Sunteți pe pagina 1din 17

Cu privire la constituirea Comisiilor

pentru Examenul de absolvire pe programe


de studii în anul universitar 2019-2020

În conformitate cu prevederile Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului de


organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu,
aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1046 din 29.10.2015; Regulamentului-cadru privind
organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației Nr. 1047 din 29.10.2015, Regulamentului cu privire la organizarea
examenului de absolvire a studiilor superioare integrate în cadrul Universității de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, nr. 1/8 din 06.04.2017, Regulamentului de organizare a
studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu în Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, nr. 1/8 din
06.04.2017, Regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, nr. 1/5 din
23.01.2020, a deciziei Senatului nr. 4/6 din 23.04.2020,
ORDON:
1. A constitui comisia pentru Examenul de absolvire la programul de studii 0912.1 MEDICINĂ în
următoarea componență:
Președinte: Lilian Șaptefrați, șef catedră, Catedra de histologie, citologie și embriologie, dr. hab.
șt. med., prof. univ.,
Vicepreședinți:
Mircea Bețiu, decan Facultatea de Medicină nr. 2, șef catedră, Catedra de
dermatovenerologie, dr. șt. med., conf.univ.
Gheorghe Plăcintă, decan Facultatea de Medicină nr. 1, șef catedră, Catedra de boli
infecțioase, dr. hab. șt. med., conf.univ.
Membri:
Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, Șef Departament,
Departamentul de obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Silvia Stratulat, șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt.
med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
Sergiu Gladun, director IMSP Institutul Mamei și Copilului, dr. șt. med., conf. univ.
Stela Cojocaru, prodecan anii V-VI, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. șt. med., conf. univ.,
Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
Ludmila Bologa, prodecan anul V-VI, Facultatea de Medicină Nr. 1, dr. șt. med., conf.univ.,
Departamentul Pediatrie
Secretari:
Lilia Cojuhari, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase
Oxana Sârbu, asist. univ., Disciplina de medicină internă-semiologie
Gheorghe Harea, asist. univ., Disciplina de gastroenterologie
Alexandru Garbuz, asist. univ., Catedra de igiena generală
1.1. COMISIILE DE EVALUARE A TEZELOR DE LICENȚĂ

I (M1 – 9 studenți; M2 – 4 studenți, total – 13)


1. Adrian Hotineanu – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie nr. 2, dr. hab. șt. med., prof.
univ.
2. Vladimir Cazacov – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
3. Alexandru Iliadi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
4. Igor Maxim – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 1 ”Nicolae Anestiadi”
5. Natalia Șipitco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 4
6. Tudor Timiș – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
7. Eduard Bortă – secretar, asist. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
II (M1 – 9 studenți; M2 – 1 studenți; total – 10 studenți)
1. Gheorghe Rojnoveanu – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”,
dr. hab. șt. med., prof. univ.,
2. Sergiu Berliba – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 1
3. Serghei Ignatenco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 1
4. Vasile Culiuc – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de chirurgie generală-semiologie
5. Olesea Prisăcaru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie
pediatrică
6. Vasile Galearschi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurochirurgie
7. Marin Vozian – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 1
III (M1 – 5 studenți; M2 – 2 studenți; total – 7 studenți)
1. Evghenii Guțu – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie generală-semiologie, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Dumitru Casian – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie generală-semiologie
3. Eugeniu Beschieru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 1
4. Gheorghe Popa – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie generală-semiologie
5. Lucian Palii – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
6. Viorel Moraru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr. 2
7. Vladmir Iacub – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie generală-
semiologie
IV (M1 – 4 studenți; M2 – 7 studenți; total – 11 studenți)
1. Gavril Boian – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie
pediatrică, dr. hab. șt. med. prof. univ.
2. Eva Gudumac – dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de chirurgie,
ortopedie și anesteziologie pediatrică,
3. – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie
Argentina Sandrosean
pediatrică
4. Ala Bajurea – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurochirurgie
5. Zinaida Caragaț – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie nr.2
6. Alexandru Jalbă – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie
pediatrică
7. Jana Bernic – secretar, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie, ortopedie și
anesteziologie pediatrică
V (M1 – 9 studenți; M2 – 3 studenți; total – 12 studenți)
1. Ninel Revenco – coordonator, șef Departament Pediatrie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Ecaterina Stasii – dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie

2
3. Svetlana Hadjiu – dr. hab. șt. med., prof. univ., Departament Pediatrie
4. Tatiana Raba – dr. hab. șt. med., conf. univ., Departament Pediatrie
5. Lilia Romanciuc – dr. șt. med., conf. univ., Departament Pediatrie
6. Nelea Draguța – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina Sinteze clinice
7. Petru Martalog – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul de pediatrie
VI (M1 – 10 studenți; M2 – 1 studenți; total – 11 studenți)
1. Mircea Bețiu – coordonator, șef catedră, Catedra de dermatovenerologie, dr. șt. med.,
conf. univ.
2. Gugulan Leonid – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de dermatovenerologie
3. Valentin Martalog – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oncologie
4. Valentin Cebotarescu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase
5. Natalia Zarbailov – dr. șt. med., conf. univ., Catedra medicina de familie
6. Boris Nedelciuc – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de dermatovenerologie
7. Vladislav Gogu – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de dermatovenerologie
VII (M1 – 2 studenți; M2 – 4 studenți; total – 6 studenți)
1. LorinaVudu – coordonator, șef catedră, Catedra de endocrinologie, dr. șt. med., conf. univ.
2. Svetlana Nichita – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice
3. Larisa Zota – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de endocrinologie
4. Galina Buta – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicina de familie
5. Zinaida Alexa – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de endocrinologie
6. Dumitru Harea – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de endocrinologie
7. Gheorghe Caradja – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de endocrinologie
VIII (M1 – 2 studenți; M2 – 5 studenți; total – 7 studenți)
1. Tiberiu Holban – coordonator, șef catedră, Catedra de boli infecțioase, tropicale și
parazitologie medicală, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Gheorghe Plăcintă – șef catedră, Catedra de boli infecțioase, dr. hab. șt. med., conf. univ.
3. Stela Cojocaru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și
parazitologie medicală
4. Ludmila Serbenco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase
5. Tatiana Alexeev – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase
6. Ina Bîstrițchi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și
parazitologie medicală
7. Liviu Iarovoi – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și
parazitologie medicală
IX (M1 – 4 studenți; M2 – 3 studenți; total – 7 studenți)
1. Andrei Pădure – coordonator, șef catedră, Catedra de medicină legală, dr. hab. șt. med.,
conf.univ.
2. Vasile Șarpe – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină legală
3. Eduard Lungu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină legală
4. Ivan Puiu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicina de familie
5. Vasile Zagnat – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de radiologie și imagistică
6. Andrei Serbulenco – asist. univ., Catedra de medicină legală
7. Anatolii Bondarev – secretar, asist. univ., Catedra de medicină legală
X (M1 – 4 studenți; M2 – 9 studenți; total – 13 studenți)
1. Gheorghe Ciobanu – coordonator, șef catedră, Catedra de urgențe medicale, dr. hab. șt. med.,
prof. univ.

3
2. Serghei Șandru – șef catedră, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1 „Valeriu
Ghereg”, dr. hab. șt. med., prof. univ.
3. Adrian Belîi – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anesteziologie și reanimatologie
nr.1 „Valeriu Ghereg”
4. Tatiana Tăzlăvan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1
„Valeriu Ghereg”
5. Svetlana Plămădeală – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1
„Valeriu Ghereg”
6. Mariana Cebanu – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de urgențe medicale
7. Larisa Rezneac – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de urgențe medicale
XI (M1 – 11 studenți; M2 – 1 studenți; total – 12 studenți)
1. Valentin Friptu – coordonator, șef disciplină, Disciplina de obstetrică, ginecologie și
reproducerea umanăm dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Stelian Hodorogea – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și
reproducerea umană
3. Corina Iliadi-Tulbure – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică și ginecologie
4. Mihail Surguci – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică și ginecologie și
reproducere umană
5. Uliana Tabuica – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie
6. Rodica Catrinici – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și
reproducerea umană
7. Luminiţa Mihalcean – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și
reproducerea umană
XII (M1 – 20 studenți; M2 – 4 studenți; total – 24)
1. Dumitru Sofroni – coordonator, șef catedră, Catedra de oncologie, dr. hab. șt. med., prof.
univ.
2. Maria Robu – șef disciplină, Disciplina de hematologie, dr. șt. med., conf. univ.
3. Nicolae Ghidirim – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de oncologie
4. Tudor Rotaru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oncologie
5. Sanda Buruiană – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de hematologie
6. Vasile Musteață – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de hematologie
7. Cristina Cucieru – secretar, asist. univ., Catedra de oncologie
XIII (M1 – 10 studenți; M2 – 1 studenți; total – 11 studenți)
1. Sergiu Vetricean – coordonator, șef catedră, Catedra de otorinolaringologie, dr. hab. șt. med.,
conf.univ.
2. Alexandru Sandul – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de otorinolaringologie
3. Lucian Danilov – dr. hab. șt. med., prof univ., Catedra de otorinolaringologie
4. Polina Ababii – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de otorinolaringologie
5. Anghelina Chiaburu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de otorinolaringologie
6. Vasile Cabac – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de otorinolaringologie
7. Svetlana Diacova – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de otorinolaringologie
XIV (M1 – 4 studenți; M2 – 3 studenți; total – 7 studenți)
1. Eugeniu Bendelic – coordonator, șef catedră, Catedra de oftalmologie, dr. hab. șt. med., prof.
univ.
2. Valeriu Cușnir – șef catedră, Catedra de oftalmologie și optometrie, dr. hab. șt. med., prof.
univ.
3. Ion Jeru – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de oftalmologie

4
4. Lilia Dumbrăveanu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de optometrie
5. Ala Paduca – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oftalmologie
6. Angela Corduneanu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oftalmologie
7. Cristina Şcerbatiuc – secretar, asist. univ., Catedra de oftalmologie
XV (M1 – 8 studenți; M2 – 1 studenți; MP – 2 studenți; total – 11 studenți)
1. Igor Cemortan – coordonator, șef catedră, Catedra de biologie moleculară și genetică
umană, dr. șt. biol., conf. univ.
2. Dumitru Amoașii – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biologie moleculară și genetică umană
3. Pavel Globa – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
4. Ludmila Perciuleac – dr. șt. biol., conf. univ., Catedra de biologie moleculară și genetică umană
5. Mariana Sprincean – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biologie moleculară și genetică umană
6. Elena Babară – asist. univ., Catedra de biologie moleculară și genetică umană
7. Svetlana Capcelea – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biologie moleculară și
genetică umană
XVI (M1 – 9 studenți; M2 – 8 studenți; total – 17 studenți)
1. Natalia Rotaru – coordonator, șef catedră, Catedra de radiologie și imagistică, dr. hab. șt.
med., prof. univ.
2. Ion Codreanu – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de radiologie și imagistică
3. Anatolie Taran – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie
4. Nicolai Nalivaico – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de radiologie și imagistică
5. Oxana Malîga – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de radiologie și imagistică
6. Victoria Seu – asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică
7. Andrei Cealan – secretar, asist. univ., Catedra de radiologie și imagistică
XVII (M1 – 12 studenți; M2 – 11 studenți; total – 23 studenți)
1. Anatol Nacu – coordonator, șef catedră, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie
medicală, dr. hab. med., prof. univ.
2. Oleg Cobîleanschi – dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie
medicală
3. Ghenadie Cărăuşu – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și
psihologie medicală
4. Inga Deliv – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie
medicală
5. Larisa Boronin – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie
medicală
6. Igor Nastas – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie
medicală
7. Jana Chihai – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și
psihologie medicală
XVIII (M1 – 25 studenți; M2 – 6 studenți; total – 31 studenți)
1. Ilia Catereniuc – coordonator, șef catedră, Catedra de anatomie a omului, dr. hab. șt. med.,
prof.univ.
2. Boris Topor – șef catedră, Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
3. Tamara Hacina – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie
4. Viorel Nacu – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie topografică și chirurgie
operatorie
5. Serghei Suman – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie topografică și chirurgie

5
operatorie
6. Olga Belic – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie a omului
7. Angela Babuci – secretar, asist. univ., Catedra de anatomie a omului
XIX (M1 – 15 studenți; M2 – 1 studenți; total – 16 studenți)
1. Nicolae Bacinschi – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacologie
clinică,dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Victor Ghicavîi – dr. hab. șt. med., prof. univ., m.c. al AȘM, Catedra de farmacologie și
farmacologie clinică
3. Ruslan Baltaga – dr. șt. med., conf. univ., Catedra anestiologie și reanimatologie nr.1
„Valeriu Ghereg”
4. Lilia Podgurschi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
5. Ina Pogonea – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
6. Lucia Țurcan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
7. Ecaterina Stratu – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și
farmacologie clinică
XX (M1 – 8 studenți; M2 – 1 studenți; total – 9 studenți)
1. Victor Vovc – coordonator, șef catedră, Catedra de fiziologia omului și biofizica, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Boris Dragan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziologia omului și biofizic
3. Stela Toderaș – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică
4. Tudor Beșleagă – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziologia omului și biofizica
5. Oleg Arnaut – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziologia omului și biofizica
6. Eudochia Țerna – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice
7. Svetlana Lozovanu – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziologia omului și biofizic
XXI (M1 – 3 studenți; M2 – 21 studenți; total – 24 studenți)
1. Valeriu Cobeț – coordonator, șef catedră, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie
clinică, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Vasile Lutan – dr. hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie
clinică,
3. Ianoș Coreţchi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacologie clinică
4. Corneliu Hangan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică
5. Victoria Rotaru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică
6. Eleonora Borș – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică
7. Feghiu Iuliana – secretar, asist. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică
XXII (M1 – 21 studenți; M2 – 6 studenți; S – 2; total – 29 studenți)
1. Larisa Spinei – coordonator, șef catedră, Catedra de management și psihologie, dr. hab.
șt. med., prof. univ.
2. Elena Raevschi – șef catedră, Catedra de medicină socială și management sanitar ”Nicolae
Testemițanu”, dr. hab. șt. med., conf.univ.
3. Ferdohleb Alina – dr. șt. med., conf. cercet., Catedra de management și psihologie
4. Nina Șevcenco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”
5. Vladislav Badan – asist. univ., Catedra de medicină socială și management sanitar ”Nicolae
Testemițanu”
6. Lora Gîțu – asist. univ., Catedra de medicină de familie
7. Ludmila Goma – secretar, dr. în economie., conf. univ., Catedra de management și psihologie

6
XXIII (M1 – 16 studenți; M2 – 2 studenți; total – 18 studenți)
1. Nicolae Caproș – coordonator, șef catedră, Catedra de ortopedie și traumatologie, dr. hab.
șt. med., prof. univ.
2. Grigore Verega – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie
3. Gheorghe Guzun – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de anatomie topografică și hirurgie
operatorie
4. Alexandru Bețișor – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie
5. Ion Vacarciuc – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie
6. Viorel Vetrilă – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie
7. Anna Kusturova – secretar, asistent universitar, Catedra de ortopedie și traumatologie
XXIV (M1 – 7 studenți; M2 – 1 studenți; total – 8 studenți)
1. Adrian Tanase – coordonator, șef catedră, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală,
dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Emil Ceban – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală,
3. Ion Dumbrăveanu – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
4. Andrei Oprea – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
5. Vitalii Ghicavîi – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
6. Pavel Banov – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală
7. Andrei Bradu – secretar, asist. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
XXV (M1 – 17 studenți; M2 – 10 studenți; total – 27)
1. Sergiu Matcovschi – coordonator, șef Departament Medicină internă, șef disciplină, Disciplina
de sinteze clinice, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Constantin Iavorschi – șef catedră, Catedra de pneumoftiziologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
3. Victor Botnaru – șef disciplină, Disciplina de pneumologie și alergologie, dr. hab. șt. med.,
prof. univ.
4. Svetlana Șciuca – dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
5. Alexandru Corlăteanu – dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina de pneumologie și alergologie
6. Stela Kulciţkaia – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de pneumoftiziologie
7. Diana Calaraș – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de pneumologie și alergologie
XXVI (M1 – 17 studenți; M2 – 6 studenți; total – 23 studenți)
1. Olga Tagadiuc – coordonator, șef catedră, Catedra de biochimie și biochimie clinică, dr.
hab. șt. med., conf. univ.
2. Anatol Vișnevschi – șef catedră, Catedra de medicina de laborator, dr. hab. șt. med., prof. univ.
3. Leonid Lîsîi – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
4. Silvia Stratulat – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
5. Ala Ambros – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
6. Veronica Sardari – dr. șt. med., cercet. șt. sup., Laboratorul de biochimie
7. Svetlana Protopop – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie
clinică
XXVII-A (p-u ambele comisii M1 – 25 studenți; M2 – 29 studenți; S – 6; total – 60 studenți)
1. Serghei Cebanu – coordonator, șef catedră, Catedra de igienă, dr. șt. med., conf. univ.,
2. Grigore Friptuleac – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de igienă
3. Serghei Poliudov – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină socială și management
sanitar ”Nicolae Testemițanu”
4. Valentin Cebotarescu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra boli infecțioase
5. Angela Cazacu-Stratu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igiena

7
6. Raisa Deleu – dr. șt. med., asist. univ., Catedra de igiena
7. Victor Meșină – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igienă
XXVII-B
1. Ion Băhnărel – coordonator, șef catedră, Catedra de igiena generală, dr. hab. șt. med.,
prof. univ.
2. Cătălina Croitoru – dr. șt. med., conf.. univ., Catedra de igiena generală
3. Ovidiu Tafuni – dr. șt. med., conf.. univ., Catedra de igiena generală
4. Aliona Tihon – dr. șt. med., conf.. univ., Catedra de igiena generală
5. Elena Stepco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”
6. Aliona Serbulenco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igiena generală
7. Elena Ciobanu – secretar, dr. șt. med., conf.. univ., Catedra de igiena generală
XXVIII (M1 – 27 studenți; M2 – 2 studenți; S – 1 student, total – 30 studenți)
1. Lilian Șaptefrați – președinte, șef catedră, Catedra de histologie, citologie și embriologie dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Veaceslav Fulga – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de histologie, citologie și
embriologie
3. Elina Pelin – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de histologie, citologie și embriologie
4. Ruslan Pretula – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de morfopatologie
5. Valeriu David – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de histologie, citologie și embriologie
6. Andrei Mostovei – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
7. Tatiana Globa – secretar, asist. univ., Catedra de histologie, citologie și embriologie
XXIX (M1 – 2 studenți; M2 – 1 studenți; total – 3 studenți)
1. Eugen Melnic – coordonator, șef catedră, Catedra de morfopatologie dr. hab. șt. med.,
conf. univ.
2. Victor Râvneac – dr. hab. șt. med., prof.univ., Catedra de histologie, citologie și embriologie
3. Radu Niguleanu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de morfopatologie
4. Grigore Vudu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de morfopatologie
5. Andrei Țîbîrnă – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oncologie
6. Eugeniu Cazacu – asist. univ., Catedra de morfopatologie
7. Mihail Parnov – secretar, asist. univ., Catedra de morfopatologie
XXX-A (Pentru ambele comisii: M1 – 23 studenți; M2 – 22 studenți; S – 1; total – 46 studenți)
1. Valeriu Rudic – coordonator, șef catedră, Catedra de microbiologie și imunologie, dr. hab.
șt. biol., prof. univ., Academician AȘM
2. Luminița Guțu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de epidemiologie
3. Greta Bălan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
4. Elena Samohvalov – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de cardiologie
5. Olga Penina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină socială și management
sanitar
6. Ion Berdeu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de epidemiologie
7. Elena Stepco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”
8. Daniela Cojocari – secretar, asist. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
XXX-B
1. Angela Paraschiv – coordonator, șef catedră, Catedra de epidemiologie, dr. șt. med., conf. univ.
8
2. Valentina Vorojbit – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
3. Natalia Florea – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
4. Lilia Cojuhari – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase
5. Victoria Brocovschii – dr. șt. med., conf. univ., Catedra pneumologie și alergologie
6. Nicolae Pușcaș – asist. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
7. Carolina Lozan-Tîrșu – secretar, dr. șt. med., asist. unic., Catedra de microbiologie și imunologie
XXXI (M1 – 6 studenți; M2 – 27 studenți; total – 33 studenți)
1. Valeriu Istrati – coordonator, șef disciplină, Disciplina de Medicină internă-semiologie,
dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Ghenadie Curocichin – șef catedră, Catedra de medicină de familie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
3. Minodora Mazur – dr. hab. șt. med., prof. univ., Disciplina de Medicină internă-semiologie
4. Georgeta Mihalache – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de cardiologie
5. Lia Chișlari – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
6. Dumitru Chesov – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina pnrumologie și alergologie
7. Oxana Sârbu – secretar, asist. univ., Disciplina de Medicină internă-semiologie
XXXII (M1 – 7 studenți; M2 – 3 studenți; total – 10 studenți)
1. Eugen Tcaciuc – coordonator, dr. hab. șt. med., conf. univ., șef disciplină, Disciplina de
gastroenterologie,
2. Nicolae Bodrug – dr. hab. șt. med., prof. univ., șef disciplină, Disciplina de geriatrie și
medicina muncii
3. Svetlana Țurcanu – dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie
4. Angela Peltec – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie
5. Iurie Moscalu – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie
6. Doina Barba – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de geriatrie și medicină a muncii
7. Elina Berliba – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie
XXXIII (M1 – 12 studenți; M2 – 3 studenți; total – 15 studenți)
1. Livi Grib – coordonator, șef subdiviziune Disciplina de cardiologie dr. hab. șt. med.,
prof. univ.
2. Lucia Mazur-Nicorici – dr. hab. șt. med., conf. univ., Disciplina de cardiologie
3. Marcel Abraș – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de cardiologie
4. Tatiana Dumitraș – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de sinteze clinice
5. Adela Țurcanu – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de gastroenterologie
6. Ghenadie Bezu – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de Medicină internă-semiologie
7. Alexandra Grejdieru – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de cardiologie
XXXIV (M1 – 6 studenți; M2 – 13 studenți; total – 19 studenți)
1. Liliana Groppa – coordonator, șef disciplină, Disciplina de reumatologie și nefrologie, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Natalia Caproș – dr. hab. șt. med., prof. univ., Disciplina Sinteze clinice
3. Eugen Russu – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
4. Snejana Vetrilă – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina Cardiologie
5. Svetlana Agachi – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
6. Valentin Calancea – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de geriatrie și medicina muncii
7. Larisa Rotaru – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de reumatologie și nefrologie
XXXV (M1 – 14 studenți; M2 – 3 studenți; total – 17 studenți)
1. Mihail Gavriliuc – coordonator, șef catedră, Catedra de neurologie, dr.hab.șt.med., prof.univ.

9
2. Grigore Zapuhlîh – șef catedră, Catedra de neurochirurgie, dr. hab. med., prof. univ., Director
general al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
3. Oleg Pascal – șef catedră, Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie
manuală, dr. hab. șt. med., prof. univ.
4. Vitalie Lisnic – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de neurologie nr.1
5. Valerii Timirgaz – dr. hab. șt. med., prof. univ. Catedra de neurochirurgie
6. Elena Manole – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurologie nr.1
7. Marina Sangheli – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurologie nr.1
XXXVI (M1 – 28 studenți; MP – 4 studenți; total – 32 studenți)
1. Vitalie Ojovan – coordonator, șef catedră, Catedra de filosofie și bioetică, dr. hab. în
filosofie, conf. univ.
2. Anatolie Eșanu – dr. în filosofie., conf. univ., Catedra de filosofie și bioetică
3. Galina Gorbunov – dr. șt. med., conf. univ., Departamentul de pediatrie
4. Natalia Daniliuc – dr. în psihologie, conf. univ., Catedra de management și psihologie
5. Mariana Cernitanu – dr. în psihologie, conf. univ., Catedra de management și psihologie
6. Ludmila Rubanovici – dr. în filosofie, lector. univ., Catedra de filosofie și bioetică
7. Ion Banari – secretar, dr. în filosofie, lector univ., Catedra de filozofie și bioetică

1.2. COMISIA DE CONTESTARE


1. Adrian Hotineanu – șef catedră, Catedra de chirurgie nr. 2, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Sergiu Matcovschi – dr. hab. șt. med., prof. univ., Șef departament, Departamentul Medicină
internă
3. Ala Donos – dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
4. Rodica Catrinici – dr. șt. med., conf. univ., Disciplina de obstetrică, ginecologie și
reproducere umană
5. Victor Vovc – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de fiziologia omului și biofizica,
6. Larisa Spinei – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de management și psihologie
7. Virginia Șalaru – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină de familie

2. A constitui comisia pentru Examenul de absolvire la programul de studii 0910.1 MEDICINĂ


PREVENTIVĂ în următoarea componență:
Președinte: Eudochia Tcaci, dr. șt. med., Șef Centru de Sănătate Publică, mun. Chișinău
Vicepreședinte: Angela Cazacu-Stratu, prodecan, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igienă
Membri:
Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, Șef Departament,
Departamentul de obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Silvia Stratulat, șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt.
med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
Vasile Gustiuc, director adjunct Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspector șef
sanitar de stat.
Secretar: Vladislav Rubanovici, dr. șt. med., asist. univ., Catedra de igienă

2.1. COMISIILE DE EVALUARE A TEZELOR DE LICENȚĂ


I (MP – 11 studenți)
1. Serghei Cebanu – coordonator, șef catedră, Catedra de igienă, dr. șt. med., conf. univ.
2. Ion Băhnărel – șef catedră, Catedra de igiena generală, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
3. Grigore Friptuleac – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de igienă
4. Victor Meșină – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igienă

10
5. Raisa Deleu – dr. șt. med., asist.. univ., Catedra de igiena
6. Chirlici Alexei – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igiena
7. Elena Ciobanu – secretar,dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igiena generală
II (MP – 9 studenți)
1. Valeriu Rudic – coordonator, șef catedră, Catedra de microbiologie și imunologie, dr.
hab. șt. biol., prof. univ., Academician AȘM
2. Angela Paraschiv – șef catedră, Catedra de epidemiologie dr. șt. med., conf. univ.,
3. Valentina Vorojbit – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
4. Greta Balan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
5. Natalia Florea – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie și imunologie
6. Luminița Guțu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de epidemiologie
7. Ion Berdeu – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de epidemiologie
III (MP – 7 studenți)
1. Larisa Spinei – coordonator, șef catedră, Catedra de management și psihologie dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Elena Raevschi – șef catedră, Catedra de medicină socială și management sanitar
”Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., conf.univ.
3. Ludmila Goma – dr. în economie., conf. univ., Catedra de management și psihologie
4. Galina Obreja – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină socială și management
sanitar ”Nicolae Testemițanu”
5. Ferdohleb Alina – dr. șt. med., conf. cercet., Catedra de management și psihologie
6. Vladislav Badan – asist. univ., Catedra de medicină socială și management sanitar
”Nicolae Testemițanu”
7. Natalia Daniliuc – secretar, dr. în psihologie., conf. univ., Catedra de management și
psihologie

2.2. COMISIA DE CONTESTARE


1. Larisa Spinei – șef catedră, Catedra de management și psihologie, dr. hab. șt. med., prof.
univ.
2. Luminița Guțu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de epidemiologie
3. Serghei Ciobanu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igienă
4. Greta Balan – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de microbiologie, virusologie și imunologie
5. Victor Meșina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de igienă

3. A constitui comisia pentru Examenul de absolvire la programul de studii 0916.1 FARMACIE în


următoarea componență:
Președinte: Silvia Cibotari, dr. șt. farm., conf. cercet., Director general Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
Vicepreședinte: Ciobanu Nicolae, decan Facultatea de Farmacie, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de
tehnologie a medicamentelor
Membri:
Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, Șef Departament,
Departamentul de obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Silvia Stratulat, șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt.
med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
Livia Uncu, prodecan, dr. șt. farm., conf. univ., Catedră de chimie farmaceutică și
toxicologică
Aurel Corneiciuc, președintele Asociației Farmaciștilor mun. Chișinău, farmacist-diriginte
Farmacia „Rețeta-farm”, farmacist categorie superioară
Secretar: Chițan Elena, asist. univ. Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
11
3.1. COMISIILE DE EVALUARE A TEZELOR DE LICENȚĂ
I (F – 9 studenți)
1. Valica Vladimir – coordonator, șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică,
dr. hab. șt. farm., prof.univ.
2. Cheptănaru Constantin – șef catedră, Catedra de chimie generală, dr. șt. chim., conf. univ.
3. Cojocaru-Toma Maria – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică
farmaceutică
4. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
5. Uncu Livia – dr. șt. farm., conf. univ., Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică
6. Treapițîna Tatiana – dr. șt. farm., conf. univ., Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică
7. Elena Donici – secretar, dr. șt. farm., asist. univ., Catedră de chimie farmaceutică și
toxicologică
II (F – 8 studenți)
1. Valica Vladimir – coordonator, șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică,
dr. hab. șt. farm., prof.univ.
2. Calalb Tatiana – șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, dr. hab. șt.
biol., prof. univ.
3. Adauji Stela – șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, dr. șt. farm.,
conf. univ.
4. Cheptănaru Constantin – șef catedră, Catedra de chimie generală, dr. șt. chim., conf. univ.
5. Uncu Livia – dr. șt. farm., conf. univ., Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică
6. Cotelea Tamara – dr. șt. farm., conf. univ., Catedră de chimie farmaceutică și toxicologică
7. Elena Donici – secretar, dr. șt. farm., asist. univ., Catedră de chimie farmaceutică și
toxicologică
III (F – 9 studenți)
1. Diug Eugen – coordonator, șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab.
șt. farm., prof.univ.
2. Valica Vladimir – șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt.
farm., prof.univ.
3. Ciobanu Nicolae – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
4. Cojocaru-Toma Maria – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
5. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
6. Guranda Diana – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
7. Ciobanu Cristina – secretar, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
IV (F – 9 studenți)
1. Diug Eugen – coordonator, șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab.
șt. farm., prof.univ.
2. Valica Vladimir – șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt.
farm., prof.univ.
3. Calalb Tatiana – șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, dr. hab. șt.
biol., prof. univ.
4. Brumărel Mihail – dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
5. Ciobanu Nicolae – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
6. Guranda Diana – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
7. Ciobanu Cristina – secretar, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
V (F – 10 studenți)
1. Adauji Stela – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”,
dr. șt. farm., conf.univ.
2. Diug Eugen – șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab. șt. farm.,
prof.univ.
3. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
12
4. Cojocaru-Toma Maria – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică
farmaceutică
5. Brumărel Mihail – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
6. Dogotari Liliana – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
7. Chițan Elena – secretar, asist. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
VI (F – 9 studenți)
1. Adauji Stela – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”,
dr. șt. farm., conf.univ.
2. Valica Vladimir – șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt.
farm., prof.univ.
3. Diug Eugen – șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab. șt. farm.,
prof.univ.
4. Safta Vladimir – dr. hab. șt. farm., prof.univ., Catedră de farmacie socială „Vasile
Procopișin”
5. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
6. Brumărel Mihail – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
7. Chițan Elena – secretar, asist. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
VII (F – 5 studenți)
1. Calalb Tatiana – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică
farmaceutică, dr. hab. șt. biol., prof. univ.
2. Gonciar Veaceslav – șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, dr. hab. șt. med.,
prof.univ.
3. Cheptănaru Constantin – șef Catedră de chimie generală, dr. șt. chim., conf. univ.
4. Brumărel Mihail – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
5. Nistreanu Anatolie – dr. șt. farm., prof.univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
6. Cojocaru-Toma Maria – dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
7. Benea Ana – secretar, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
VIII (F – 6 studenți)
1. Calalb Tatiana – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică
farmaceutică dr. hab. șt. biol., prof. univ.
2. Diug Eugen – șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab. șt. farm.,
prof.univ.;
3. Gonciar Veaceslav – șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, dr. hab. șt. med.,
prof.univ.
4. Adauji Stela – șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, dr. șt. farm.,
conf. univ.
5. Nistreanu Anatolie – dr. șt. farm., prof.univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
6. Cojocaru-Toma Maria – dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de farmacognozie și botanică
farmaceutică
7. Benea Ana – secretar, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
IX (F – 9 studenți)
1. Gonciar Veaceslav – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Valica Vladimir – șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt.
farm., prof.univ.
3. Calalb Tatiana – șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, dr. hab. șt.
biol., prof. univ.
4. Adauji Stela – șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, dr. șt. farm.,
conf. univ.
5. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
6. Cazacu Vasile – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
13
7. Bodrug Elena – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie
clinică
X (F – 10 studenți)
1. Gonciar Veaceslav – coordonator, șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, dr.
hab. șt. med., prof.univ.
2. Diug Eugen – șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab. șt. farm.,
prof.univ.
3. Calalb Tatiana – șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, dr. hab. șt.
biol., prof. univ.
4. Brumărel Mihail – dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
5. Dubcenco Valerii – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
6. Scutari Corina – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică
7. Bodrug Elena – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie
clinică

3.2. COMISIA DE CONTESTARE


1. Eugen Diug – șef catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, dr. hab. șt. farm.,
prof. univ.
2. Vladimir Valica – șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, dr. hab. șt.
farm., prof. univ.
3. Stela Adauji – șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, dr. șt.
farm., conf. univ.
4. Veaceslav Gonciar – șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, dr. hab. șt.
med., prof. univ.
5. Tatiana Calalb – șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, dr. hab.
șt. biol., prof. univ.

4. A constitui comisia pentru Examenul de absolvire la programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE


în următoarea componență:
Președinte: Burlacu Valeriu, dr. șt. med., prof. univ., Catedra de stomatologie terapeutică.
Vicepreședinte: Solomon Oleg, decan Facultatea de Stomatologie, șef catedră, Catedra de
stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, dr. șt. med., conf. univ.,
Membri:
Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, Șef Departament,
Departamentul de obstetrică și ginecologie, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Silvia Stratulat, șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt.
med., conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică
Elena Stepco, prodecan, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
Andrei Mostovei, prodecan, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
și implantologie orală „Arsenie Guțan”
Valeriu Gobjila, director Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic mun. Chișinău
Secretari:
Mariana Calitca, asist. univ., Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”
Cornel Gorea, asist. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală
Natalia Păulescu, asist. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”
Svetlana Plămădeală, asist. univ. Catedra de chirurgie OMF pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”

14
4.1. COMISIILE DE EVALUARE A TEZELOR DE LICENȚĂ

I (S – 25 studenți)
1. Sergiu Ciobanu – coordonator, șef catedră, Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, dr. hab. șt. med., prof. univ.
2. Gheorghe Nicolau – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, paradontologieși
patologie orală
3. Dumitru Sîrbu – dr. dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
4. Vasile Oineagră – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”
5. Gheorghe Mihailovici – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortodonţie
6. Vladimir Siminovici – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
7. Olga Procopenco – secretar, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-
facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
II (S – 26 studenți)
1. Valeriu Fala – coordonator, șef catedră, Catedra stomatologie terapeutică, dr. hab. șt.
med., conf. univ.
2. Dumitru Șcerbatiuc – dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
3. Dumitru Hîţu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
4. Nicolae Bajurea – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel
Godoroja”
5. Valeriu Alexeev – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
6. Vasile Guţuţui – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”
7. Ion Bușmachiu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
8. Igor Ciumeico – secretar, dr. șt. med., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie „Ion Lupan”
III (S – 26 studenți)
1. Nicolae Chele – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”, dr. hab. șt. med., conf. univ.,
6. Valentina Trifan – șef catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie „Ion Lupan”, dr. șt. med., conf. univ.
2. Andrei Mostovei – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
3. Diana Marcu – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
4. Aureliu Gumeniuc – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”
5. Lidia Eni – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
7. Iurie Spinei – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
8. Lucia Ciumeico – secretar, dr. șt. med., asistent univ., Catedra de ortodonţie
IV (S – 26 studenți)
1. Oleg Solomon – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
15
implantologie orală „Arsenie Guțan”, dr. med., conf. univ.
2. Valentin Topalo – dr. hab. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
3. Mihail Radzichevici – dr. șt. med., conf. univ., Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
4. Alexandru Postolachi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie ortopedică
„Ilarion Postolachi”
5. Viorica Chetruș – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
6. Aurelia Spinei – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie și ortodonţie
8. Valentina Bodrug – secretar, dr. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
V (S – 25 studenți)
1. Diana Uncuța – coordonator, șef catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel
Godoroja”, dr. hab. șt. med., conf. univ.
2. Ilie Suharschi – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
3. Oleg Zănoagă – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
4. Ion Roman – dr. șt. med., Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală
5. Nina Șevcenco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
6. Egor Porosencov – asist. univ., Șef Secție chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică.
7. Igor Cazacu – asist. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie „Ion Lupan”
8. Mariana Ceban – secretar, asist. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”
VI (S – 26 studenți)
1. Silvia Railean – coordonator, șef catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”, dr. șt. med., conf. univ.,
2. Elena Stepco – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
3. Valentina Nicolaiciuc – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală
4. Vasile Zagnat – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică
5. Sofia Lehtman – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”
6. Veaceslav Zuev – asist. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”
7. Gabriela Motelica – asist. univ. Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie
orală „Arsenie Guțan”
8. Eugen Lazarev – secretar, asist. univ., Catedra de ortodonţie

4.2. COMISIA DE CONTESTARE


1. Sergiu Ciobanu – șef catedră, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală, dr.
hab. șt. med., prof. univ.
2. Valeriu Fală – șef catedră, Catedra de stomatologie terapeutică, dr. hab. șt. med., conf.
univ.
3. Valentin Topalo – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”

16
4. Gheorghe Granciuc – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie „Ion Lupan”
5. Aureliu Gumeniuc – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”

5. Examenul de absolvire la toate programele de studii se va desfășura într-o singură etapă –


prezentarea și susținerea tezei de licență on-line.
6. Comisiile Examenului de absolvire vor activa în conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica
Moldova și Metodologiei de organizare a procesului de susținere finală a tezei de licență în a.u.
2019-2020, aprobată la Senat nr. 4/6 din 23.04.2020.
7. Conducătorul științific al tezei de licență, în cazul când este și membru al Comisiei de evaluare, va
aprecia teza doar o singură dată prin completarea „Fișei de evaluare a tezei de licență de către
conducătorul științific” conform prevederilor Regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea
tezei de licență
8. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector
pentru activitate didactică.

Rector,
profesor universitar,
dr. hab. șt. med, Emil Ceban

Coordonat:

Olga Cernețchi

Silvia Stratulat

Stela Adauji

17

S-ar putea să vă placă și