Sunteți pe pagina 1din 13

Neurolepticele 1) -adrenoblocantă; Indicatii:

inlatura excitatia DERIVAŢII FENOTIAZINEI 2) M-colinoblocantă; 1)Tratamentul psihozelor cu halucinaţii, manii,


psihomotorie,dereglari I.Alifatici: clorpromazină levomepromazină 3) H1-histaminolitică agresivitate etc în:
de 4) Dopaminoblocantă; - diferite forme de schizofrenie;
triflupromazină propazină  - psihozele maniacal – depresive (faza maniacală);
comportament,gandire in 5) serotoninolitică.
II.Piperidinici: tioridazină periciazină Blochează atât receptorii - dereglări psihice în afecţiunile organice ale cre
psihoze
pipotiazină perimetazină postsinaptici, cât şi cei presinaptici epilepsie;
ANTIPSIHOTICE III.Piperazinici: trifluoperazină flufenazină (care reglează procesul de eliberare a - psihoze endogene.
perfenazină tioproperazină proclorperazină mediatorilor după principiul feed -psihopatii, excitaţie exagerată, agresivitate, dereg
DERIVAŢII BUTIROFENONEI  back invers).surplus de mediator. comportament la copii şi vârstnici pe perioade sc
scopul corecţiei comportamentului.
Haloperidol, droperidol, trifluperidol Reacţiile adverse ale neurolepticelor
DERIVAŢII DIFENILBUTIL PIPERIDINICI  1)Sedaţie, somnolenţă, depresie;
Fluspirilen, penfluridol, pimozid  2)Dereglări extrapiramidale
DERIVAŢII TIOXANTINEI  3)Tulburări vegetative cauzate preponderent de acţiune
Clorprotixen, tiotixen, clopentixol, adrenoblocantă şi M-colinoblocantă.
flupentixol a) hipotensiune arterială până la colaps, co
nazală, tahicardie etc.
DERIVAŢII BENZAMIDEI -  Sulpiridă,
b) uscăciune în gură, midriază, creşterea p
amisulpiridă  Atipice intraoculare, constipaţie, micţiune dificilă
DERIVAŢII DIBENZODIAZEPINEI  - 4)Dereglări oftalmice – retinopatie
clozapină, olanzapină  atipice 5)Inhibiţia centrilor vitali (respirator etc).
G. DIVERSE GRUPE  6)Creşterea masei corporale prin stimularea apetitului
Rezerpină, sultoprid, loxapină, risperidon 1) Efectul sedativ (sau neuroleptic). Se manifestă prin:
- somnolenţa, slăbiciune, apatie, deprimare (inhibiţie) ps
motorie;
2) Efectul antipsihotic se manifestă prin:
- înlăturarea schimbărilor personalităţii şi dere
comportamentelor;
- oprirea delirului, halucinaţiilor maniilor;
- efecte de reactivare datorită cărora se întoarce intere
mediul înconjurător, a iniţiativei;
3)Efectul antivomitiv este cauzat de blocarea receptorilor
dopaminergici şi serotoninergici din zona declanşatoare a
centrului vomei.
4)Efectul miorelaxant se manifestă prin diminuarea tonusu
musculaturiii striate şi activităţii motorii
Tranchilizantele - Agonistii receptorilor benzodiazepinici 1)facilitează transmisia sinaptică Spectrul de acţiune
grupele de remedii ce [diazepam, fenazepa GABA-ergică la nivelul scoarţei 1) Efectul anxiolitic (tranchilizant)
selectiv înlătură stările Agonistii receptorilor serotoninici [buspiron] cerebrale, hipocampului, 2) Efectul psihosedativ constă în micşorarea ni
de spaimă, frică, Remedii cu diferite tipuri de actiune [amizil] hipotalamusului, substanţei nigra, general de reacţie la excitanţii exogeni a emotivită
încordare emoţională, Clasificarea tranchilizantelor după durata scoarţei cerebeloas şi măduvei 3) Efectul hipnotic (vezi hipnoticele)
dezadaptare la mediul acţiunii (T0,5) spinării. 4) Efectul anticonvulsivant (vezi anticonvulsi
ambiant şi sunt efective 1) Cu durata lunga de actiune T0,5 24-48 2) Acţiunea se exercită asupra simptomatice)
în neuroze şi stări ore [diazepam, fenazepam] receptorilor benzodiazepinici, cuplaţi 5) Efectul miorelaxant (vezi miorelaxantele centrale)
intermediare. cu receptorii membranari de tip 6) Efectul anestezic general.
2) Cu durata medie de actiune T0,5 6-24
ANXIOLITICE GABAA, având drept urmare creşterea
ore [nozepam,alprazolam] Indicaţiile benzodiazepinelor
frecvenţei deschiderii canalelor pentru
3) Cu durata mica de actiune T0,5 ≤6 1) tratamentul insomniilor;anxietate;
clor (care reprezintă porţiunea
[midazolam] 2) prin efect tranchilizant şi sedativ pregătirea preane
efectoare a receptorilor) şi
şi preoperatorie, precum şi pentru îngrijirea
hiperpolarizare.
postoperatorie;
3) stări convulsive – tetanos, eclampsie, convulsii la
alcoolici etc;
4) unele forme de epilepsie;
5) inducerea, menţinerea sau completarea anesteziei
generale;
6) stări de neuroză la frecventarea instituţiilor medica
îndeosebi la copii;
7) pregătirea pacienţilor, mai frecvent a copiilor, cătr
diferite manipulaţii curative şi diagnostice;
8) enureza nocturnă;
9) tratamentul eczemei, neurodermitelor.
Reacţiile adverse ale benzodiazepinelor
1) sedare, ce poate însoţi efectul anxiolitic sau hipnot
care se manifestă prin încetinire psihomotorie,
întârzierea reflexelor, apatie, somnolenţă;
2) depresie;
3) amnezie anterogradă ce determină dificultate în pr
de învăţare şi memorizare;
4) diminuarea performanţelor psihomotorii, mai ales
preparatele cu durată mare de acţiune şi / sau la as
cu băuturile alcoolice;
5) slăbiciune, ataxie, cefalee, vertij, dereglări de vede
6) greaţă, vomă, discomfort în epigastriu, modificări
gustului, diaree, creşterea apetitului şi a masei corp
7) toleranţă;
8) fenomen rebound şi postacţiune.
9) dependenţă medicamentoasă.

Sedativele- sunt Bromuri – bromura de sodiu ,bromura de Acţiunea lor este îndreptată Indicaţiile de bază ale sedativelor sunt:
preparate din diverse potasiu preponderent spre micşorarea 1)stări astenoneurotice, iritabilitate crescută
grupe farmacologice cu Benzodiazepine (în doze mici) – diazepam, influxului ionilor de natriu în celulă 2)tulburări de somn
acţiune sedativă clordiazepoxid etc. cu diminuarea reacţiilor motorii şi 3)maladii psihosomatice
nespecifică datorită Barbiturice (în doze mici) – babital sodiu, emoţionale si intensificarea reactiilor
micşorării excitaţiei fenobarbital. inhibitorii
SNC şi reactivităţii lui la H1 – antihistaminice – difenhidramina,
agenţii exogeni prometazină, cloropiramină, clemastina.
Preparatele vegetale – odolean , păducel , talpa
gâştei.
Remedii combinate – corvalol, valocordin

Normotimicele- Timoizoleticele se clasifică în: 1) modificarea permiabilităţii Indicaţiile:


Medicamente capabile 1) Sărurile de litiu – carbonat, nicotinat membranare pentru ionii (Na*, K*, 1) stările de excitaţie ale psihozei maniacal-depresive;
să reducă tulburările 2) Valproaţi – acidul valproic, valproatul de Mg**); 2) profilaxia decăderilor în psihozele maniacal-depresive
circulatorii ale sferei natriu; 2) inhibarea elibirării şi/sau 3) uneori, în alte psihoze cu excitaţie, agitaţie, tulbu
afective (deviaţiile 3) Carbamazepină; amplificarea recaptării afect;
dispoziţiei 4) Blocantele canalelor calciului – verapamil; noradrenalinei, dopaminei, 4) asocierea cu neuroleptice în cazul unor psihoze cu
5) BCC – verapamil, diltiazem, nifedipina. serotoninei; violentă, agitaţie marcată;
3) inhibarea adenilatciclazei şi 5) asocierea cu neurolepticele în schizofrenia cu tu
acumulării AMPc; psihoafective şi psihoze delirante rebele.
4) reducerea disponibilului de Reactii:
fosfatidilinozitide. Posibil, Li este 1)iniţial greaţă, vomă, diaree, tremor, slăbiciune (car
un inhibitor al inozitol-1- diminuiază, dar pot fi grave dacă nivelul litiului depă
fosfatazei ce inhi-bă mg/l;
transformarea inozitoltrifosfatului 2)retenţie hidrosalină în primele zile de tratament cu ed
în fosfatidilinozitol şi blochează membrele inferioare (datorită creşterii trecătoare a secre
reacţiile fiziologice şi metabolice aldosteron);
ale neuronului la acţiunea 3)sindrom de guşă cu creşterea volumului glandei t
mediatorului; rareori hipotireoidism;
5) activarea transmisi-ei GABA- 4)poliurie, polidipsie, care uneri pot duce la diabet
ergice prin inhibiţia GABA- nefrogen;
transaminazei; 5)leziuni renale ireversibile la tratament îndelungat;
6) creşterea tonusului sistemului 6)tremor fin, în deosebi la bătrîni şi cei cu parkinsonism;
colinergic; 7)creşterea masei corporale;
7) modularea neuronilor 8)leucocitoză reversibilă;
dopaminergici. 9)efect teratogen (malformaţii cardiovasculare);
10)depresie centrală, hipotonie, guşă la nou-născuţi.

Antidepresivele - sunt Ce inhiba recaptarea monoamine 1. Timoleptic (antidepresiv) – capacitatea de a ridica, r


preparate din diverse Neselective [imipramina, amitriptilina] dispoziţia. Treptat dispar simptomele caracteris
grupe farmacologice cu Selective: tristeţea, pesimismul, durerea morală, senzaţiile de pri
influenţă preponderentă 1) ce bloc. Recept. Serotoninei [fluoxetina autoacuzare, disperare, inhibiţia psihomotorie, tulbură
asupra dispoziţiei 2) ce bloc. Recept. Noradrenalinei somn (îndeosebi trezirea precoce), ideile su
patologic diminuată sau [maprotilina] diminuarea apetitului.
afectul depresiv. 3) ce bloc. Recept. Dopaminici [amineptina] 2. Timeretic (activator, stimulant) – ameliorarea dispoz
Ce inhiba metabolizarea monoaminelor: asociază cu activare psihomotorie, restabilirea mot
Cu act. ireversibila –neselectiv [nialamida, iniţiativei, înlăturarea aboselei psihice şi fizice. Uneor
fenelzina] fi cauza de agitaţie, insomnie.
Cu act. reversibina neselectiva 3. Sedativ şi anxiolitic (adjuvant) – capacitatea de a î
[metiltriptamina,caroxazon] emoţiile negative, spaima, neliniştea (lipseşte acest e
IMAO), gradul de reacţie la stimului exogeni,
Selectiva(MAO-A) [pirlindol, moclobemida] 4. Analgezic propriu şi de potenţare a preparatelor a
potenţă nu cedează neurolepticelor.
5. Anticolinegic – uneori destul de semnificativ, îndeos
partea sistemului cardiovascular, manifestat prin tahi
hipotensiune, uscăciune în gură etc.
6. Vasodilatator – cauzate preponderent prin bloca
adrenoreceptorilor şi manifestate prin hipotensiune ar
tahicardie.
7. Membranostabilizator – de tip chinidinic cu deprimare
8. Anorexigen – efect adjuvant rezultat posibil, din efectu
9. Antihistaminic.
10. Serotoninolitic.
11. Simpatomimetic – efecte cardiovasculare caracteristice
Indicaţiile :
1. depresii de diferită geneză (endogene, reactive, clima
2. depresii la bolnavi cu maladii somatice
3. stări asteno-depresive
4. enureza nocturnă funcţională
5. tratamentul diferitor dereglări fizice şi psihic
parkinsonism,
anorexie şi bulemie, somnambulism etc.)
6. dureri cronice rebele cu elemente de depresie şi/sau
potenţarea analgezicelor
Reacţiile advers:
1. colinolitice (uscăciune în gură, constipaţie, hipomo
retenţie
urinară etc).
2. cardio-vasculare (tahicardie, palpitaţii, aritmii, hipoten
hipertensiune arterială)
3. digestive (greaţă, vomă, icter, hepatită, diaree, colici e
4. hematologice (leucopenie, eozinofilie, trombocitopeni
5. neurologice (sedaţie, somnolenţă, slăbiciune, oboseală
ataxie, tremor, excitaţie, iritabilitate, insomnie etc)
6. alergice (urticarie, dermatovasculită etc)

Psihostimulantele Derivaţii Spectrul de acţiune


sunt Stimulante 1) Derivaţii fenilalchilaminelor fenilalchilaminelor,sidnomimine 1. Efect psihostimulant moderat – până la 8 ore.
psihomotorii ce posedă - amfetamină i şi piperidinei -dozele obişnuite (100-200 mg) produc senzaţia de prosp
acţiune excitantă, - metamfetamină Mecanismul de acţiune înlătură oboseala, cresc performanţa psihică şi fizică;
capabile rapid şi vădit să - dexamfetamină 1)eliberarea adrenalinei, -dozele (250-300 mg) produc excitaţie, nervozitate,
mobilizeze rezervele 2) Derivaţii piperidinei noradrenalinei şi dopaminei din hipodinamie. Aceste doze la cofemani produc stare de co
funcţionale şi metabolice - metilfenidat membrana presinaptică cu creşterea micşorează excitabilitatea.
ale organismului,în - peridrol concentraţiei lor în fanta sinaptică ce 2. Creşterea performanţei psihice şi mai puţin fizice.
primul rând a SNC, să 3) Derivaţii sidnominei- mesocarb amplifică şi/sau provoacă 3. Îndepărtarea necesităţii în somn şi a oboselei.
mărească performanţa 4) Derivaţii xantinelor transmisiunea nervoasă. Deasemenea 4. Stimularea respiraţiei - minimală la doze obişnuite şi
psihică şi fizică. - cafeină creşte eliberarea de adrenalină din manifestă la inhibarea respiraţiei (morfină, barbituri
- cafeină natriu benzoică medulosuprarenale; amplificarea volumului respiraţiei, reactivităţii centr
5) Derivaţii imidazolului-etimizol 2)inhibarea recaptării neuronale (din CO2.
fantă în membrana presinaptică) cu 5. Efecte cardio-vasculare – realizate prin mecanisme com
majorarea concentraţiei a) tonizarea centrului vasomotor cu creşte fluxul de impuls
catecolaminelor în fanta sinaptică şi vasoconstrictoare spre periferie prin nervii simpatici şi
prelungirii acţiunii lor; bradicardie;
3)exercită o acţiune inhibitoare b) potenţarea efectelor cardiostimulatoare a inervaţiei simp
reversibilă moderată asupra MAO şi catecolaminelor ce îşi exercită acţiunea prin -receptorii
(efect secundar) cu diminuarea cordului şi AMPc.
inactivării catecolaminelor şi c) acţiune miotropă directă (mai pronunţată la teofilină) as
prolongarea influenţei lor asupra vaselor (datorită stabilizării AMPc, hiperpolarizării
membranei postsinaptice. membranelor).
Metilxantinele ca psihostimulante d) ca rezultat se pot distinge: efect inotrop pozitiv, creşter
Mecanismul de acţiune. Se consumul de O2, vasodilataţie periferică, vasoconstricţie
consideră ca fiind rezultatul cerentrală, presiunea arterială se modifică minimal (în
acumulării şi prelungirii acţiunii dependenţă de situaţie şi efectul predominant).
AMPc şi GMPc datorită blocării 6. Stimularea secreţiei gastrice (aciditatea).
fosfodiesterazei. 7. Efect diuretic slab – datorită intensificării fluxului r
micşorării reabsorbţiei ionilor.
8. Efect bronhodilatator – prin blocade receptorilor adenoz
9. Stimulaţia contracţiei muşchilor scheletici la doze mari.
10. Efect spasmolitic
11. Vasoconstricţie cerebrală (zone sino-carotidiană)

Indicaţiile
1) Pentru sporirea temporară a performaţiei
(intelectuale) în cazuri extremale, câte o priză sa
de 2-3-5 zile cu odihnă deplină după lucru.
2) Sporirea performaţiei fizice – de o singură dată
trebuie de efectuat într-un timp foarte scurt, un lu
un volum mare.
3) În bolile psihice şi nevroze cu simptome de adi
astenie, depresie (însă se folosesc mai r
antidepresivele) nu mai mult de 2-3 săptămîni.
4) Pentru combaterea efectului psihosedativ a unor r
anticonvulsivante, antihistaminice, etc (ca d
mesocarb, metilfenidat).
5) Sindromul hiperkinetic al copiilor. (sindrom cu de
atenţie).
Produce în mod paradoxal micşorarea stării de ne
şi agitaţie motorie. Deasemenea creşte capacita
atenţie, fără să amelioreze procesul de învă
atenuiază, cel puţin în parte, impulsivitatea
tulburări de comportament.
6) Adjuvant în parkinsonism mai ales la persoanele
suportă levodopa cu micşorarea rigidităţii, amel
dispoziţiei, somnului (amfetamina).
7) Epilepsie – eficacitatea proprie în „mic r
antagonizează efectele deprimante centrale, nedo
antiepilepticelor majore.
8) Enurezis nocturn – diminuarea pronfunzimii somn
creşterea tonusului sfincterului vezicii urinare.
Reacţiile adverse
La doze obişnuite : agitaţie, nelinişte, insomnie, ameţeli, c
tremor, uscăciunea în gură, greaţă, constipaţie sau diaree
La doze mari pot surveni: – tahicardie, hipertensiune a
aritmii, reacţii psihotice.
La abuzul cronic – se dezvoltă toleranţă, depe
medicamentoasă preponderent de natură psihică, cea fizi
minoră.

Nootropele -sunt 1. Derivații pirolidonii 1. Intensifică procesele energetice și I. Efectele.


preparate din diverse  Piracetam ( nootropil) plastice în creier prin: I. Acţionează şi restabileşte funcţiile asociative şi inte
grupe ca structură, 2. Derivații vitaminelor a. stimularea utilizării glucozii superioare, manifestate prin:
mecanism şi loc de  Piritinol ( piridinol) b. creșterea sintezei de ATP , ARN, - concentrarea atenţiei;
acţiune, care exercită o  Calciu homopantotemat (pantogam) proteine, fosfolipide; - ameliorarea procesului de învăţare şi memorizare
 Acidul nicotinol gama-aminobutiric c. intensificarea proceselor - micşorarea numărului de greşeli şi timpului la rez
influenţă pozitivă asupra
(picamilon) respiratorii în mitocondrii; problemelor
metabolismului
3. Derivații GABA 2. influența pozitivă asupra - accelerarea şi facilitarea transferului informaţiei în mem
neuronal, activează  Oxibutirat de natriu membranelor celulare și nucleare,
procesele integrale în lungă durată.
 Fenibut aparatului lizosomal, mitocondriilor, II. Majorarea tonusului şi activităţii funcţionale:
creier ce ţin de memorie  Acidul gama-aminobutiric ribozomilor. - restabilirea interesului faţă de mediul am
şi instruire, cresc 4. Derivații dimetilaminoetanol 3. Creșterea tonusului și activității optimismului, încrederii în sine;
rezistenţa SNC la  Meclofenoxat funcționale a structurilor și centrilor - majorarea tonusului general la bătrâni, la bolna
acţiunea factorilor 5. Diverse grupe: nervoși (scoarței, sistemului limbic, neuroze şi la persoanele cu supraoboseală, dezadap
nefavorabili de diferită  Extract de Ginco-Biloba, vinpocetina, trunchiului) III. Creşterea rezistenţei SNC şi organismului la
geneză. cinarizina, pentoxifilina, nicergolină, 4. Blocarea acțiunii componentelor agresiuni (hipoxie, hiper-sau hipotermie etc).
kaliu orotat) proagregante ale trombocitelor. IV. Accelerarea proceselor reabilitării funcţionale şi rep
5. Vasodilatație cerebrală după traume, neuroinfecţii, intoxicaţii, ischemii cere
V. Acţiune antistres şi profilaxia dereglărilor posibile
VI. Ameliorarea circulaţiei cerebrale
VII. Efect antiagregant.
III. Indicaţiile nootropelor
1. Diferite stări ale insuficienţei cerebrovasculare cron
origine organică şi funcţională.
2. Encefalopatii şi stări cerebroastenice de diferită gen
(traumatică, vasculară, toxică etc).
3. În gediatrie în tratamentul deficitului de memorie şi
atenţie, comportament, perioada de reabilitare.
4. În pediatrie-tulburări de comportament şi adaptare la
mediu; retenţia dezvoltării psihomotorii; tratamentu
maladiilor nerurologice şi psihice; afecţiunilor creie
nou-născuţi după traume, hipoxie; enureză nocturnă
5. Tulburări cauzate de alcoolism.
6. Migrenă, cefalee rebelă, ameţeli, nevralgia trigemen
sindromului radicular dureros.
7. În unele stări acute: dereglări tranzistorii a circulaţ
cerebrale, ictus ischemic, traume, meningite.
8. Coma traumatică şi toxică
delirium tremens
V. Reacţii adverse ale nootropelor
1. N
tate, excitaţie, iritabilitate, nelinişte.
2. T
ri de sonm (insomniii sau somnolenţă). , tremor
3. D
ri gastrointestinale (greaţă, vomă, constipaţie sau d
şi ficatului (majorarea tranzistorie a transaminazel
4. R
alergice cutanate şi pe mucoase.
5. D
ri ale hemopoezei (leucopenie, eozinofilie,
trombocitopenie).

Analepticele îmbunătăţeşte trasmisia impulsurilor  Indicaţii terapeutice:


-preparate capabile sa în sinapsele măduvei spinării - Insuficienşă respiratorie acută
stimuleze funcţiile (neuronii intercalari) mărind - Asfixsie la noi-născuţi
centrilor respirator şi excitabilitatea maduvei spinării ) cu - Deprimare respiratorie în intoxicaţiile cu depriman
vasomotor creşterea tonusului muşchilor striaţi. SNC
În doze mari provoacă convulsii - În anesteziologie, pentru trezirea din somnul narco
tetanice, comă, deces) - În bronhopneumopatie cronică obstructivă, pentru
Deasemenea creşte tonusul general şi combaterea insuficienţei respiratorii
activitatea organismului datorită
intensificării metabolismului,
funcţiilor glandelor endocrine,
inervaţiei vegetative
Mareşte acuitatea organelor de simţ :
vederea,gust, miros, sensibilitatea
tactilă.

Adaptogene: panax Mecanismul de acțiune : Spectrul de acțiune (efectele):


(Ginseng), bioginseng, Activează sinteza acizilor nucleici și  Creșterea treptată, moderată și lentă a performanței
eleuterococ, rodia. proteinelor, influențînd asupra aparatului psihice și fizice (mai ales în timpul antrenamentelor
genetic, cu activarea enzimelor sportive)
metabolismului și proceselor reparatorii  Creșterea imunității specifice și nespecifice.
( crește adaptarea organismului la un șir de  Creșterea suportării organismului la diferiți factori
agresiuni), atenuarea schimbărilor agresivi ( hipo și hipertermie, intoxicații, radiație)
nefavorabile a metabolismului în stres și Indicații:
preîntîmpinarea epuizării sistemului hipofiză-  Schimbarea climatului pentru adaptarea organismului.
medulosuprarenale.  Hipotensiune.
 Creșterea performanței de muncă.- Boli cronice. -
Sportivi .
 Ca adjuvante în tratamentul bolilor văzului și auzului.
 Intoxicații în tratamentul antiradiant.
Analgezicelor opioide. Agonisti ai recept. opioizi: -alcaloizi Mecanismul de acţiune. acetilcolina, INDICAȚII:
din macul somnifer noradrenalina, dopamina, serotonina, -Traume (pre – postoperatorii)
[morfina,omnopon ] substanţa P. -neuroleptanalgezie (droperidol + fentanil = talamonal)
[fentanil,sufentanil,alfentanil,tilidina] Celular-asupra receptorii niu si delta cu -Dureri acute în infarct miocardic
Agonist-antagonisti ai recept proteina Gi -colici biliare și renale în asocierea cu antidepresive
opioizi:Nalbufina Inhiba adenilat ciclaza,scade AMPc -cancer inoperabil
Buprenorfin, Cu proteina G0 cuplata cu canale de K creste -edem pulmonar
Antagonisti ai recept. opioiz efluxul de K----hiperpolarizare -antitusiv CONTRAINDCAȚII:
Naloxon,Naltrexon Cu receptorii K cu proteina G0 cuplata cu -inhibiția respiratorie
canale de Ca-scade Ca si scade eliberarea -Emfizem pulmonar
mediatorului in presinaptica -scleroza pulmonară
Analgezice mixte- La nivel coarnele posterioare ale maduvii -astm bronșic
Blocarea recaptarii spinarii =inhibare eliberarea -Tuberculoza
serotoninei si mediatori(direct) -traume cerebrale
noradrenalinei =diminuare impulsuri nervoase pe -edem cerebral
Cu stimulerea sistemul cai ascendente si micsorarea reactiior -pancreatită
alfa 2 adreno motore spinale -hepatită, ciroză
Efect sedativ si antitusiv Talamus,hipotalamus-micsoreaza afluxul -copii sub 3 ani
impulsurilor nervoase,inhiba durerea
La scoarta-efect sedativ
REACȚII ADVERSE :
-dependență medicamentoasă psihică și fizică
-oprirea respirației
-greață, vomă
-bradicardie
-constipație
-intoxicație, comă
INTOXICAȚI ACUTĂ CU ANALGEZICE OPIOIDE ….
După adm. Internă a analg. Opiioide survine:
-aamețeli, vomă slăbiciune, conștiință neclară – somnul iar apoi
coma (respirație rară, aritmică, cianoză, hip.arterială, convulsii).
Tratamentul:
1-menținerea respirației
2-adm antidoturilor : Naloxona, Naltrexona
3-Spălături gastrice, cărbune activ sau permanganat de potasiu
(oxidează morfina)
4-tratament simptomatic

Analgezice neopioide Centrale: Inhiba cicloixigenaza 3 cu diminuarea Nu provoaca dependenta


Derivati ai paraaminofenolului- formarii prostaglandinelor,micsoreaza Indicatii:
paracetamol,preparate sensibilizarea nociceptorilor catre Dureri musculare
combinate,coldrex histamina,bradikinina Cefaleee
Antidepresiv-Amitriptilina- Mareste serotonina Dureri dentare
triciclica Dexketoprofenul-inhiba cicliooxigenaza cu Contraindicatii:boli hepatice,renale,afectiuni ale sangelui
Periferice: efect analgezic,antiinflamator,blocheaza Hipersensibilitate
Dexketoprofen-antiinflamator NMDa receptori,inhiba depolarizarea graviditate
Ketorolac-inhiba cicloox 1 si 2 neuronilor coarne posterioare
(durere slaba,inflamatii) reactii:slabiciune,somnolenta,transpiratii
Contraindicatii: ulcer
bronhospasm
Anestezice Substanţe lichide volatile Anestezicele generale acţionează Indicaţiile AG pentru narcoză
generale 1. Eterii (eter p/u narcoză)
asupra diferitor verige ale transmiterii inhalatorie:
impulsurilor nervoase în SNC: - bolnavii cardiaci (halotan,
2. Hidrocarburi - eliberarea endorfinelor şi ciclopropan, eter
- halotan enkefalinelor; - pentru inducţie anesteziei, când
- deprimarea proceselor metabolice este contraindicată administrarea
- izofluran
(oxidarea, formarea macroergilor); i/v (eter)
- enfluran - inhibarea eliberării mediatorilor din - anestezia naşterilor pentru
- metoxifluran membrana presinaptică în fanta profilaxia hemoragiilor postpartum
Substanţe gazoase
sinaptică; (protoxid azot)
- protoxid azot - micşorarea sensibilităţii structurilor - pacienţii cu astm bronşic (halotan)
- ciclopropan postsinaptice; - în chirurgia abdominală
- potenţarea proceselor GABA – (ciclopropan)
1. Barbiturice ergice inhibitoare. Reacţii adverse:
- tiopental sodiu - LEGAREA DE PROTEINE SI LIPIDE - hipotensiune arterială
- hexobarbital sodiu MEMBRANARE CU (hidrocarburile)
- metohexital sodiu
HIPERPOLARIZARE - deprimarea cordului (hidrocarburile)
2. Derivaţii engenolului
- propanidid Contraindicatii: - inhibarea respiraţiei
3. Remedii de structură steroidă Inhalatorii-afectiuni - hipersecreţia bronşială (eterul
- hidroxidion hepatice,renale,cardiace pentru narcoză)
4. Benzodiazepine Hipertensiune craniana - hipersalivaţia (eterul)
- diazepam, lorazepam - stop cardiac (eterul)
- midazolam - convulsii (eterul)
5. Derivaţii fenciclidinei - atonie intestinală (eterul)
- ketamina - nefrotoxicitate (metaboliţi
6. Derivaţii imidazolului metoxifluranului)
- etomidat - hipoxie (protoxid de azot)
7. Derivaţii GABA
- necroză hepatică (halotanul şi
- oxibutirat sodiu
8. Analgezice opioide
enfluranul la persoanele cu defectul
- fentanil genetic al membranei hepatocitelor)
- trimeperidina - efect teratogen (protoxid azot)
- methemoglobinemie (protoxid azot)
- edem pulmonar (protoxid azot)
- hiperglicemie (ciclopropan)
- inhibiţia hematopoezei (protoxid
azot)
- anemie megaloblastică (protoxid de
azot)

Anestezice După provenienţă Mecanismul acţiunii anestezice


1)naturale – cocaina
locale 2)derivaţi sintetici – tetracaina, procaina, benzocaina, lidocaina,
Anestezicele locale
cincocaina etc. stabilizează membrana fibrelor
3)RM cu efect anestezic- clopromazina, difenhidramina, uleiul de nervoase, crescând pragul
garoafe etc.
După structura chimică excitabilităţii şi micşorând
1)derivaţi ai ac.paraaminobenzoic (esteri) – procaina, tetracaina, procesul de depolarizare, până la
benzocaina, clorprocaina.
2)Derivaţi ai acetilcolinei – prilocaina, lidocaina, etidocaina,
împiedicarea dezvoltării
mepivacaina, trimecaina potenţialului de acţiune
3)Derivaţi ai chinolinei - cincocaina propagat, cu blocarea impulsului
După potenţă:
1)compuşi cu potenţă mare (activi în concentraţii mici) – tetracaina, nervos. Acţiunea se datorează
cincocaina, bupivacaina, etidocaina diminuării permeabilităţii
2)cu potenţă medie – lidocaina, trimecaina, cocaina, benzocaina
3)cu potenţă mică – procaina, clorprocaina
membranare la ionii de sodiu.
după durata de acţiune Moleculele de anestezie închid
1)durată lungă – (3 ore şi mai mult) – benzocaina, bupivacaina, canalele membranare pentru
etidocaina, cincocaina
2)durată medie – 1-2 ore – lidocaina, mepivacaina, prilocaina ionii de sodiu.deschid cele de Ca
3)durată scurtă (20-40 min) – procaina, cocaina, clorprocaina,
tetracaina.

S-ar putea să vă placă și