Sunteți pe pagina 1din 8

CURRICULUM VITAE FILIPOIU FLORIN MIHAIL-2013

NUME FILIPOIU

PRENUME FLORIN-MIHAIL

VIRSTA 55 ANI (data nasterii - 15.01.1958)

DOMICILIU JUD. ILFOV

STATREA CIVILA CASATORIT,DOI COPII.

SOTIA MIRELA FILIPOIU, AVOCAT

LOC DE MUNCA UMF “CAROL DAVILA’’, BUCURESTI, FACULTATEA DE


MDICINA GENERALA, DISCIPLINA DE ANATOMIE

GRADUL DIDACTIC CONFERENTIAR UNIVERSITAR-ANATOMIE

FUNCTIE SEFUL DISCIPLINEI DE ANATOMIE


PRODECAN
LIMBI STRAINE FRANCEZA, ENGLEZA, ITALIANA
1. Informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute.
Informatii despre experienta profesionala si locurile de munca relevante

ACTIVITATE DIDACTICA

a)-vechime in invatamantul superior medical

-in UMF “Carol Davila”- 23 ani

-Am activat ca preparator benevol la Catedra de Anatomie,cu avizul Sefului de Catedra si al


Decanatului in perioada 1979-1990.

b)-etape anterioare parcurse:

-absovent al UMF Carol Davila, Facultatea de Medicina in anul 1984

-asistent universitar, PRIN CONCURS, din anul 1990

-sef de lucrari din anul 2002

-conferentiar universitar din anul 2006

c)- activitati de predare:

-cursuri – titular de curs cu tematica de embriologie, anatomie descriptiva si topografica la anii


de studiu l si ll.

-lucrari practice – seminarii de anatomie descriptiva si topografica pentru studentii anilor unu si
doi.
- seminarii de anatomia cordului pentru rezidenti, in colaborare cu clinicile de cardiologie de la
spitalul de urgenta Floreasca si spitalul Fundeni si spitalul Coltea.

-indrumarelucrari de diploma – indrumator pentru numeroase lucrari de diploma

-in afara UMF- cursuri de anatomie in cadrul masteratului de bioinginerie in colaborare cu


Politehnica Bucuresti

Activitati si aptitudini specifice postului:

Prelegeri. Disectii, sectiuni anatomice, injectari, microscopie, experimente pe animale,


reconstructii computerizate, microdisectii sub lupa si microscop. Microfotografie digitala de
mare rezolutie aplicata in anatomie.

Participari in comisii

-admitere- am participat la majoritatea comisiilorde admitere dupa 1990. In 2005 si 2006,2009,


2011, 2012, am participat la concursul de admitere, ca sef de proba.

-licenta- am participat la majoritatea comisiilor de licenta de dupa 1990 pana in 2012

-concursuri de promovare-secretar de comisie, membru si apoi sef de comisie la diferite


concursuri de preparatori, asistenti, sefi de lucrari, conferentiari.

-secretar de comisie, membru si apoi sef de comisie la numeroase examene de diploma din
cadrul catedrei

-membru in diverse comisii de promovare in Bucuresti si in tara.

-membru in diferite comisii de doctorat

-presedinte a numeroase comisii de doctorat


Functii exercitate in structurile universitare

-Seful disciplinei de Anatomie (in prezent)

-Director al Departamentului de Stiinte Morfologice

-Membru in Consiliul Universitar

-Membru in Senatul Universitar

-Presedinte al Comisiei de echivalari si transferuri pentru Facultatea de Medicina

-Membru al CRID

-Seful comisiei Erasmus pentru Facultatea de Medicina

-Prodecan

Activitatea si pozitia in cadrul Societatii Romane de Anatomie

-membru fondator al Societatii Romane de Anatomie

-secretar general al Societatii Romane de Anatomie

-membru in colectivul de redactie al revistei “Revista romana de anatomie functionala si clinica,


macro si microscopica si de antropologie”

-reviewer la “Revista romana de anatomie functionala si clinica, macro si microscopica si de


antropologie”

- membru in colectivul de redactie al revistei’’Journal of clinical anatomy and embryology’’ a


UMF Iuliu Hatieganu -Cluj Napoca
-reviewer la revista’’Journal of clinical anatomy and embryology’’ a UMF Iuliu Hatieganu -Cluj
Napoca

-reviewer la revista internationala‘’ Surgical and Radiologic Anatomy ‘’.

ACTIVITATE DE ASISTENTA MEDICALA

a)etape urmate:

-medic stagiar la spitalul judetean Tirgoviste, intre anii 1984-1987.

-medic de circa, intre anii 1988-1989, in comuna Cornetu, jud. Dimbovita

-medic secundar radiodiagnostic, Spital Universitar Bucuresti.-1992-1994

-medic specialist radiodiagnostic, confirmat in 1995.

b)competente dobandite:

-Curs de ecografie in perioada 1.07-30.09, 1996, la INMB. N. Paulescu, Bucuresti.

-Bursa prin programul Tempus, (categoria "bursa de formare profesionala ") in perioada aprilie-
mai 1998, la institutul Marie-Hops din Bruxelles, Belgia.

-Curs de radioanatomie, organizat de societatea de radiologie din Romania la spitalul Fundeni, in


perioada mai 1994.
2. Titluri stiintifice:

DOCTOR IN MEDICINA din data de 19. 05. 2000, cu lucrarea"CONTRIBUTII LA


STUDIUL MORFOLOGIEI PLEXURILOR VEGETATIVE DIN PERETELE TUBULUI
DIGESTIV" –laureat “suma cum laude”.

3. Informatii despre proiectele de cercetare–dezvoltare conduse ca director de proiect


si granturile obtinute, indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul
finantarii si principalele publicatii sau brevete rezultate

Granturi, contracte

1. Contractul de cercetare “ Evaluarea zonelor de insertie ligamentara periarticulare, in scopul


unor aprecieri biomecanice pentru articulatia genuchiului”. NR. 8290/01.04.2005. Finantare
privata in suma de 10.000.000 LEI

2.Contractul de cercetare “Heterogrefe pentru imbunatatirea sau salvarea vietii’. 2005-2007.


NR.483/2004. Program Viasan.Sursa finantarii-buget de stat. Suma : 3.000.000.000 LEI. Surse
atrase :550.000.000 LEI

3. Contractul de cercetare ‘’Interactiuni dinamice intre cardiomiocite, fibroblaste si matricea


extracelulara a cordului normal si patologic. Studiu morfologic, imunohistochimic si molecular
2009-2011.NR.1388/15.01. 2009.PN-II-ID-PCE-2008-2. Sursa de finantare UEFISCSU. Suma
1000 000 LEI
4. Contractul de cercetare « Advanced workshop on acute care surgery in trauma and abdominal
emergencies ». NR. 87/17.10.2012.PN-II-ID-WE-2012. Sursa de finantare UEFISCDI. Suma
30.000 RON

5. Contractul de cercetare « Advanced workshop on rectal cancer ». NR.101/07.12.2012.PN-II-


ID-WE-2012-4-146. DIRECTOR DE PROIECT. Sursa de finantare UEFISCDI. Suma 15.000
RON+ SURSE ATRASE APROX.15.000 RON

4. Informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor


stiintifice ale candidatului:

- Tilul de „Profesor Bologna- profesorul anului 2011 acordat de Alianta Nationala a


Organizatiilor Studentesti din Romania

- Premiul II la Gala premiilor in Educatia a Fundatiei Dinu Patriciu, sectiunea „


PROFESORUL ANULUI” 2012 .

- Locul III la „GALA SANATATII” organizata de Sanatatea Media Grup. Sectiunea


„ IMPLICARE DEOSEBITA IN ACTIVITATEA DIDACTICA”2012.

- Premiul I la Congresul National pentru Studenti si Tineri Medici -2010-Bucuresti, pentru


lucrarea: Sinusul coronar- repere anatomice si corelatii clinice utile in electrofiziologia
clinica. Enciu Octavian, Ene Elena, Filipoiu Florin.