Sunteți pe pagina 1din 22

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Lucrare de verificare
La disciplina,, Bazele antreprenoriatului”
Tema: Elaborarea concepției de înființare a întreprinderii
,, Impact ”

A elaborat: studenta gr. EI 1607


Secureanu Antonina

Conducător:lector univ.
Bulat Irina

Chișinău 2018
1
CUPRINS
1. DESCRIEREA AFACERII..........................................................................................................3
2. DESCRIEREA PRODUSULUI...................................................................................................5
3. CERCETAREA PIEȚEI............................................................................................................10
4. CĂI DE LANSARE A AFECERII............................................................................................12
5. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE............................................................................13
6. DETERMINAREA CHELTUIELILOR PENTRU INIȚIEREA AFACERII...........................13
CONCLUZII.......................................................................................................................................16
BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................17

2
1. DESCRIEREA AFACERII

Paulownia este un copac-minune, originar din China, care ajunge la o înălțime de 20


metri. La vârsta de 3 ani, el are deja o masa lemnoasă de 0,3 metri cubi și poate fi recoltat,
furnizând un lemn de esență dură, curat și fără noduri, ideal pentru realizarea de produse de
lux (iahturi, avioane ușoare, instrumente muzicale, mobilă scumpă).
Așadar se poate spune că este vorba despre un lemn valoros și foarte căutat, în special
pe piețele din occident , unde ajunge să fie livrat la un preț de chiar și cîteva sute de euro/mc.
În plus Paulownia prezintă marele avantaj că, după tăiere, din rădăcinile rămase va
crește un nou copac car va fi la rândul lui recoltat după câțiva ani și tot așa. O plantație de
Paulownia reprezintă, în consecință, o afacere extrem de profitabilă, care furnizează recolte
frumoase și constant de lemn prețios la fiecare 3 ani.
Evident că acest copac are foarte multe avantaje și se poate folosi în diverse scopuri,
scopul meu în înființarea afacerii cu acest tip de copac este cu totul altul. Pentru a minimalize
cît mai mult cheltuielile și mări cît de posibil profitul în cel mai scurt timp, se vor folosi mai
multe domenii de realizare a lemnului dat. Un scop principal este exportul de cherestea sau
chiar lemnul masiv peste hotarele țarii, acest lucr ar aduce un bun profit , fiind unul dintre cele
mai scumpe lemnuri din lume care poate fi ușor de prelucrat. Un alt scop este transformarea
crengilor care nu pot participa la export cît și a resturilor care nu corespund cerințelor în
biomasă. Iar cel de al treilea scop este de a produce din frunzele acestui copac furaje pentru
animalele ierbivore.
Deoarece acest copac nu este pretențios la calitatea solului sau la condițiile de mediu se
poate cultiva în orice regiune. Trebuie de menționat un lucru foarte important că fiind un
copac destul de fraged în perioada de înmugurire, este nevoie ca să se cultive între dealuri,
fiind protejat de vînturile fregvente dinspre Sud și Nord. Pentru inițierea afacerii se
prognozează plantarea a 3 ha de copaci care vor fi plantați în ani diferiți pentru a putea recolta
an de an copaci ajunși la perioada de tăiere de 3 ani, tot odată pentru a face ca afacerea să
funcționeze fără întreruperi. Drep amplasare a acestei plantații se va alege satul Chișcăreni,
raionul Sângerei.
Amplasarea nu este una aleatorie, aici sunt foarte multe pămînturi care sunt abandonate
și care ușor pot fi cumpărate la un preț accesibil, din cauza bunității scăzute și tot odată din
cauza că anume aici sunt ușor de găsit terenuri aflate între dealuri , ceea ce favorizează
creșterea și dezvoltarea plantației. Înființarea acestei afacere are drept scop, aducerea pe piață
a unor produse noi, ecologice sută la sută, produse care nu au fost testate niciodată pe piața din

3
Republica Moldova, produse care nu numai că o să influenșeze asupra mediului înconjurător
ci și pentru crearea unor noi posibilități pentru potețialii cumpărători cît și pentru producători.

Figura 1.1 Plantație de Paulownia în primul an de viată


Imaginea dată refectă creșterea rapidă a acestui copac, avînd în jur de 2 metri înălțime în
primul an de viață. Se poate vedea că acest copac are o verticalitate deosebită de alți copaci.

Tabelul 1.1 Comparația în privința rapidității de creștere cu 7 arbori cu cea mai rapidă
creștere de pe planetă

Specia Creșterea anuală Înălțimea copacului de 3-ei ani Înălțimea maximă ce


poate atinge un copac
Paulownia, Empress 3–5m 10,5 – 15,5 m 15 – 20 m
Tree,
Chiri, (Paulownia
spp.)
Salcie hibrid (Salix 1,5 – 4 m 7,5 – 12 m 15 – 25 m
spp. hybrid)
Plop negru (Populus 2,5 – 3,5 m 9 – 12 m 20 – 25 m
nigra)
Plop negru 2,5 – 3,5 m 9 – 12 m 20 – 30 m
american (Populus
deltoides)
Stejar (Quercus 2 – 2,5 m 7,5 – 9 m 15 – 20 m
texana, Quercus
nuttalli)
Eucalipt (Eucalyptus 2 – 2,5 m 6–9m 10 – 15 m
polyanthemos)

4
Salcie pletoasă (Salix 1,5 – 2,5 m 4,5 – 9 m 15 – 20 m
babylonica)

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsele obținute atît în timpul creșterii cît și în urma recoltării, sunt adevărate
,,descoperii” pentru populația Republicii Moldova. După cum am menționat și mai sus un
prim produs obținut din lemnul masiv de Paulownia va fi cheresteaua, utilizată pentru export.
Acest produs este la mare căutare pe piața internațională, datorită caracteristicilor sale
specifice. Aceste caracteristice sunt volumul redus de umiditate din componența sa
și inflamabilitate scăzută a lemnului din Paulownia. Conținutul de apă în așa lemn este circa
10-12%, cu greu absoarbe apa, prin urmare piesele confecționate din acest lemn nu se
deformează, cum ne-am obișnuit să vedem părțile din lemn după contact îndelungat cu apa.
Cauza acestei proprietăți este structura sa, fibroasă greu asociată cu o structură specifică a
celulelor. Anume aceasta o face pe Paulownia preferabilă la alegerea materialului la
confecționarea saunelor și mobilei. Materialul este caracterizat prin proprietățile sale acustice,
bine cunoscute meșterilor muzicali asiatici. În ultimul timp din lemnul Paulownia se fac și
instrumente muzicale europene, doar că acest domeniu e în curs de dezvoltare. Datorită
acestor proprietăți ale sale crește și cererea pentru acest lemn , ceea ce poate să aducă profit
pentru întreprinzători.

5
Figura 2.1 Aplicarea practică a lemnului de Paulownia

Tabelul 1.1 Umiditatea lemnului arborilor


Specia arbore Umiditate la tăiere, %
Frasin 32
Mesteacăn 43
Stejar 47
Brad 51
Ulm 58
Molid 61
Plop 64
Cedru 64
Comparativ cu umiditatea arborilor menționați mai sus, Paulownia are o umiditate la
tăiere de 10-12%.
Un alt produs obținut din lemnul de Paulownia, sunt brichetele. Pentru a nu pierde o
cantitate mare de lemn din copacul gata tăiat, crengile și resturile rămase se vor folosi pentru
biomasă. Datorită puterii sale calorice foarte mare în comparație cu alt lemn, acest produs este
unul foarte convenabil pentru majoritatea populației, în special pentru institutiile de
învățămînt din sate, cît și pentru casele induviduale din sat.
Tabel 1.2 Valoarea calorică a lemnului copacilor
6
Specie de copaci Valoare calorică Kcal/kg Valoarea calorică KWh/kg
Stejar 3 460 4,02
Brad 3 710 4, 31
Cireș 3 560 4,14
Fag 3 600 4,18
Arțar 3 610 4,20
Mesteacăn 3 610 4,20
Salcîm 3 600 4,18
Plop 3 220 3,74
Molid 3 700 4,30
Măr 3 590 4,17
În comparație cu copacii menționați mai sus, copacul de Paulownia are o valoare
calorică de 4 500 Kcal/kg.

Figura 2.2 Peleți din Poulownia


Un alt produs obținut din această plantație și anume din frunzele acestui copac, va fi
fabricarea furajelor pentru animalele ierbivore. Datorită faptului că acesti copaci au frunze
care ajung pînă la un diametru de 45-50 cm, favorizează foarte mult dezvoltarea acestui tip de
afacere. Un beneficiu major al acestor frunze, sunt calitățile sale benefice pentru animale.
7
Potrivit unui studiu elaborat în America, frunzele de Poulownia au aceleași componente ca și
cunoscuta plantă în Republica Moldova, lucerna. La fel ca și lucerna, aceste fruze sunt bogate
în Fosfor, Calciu și vitamina D, care favorizeaza creșterea, reproducerea, iar în cazul
animalelor producătoare de lapte, favorizează gestația și lactația.

Figura 2.3 Dimensiunile frunzei de Poulownia

În urma analizelor efectuate de mai mulți antreprenori și oameni de știință, au fost


descoperite beneficiile, și oportunitățile aducerii pe piață a produselor obținute din copacul de
Paulownia. Unul din motivele aducerii pe piață a acestor produse (cheresteaua) este faptul că
este foarte ușor de a fi modelată, se poate reda orice formă dorită, un alt motiv este faptul
caeste un lemn foarte drept ceea ce nu se găsește la alți copaci, al trei-lea motiv ar fi faptul ca
nu se necesită defrișarea masivă a pădurilor pentru confecționarea diverselor elemente din
lemn. La fel de important este și aducerea pe piață a peleților facuți din acest lemn. Cum am
menționat mai sus au o valoare calorică sporită, în unele cazuri depășeste valoarea energetică
a cărbunelui( în dependență de calitatea acestuia), acest lucru duce la diminuarea defrișării
masive a pădurilor.
Pe lîngă faptul că elimină o cantitate destul de mare în timpul arderii, acești peleți sunt
ecologici, eliminînd în aer o cantitate redusă de CO2. Un alt beneficiu ar fi comoditatea

8
utilizării acestor peleți, sunt foarte comozi pentru a fi utilizați, nu ocupă spațiu mult,iar în
urma folosirii nu se crează murdărie.
Cel de al trei-lea produs obținut în urma plantației de Paulownia sunt furajele pentru
animale. Un astfel de produs este bine venit pe piața Republicii Moldova, acest produs ar fi
convenabil pentru tinerii antreprenori care au o afacere cu animale. Evident că pentru inițierea
unui astfel de gen de afaceri este nevoie de analizat si problema hrănii pentru animale. Iar ca
fiecare antreprenor orientarea principală este calitatea produsului obținut. Iar pentru a obține
un rezultat bun în domeniul zoologiei este nevoie de alegerea atît a condițiilor favorabile de
întreținere cît și de o alimentație corectă, ecologică și bogată în vitamine. Anume furajele din
frunzele de Paulovnia ar fi una din sursele de hrană principală care întrunește toate criteriile
cerute.
Am ales să aduc pe piață anume aceste produse din motiv că sunt ecologice, sunt de
calitate înaltă. Totodată aceste produse au o varietate înaltă de utilizare în practică. Spre
exemplu cheresteaua poate fi folosită atât pentru placarea pardoselilor cât și pentru
confecționarea multor lucruri, cum ar fi jucării pentru copii, instrumente muzicale, mobilă, în
special mobila de lux. La fel ca și cheresteaua, aceleași beneficii au și peleții și furajele pentru
animale.
Fiecare consumator în parte vede anumite beneficii în fiecare produs care apare nou pe
piață. În dependență de necesitatea acestora, fiecare consumator poate vedea beneficii mai
mari sau mai mici în unul și același produs. Produsele care se propun pentru a fi aduse pe piață
în linii generale au mari beneficii pentru consumatori. În primul rând cum am menționat mai
sus aceste produse nu prezintă nici o amenințare pentru viața și sănatatea potențialilor clienți.
Pe lîngă faptul că aceste produse se folosesc în mare parte pentru uzul persoanelor mature, dar
produsele finale realizate din acest lemn nu dăunează nici sănătății copiilor, indiferent de
vârsta acestora. În momentul de față trăim într-o lume foarte poluată în care fiecare persoană
caută pe piață produse ecologice, care să nu le afecteze sănătatea. Anume produsele care îmi
propun să le aduc pe piață, vor satisface cerințele consumatorilor.
Materia primă pentru realizarea acestor produse, sunt însăși copacii de Paulownia, care
îmi propun să îi plantez. Anume din acești copaci și vor fi realizate toate aceste produse.
Ceea ce ține de inovația afacerii, ne propunem să facem aceast progres după 4-5 ani
atunci cînd va fi efectuată prima recoltă a copacilor. În urma realizării produselor se vor vedea
veniturile care sunt generate în urma vînzarilor producției finite. Ca rezultat al vânzărilor voi
putea analiza veniturile, și cheltuielile, totodată voi putea vedea dacă am profit sau nu . În
momentul în care afacerea va aduce profit, voi avea posibilitatea sa investesc în dezvoltarea
afacerii pentru a putea crea noi produse, care vor fi solicitate pe piață și care vor aduce un
9
profit mare cu minim de cheltuieli. Aneme aceasta și este dorința fiecărui antreprenor, să aibă
un ptofit mare cu cheltuieli reduse.
Pentru a avea aceste succese este necesar de facut investiția corectă, de a face inovații
care duc la dezvoltarea facerii si la generarea veniturilor.
În ceea ce ține de procesul de producție, ne propunem să realizăm cherestea, peleți și
furaje pentru animale de cea mai înaltă calitate, care să satisfacă dorințele clienților, și tot
odată să fie la un preț accesibil. Pentru a produce cherestea va fi nevoie de un strung special,
de calitate superioară pentru a nu distruge lemnul si însăși produsul gata finit și totodată
realizarea cât mai calitativă a produsului.
Ce ține de producerea peleților se poate de divizat prin două metode. Una din metode ar
fi de cumpărat un utilaj special pentru fabricarea acestor peleți, altă metodă ar fi de achitat
procesul de fabricare. Metoda a doi este mult mai avantajoasă în prima perioadă de gestiune a
afacerii din motiv că nu se cunosc încă care ar fi potențialele venituri de pe urma acestei
afaceri. Deaceea nu are rost să se investească direct într-un utilaj care costă destul de scump.
La procesul de fabricarea a furajelor pentru animale, este nevoie de o moară obișnuită
pentru fărîmițarea tît a culturilor cerealiere cît și a frunzelor, este nevoie doar de o plasă pentru
fărîmițare mult mai deasă, sau la fel aceste frunze pot fi presate se facute sub formă de
brichete, ceea ce ar duce la o economisire considerabilă. Utilajul folosit pentru fabricarea
peleților din lemn este multifuncțională, deaceea poate fi utilizată și pentru fabricarea
brichetelor din frunze.

3. CERCETAREA PIEȚEI
În Republica Moldova activeaza circa 72 de întreprinzători, specializați în fabricarea
peleților și brichetelor. În mare parte produsul finit realizat este fabricat din paie rumeguș de
lemn , cum ar fi plop, brad, mesteacăn și din coji de floarea soarelui. Unele din aceste
întreprinderi sunt:

• Ecobricheta SRL – or.Bălți (coji de floarea soarelui, paie, lemn);


• Pohoarna SRL – r-nul Șoldănești( paie);
• Argon Sigm SRL – or. Rîșcani( Rumeguș de lemn);
• Vitalmarket SRL – r-nul Rîșcani( coji de floarea soarelui);
• Portjiovit Plus SRL – r-nul Sângerei(paie, coji de floarea soarelui, coji de nucă);
• Gădrăuțan Nicolae GȚ – r-nul Rîșcani (paie);
• Brilan Prim SRL – or. Glodeni (paie);
• Brichet Prim SRL - r-nul Soroca(Coji de floarea soarelui);
10
• Biosmas Term SRL – r-nul Edineț (rumeguș de lemn);
• Frand Alex Agro SRL – r-nul Rîșcani (paie).
Aceste întreprinderi sunt aplasate în regiunea de Norm a Republicii Moldova. Analizînd
piața am constatat că nu există nici un concurent care a produce peleți din lemn de
Poulownia.
În Republica Moldova există în jur de 10 persoane care au o astfel de plantație, nu se
cunoaște care este scopul lor și ce propun să facă cu lemnul dat în urma tăierii. Se cunoaște
faptul că la momentul actual nu activează nici o întreprindere specializată în fapricarea acestor
produse, la fel nu există aceste produse nici pe piață Republicii Moldova.

Ceea ce ține de punctele slabe ale concurenților, pot spune că peleții produși de ei nu au
o valoare energetică mai mare de 3 600 kcal, ceea ce duce la necesitatea procurării unei
cantități mult mai mare decît ar fe necesar dacă s-ar cumpăra peleți din lemn de Powlonia.
Fiind un lemn bogat în fibre are si o valoare energetică foarte mare, luînd în considerație
faptul ca valoare energetică a acestor peleți este mai mare, ar face consumatorul să cumpere o
cantitate mult mai mică de peleți necesară pentru a se asigura cu căldură în perioada rece.

Pentru realizarea produselor noastre, clienții ,, țintă” vor fi persoanele cu vîrsta cuprinsă
între 25 și 60 de ani . Acest interval de vîrstă a fost selectat deoarece majoritatea persoanelor
cointeresate de produsele noastre începe în jur de 25 de ani, atunci cînd majoritatea
persoanelor întemeiază o familie sau își deschid propria afacere. Potențialii clienți ar putea fi
predominant bărbați decît femei, deoarece aceste produse sunt legate mai mult de activitatea
barbăților decît a femeilor.

Ca și orice întreprindere tînără are atât puncte tari cît și puncte slabe. Dacă e să luăm
care sunt punctele noastre forte atunci putem spune ca acestia sunt:
Puncte forte
 Caliate garantată;
 Produs ecologic;
 Preț avantajos;
 Corespunde așteptărilor clienților.
Riscuri
 Calamități naturale;
 Secetă;
 Lipsa cererii;
 Lipsa pieței autohtone de desfacere.

11
4. CĂI DE LANSARE A AFECERII
Pentru a lansa o afacere există mai multe căi de promovare, unele din ele pot fi foarte
benefice altele mai puțin. Pentre a promova produsele noastre vom folosi următoarele căi de
lansare:

 Cartea de vizită. Este un element și o cale de promovare foarte bună pentru fiecare
antreprenor, o carte de vizită îți ridică imaginea întreprinderii în ochii clienților. Majoritatea
persoanelor au mai mare încredere în antreprenorii care oferă o carte de vizită fapt ce conferă
o soliditate a întreprinderii și calitatea produsului.
 Trimiterea comunicatelor de presă. Această metodă este una excelentă pentru a face
cunoscută afacerea și evenimentele demne de luat în considerare de public. Este important ca
informațiile transmise să fie folositoare pentru clientelă sau parteneri. Informațiile care se
potrivește unei astefel de promovări: lansarea unor noi produse, sponsorizari, organizarea unor
evenimente, tot ce ar putea pune intr-o lumina pozitiva afacerea.

 Social Media. Deja este cunoscut faptul ca Facebook-ul, YouTube-ul, Twitter-ul si


alte retele de socializare au invadat viata de zi cu zi a tot mai multor persoane. Fiecare
persoana, fizica sau juridica, are un cont pe cel putin unul din aceste site-uri de socializare.
Recomandarile de pagini, pagini de prezentare, promotii, concursuri, si altele, sunt metode
fara cost de a promova o afacere.
 Prezentari publice. Daca este vorba de conferinte, lansari de publicatii, dezbateri,
seminarii, nu trebuie sa se piarda oportunitatea de a tine un speech prin care sa se promoveze
cumva, sau doar sa aminteasca de afacerea detinuta. Este un mediu propice de a lua contact cu
persoane din domeniul afacerilor cu care s-ar putea colabora.
 Radioul local . Dat fiind faptul că afacerea va fi amplasată în satul Chișcăreni, radioul
local este una dintre sursele principale de aducere la cunoștință a informației către locuitorii
satului.
 Retargeting. Acestă metodă este una eficientă și în multe cazuri ea poate să aibă foarte
mare success în promovarea afecerii. Această metodă constă din trimiterea reclamelor
promoționale potențialilor clienților care accesează saitul official al întreprinderii.
 Site-ul oficial. Saitul oficial al unei întreprinderi este un lucru important pentru
promovarea produselor. Anume aici viitorii clienți pot sa găsească toată informația de care au
nevoie, la fel și datele de contact în cazul în care ar dori să facă o comandă.

12
 Metoda Giveaway. Acestă metodă de promovare constă în crearea diverselor
concursuri de ,,like’’ și ,,share’’pe facebook, în care se fac diverse oferte de cîștig, metoda
dată nu este folosită pentru a oferi însăși cadouri anumitor persoane , ci pentru a face
cunoscută producția și întreprinderea ta .
 Programe de recomandarare. Este o metodă simplă si comodă care nu necesită
cheltuieli mare. Metoda dată constă din colaborarea cu așa numiții parteneri, care să găsească
clienți gata să cumpere produsul nostru, fără a investi ceva în afacerea noastră dar care ar
avea un oarecare % din vânzări.
 Flyere. O bună metodă de a aduce la cunoștința persoanelor produsul creat de
întreprinderea noastră, prin împărțirea de flyere.

CV unui manager

INFORMAŢII PERSONALE xzy


bd. Cuza Vodă 10, 2060 Chisinau (Republica Moldova)
+37369842168
xzy@gmail.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

19/02/2018–15/05/2018
EDUCAŢIE ŞI FORMAREEvaluator Stagiar
Eco Fin Consult Evaluare, Chișinău (Republica Moldova)
01/09/2011–30/05/2014 Diplomă de Bacalaureat Nivelul 4 CEC
- Redactarea rapoartelor de evaluare;
- Inspectarea în teren a obiectelor evaluate;
- Negocieri
Competențecu clienții
generalecompaniei;
- Matematica
- Perfectare (profil real)de prestare a serviciilor.
a contractelor
  - Limba străină (de bază limba Franceză, opțional limba engleză)
- alte cunoștințe cu caracter general specific nivelului de studii liceale
- manager pe vânzari ,
-manager pe logistică

01/09/2014–04/06/2018 Inginer Evaluator Nivelul 6 CEC


Univesitatea Tehnică din Moldova, Chisinau (Republica Moldova)
Competențe generale:
- Analiză a datelor cu caracter economic și formare a concluziilor
- Studiu avansat al pieței

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
rusă C1 C1 C1 C1 C1

13
franceză B2 B2 B2 B2 B2
engleză A2 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - competențe de comunicare cu clienții datorită experienței anterioare ca Evaluator Stagiar
- experiență de conlucrare cu clienți străini, datorită experienței de muncă în Franța.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Rezolvarea de
Competenţe - participant
Procesarea la conferințaComunicare
informaţiei științifică în limba franceză „La
Creare de conţinutscienceSecuritate
en probleme
organizaţionale/managerial français ” în cadrul Univesității Tehnice din Moldova , anul 2015 ;
e Utilizator
- participant la conferința Utilizator Utilizator masteranzilor
tehnico-științifică a studenților, Utilizator
și cadrelor Utilizator
experimentat Universității
didactice în cadrul experimentat
Tehnice dinindependent
Moldova, (locul II), independent
anul 2017. independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

- Cunoștințe de operare cu soft-ul AutoCAD

5. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE


Întreprinderea noastră nu va fi una foarte mare, deaceea nu necesită un număr mare de
muncitori. Pentru buna funcționare a întreprinderii vom avea nevoie:

 Contabil salariu de - 5 500 lei;


CAS și CAM -1 018 lei
 Manager pe vînzări – 5 000 lei;
CAS și CAM- 925 lei
 Muncitori(îngrijirea și prelucrarea plantației) doar la sezon – 3000 lei;
CAS și CAM- 555 lei
 Muncitori( fabricarea cherestelei) – 3 000 lei;
CAS și CAM- 555 lei
 Muncitori( fabricarea peleților si furajelor) - 3 000 lei.
CAS și CAM- 555 lei

6. DETERMINAREA CHELTUIELILOR PENTRU INIȚIEREA AFACERII


Pentru a iniția o afacere este nevoie de anumite cheltuieli, la inițierea afacerii dorite am
identificat cheltuielile prealabile necesare.
14
Cheltuieli în primul an în cazul în care se procură puieții

 Procurare terenului (3ha) -60 000 lei;


 Procurarea copacilor( 1 875 x 60) – 112 500 lei;
 Udarea copacilor în primul an de viață( 60 litri săptămînal timp de 20 de
săptămîni) – 22 500 lei;
 Prelucrarea solului (3 ha x 800 lei/ha) – 2400 lei;
 Instalarea plasei protectoarea (2355 m x 20 lei/1m) – 47 100 lei ;

Total cheltuieli – 244 500 lei

Cheltuieli în primul an cu cumpărarea semințelor

 Cumpărarea semințelor (6,30 grame x 30 euro/gram)- 189 euro sau 3 780 lei

Total cheltuieli – 135 780 lei

Cheltuieli în anul 2

 Prelucrarea solului – 3 000 lei;


 Udarea în caz de secetă – 30 000 lei

Total cheltuieli – 33 000 lei

Cheltuieli în anul 3, 4 și 5

 Prelucrarea solului – 3 000 lei


Total cheltuieli – 10 000 (luînd în calcul posibilitatea creșterii prețurilor de la an la
an ).
Un copac de Paulownia în primu an de viață produce în medie 8 kg de frunze anual,
ajungînd pînă în anul 5 de viață să producă 40 de kg de frunze anual. Putem spune că în medie
1 875 copaci vor produce timp de 5 ani 225 000 kg de frunze. Luînd în considerație că în
timpul producerii, din cauza tehnologiilor nu de ultimă generație pot sa fie careva pierderi din
cantitatea de frunză ceea ce duce ca rezultatul obținut de peleți gata fabricați sa fie de 200 000
kg sau 200 tone. Prețul de comercializare a unui kg conform analizei prețurilor este de 6 lei/
kg.
Venitul total din vinderea peleților se estimează în jur de 1 200 000 lei.
Cantitatea de lemn obținută în medie de pe un ha de teren cu 625 de copaci este de 313
mc de lemn. Total cantitatea de lemn obținută de pe 3 ha de plantație va fi de 939 mc lemn.
Conform calculelor facute în România un ha de plantație generează venituri în jur de 30 000

15
euro. În cazul dat venitul potențial ar fi 90 000 euro. Suma dată este calculată pentru vinderea
lemnului neprelucrat, adică în starea lui inițială.
Conform calculelor în jur de 60 % din total cantitatea de lemn obținută se poate folosi
pentru producerea de cherestea , 30 % sunt folosite pentru biomasă.
În urma calculelor obținem că cantitatea de lemn supusă producerii de cherestea va
constitui 507 mc iar pentru biomasa 338 mc. Luînd în considerație faptul că la producerea
unui mc de cherestea se suporta 20% pierderi de materie primă, rezultă că din total cantitatea
de 507 mc de lemn voi putea produce 406 mc de cherestea.
Conform prețurilor de vînzare din România 1 mc de cherestea de Paulownia se vinde
sau se cumpără cu 200 euro/mc. Rezultă că în urma vînzării cantității totale cherestea voi
obține un profit de 81 200 euro sau 1 624 000 lei.
După cum am menționat mai sus 30% din cantitatea de lemn va fi folosită pentru
biomasă, trebuie de menționat faptul că la producerea de cherestea au rămas destul de multe
resturi cum ar fi coaja sau rumegușul care se poate de folosit ca biomasă . Conform calculelor
în jur de 80 % din cantitatea de resturi poate fi folosită ca biomasă. Rezultă ca din total
pierderi de 101mc 81 mc pot fi flosiți ca biomasă.
Total cantitate de biomasă avem 419mc, fiecare mc de lemn se echivalează cu 550 kg ,
total kg de lemn avem 230 450 kg. Luînd în considerație că în timpul fabricării de peleți din
lemn pot apărea careva pierderi în jur de 5% rezultă că cantitatea de peleți obținută va fi de
218 928 kg sau 219 tone . Prețul de vînzare a unei tone de peleți în RM este de 3 500-4 000
lei. Rezultă că venitul din vînzarea peleților va constitui 810 032 lei.
Pentru procurarea utilajului de produs pelețeți este necesara suma de 17 000 euro sau
340 000 lei.
Pentru procurarea mașinei-unelte necesare pentru producerea de cherestea este necesară
suma de 15 000 euro sau 300 000.

Organigrama

16
17
CONCLUZII

A administra o afacere este o artă, iar fiecare antreprenor este maiestrul care depune
suflet și aplică cunoștințele sale pentru dezvoltarea și prosperitatea afacerii. O afacere bine
definită și bine gestionată va putea face față oricăror obstacole, va putea trece chiar și peste
pragul de a da faliment. Un întreprinzător competent știe întotdeauna ce metode să aplice în
administrarea afacerii, știe să mențină buna atmosferă în colectiv, stie să ia decizii corecte , să
asculte și să învețe din greșeli. În urma analizei mai multor ideii de afaceri am ajuns la
concluzia că cele mai multe cunoștințe și cea mai aproape îmi este anume plantația de
Paulownia. Acest copac este unul foarte rar întîlnit în Republica Moldova, dar foarte des
întilnit în tările înalt dezvoltate cum ar fi Germania, SUA, China. Acest copac este întradevăr
un bun generator de venituri, dar tot odată necesită și investiții destul de mari. Ca urmare a
analizei pieței și a tuturor indicatorilor se poate spune că afacerea dată este una profitabilă,
factorul principal este și modul în care se gestionează afacerea cu Paulownia.

18
BIBLIOGRAFIE
1. https://agrobiznes.md/paulownia-copacul-minune-cu-cea-mai-rapida-crestere-din-lume-
acum-si-in-moldova.html
2. https://afacerea-paulownia.ro/pentru-toti-cei-care-se-tem-ca-nu-vor-vinde-lemnul-de-
paulownia/
3. http://paulowniadevelopment.ro/afacerea-paulownia/rentabilitatea-culturii-si-pretul-
cherestelei-de-paulownia/
4. https://turbologo.ru/logos/2577770
5. http://www.paulowniagreene.ro/paulownia-2/plan-de-afaceri/
6. http://piata-biomasa.md/ru/producatori-de-birchetipeleti/
7. http://www.paulowniaeuropa.ro/de_ce_paulownia.html

19
Anexe

Generarea ideiilor de afaceri


Evaluare terenuri imobile construcții Proprietate
20
speciale intelectuală
Agenție brokeri evaluări Agenti de chirii
imobiliară vânzări
Consultanță documentație prețuri calitate litigii
Centru de stagiere practică Studiu Perfectarea
exersare aprofundat tezelor
Agricultură Paulownia

Alegerea ideii de afaceri


Criteriu Evaluare Agricultură Consultanță
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1.Esti * * *
înteresat sa
te ocupi de
acest tup de
afacere
2. Ai * * *
cunoștințe și
calitățile
necesare
3. Ai * * *
potențial
mare în
marketing
4. Piața pe * * *
care vrei să
activezi are
ritm rapid de
creștere
5.Materialel * * *
e necesare
sunt ușor
accesibile
6.Idee nu * * *
necesită
mari
cheltuieli de
publicitate
7.Are * * *
avanaje față
de alți
concurenți
8.Cunoști * * *
procesul
tehnologic
9.Ai * * *
condițiii și
utilaj
necesar
10.Este legal * * *
21
de
implementat
ideea
11.Ideea * * *
poate fi
adaptată
12.Nu există * * *
un risc mare
la
deschiderea
afacerii
13.Este ușor * * *
de lansat
afacerea
respectivă
14. Sunt * * *
acceptabile
cheltuielile
inițiale
15. Sunt * * *
surse de
finanțare
pentru
afacere
16. Perioada * * *
de
recuperare a
investițiilor
este mică
Total 55 71 46

22