Sunteți pe pagina 1din 11

CUPRINS

I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)


 26/295

de artizanat filozofic – acum, în această plutitoare compagnie. Deci, într-o companie periculoasă, dar
cabină de camion, simţeam că ceea ce denumisem periculoasă pentru cei care te-au închis şi care te vor
atunci Metafrică (frica de păcat, frica de damnare, frica ucide sufleteşte. (Pentru acest motiv cei mai înfricaţi
de Dumnezeu răzbunătorul) se amesteca, la nivelul cetăţeni de afară nu sunt cei care au făcut foarte mulţi
animalic al instinctului de apărare (prin fugă, ani de puşcărie, ci cei care, după numai trei luni de
ascundere, intrare sub pământ) cu toate celelalte frângeri în anchetă şi un an de semirodaj celular, ies
forme de apărare, grijă, spaimă, fior, întuneric, groază însemnaţi pe toată viaţa: tremură ca frunza şi, după
etc. Toate acestea figurau, metodologic clasificate, în treizeci de ani, se înverzesc când li se sună la uşă). Dar
tabelele alcătuite de mine, între Frica cea mai de jos asta se întâmplă şi când eşti scos la munca faraonică
(frica de bătaie, de foame, de moarte câinească) şi (dig, canal, stuf etc.): vasul cu diferite straturi de frică
Frica de sus, compusă din elemente de revelaţie, se răstoarnă, se amestecă. Trebuie un anume exerciţiu
credinţă şi iniţiere. Numai în singurătate şi meditaţie – de concentrare ca să menţii ordinea şi ierarhia în
pustnică sau penitenciară – diferitele densităţi de Frică câmpul confuz al spaimelor de tot felul. În primele zile
se aranjează singure, pe straturi, tensiuni şi gravităţi, după ieşirea mea din detenţie, simpla apariţie a unui
putând fi diferenţiate sau lucid combătute, similia şobolan sau coropişniţă stârnea în sistemul meu de
similibus, contraria contraribus. Dar până şi alarmă o simbolică evocare a ideii de iad sau judecată
mongoloizii noştri paznici, cu timpul, şi-au dat seama de apoi. „Acolo”, totul era ceresc de simplu, îmi
că, închis pentru multă vreme, un om devine sau un amintesc: se apropia cravaşa sau vergeaua de oţel de
simplu animal de pivniţă şi întuneric, sau, în cele mai carnea feselor mele, eu închideam ochii şi mă rugam
multe cazuri, se mântuie evoluând spre un fel de pentru Fiinţa noastră, pentru Fiinţele lumii întregi:
sfinţenie sui-generis, vecină cu senina idioţie, dar şi curelele grele ce rupeau mizera mea carcasă mi se
cu stihiile valorilor-scop. Cel care îşi organizează păreau un modest obol dat pentru mântuirea mea, ca
Frica, oriunde ar fi, începe să primească ajutoare de creatură, de răul suferinţei şi de ruşinea de a fi om.
sus. Nu mai este singur. Din contră, se adevereşte, Ideea de neant şi de absurd stau la baza fricii
prin antagonism şi paradox, dictonul franţuzesc care originare. Ele nu pot fi combătute decât prin suferinţă.
zice: un homme seul est toujours en mauvaise Durerea fizică e doar un sindrom al suferinţei

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 27/295

ontologice. Doar în Hristos durerea de a fi om se semnificaţie a suferinţei lumii) nu era decât capitolul
confundă cu suferinţa pentru această omenire. Cele introductiv al acelui op (nescris, dar gândit în
trei trepte din Decaruga mea corespundeau pragmatic amănunte) pe care, cu umilinţă şi pioşenie, l-am
celor trei trepte de Frică. Consideram, pe acea vreme, intitulat: Prolegomenă la o viitoare VICTIMOLOGIE. În
orice rugăciune ca un act de sacrificiu şi taină, prin lunile (sau în anul) slobozirii mele din mină şi trimiterii
care ardeam sau dizolvam în absolut indiferenţa mele în „domiciliu” spre Isarlâk, fiind grav bolnav, cu
cronică, ascunsă, cauzată numai în parte de fricile febre şi halucinaţii rebele, fiind şi obsedat că voi muri
acute ale zilei şi nopţilor de lagăr sau celular. Ce este foarte curând, am pus pe hârtie, cum am putut,
religia – în cea mai simplă şi mai de jos definiţie a ei – capitolele care „acolo” mi se păreau a fi ca şi scrise –
decât nevoia omului de a găsi un protector în lupta cu logic şi sistematic perfect puse la punct. A ieşit,
nenorocirile sale? Ce este frica mea de acum (ce desigur, o lucrare in nuce: ceva haotic, un fel de râu
splendide sunt pădurile, ce sublimi sunt munţii mânios, spărgând platoşele de gheaţă ale unei ierni
albaştri din zare!) decât presimţirea unei nenorociri ce interioare ce nu se mai termina. Nu cred că Limpi a
pluteşte ca un vultur peste neputinţa noastră de târâ- putut citi scrijeliturile acelea: le-a luat şi mi-a spus:
toare rănite? Gândul că hienele pândesc soarta „Le trimit la Moşu, el e singurul în stare să le citească
noastră, planificându-ne prăbuşirea mândriei şi liniştii, şi, eventual, să ţi le transcrie pe curat”. Pe urmă,
mă îngrozea. Nu vrem nimic, nu cerem nimic: dorim să vindecându-mă, am uitat total de această
fim lăsaţi în pace, vrem doar cartela noastră de „prolegomenă” a mea. Uneori, vindecarea nu înseamnă
pesimuşi, mica noastră libertate de sclavi anonimi, vindicare şi uitare şi iertare a tot şi toate...
mărunta fericire de a ne iubi, ignorând şi istoria, şi Treceam printr-un sat oarecare. O babă la o
prestigiul ţării, şi construirea cu un ceas mai fântână cu roată, două fetiţe jucând şotron, un unchieş
devreme... (Mereu o văd pe Limpi încolţită de păzind o capră (sau invers), trei tractorişti ameţiţi,
câini-lupi, îi zăresc ochii mari cu care îmi ştie rănile lângă trei remorci pline de bălegar. Un popă în „tenişi”,
toate, ochii cu care se roagă pentru mine, pentru Anca trei leliţe desculţe, vesele foarte. Case fără fum, ogrăzi
şi Petrică, pentru toată lumea, în afară de ea). De fapt, pustii, sat fără câini... (Burra mustăcea fumând, mo-
întreagă această deontologie a Fricii (ca semn şi torul camionului ne acompania tăcerile).

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 28/295

...Desigur, iniţial, acest tratat de victimologie ar fi Genopolis, de „terapie lexicală”, nu ar mai fi putut fi
fost destinat să fie o simplă replică teoretică la ceea ce nici măcar recondiţionate. Tratatul cuprindea şi o
îndeobşte numim criminologie. Dacă prin criminologie geografie victimologică – şi chiar un fel de listă a
se înţelege disciplina care studiază cauzele şi urmările popoarelor ce urmau a deveni „victime” ale politicii
unei crime, adică metodele prin care e descoperit, marilor puteri. (Poporul nostru – ciudat – pe acea
dovedit şi pedepsit, conform legilor, un om ce a comis vreme nu figura pe această listă, care-i avea în frunte
o crimă, prin victimologie eu înţelegeam să studiez pe bieţii ruşi şi chinezi...) Acel comic Manual al bunului
cauzele şi urmările faptului de a deveni, a fi şi a puşcăriaş era un simplu catehism ironic, derivat din
rămâne o victimă nevinovată (a legilor, a istoriei, a tristeţea noastră de victime istorice permanente. Noi,
nebuniei celor care dictează şi legile, şi istoria): deci cei închişi, nu aveam nevoie de el, fiecare deţinut
urmărirea, descoperirea şi absolvirea de anonimat a inteligent, dar mai ales ţăranii şi studenţii, puteau fi
acelor victime ale căror criminali se plimbă sănătoşi, consideraţi ab initio doctori în victimologie. Manualul
dorm liniştiţi, primesc în tribună defilarea copiilor era destinat – declaram noi în scârbă şi neputinţă –
fostelor victime sau a taţilor viitoarelor victime. La „pentru uzul filozofilor poststalinişti şi al tovarăşilor
început totul mi s-a părut foarte clar şi simplu. Studiul lor de drum din cretinul şi iresponsabilul Occident”
din primul capitol, ocupându-se de injustiţie ca de un (Occident fiind egal cu Accident). O prostie,
atribut obligatoriu mai ales al acelora care iau puterea bine-nţeles, un capriciu defulant, o simplă baladă
în numele unei noi dreptăţi, lucrurile s-au complicat, siberiană compusă la gurile Istrului, pentru uşurarea şi
conceptul de „victimă” s-a extins considerabil, în afara înveselirea inimilor celor care ştiau că aici e Finis Terra
victimelor juridice (de la care am pornit), am tuturor iluziilor şi speranţelor politice.
descoperit victime sociale (sclavii, soldaţii, proletarii – Papé Satan, papé Satan, aleppe! îmi spuse
voluntari fără voie etc.), victime ale Naturii (păduri, râzând tânărul meu companion, Burra. Expresia asta,
ape, holde ucise din prostie sau simplă obsesie să ştiţi, am mai auzit-o. Dar nimeni nu a ştiut sau nu a
utopică) şi chiar victime ideatice, axiologice: cuvinte, vrut să-mi explice cam ce înseamnă, în ce limbă este.
idei, valori – ucise nevinovat sau compromise în aşa Dacă cheamă sau goneşte diavolul...
hal încât nici în visata mea absurdă clinică din – Nici eu, i-am spus, nu ştiu ce înseamnă: îl

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 29/295

rostesc de câte ori simt că se apropie de mine vreunul politicienii totalitarişti, nu-i pot crede şi nici urmări.
din djugaşii agiei noastre. Cine a trecut prin plictiseala încuiată şi liturgică a
– Am înţeles... Umblu mult, domnule profesor, îmi şedinţelor de partid devine imun faţă de orice
place să circul, să întâlnesc fel de fel de oameni... Mă convingere definitivă. Dar există în mai toate sectele
simt foarte vinovat faţă de satul nostru, faţă de ce a un fel de „adevăr” de bază, o obsesie ce mă pune
mai rămas din vechiul nostru sat. Totul e în comă, serios pe gânduri. Am cunoscut şi preoţi bătrâni şi
azi-mâine dispare complet. Rămân în loc complexele monahi învăţaţi care, şi ei, credeau în această ultimă
agricole, colhozurile, gospodăriile de stat. Acum, se împărăţie a răului.
aude, e vorba să-i fixeze pe tineri, să nu poată pleca la – Ultimă împărăţie a răului!? Ce înseamnă asta?
şcoli mai mari, să rămână în sat. Te-ai născut la sat, – Am întrebat, mi s-a explicat. Se spune că,
mori tot în sat... Dar nu asta voiam eu să vă spun. dintru începuturi, Lucifer a fost egal în putere cu bunul
M-aţi întrebat de draci: cred că există, i-am şi văzut. Dumnezeu. Împreună au făcut lumea: Lucifer a făcut
Sau a fost ca şi când i-aş fi văzut. Satele acestea cele ce se văd, pământul, corpurile, fiarele –
răscolite de reforme, chiar şi cele care se declară a fi Dumnezeu a creat mişcarea, viaţa, energia, sufletele.
milionare, să ştiţi, sunt pline de secte religioase. Pe urmă, ca oricare alţi asociaţi, s-au certat rău de tot:
Biserica noastră ortodoxă doarme: somn vinovat, laş şi Dumnezeu a învins, l-a prăvălit pe Lucifer în iad şi a
păcătos doarme. Oamenii sunt nevoiţi să-şi caute început să guverneze singur, după legea lui veche. Dar
singuri mântuirea şi mângâierile prin credinţă. Potopul nu a reuşit: partea de lume făcută de diavol tot de
acesta de nenorociri şi nedreptăţi fără sfârşit trebuie diavol asculta. A avut atunci loc un fel de împăcare,
explicat cumva: fiecare om simte nevoia să citească fiecare din părţi acceptând prezenţa celeilalte:
Biblia în felul său, dar nu singur, ci împreună cu câţiva Dumnezeu, prin profeţii şi îngerii săi, îndemna la bine:
apropiaţi, care îi seamănă şi cu care se adună ca să dracul, prin militarii şi intelectualii săi, la rele: după
cânte, să tălmăcească şi să se roage. Fiecare sectă e cu acest hăis-şi-cea, lumea a intrat într-o zodie de
nebunii şi nebunia lor, fiecare se crede singura sălbăticii, războaie şi revoluţii, care păreau să nu mai
adevărată deţinătoare a întregului şi ultimului adevăr: aibă sfârşit. Atunci s-a hotărât a treia conferinţă de
îi ascult, tocmai fiindcă seamănă în fanatism cu pace. Dumnezeu acceptând o nouă ordine mondială,

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 30/295

în urma imensului progres ştiinţific – Lucifer fiind credincioşi – ucenici în biblii şi scripturi – cred că
primul doctor docent în fizică nucleară –, s-a căzut de Dumnezeul nostru nu ar fi fost decât un fel de mic
acord ca fiecare din părţile ce au investit să domine cu Dumnezeu, un fel de Dumnezeu-adjunct, trimis în
rândul câte trei mii de ani cereşti în socoteala istorică, delegaţie pe un lot experimental de către un şef mai
pământeană. Important este că la tragerea la sorţi a mare, dar nu cel mai mare. Nereuşind a implanta
ieşit Lucifer. El a început seria stăpânirilor alternative. dragostea şi dreptatea pe planeta noastră – deşi e cea
Dar bunul Dumnezeu, aflând că zarurile fuseseră mai frumoasă planetă din inventarul ceresc –, bunul
măsluite, s-a supărat foc şi s-a mutat definitiv în altă nostru Dumnezeu a fost rechemat. Şi-a lăsat El Fiul ca
lume. Grădina lui e mare, are de unde alege... Acum, să încerce să salveze ce se mai putea salva – dar şi Fiul
aici, a început cea mai pură şi fără de concurenţă acesta, prins fără acte, fără ocupaţie şi domiciliu fix, a
înstăpânire a diavolului. El a inventat politica, fost condamnat din nou, de astă dată la muncă silnică
imperialismul, lupta pentru pace şi progres. Religia sa de dulgher: face cruci pentru alţii, are normă, trăieşte
oficială e materialismul, care domină la ambele mizer ca orice om al muncii... Asta, după unii. După
popoare alese: şi la ruşi, şi la americani. Scopul său e alţii, ar fi avut loc, din cauza Marii Revoluţii din
distrugerea cât mai rapidă a acestei lumi, care nu-l Octombrie, o ceartă teribilă între Dumnezeul Vechiului
mai interesează: Lucifer e sătul de putere, s-a şi Testament şi Cel al Noului Testament: Iehova s-a
plictisit de lumea asta creştină, vrea s-o lichideze ca refugiat în America, Dumnezeul nostru a intrat sub
să se poată muta alături de Dumnezeu: acolo e rostul pământ, se ascunde pe undeva pe aici, în Răsărit. Iar
său, acolo se simte el şi dialectic, şi istoric... Domnul nostru Iisus Hristos, refuzând să urce la
– Foarte interesant, am zis, dar parcă am citit ceruri, din mila lui pentru noi, rătăceşte între Riga şi
undeva această poveste. Sofia, mângâind sufletele celor care au fost vânduţi la
– Desigur. Cei cu care discut eu spun şi ei că Yalta... Americanii nu mai vin, hunii nu mai pleacă,
vechea noastră credinţă, primul nostru creştinism, era asta-i situaţia. Acum, îmi spuneau mie nişte
plin de legenda asta cu facerea lumii de către doi predicatori care sunt doctori în apocalipse şi alte
stăpâni egali în forţă şi planificare. Dar am auzit şi o grozăvii, orice făptură omenească, aici, trebuie să se
versiune mai cumplită a acestei legende: unii din îngrijească singură – fără biserică, fără popi sau cărţi

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 66/295

nu mai există nici o speranţă, nici un rost, nici o vreodată toate tainele acestei mistice instituţii. Ea este
valoare nemuritoare; că totul e Absurd, că suntem vecină, la extreme, atât cu Diavolul, cât şi cu bunul
drumul cel mai scurt şi mai cretin dintre două Dumnezeu. Aşa cum văd şi înţeleg eu lucrurile,
neanturi, unul din care nu ştim de ce am apărut şi altul dinlăuntrul strâmt în care lucrez, eu consider agia ca o
în care nu ştim cum vom dispărea. În loc să ne confrerie monahală – un fel de templieri sau ioaniţi –
mângâie sau să ne încurajeze, ne demonstrează logic, în slujba unei fanatice religii atee, dar cu foarte mulţi
poetic, magic faptul că, din păcate, Marx a greşit, sfinţi şi dumnezei mărunţi şi de conjunctură. Cine
Lenin a exagerat, cerul e gol şi Hristos nu a fost decât intră nu mai poate să iasă, cine e prins cu un deget îşi
un biet iudeu nenorocit, total lipsit de umor şi simţ va oferi singur, mai târziu, şi mâna, şi soţia, şi copiii.
politic... Este vorba de o stare de posesiune ce nu poate fi
– Domnule Winter, eu zic să lăsăm Galileea. Să ne explicată raţional. Cei tineri recrutaţi trăiesc doi-trei
întoarcem la oile şi câinii noştri. În ceea ce priveşte ani de iluzii şi crize: speră să-şi facă cinstit datoria, să
filosofia europeană de astăzi, cred că putem fi de rămână buni patrioţi şi foarte buni fii, soţi şi taţi. Nu
aceeaşi părere: mai ales că nu o cunoşteam decât din se poate! încet-încet, prin firea magică, hipnotică,
auzite şi prin intermediari. M-ar interesa mai degrabă demonică a situaţiilor, se divizează în trei categorii
părerea ce o ai, ca tehnician al temutei noastre agii, foarte distincte: apterii sau pinguinii, cei cărora li s-au
despre instituţia ce o deserveşti... Dacă noi, ştiind că atrofiat sau tăiat numai aripile, eunucii, cei care sunt
Burra şi Mărin, la ora asta, sunt bătuţi măr pentru ca ostatici prin esenţialul lor, şi rurii. Vă explic imediat.
eu şi Olimpia să fim speriaţi de moarte, atunci, Nu eu am inventat acest termen, el derivă din R.U.R.
vorbind noi în general despre generalităţile (Raţional Universal Robot), fiind titlul şi tema unei
Abendlandurilor, nu facem decât să-i imităm pe piese ştiinţifico-fantastice scrise de un ceh, pe nume
filosofii ce-şi bat joc de ghinionul nostru geografic şi Karel Čapek. Ei bine, rurii, circa 30% din efectivele
istoric. În consecinţă, fă-mi favoarea şi-mi spune ce noastre, reprezintă, din punct de vedere moral şi
crezi despre berzele albastre ce păzesc imensa psihologic, tot ce poate fi mai crud, nemilos, inuman
noastră leprozerie neoturcă. din câte au visat utopiştii de altădată. Eu cred că e
– Domnule profesor, nimeni nu va putea pătrunde vorba de o specie total nouă, de un salt calitativ cu

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 67/295

semnul minus în cadrul speciei noastre. După marile amândoi, acum: şi anume că această teribilă instituţie,
epurări şi procese din capitala Sublimei Porţi, după compusă din diferite grade de posedaţi, se
oceanul de crime săvârşite în lagărele de exterminare conformează unui principiu hamurabian ce sună cam
fasciste, după imensele maree de represiune ce au aşa: „la noi, nimic şi nimeni nu e iertat sau uitat!”.
urmat după ultimul război, nu se poate să nu ne – Deci Tutilă Unu şi Osmanescu ar fi nişte ruri?
gândim că ar fi cazul să ne schimbăm radical tot ce – Tutilă Unu este un super-rur, un ideolog-şef al
ştim despre om şi condiţia sa, în cadrul psihologiilor şi rurismului, dacă ne putem exprima astfel. Osmanescu
sociologiilor clasice. Rurii sunt soldaţii fanatici ai unui nu e decât un biet eunuc, fără nici o şansă de
absurd ce se lipseşte de justificări: puterea, la ei, e un devenire. Fiindcă trebuie să ştiţi: un bun câine de
fel de orbire, surzire, castrare mintală; un adevărat vânătoare sau urmărire este rezultatul unei rase şi al
rur, chiar dacă ajunge într-o mănăstire franciscană, nu unui dresaj adecvat; un rur este un miracol. El se
mai poate fi recuperat nicicum. Armata din care fac ei revelează, se developează, se schimbă la faţă şi la
parte nu va da niciodată o luptă pe faţă, de aceea nici suflet într-o singură clipă, săltându-se singur dintr-o
nu pot pierde. De altfel, imaginaţi-vă, domnule specie în alta. Nu-mi pot imagina cum – dintr-un
profesor, o instituţie ai cărei membri nu se tem de popor atât de bleg, de blând şi milos – se pot naşte
absolut nimeni şi nu răspund niciodată în faţa legilor nişte torţionari de o perfecţiune apropiată de cristal
sau a poporului: nici de divan nu se tem (puterea sau tigru. Câmpul puterii îşi are surprizele sale. Fiara
divanului derivă din ei, şi nu invers), nici de din om nu a pierit: din contră, a luat diferite forme,
posteritate: se tem doar între ei, conform statutului mult mai reuşite fizic şi psihic şi, în plus, multilateral
oricărei societăţi crude şi secrete, în care, în mod sofisticate. Râul e creator, are fantezie, spirit de
obligatoriu, fiecare e suspectat şi fiecare suspectează invenţie şi chiar geniu în metodologia sa. Fiind climat,
la rândul său: fiecare răspândeşte frica, fiind el însuşi mijloc şi scop, având la îndemână şi la longue durée,
înfricat, comite crima neştiindu-se precis niciodată precum şi totalitatea aparatajelor tehnice şi a
dacă el, autorul, este o victimă sau numai un călău de mass-mediilor monopolizate, cei care sunt în serviciul
serviciu, de specială încredere a superiorilor săi. O său nu trebuie să se grăbească, să poată concepe
singură lege mi se pare că trebuie s-o reţinem noi, planuri psihologice pe decenii înainte, putând lucra

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 68/295

fără frică sub nasul Europei, folosind chiar din plin nediscutându-se deloc idei şi filosofii, ci arătându-se
toată imaginaţia sadică şi criminalistică din filmele, doar metode de luptă, torţionare, tragere pe sfoară,
romanele de spionaj şi groază cu care e împănată crime făcute cu sânge rece. Or, din acest punct de
piaţa cititorului mediocru din întreaga lume capitalistă. vedere, distanţa dintre o cauză bună şi una rea
Eu sunt convins că la academiile de spionaj din Caucaz dispare, se relativizează...
sau Urali se râde cu hohote când se citesc serialele, să – Mă tem, dragă Winter, că ai foarte mare
zicem, de tipul James Bond. Se râde – dar se şi fişează dreptate... Mă gândesc şi la efectul de şoc paradoxal:
orice inovaţie, idee, metodă sau gadget nou. adică, la frecventele cazuri în care, după ce s-au citit
Democraţiile îşi au meritele lor necontestate, legate de un milion de romane de spionaj hiperinteligent,
pace, producţie, eficacitate, libertăţi civile: dar suferă marele public cititor află deodată, din ziare şi radio,
de trei uriaşe defecte, şi anume: sunt incapabile de că, de pildă, în familia regală engleză a fost descoperit
iniţiativă şi agresivitate directă, se dovedesc a fi total un spion sovietic care acţiona de peste zece ani, că
neputincioase în faţa spionajului şi atentatelor străine adjunctul forţelor armate din RFG ar fi suspectat de, în
şi, ceea ce eu cred a fi mai grav, aceste state sfârşit, izbucneşte şi scandalul prin care se descoperă
democrate, în frunte cu Statele Unite ale Americii, sunt că şeful cifrului din Pentagon, împreună cu nevasta şi
de-a dreptul îmbibate de literatura (foarte citită, fiul său, lucra, în pace şi onor, pentru serviciul secret
distractivă, de amuzament şi deconectare) alcătuită al inamicului... de cincisprezece ani. În mod gratuit,
din milioanele de romane poliţiste, de spionaj, de mulţumindu-se cu leafa în dolari ce le-o servea exact
crimă şi aventură în slujba crimei: se creează astfel, în statul pe care-l trădau, fără să aibă nici cea mai mică
propriul popor, frica inconştientă faţă de imensa convingere, ideologie sau ură de clasă... Şocul unei
putere şi cruzime a inamicului, se naşte în unii asemenea idioţii nu mai e literatură, e război psi-
indivizi, mai slabi de înger, dorinţa de a încerca hologic câştigat, şi nu m-aş mira să aflu într-o zi că
aventura vieţii de spion pe cont propriu şi contra toate sau majoritatea acestor edituri de romane-fluviu
propriei patrii şi mai ales, are loc, pe nesimţite şi în de spionaj şi luptă antidrog şi antianarhiste să fie
masă, dizolvarea distanţei morale ce desparte cele discret finanţate în ruble convertibile...
două tabere şi cauze, în aceste literaturi – Nu ştiu. V-am transmis toate aceste pesimiste

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 69/295

observaţii ale mele numai şi numai fiindcă eu însumi la un fel de clonare a răului, la o terato-geneză sau
mă găsesc într-o situaţie grea şi fiindcă, teratologie mistică, demoniacă: mai ales că mon-
spunându-mi-le tare, aplic de fapt metoda mea struozitatea celor pe care i-am cunoscut nu era fizică,
personală prin care lupt din răsputeri spre a putea ci pur sufletească, sadică, la maximum conştientă
rămâne un simplu apter, o biată gânganie electronistă, social, deşi la maximum inconştientă metafizic. Natura
rătăcită în cuşca unor demoni atotputernici şi fără – sau câmpul acesta al puterii nelimitate – creează
milă... Dar, dincolo de acest clasament tipologic, fatal minuni: această nouă specie de hominieni, care astăzi
în orice instituţie închisă, credeţi-mă, agia noastră bat în numele unui dictator, mâine ucigând în numele
este un minister foarte eficace, harnic şi punctual, în contrariului acestuia, azi sunt în slujba dictaturii
care se râde şi se glumeşte, fiind posibile prietenii şi proletariatului, mâine doar în slujba dictatorului ce
camaraderii de bună calitate. La noi e cald, e bine: şterge până şi cuvântul „proletar”, având dreptul de
avem mâncare şi băutură, avem şi femei, şi maşini, ni „veto” la orice dosar, avansare, paşaport, angajare de
se oferă cele mai bune locuinţe, soţiile şi copiii noştri serviciu – ei bine, nu se poate ca această categorie de
au viitorul asigurat, ni se oferă cea mai paşnică şi fără antropoizi să nu sufere pe undeva, adânc de tot,
de griji retragere în pensie sau moarte... trebuind să plătească impozitul biologic şi moral
– Mmmda! Noi, în puşcărie, îi clasificam tot în trei pentru favorul de a fi o nouă specie. Nu crezi?
categorii, dar altfel: în birocraţi, brute simple şi călăi. – Fără îndoială. La începuturi – pe vremea lui
Desigur, astăzi văd această malefică raritate în mod Troţki şi Dzerjinski – ei derivau din puterea revoluţiei:
spectral desfăcută în elementele sale teofanice sau astăzi, întreaga putere politică derivă din ei: magia
demonologice... Am trecut prea uşor peste fenomenul este instituţia mistică ce face legătura între divan şi
inchiziţiei, al vânătorilor de vrăjitoare, al camerelor de popor, izolând şi păzind atât pe îndivăniţi, cât mai ales
tortură din castelele medievale. Religia poate deveni pe poporeni. Consider – ca un observator neimplicat
criminală în clipa în care fanatismul o transformă în direct – că au loc, într-adevăr, anumite bizare
politică şi agresiune fizică sau sufletească... Dar faptul fenomene, nişte indirecte – cum ziceţi dumneavoastră
că se pot naşte monştri morali dintr-o simplă – „impozite”, ce se plătesc statistic de către băieţii
eprubetă a puterii totalitare mă obligă să mă gândesc noştri. Nu mă refer la atrofierea afectivă: ea e generală

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 99/295

clasică) mă făceau să mă simt ca un atom, ca o putea da seama că am intrat definitiv în posesia
monadă, ca un strop de spumă pe creasta unui val diavolului se va ivi atunci când, fără să ne uităm în
oceanic, ca un fir de nisip ridicat de mânia unui simun oglindă (în care s-ar putea să nu ne mai zărim), în
în Sahara. Spirala cercului meu se închidea: acum plină lumină a sfântului Soare, vom constata, cu uimire
simţeam asta limpede. Când ne naştem, plecăm pe şi groază că avem... două umbre.
orbită înspre deschidere şi ieşire, acum, că ne – Două umbre? Am uitat.
apropiem de moarte, voluta se strâmtează mereu, spre – Da. Două umbre. Una va fi cea de la soare:
interior, în acel negru punct în care, odată ajunşi, conform legilor optice cunoscute. Dar cealaltă umbră –
poate că vom afla Totul sau Nimicul. pe care nu o vom pierde nici în întuneric şi nici în
Winter tăcea încruntat: trebuia să rup această somn – va însemna un fel de marcaj al morţii, un semn
linişte rea. că puterea politică ce o slujim aici este o forţă a unei
– Ai observat, îi spusei, modul politicos în care armate de „dincolo”; în viaţă fiind, am devenit un fel de
cele două capre gazde, ne-au condus la maşină, strigoi sau năluci, un număr de inventar în iad sau în
mirându-se şi regretând că plecăm? Consider prezenţa rai, făcând tranziţia între cei damnaţi şi cei mântuiţi.
lor un semn magic de bună veste... Numai în ochii Nu ştiu, ştiu atât: că eu simt această a doua umbră a
unui animal blând mai poţi zări adâncimea şi puritatea mea.
iniţială a Genezei. Sau a paradisului definitiv pierdut. – Eu nu o simt. Deocamdată.
– Domnule profesor, îmi răspunse studentul meu, –...O simt şi – cât pot – o studiez. Nu este – cum
vă invidiez pentru natura angelică ce o aveţi. Eu nu pot am crezut la început – consecinţa diferitelor forme de
să mă gândesc decât la acel morsus diaboli, muşcătura frică, filtrate şi cristalizate: nu. Văd, ca şi
diavolului, concept pe care l-am învăţat de la dumneavoastră, demoni şi diavoli, nu mă îngrozesc,
dumneavoastră; asta pe vremea când, sub forma mă amuză chiar. Dar umbra asta secundă îmi dă
ironică a unei pseudodemonologii, încercaţi să ne sentimentul pe care îl încerc doar atunci când, tot
explicaţi structurile istoriei şi politicii lumii noastre, trebăluind la sistemele mele de pândă şi ascultare,
postbelice, revoluţionare şi progresiste. Vă aduceţi realizez, am impresia, uneori chiar certitudinea, că un
aminte? Spuneaţi atunci că semnul după care ne vom serviciu sau dispecerat străin, metafizic, este branşat

Editura LiterNet.ro
CUPRINS
I. D. Sîrbu – Adio, Europa! (II)
 100/295

peste toate sistemele noastre de cercetare, spionaj sau 1945, după victoria lor împotriva hidrei fasciste, la
crimă. Umbra mea dublă nu poate fi, îmi zic, decât cârma Rusiei ar fi fost nişte slavofili temători şi mistici,
semnul că am devenit un funcţionar plătit al diavolului, nişte ţărani sau cărturari de tipul Tolstoi, Mâşkin sau
unul din oamenii de ştiinţă, din inginerii ce fac parte Alioşa Karamazov, ruşii ar fi putut să depună armele,
din armata sa de invazie a lumii şi a valorilor ei. Ca un să se îmbrace în rubaşca lor tradiţională şi, desculţi, ca
primitiv din jungla africană, mă tem de forţa unei nişte pelerini ai dragostei şi iertării prin Hristos şi
cumplite vrăjitorii. Fiindcă faza asta, „a dublei umbre”, Maica Fecioara, ar fi putut să vină, un puhoi de suflete
spuneaţi dumneavoastră prin 48, nu este ultima fază blânde şi frăţeşti, cântând gospadi pomilui, spre
de neagră magie. Se poate întâmpla ca într-o zi să Europa putredă, compromisă şi absolut derutată. Ar fi
devenim muţi. Bâlbâiţi, tot mai bâlbâiţi, primitivi, fost primiţi peste tot cu braţele deschise, ar fi avut loc
reduşi la câteva interjecţii, găgăuţi, şi la urmă muţi de un proces de unificare prin credinţă, simplitate,
tot. Să constatăm, încetul cu încetul, că literele din sărăcie, ar fi căzut şi zidurile Parisului, şi zidurile
cărţi se şterg, că tablourile şi fotografiile se voalează, Constantinopolului, la simplul cânt al celor pocăiţi
că ochiul nu mai vede decât la câţiva paşi înainte, şi după crimele şi îndemonirile din ultimul holocaust...
doar în alb-negru: iar urechea nu mai distinge decât Dar Dumnezeu a vrut altfel, nu a fost cu ei: ruşii au
două note: Si-Fa. Nota de spaimă şi alarmă a ciocârliei. orbit, victoria i-a îmbătat de putere şi sete de putere:
Limba, spiritul, lumina, graţia divină se retrag din noi, au uitat că sufletul lor pravoslavnic, că talentul lor de a
se retrag din natură şi din materie. Hegel, romanticul putea suferi şi pentru alţii, în numele altora, constituia
Hegel, credea că alles was zerfallt, vergeht zu Recht. o putere mult mai mare decât armata lor roşie...
Ce naivitate ! După revoluţie, tot ce se destramă nu – Dragă Winter, te implor: tot ce-mi spui se
duce spre justiţie sau dreptate, ci spre moarte şi adaugă coşmarurilor mele cotidiene. Prostia aulică a
pustiire a totul. lumii a atins de mult doza sa letală: nu-mi vorbi de
– Sau spre bunul Dumnezeu ! ruşi, simt îmbrăţişarea lor ucraină, ştiu că din
– Nu cred. Ruşii au fost cel mai credincios popor îmbrăţişarea aceasta nu există scăpare. Avem atâtea
din Europa veche: mult mai credincioşi şi probleme de rezolvat! Fraţii noştri ugro-avari au fost
umili-creştini decât spaniolii sau germanii. Dacă în viteji în 1956, au fost zdrobiţi de tancuri; fraţii noştri

Editura LiterNet.ro

S-ar putea să vă placă și