Sunteți pe pagina 1din 12

Toader Maria-Cristina

Drept, anul IV, grupa 1

Temă de lucru la disciplina Practică la instanțele judecătorești

Elaborați eventualele cereri/concilieri/notificări/acțiuni etc. în


numele clientului/clienților dumneavoastră.

1. Notificare către compania aeriană

Către,
Compania LL AIR KFT
Adresa companiei: ......., înregistrată sub nr. J..../..../...., cod unic de
înregistrare RO......... Tel: ........

Domnule Director General,

 Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric


personal ....., și următoarele date de contact …,  prin avocat Toader
Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contact …, referitor la zborul companiei dumneavoastră cu ruta Cluj-
Abu Dhabi / Abu Dhabi - Cluj, numărul......, din data de 25.10.2020, zbor
programat să decoleze la ora locală...... și anulat, conform
Regulamentului CE nr. 261/2004 și în calitate de clienți ai companiei
dumneavoastră, formulăm prezenta:

NOTIFICARE
Prin care vă solicităm ca în termen de 7 de zile să procedați la:
-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A
la data de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de
călătorie achiziționat de la compania dumneavoastră;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu


titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie
achiziționat de la compania dumneavoastră prin plată online, la data de
22.09.2020;

-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de domnul C cu


titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie
achiziționat de la compania dumneavoastră prin plată online, la data de
22.09.2020.

În fapt, în urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL


AIR KFT, afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de
servicii de călătorie pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de
25.10.2020-1.11.2020.
Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj
de cală (848 lei), LL discount club standard (150 lei), asigurarea de
călătorie (144 lei).
Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei),
asigurarea de călătorie (132 lei), bagaj de cală (820 lei).
Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare
(152 lei), bagaj de cală (470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).
Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la
22.09.2020, decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au
indicat niște prețuri mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în
loc de 1.408 lei) în cazul domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei)
în cazul domnului B și doar 1.026 lei (în loc de 1.170 lei) în cazul
domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a comunicat doar biletele de
avion, fără nicio asigurare de călătorie.
La data de 30.09.2020, am fost notificați de compania dumneavoastră cu
privire la anularea zborului, via email, cu informația că pot solicita, la
cerere, restituirea sumelor de bani achitate, fie sub formă de credite LL,
cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare online, pe cardul bancar cu
care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de zile pentru
efectuarea restituirii.
Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am
primit nicio rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe
mail, restituirea sumelor în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio
rambursare până prezent, subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul
asigurării, iar subsemnatul C am primit 1.026 lei – la fel, fără costul
asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020 compania aeriană (tot pe
mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior achitării
pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul
că nu li s-a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit
răspuns că ar fi trebuit să se adreseze societății de asigurare X SA.
Subsemnatul B și subsemnatul C am făcut și acest demers de restituire
adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun răspuns.
În cazul în care nu vă veți conforma prezentei notificări, vă vom acționa
în judecată, urmând să suportați toate cheltuielile de judecată.
În drept, art. 1270, 1272, 1350, 1522 C. civ., art. 8 din Regulamentul
CE 261/2004.
Anexăm copii ale biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii
ale dovezii efectuării plății online, copii ale notificării anulării zborului
prin e-mail trimisă de către compania aeriană LL AIR KFT către
reclamanți, copii în formă printată ale e-mailurilor cu cererile
reclamanților pentru restituirea integrală a sumelor de bani achitate, copii
în formă printată ale e-mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la
faptul că facturile transmise ulterior achitării pachetelor nu indică
prețurile totale achitate de ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a
dovedi atât efectuarea plății online, cât și restituirea sumelor de bani
achitate de B și C, fără costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor
cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu nerestituirea sumelor plătite
cu titlu de asigurare, copii ale e-mailurilor cu răspunsul companiei pârâte
cu privire la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de B către societatea
de asigurare X S.A.

Data: Semnătură

2. Cerere SAL

CERERE DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIULUI


PRIN PROCEDURA FINALIZATĂ CU PROPUNEREA UNEI
SOLUȚII

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în................, având următoarele


date de contact..............., în calitate de consumatori, prin avocat Toader
Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contact …...... conform împuternicirii avocațiale nr. ........./.........;
În contradictoriu cu comerciantul:
Numele comerciantului: LL AIR KFT
Sediu social :
...................................................................................................................
Punct de lucru/Reprezentanță:
.....................................................................................................................
Menționăm faptul că:
1. Am încercat o soluționare amiabilă cu Comerciantul:
󠄀DA
✓ NU
2. A trecut mai mult de 1 an de la data la care s-a depus reclamație la
Comerciant:
󠄀DA
✓NU
3. Litigiul a mai fost examinat de altă entitate SAL:
󠄀DA
✓NU
4. Am înaintat o reclamație cu același obiect la o altă autoritate
publică/instanță de judecată:
󠄀DA
✓NU
5. Există o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de o instanță
judecătorească cu privire la acest litigiu între consumator și comerciant:
󠄀DA
✓NU
Situația de fapt este următoarea:
În urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR
KFT, afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de servicii
de călătorie pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de
25.10.2020-1.11.2020.
Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj
de cală (848 lei), LL discount club standard (150 lei), asigurarea de
călătorie (144 lei).
Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei),
asigurarea de călătorie (132 lei), bagaj de cală (820 lei).
Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare
(152 lei), bagaj de cală (470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).
Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la
22.09.2020, decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au
indicat niște prețuri mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în
loc de 1.408 lei) în cazul domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei)
în cazul domnului B și doar 1.026 lei (în loc de 1.170 lei) în cazul
domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a comunicat doar biletele de
avion, fără nicio asigurare de călătorie.
La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea
zborului, via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea
sumelor de bani achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de
20%, fie 100% rambursare online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat
plata, compania rezervându-și 30 de zile pentru efectuarea restituirii.
Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am
primit nicio rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe
mail, restituirea sumelor în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio
rambursare până prezent, subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul
asigurării, iar subsemnatul C am primit 1.026 lei – la fel, fără costul
asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020 compania aeriană (tot pe
mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior achitării
pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul
că nu li s-a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit
răspuns că ar fi trebuit să se adreseze societății de asigurare X SA.
Subsemnatul B și subsemnatul C am făcut și acest demers de restituire
adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun răspuns.
De asemenea, am înaintat către compania aeriană și o notificare prin
care i-am solicitat să procedeze la rambursarea integrală a sumelor de
bani menționate anterior, însă și aceasta a rămas fără răspuns.
Față de cele de mai sus solicităm:
-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A
la data de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de
călătorie achiziționat de la compania LL AIR KFT;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu


titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie
achiziționat de la compania LL AIR KFT prin plată online, la data de
22.09.2020;

-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de reclamantul


C cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de
călătorie achiziționat de la compania LL AIR KFT prin plată online, la
data de 22.09.2020.
Anexăm prezentei următoarele documente: delegația avocațială, copii
ale biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii
efectuării plății online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail
trimisă de către compania aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în
formă printată ale e-mailurilor cu cererile reclamanților pentru restituirea
integrală a sumelor de bani achitate, copii în formă printată ale e-
mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că facturile
transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de
ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a dovedi atât efectuarea
plății online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără
costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor
B și C în legătură cu nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare,
copii ale e-mailurilor cu răspunsul companiei pârâte cu privire la aceste
sesizări, copie a sesizării făcute de B către societatea de asigurare X S.A.,
copia notificării de plată către LL AIR KFT.
Toate comunicările, cu excepția hotărârii, a încheierii, a notei de
soluționare alternativă a litigiului, precum și a refuzului motivat al
analizării litigiului, vor fi transmise:
✓ pe adresa de email: ........................................;
󠄀prin poștă, la următoarea adresă de corespondență.............:
Anexa cuprinzând informațiile pentru consumatori constituie parte
integrantă a prezentei cereri.
Declar că am fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe care
le am în procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluții.
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații,
declar pe proprie răspundere că datele completate în prezenta cerere
corespund realității.
Data Semnătura

3. Cerere de chemare în judecată


Instanţa: Judecătoria ...
Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric


personal ....., și următoarele date de contact …,  prin avocat Toader
Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contact …
în contradictoriu cu pârâta LL AIR KFT, cu sediul în ....., având codul
unic de înregistrare ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul ...., sub nr. J....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă


achitată de reclamantul A la data de 22.09.2020, prin plată online, pentru
pachetul de servicii de călătorie achiziționat de la pârâtă;

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă


plătită de reclamantul C cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul
pachetului de servicii de călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată
online, la data de 22.09.2020;
-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă
plătită de reclamantul B cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul
pachetului de servicii de călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată
online, la data de 22.09.2020;

-obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată.

În fapt, învederăm instanței că în urma vizualizării anunțurilor de


vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT, afișate pe internet, am achiziționat
la 22.09.2020 pachete de servicii de călătorie pe ruta Cluj-Abu Dhabi,
dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020.
Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj
de cală (848 lei), LL discount club standard (150 lei), asigurarea de
călătorie (144 lei).
Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei),
asigurarea de călătorie (132 lei), bagaj de cală (820 lei).
Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul
incluzând prețul zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare
(152 lei), bagaj de cală (470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).
Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la
22.09.2020, decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise
reclamanților au indicat niște prețuri mult mai mici decât cele plătite, de
doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei) în cazul reclamantului A, doar 1.236
lei (în loc de 1.368 lei) în cazul reclamantului B și doar lei (în loc de
1.170 lei) în cazul reclamantului C. Pârâta LL AIR KFT ne-a comunicat
doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.
La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea
zborului, via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea
sumelor de bani achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de
20%, fie 100% rambursare online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat
plata, compania rezervându-și 30 de zile pentru efectuarea restituirii.
Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am
primit nicio rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe
mail, restituirea sumelor în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio
rambursare până prezent, subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul
asigurării, iar subsemnatul C am primit 1.026 lei – la fel, fără costul
asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020 compania aeriană (tot pe
mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior achitării
pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul
că nu li s-a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit
răspuns că ar fi trebuit să se adreseze societății de asigurare X SA.
Subsemnatul B și subsemnatul C am făcut și acest demers de restituire
adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun răspuns.
În data de .......... am notificat compania LL AIR KFT în vederea
acordării rambursării în numerar a prețului achitat pentru pachetul de
servicii de călătorie, în temeiul art. 8 al Regulamentului CE 261/2004 și
nici până în ziua de azi nu am primit vreun răspuns, fapt care atestă
dezinteresul pârâtei față de clienții săi.
De asemenea, în data de ........., subsemnații A, B și C am înaintat o
cerere către Direcția pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL),
însă pârâta nu și-a exprimat acordul pentru demararea procedurii SAL în
termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și înscrisurilor
necesare, fapt ce a avut drept consecință clasarea cererii.
În drept, ne întemeiem acțiunea pe dispozițiile art. 1270, 1272, 1350,
1522 C. civ., art. 453 C. proc. civ., art. 59-60 C. proc. civ., art. 113 alin.
(1) pct. 8 C. proc. civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ., art. 202
C. proc. civ., art. 8 din Regulamentul CE 261/2004.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și interogatoriul
societății pârâte.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: copii ale
biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii
efectuării plății online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail
trimisă de către compania aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în
formă printată ale e-mailurilor cu cererile reclamanților pentru restituirea
integrală a sumelor de bani achitate, copii în formă printată ale e-
mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că facturile
transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de
ei, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu
nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare, extrasele de cont ale
reclamanților pentru a dovedi atât efectuarea plății online, cât și
restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără costul asigurării de
călătorie, copii ale e-mailurilor cu răspunsul companiei pârâte cu privire
la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de B către societatea de
asigurare X S.A., copia notificării de plată către LL AIR KFT, copia
cererii de soluționare a litigiului prin procedura finalizată cu propunerea
unei soluții adresată de reclamanți către Direcția SAL.
Cererea de chemare în judecată este scutită de la plata taxei judiciare de
timbru în temeiul art. 29 alin. (1) lit. F) din OUG nr. 80/2013.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.
Anexăm prezentei: delegația avocațială nr. ......
Depunem prezenta într-un număr de 2 exemplare.
Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și