Sunteți pe pagina 1din 9

 

Fabrică de produse din PVC            


1. Determinarea necesarului de investiții (IC)          
Nr.crt
. Denumirea activului U/M Cantitatea Preț unitar, Euro Curs valutar Total, mii lei  
1 Atelier m2 120 200 19,65 471,6  
2 Repatație atelier m2 120 20 19,65 47,16  
3 Depozit m2 140 160 19,65 440,16  
4 Utilaj croire un. 2 3000 19,65 117,9  
5 Utilaj lipire un. 2 1500 19,65 58,95  
6 Utilaj furnitură un. 1 700 19,65 13,76  
7 Utilaj Pachet - sticlă un. 2 5000 19,65 196,5  
8 Tejghea de lucru un. 4 500 19,65 39,3  
9 Automobil cu remorcă un. 2 7000 19,65 275,1  
10 Stivuitor un. 1 1000 19,65 19,65  
11 Calculator un. 3 1000 19,65 58,95  
12 Program de calcul un. 3 700 19,65 41,27  
  Total         1780,29  
               
Determinăm amortizarea anuală a activelor (Aan.)          
               
Nr.crt Total, mii
. Denumirea activului lei De, ani Pond. Val., % NA, % Aan., Mii lei NAu, %
1 Atelier 471,6 60 26,49 1,67 7,86 0,44
2 Repatație atelier 47,16 15 2,65 6,67 3,14 0,18
3 Depozit 440,16 25 24,72 4,00 17,61 0,99
4 Utilaj croire 117,9 10 6,62 10,00 11,79 0,66
5 Utilaj lipire 58,95 10 3,31 10,00 5,90 0,33
6 Utilaj furnitură 13,755 10 0,77 10,00 1,38 0,08
7 Utilaj Pachet - sticlă 196,5 10 11,04 10,00 19,65 1,10
8 Tejghea de lucru 39,3 5 2,21 20,00 7,86 0,44
9 Automobil cu remorcă 275,1 15 15,45 6,67 18,34 1,03
10 Stivuitor 19,65 15 1,10 6,67 1,31 0,07
11 Calculator 58,95 7 3,31 14,29 8,42 0,47
12 Program de calcul 41,265 5 2,32 20,00 8,25 0,46
  Total IC 1780,29   100,00   111,51 6,26
               
  Norma de amortizare se determină: NA=100/De        
  Ponderea valorică a activelor se determină: Pond. Val.(i) = Valoarea activului (i)/Valoarea totală (IC)  
               
Deterninarea veniturilor din vânzări            
               
Nr.crt Total an., mii
. Sursa de venit U/M Volumul Preț unitar, lei Total, mii lei lei  
1 Ferestre m2 70 800 56 672  
2 Uși m2 35 1000 35 420  
3 Vitralii m2 25 1100 27,5 330  
4 Uși cupe m2 12 1500 18 216  
5 Plasă proțecție insecte m2 30 150 4,5 54  
6 Pervazuri interior m.l. 50 220 11 132  
7 Pervazuri exterior m.l. 50 180 9 108  
8 Copertine m.l. 15 2000 30 360  
9 Reparații și reglaje set. 5 400 2 24  
10 Comerț accesorii buc. 250 75 18,75 225  
11 Servicii transport km 500 12 6 72  
12 Alte venituri com. 4 1000 4 48  
  Total VV       221,75 2661  
               
Determinăm costul vânzărilor            
               
Nr.crt
. Cheltuieli pentru: U/M Volumul Cost unitar, lei Total, mii lei Total an., mii lei  
1 Ferestre m2 70 500 35 420  
2 Uși m2 35 580 20,3 243,6  
3 Vitralii m2 25 450 11,25 135  
4 Uși cupe m2 12 900 10,8 129,6  
5 Plasă proțecție insecte m2 30 110 3,3 39,6  
6 Pervazuri interior m.l. 50 170 8,5 102  
7 Pervazuri exterior m.l. 50 155 7,75 93  
8 Copertine m.l. 15 1200 18 216  
9 Reparații și reglaje set. 5 350 1,75 21  
10 Comerț accesorii buc. 250 60 15 180  
11 Servicii transport km 500 10 5 60  
12 Alte venituri com. 4 100 0,4 4,8  
  Total CV       137,05 1644,6  
               
  Cheltuielile (costul unitar) conțin: costul materialelor, componentelor și salariul muncitorilor de bază  
               
  Determinăm cheltuielile la un lei de venit          
  Chun 1lei/VV=CV/VV = 0,62        
               
Determinăm cheltuielile generale și administrative          
               
Nr.crt
. Cheltuieli U/M Cantitatea Cost unitar, lei Total, mii lei Total an., mii lei  
1 Cheltuieli generale set. 4 1000 4 48  
2 Cheltuieli administrative pers. 3 10000 30 360  
3 Cheltuieli comerciale pers. 1 8000 8 96  
4 Alte cheltuieli set. 2 500 1 12  
  Total CGA       43 516  
               
Raportul de profit și pierderi            
               
Nr.crt Valoarea, mii lei        
. Indicatori Lunar Anual        
RCP=VV/
1 Venitul din vânzări 221,75 2661   (CV+CGA) = 1,23
2 Costul vânzărilor 137,05 1644,6        
3 Cheltuieli generale și adm. 43 516        
4 Venitul brut 41,7 500,4        
5 Impozitul pe venit 5,00 60,05        
6 Profitul net 36,70 440,35        
7 Amortizarea - 111,51        
8 CFN   551,86        
               
PLANIFICAREA REZULTATELOR ECONOMOCE          
               
Nr.crt Perioada, ani
. Indicatori 1 2 3 4 5 6
1 Venitul din vânzări 2661 3592,35 4849,67 6304,57 7880,72 9062,83
2 Sporul VV, % 0 35 35 30 25 15
3 Costul vânzărilor 1644,6 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2413,33
4 Sporul CV, % 0 10 10 10 5 5
5 Cheltuieli generale și adm. 516 526,32 536,85 547,58 553,06 558,59
6 Sporul CGA, % 0 2 2 2 1 1
7 Venitul brut 500,40 1256,97 2322,86 3568,03 5029,25 6090,90
8 Impozitul pe venit 60,05 150,84 278,74 428,16 603,51 730,91
9 Profitul net 440,35 1106,13 2044,12 3139,86 4425,74 5360,00
10 Amortizarea 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51
11 CFN 551,86 1217,64 2155,62 3251,37 4537,24 5471,50
               
Planificarea angajamentului de capital            
  AC=IC+CE(CV)            
Nr.crt Perioada, ani
. Indicatori 1 2 3 4 5 6
1 Investiții capitale (IC) 1780,29 0 0 0 0 80,57
2 Costul vânzărilor (CE) 1644,60 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2413,33
3 Angajament de capital (AC) 3424,89 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2493,90
               
Determinăm sursele de finanțare a proiectului          
              1,21
Nr.crt Ponderea, Contribuția, mii
. Sursa de finanțare Costul, % % lei Rata de ac.,%    
1. Capital propriu 16 65 1157,19   1,22
2. Credit bancar 12 35 623,10 14,6    
               
  Rata de actualizare (a) se determină prin metoda mediei ponderate a surselor de capital    
  a=Ponderea CP*Rentabilitatea CP + Ponderea CB*Dobânda CB      
               
ACTUALIZAREA INDICATORILOR DE PROIECT          
      a= 14,6 %    
Nr.crt Perioada, ani
. Denumirea indicatorilor 1 2 3 4 5 6
1 CFN, mii lei 551,86 1217,64 2155,62 3251,37 4537,24 5471,50
2 K actualizare 1 0,8726 0,7614 0,6644 0,5798 0,5059
3 CFN actualizat, mii lei 551,86 1062,51 1641,36 2160,29 2630,59 2768,11
4 CFNT actualizat, mii lei 10814,72
Angajamentul de capital, mii
5 lei 3424,89 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2493,90
6 AC actualizat, mii lei 3424,89 1578,59 1515,22 1454,40 1332,57 1261,70
7 ACT actualizat, mii lei 10567,37
8 VNAT, mii lei 247,36
               
  Coeficientul de actualizare se determină după relația:        
  K act. = 1/(1+a)^n-1            
  CFN actualizat = CFNi*Kact. i            
  CFNT act. = CFNn            
  AC actualizat = ACi*Kact. i            
  ACT act. = Cn            
  VNAT=CFNT act. - ACT act. VNAT = 247,36 mii lei      
               
  DETERMINĂM INDICILE DE PROFITABILITATE          
  IP = CFNT act./ACT act. IP = 1,02        
               
  Pentru determinarea RIR se efectuiază iterații (se mărește cu până la 5 %) cu rata de actualizare a  
               
      a= 15,6 %    
Nr.crt Perioada, ani
. Denumirea indicatorilor 1 2 3 4 5 6
1 CFN, mii lei 551,86 1217,64 2155,62 3251,37 4537,24 5471,50
2 K actualizare 1 0,8651 0,7483 0,6473 0,5600 0,4844
3 CFN actualizat, mii lei 551,86 1053,32 1613,08 2104,71 2540,74 2650,44
4 CFNT actualizat, mii lei 10514,15
Angajamentul de capital, mii
5 lei 3424,89 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2493,90
6 AC actualizat, mii lei 3424,89 1564,93 1489,12 1416,98 1287,05 1208,06
7 ACT actualizat, mii lei 10391,04
8 VNAT, mii lei 123,11
               
               
      a= 16,6 %    
Nr.crt Perioada, ani
. Denumirea indicatorilor 1 2 3 4 5 6
1 CFN, mii lei 551,86 1217,64 2155,62 3251,37 4537,24 5471,50
2 K actualizare 1 0,8576 0,7355 0,6308 0,5410 0,4640
3 CFN actualizat, mii lei 551,86 1044,29 1585,53 2051,02 2454,70 2538,71
4 CFNT actualizat, mii lei 10226,11
Angajamentul de capital, mii
5 lei 3424,89 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2493,90
6 AC actualizat, mii lei 3424,89 1551,51 1463,69 1380,84 1243,46 1157,14
7 ACT actualizat, mii lei 10221,53
8 VNAT, mii lei 4,58
               
      a= 17,6 %    
Nr.crt Perioada, ani
. Denumirea indicatorilor 1 2 3 4 5 6
1 CFN, mii lei 551,86 1217,64 2155,62 3251,37 4537,24 5471,50
2 K actualizare 1 0,8503 0,7231 0,6149 0,5228 0,4446
3 CFN actualizat, mii lei 551,86 1035,41 1558,68 1999,15 2372,26 2432,60
4 CFNT actualizat, mii lei 9949,95
Angajamentul de capital, mii
5 lei 3424,89 1809,06 1989,97 2188,96 2298,41 2493,90
6 AC actualizat, mii lei 3424,89 1538,32 1438,90 1345,91 1201,71 1108,77
7 ACT actualizat, mii lei 10058,50
8 VNAT, mii lei -108,54
               
  Deterrminăm rata internă de rentabilitate RIR - Grafic        
               
Nr.crt
. Denumire a indicatorilor 1 2 3 4    

1 Rata de actualizare, % 14,6 15,6 16,6 17,6    


2 VNAT, mii lei 247,36 123,11 4,58 -108,54    
               
               

RIR

3
2

VNAT, mii lei


1
0.0
1 2 3 4
-1
-2 a, %
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Determinăm RIR după
  formula:            
  RIR = a min+(a max - a min) / VNAT(+)/VNAT(-)-VNAT(+)        
    RIR= 16,64 %      
               
  Termenul de recuperare a investițiilor          
               
CFact.medi
  T IC = IC/CFact. mediu u= 1802,45 mii lei      
  CFact.mediu = CFTact./n T IC = 0,99 ani      
  n-numărul de ani de CFN            
               
  Determinăm T IC în dinamică            
Nr.crt Perioada, ani
. Indicatori 1 2 3 4 5 6
1 Investiții capitale (IC), mii lei 1780,29          
2 CFNact. , mii lei 551,86 1062,51 1641,36 2160,29 2630,59 2768,11
3 Soldul restant (SR), mii lei 1228,43 165,92        
4 T IC, ani 2 ani 37      
               
  SR=SDiniț - CFN act. i            
  Determinăm suma ce poate fi casată zilnic pentru acoperirea Datoriei IC      
  Czilnic D IC = CFNact. j/365 = 4,50 mii lei/zi      
  Deteminăm numărul de zile necesare pentru stingerea Datoriei IC      
  N = SR anul n/Czilnic D IC = 37 zile      
               
               
  Elaborăm graficul de rambursare a creditului          
Total CG+D, mii
Nr.crt Perioada, ani lei  
. Indicatori 1 2 3 4    
1 Creditul bancar (CB), mii lei 623,10          
2 PN, mii lei 440,35 1106,13 2044,12 3139,86    
3 Soldul restant (CB), mii lei 623,10 467,33 311,55 155,78    
4 Dobânda pentru CB, mii lei 74,77 56,08 37,39 18,69    
5 Total spre plată 230,55 211,85 193,16 174,47 810,03  
6 SP 209,80 663,73 1408,55 2329,83