Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA” FOCŞANI

Profesor: CANAE ADRIAN


LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE – Clasa a IX-a
02 – Termeni și noțiuni: Raporturi logice între termeni.

Raporturi logice între termeni


(se analizează ca raporturi între extensiunile termenilor dați, ca relații între mulțimi, reprezentate prin diagrame Euler)

Raporturile de concordanță: ∩ ≠ ∅ (cele două mulțimi au elemente comune, adică există A care sunt B și B care sunt A)

2. Raportul de ordonare (Raportul gen-specie) 3. Raportul de


1. Raportul de identitate încrucișare
(A = B) (mulțimile A și B au atât
(mulțimile A și B coincid) Subordonare ( ⊂ )(A inclus în B) Supraordonare ( ⊃ )(A îl include pe B) elemente comune, cât și
(A subordonat lui B sau A este specie a genului B) (A supraordonat lui B sau A este gen pentru specia B)
elemente necomune între ele)

B A
A = profesor
A = ingrat A = elev harnic A = elev
A, B B = profesor de A B
B=nerecunoscător B = elev A B B = român
logică

(Doar unii A sunt B, nu și ceilalți.


(Toți A sunt B., însă Nu toți B sunt A.) (Toți B sunt A., însă Nu toți A sunt B.)
(Toți A sunt B. și Toți B sunt A.) respectiv Doar unii B sunt A, nu și
(Toți A sunt B., însă Unii B nu sunt A.) (Toți B sunt A., însă Unii A nu sunt B.) ceilalți.)

Raporturile de opoziție: ∩ = ∅ (cele două mulțimi nu au elemente comune, adică nu există A care sunt B și nici B care sunt A)
4. Raportul de contrarietate 5. Raportul de contradicție
( ∪ ∪ = )(A și B nu sunt singurele două specii diferite ale U)(în U avem A, B și... restul lumii) ( ∪ = )(A și B sunt singurele două specii diferite ale U)(în U avem doar A și B)

Universul de Universul de (Recomandat)


A = elev reușit
discurs (U) (Recomandat) discurs (U)
U la examenul de = non-A
A = est (genul proxim, adică
genul cel mai apropiat
bacalaureat (genul proxim, adică
genul cel mai apropiat
celor două specii) celor două specii) Complementarul lui A
B = vest A B A B A B B = elev respins A B A
la examenul de U = (elev) (Tot ce nu este A)
U = puncte bacalaureat candidat la
cardinale examenul de
bacalaureat
(Niciun A nu este B. și Niciun B nu este A., dar (Niciun A nu este B. și Niciun B nu este A., dar
∀( ) ( ∈ => ∈ , ∈ , î ă ∉ ș ∉ )) ∀( ) ( ∈ => ∈ , ∈ , ∉ ș ∉ ))

S-ar putea să vă placă și