Sunteți pe pagina 1din 1

Dlui Oleg Creciun

Director
IMSP Spitalul Raional Cahul

DEMERS

Subsemnatul(a)____________ _____ ___angajat(ă) în funcţie de șef


secţie __________________, rog să permiteți rechemarea din concediul
anual de odihnă a d-lui (ei)____________________________________,
funcţia________________________, secţia_______________________,
începînd cu data de _______________ din necesitate de
serviciu___________________________________________________.

Data_____________ Semnătura__________

Acordul salariatului____________