Sunteți pe pagina 1din 1

Notă informativă

privind controlul planificării de lungă durată în ambele cicluri de studii


pentru anul 2010/2011

Scopul :
Evaluarea corectitudinii elaborării proiectării de lungă durată a disciplinelor în
ambele cicluri de studii şi corespunderea acestora cu currciculum modernizat.

În procesul de verificare şi evaluare a corectitudinii elaborării planificărilor de lungă


surată la clasele primare ce activează în programul „Pas cu Pas” s-a stabilit că:
 Toate planificările sunt elaborate la calculator, corespund conţinuturilor curriculei
modernizate, datele calendaristice sint notate îngrijit pentru semestruL I, sînt prezente la
toate disciplinele de studii competenţele şi subcompetenţele;
 La toate clasele şi disciplinele sint foile de titlu corect formulate cu numărul de ore pe
ambele semestre, numărul de evaluări sumative;
 La clasa a III-a –învăţător Arnăutu T. nu a fost foaia de titlu la disciplina educaţie
tehnologică;
 La clasa a IV-a –învăţător Iuzu P. nu sint notate numărul de evaluări sumative la limba
română şi matematică;
 Lipseşte înscrierile privitor la nr. procesului verbal al şedinţei catedrei şi semnatura
şefului catedrei claselor primare.
În procesul de evaluare a planificăriilor de lungă duraă la ciclul gimnazial s-au stabilit
următoarele:
 Majoritatea planificărilor sint elaborate la calculator, unele manual;
 Toate planificările pe discipline de studii şi clase sunt elaborate conform curriculei
şcolare modernizate;
 Majoritatea disciplinelor la începutul planificării au prezente comptenţele disciplinei şi
anexată curricula disciplinei respective;
 Foile de titlu ale proiectării la informatică şi fizică la toate clasele nu este notat
informaţia cu privire la numărul orelor pe semestre, numărul evaluărilor şi lucrărilor
practice şi nu sunt semnate de şeful catedrei respective;
 În planificarea la educaţia civică la clasa a VI-a există o discordanţă în numărul de ore.
Pe foaia de titlu sint 34 ore anual, iar în planificare sint 43 ore. În urma consultării
curriculei modernizate cele 7 ore în plus nu sint prezente la conţinuturi la această clasă;
 În planificările la ed. civică şi biologie (profesor-Tcacenco R.) repartizarea numărului
de ore lipseşte sau nu este notată în dreptul fiecărui subiect studiat, astfel sunt subiecte
ce nu au dată calendaristică;
 Pînă la moment nu a prezentat planificarea de lungă durată la educaţie muzicală
profesorul –Lazăr Viorel.
Recomandări:
 Completarea foilor de titlu conform tuturor cerinţelor (prof. Fedor S.) şi a tuturor
rubricilor existente, semnarea planificărilor de către şefii catedrelor;
 Studierea amănunţită a curriculei şcolare la educaţia civică în vederea planificării
corecte a numărului de ore şi a conţinuturilor;
 Notarea numărului de ore pe subiecte la biologie şi ed.civică (prof. Tcanceo R.) şi
repartizarea datelor calendaristice conform conţinuturilor;
 Ultimul termen de prezentare a planificării de lungă durată la educaţia muzicală pînă la
data de 25.11.2010.
Director _____________/Goţa Ina/