de pe loc 10x perechi faţă în faţă
mingii cu  pasarea mingii cu două mâini cu bătaie în sol 10x perechi faţă în faţă
doua mâini de  pasarea mingii cu doua maini de la piept din deplasare, pe 5x perechi faţă în faţă
pe loc și din lungimea terenului
deplasare  pasarea mingii cu doua maini de la piept cu bataie in sol 5x perechi faţă în faţă
20’ din deplasare
 Pase : se formeaza doua echipe, egale numeric, asezate in coloana de gimnastica
coloanade gimnastica, fata in fata la o distanta de 5 metri, 2x fata in fata
elevul cu mingea executa o pasa de la nivelul pieptului celui
din fata sa din cealalta echipa, apoi trecere la coada sirului.
Alergare de
rezistență –  alergare tempo moderat (2/4) 1 minut, pauză activă 1min. 1x
Alergare în Colectivul clasei
tempo  alergare tempo moderat (2/4) 2 minute, pauză activă 2min. 1x
uniform și
moderat în  alergare tempo moderat (2/4) 3 minute, pauză activă 2min.
grup
12’
Revenirea
organismului  alergare uşoară 1T în coloană câte unul
după efort  mers normal 1T în coloană câte unul
2’30”
Aprecieri si  adunarea şi alinierea 15” în linie pe un rând
recomandări  aprecieri şi recomandări 35” în linie pe un rând
1’  salutul 10” în linie pe un rând