Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Raport analitic
La disciplina: Statistica matematică

A efectuat: str. gr. MPC-2006M


Eșanu Antonina

A verificat: dr. în economie, conf. univ.


Moraru Angela

Chișinău, 2020
”XYZ” SRL este o companie din Republica Moldova care produce ferestre din plastic și
lemn de o calitate ridicată. Produsele sunt realizate folosind cele mai noi tehnologii în domeniu,
structura lor beneficiind de ultimele inovații.
Distribuția produselor companiei se face atât la nivel național, cât și internațional. Strategia
companiei fiind de a se extinde pe noi piețe de comercializare.
În acest raport analitic s-au analizat vânzările la nivel internațional, în funcție de zone, țări,
materiale, culori, trimestre, luni.
Datele sunt prezentate în formă tabelară și grafică, pentru a interpreta datele analizate,
graficele prezentând o imagine intuitivă și imediată asupra datelor studiate.
Analiza vânzărilor
Tabelul 1. Distribuția pe zone a vânzărilor
Zona Vânzări
CSI 1636,20
RL 409,07
UE 1154,1
Total 3199,37

Repartiția geografică a vînzărilor

36%
51%

13%

CSI RL UE

Diagrama 1. Distribuția pe zone a vânzărilor


Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate
Analizând graficul de mai sus privind distribuția de ferestre la nivel internațional, se observă
că CSI ocupă primul loc înregistrând o pondere de 51 %, urmat de UE – 36 %, în restul lumii (RL)
distribuind un volum de 13 %.

2
Tabelul 2. Distribuția geografică pe trimestre
  Trimestre
Zone 1 2 3
CSI 497,446 530,52 608,231
RL 132,145 142,844 134,08
UE 368,151 407,065 378,884
Total 997,742 1080,429 1121,195

Distribuția trimestrială a vînzărilor


700
600
500
400
Mii 300
USD
200
100
0
CSI RL UE
Trimestrul

1 2 3

Diagrama 2. Distribuția geografică pe trimestre

Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate


Diagrama 2 arată distribuția trimestrială pe zone, trimestrul 1 înregistrând o creștere a
vânzărilor în zona CSI, insă se poate observa o scădere majoră pentru toate zonele în semestrul 2.

Tabelul 3. Distribuția geografică pe trimestre/luni

1 2 3
Zona ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie
CSI 157,68 166,99 172,76 172,76 163,9 193,86 220,51 193,86 193,86
UE 102,90 149,47 115,77 115,77 154,35 136,94 105,01 136,93 136,93
RL 38,21 52,51 41,42 41,42 55,85 45,57 42,93 45,57 45,57

3
Diagrama 3. Distribuția geografică pe trimestre/luni
Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Luna iulie a înregistrat o variație mai mare între CSI și celelalte zone, rezultând din faptul că
compania a pus mai mult accent pe vânzări în CSI.
Tabelul 4. Distribuția geografică pe materiale
Zona Lemn Plastic
CSI 379,85 1256,34
RL 193,90 215,16
UE 516,78 637,31

Distribuția materialelor
100%
90%
80%
70% 215.16 637.31
60% 1256.35
Ponderea
50%
40%
30%
20% 193.91 516.79
10% 379.85
0%
CSI RL UE

Zona

Lemn Plastic

4
Diagrama 4. Distribuția geografică pe materiale
Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Cel mai solicitat material este plasticul, ceea ce ne demonstrează diagrama de mai sus.
Tabelul 5. Distribuția geografică pe țări
Țara Valoarea

Rusia 1608,26
Italia 497,984
Germania 200,289
Regatul Unit al Marii Britanii 136,721
Franţa 131,721
România 118,151
Israel 117,68
Turcia 90,418
Cehia 43,662
Spania 33,209
SUA 30,601
Polonia 29,526
Ucraina 26,191
Irlanda 19,516

Vinzari pe tari
Irlanda
Ucraina
Polonia
SUA
Spania
Cehia 1%1%
Turcia 1%1%1%1%
Israel3%
4%
România
4%
Franţa
4%

Regatul Unit al
Marii Britanii
4% Rusia
52%
Germania
6%

Italia
16%

Diagrama 5. Distribuția geografică pe țări

5
Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Din diagrama respectivă se poate observa că cele mai multe vînzări sunt efectuate în Rusia , fiind
mai mult de jumate din cantitatea totală exportată
Tabelul 6 Distribuția vînzărilor pe țări
Țara Valoarea Ponderea
Rusia 1608,26 50,3%
Italia 497,984 15,6%
Germania 200,289 6,3%
Regatul Unit al Marii Britanii 136,721 4,3%
Franţa 131,721 4,1%
România 118,151 3,7%
Israel 117,68 3,7%
Turcia 90,418 2,8%
Cehia 43,662 1,4%
Spania 33,209 1,0%

Distributia vinzarilor pe tari


1800 60.0%
1600
50.0%
1400
1200 40.0%
1000
30.0%
800
Mii USD
600
Ponderea
20.0%
400
10.0%
200
0 0.0%
Rusia Italia Germania Regatul Franţa România Israel Turcia Cehia Spania
Unit al
Marii
Britanii

Tări

6
Diagrama 6. Distribuția geografică pe țări
Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Analizând diagrama 6 , observăm ponderea țărilor în vânzări de ferestre. Federația Rusă


înregistrează cele mai multe vânzări, pe 3 trimestre, urmată de Italia (15,6 %), Germania (6,3%),
Regatul Unit (4,3 %), Franța (4,1 %) etc.

Tabelul 7. Variația culorilor în dependență de luni


 Trimestu Culoarea
albe gri ivory lemn - natur
1 927,966 10,86 9,901 49,015
2 1013,853 9,229 13,884 43,463
3 1042,322 7,277 20,324 51,272

Variația culorilor
51.27
lemn - natur 43.46
49.02

20.32
ivory 13.88
9.9

Culoarea 7.28
gri 9.23
10.86

1042.32
albe 927.97
1013.85

0 200 400 600 800 1000 1200


1Mii USD
2 3

Diagrama 7. Variația culorilor


Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

După cum se poate observa culoarea alba este cea mai populară în rindurile culorilor, ea
inregistrînd valori superioare celorlalte pentru toate trei semestre

Tabelul 8. Ponderea culorilor în funcție de material

7
Culoarea Materialul
  Ponderea lemn Ponderea plastic Lemn Plastic
albe 89,77 95,09 978,958 2005,183
gri 1,01 0,77 11,029 16,337
ivory 2,81 0,64 30,609 13,5
lemn - natur 6,41 3,50 69,951 73,799
Total 100,00 100,00 1090,547 2108,819

Ponderea culorilor
100% 3.50
6.41 0.64
0.77
90% 2.81
1.01
80%

70%

60%

50%
Ponderea 89.77 95.09
40%

30%

20%

10%

0%
Ponderea lemn Ponderea plastic
Materialul

albe gri ivory lemn - natur

Diagrama 8. Ponderea culorilor în funcție de material


Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Ferestrele albe sunt cele mai solicitate și vândute, în funcție de material, vânzarea ferestrelor
din lemn alb este mai joasă decât ferestrele din plastic alb. Culoarea (lemn-natur) este mai mult
preferabil pentru ferestrele din lemn decât plastic, la fel și culoarea ivory.

Tabelul 9. Tipuri de plăți


Plăți Trimestre
  1 2 3

8
Platite dupa livrare 433,751 478,952 507,227
Platite in avans 563,991 601,477 613,968
Total 997,742 1080,429 1121,195

Tipuri de plăți

2
Trimestre

600 400 200 200 400 600 800


Mii USD

Platite dupa livrare Platite in avans


Diagrama 9. Tipuri de plăți
Sursa: elaborat de autor în baza datelor prezentate de contabilitate

Conform datelor analizate mai sus, o pondere mai mare o au plățile în avans decât după
livrare.

Concluzii
Aranjarea datelor într-un pivot și utilizarea diagramelor excel, a ajutat mult pentru o mai
bună vizualizare a situației companiei ”XYZ” SRL, pe piața internațională. După analiza de mai sus
se observă că în Rusia (CSI) se înregistrează cele mai multe vânzări, culoarea cea mai solicitată este
alb, iar materialul fiind plastic, în trimestrul 3 se înregistrează o mică creștere a vânzărilor.
Astfel, cu o strategie bine pusă la punct și produse calitative, în următorea perioadă se poate
înregistra o creștere a vînzărilor și extinderea pe mai multe piețe de dezvoltare a produselor
companiei.