Sunteți pe pagina 1din 1

Baremul de verificare a testului la chimie pentru profilul real R_Pre_2_18 Total: 100 p

Specificarea Total
Item Etape, răspunsuri şi norme de evaluare punctajului punctaj
acordat item
1 Pentru fiecare completare corectă 1p x 5 = 5 p 5p
2 Pentru fiecare alegere corectă 1p x 7 = 7 p 7p
3 Pentru calcularea corectă a tuturor gradelor de oxidare 1p 7p
Pentru alcătuirea corectă a ecuaţiilor electronice 1p x 2 = 2 p
Pentru stabilirea corectă a bilanţului electronic 1p
Pentru indicarea corectă a oxidantului şi reducătorului 1p
Pentru indicarea corectă a proceselor de oxidare şi reducere 1p
Pentru egalarea corectă a ecuaţiei 1p
4 Pentru fiecare completare corectă 1p x 6 = 6 p 6p
5* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei 1p 13 p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei chimice Zn(NO3)2 cu NaOH 2p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei chimice de descompunere a Zn(OH)2 1p
Pentru calcularea corectă: m[Zn(NO3)2] → ν[(Zn(NO3)2] 1p x 2 = 2 p
ν(NaOH) → determinarea excesului 1p x 2 = 2 p
Pentru calcularea corectă: ν[Zn(OH)2] → ν(ZnO) → m(ZnO) 1p x 3 = 3 p
1p
Pentru determinarea conţinutului de ZnO în vopsea şi argumentarea răspunsului
1p
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură
6* Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform cerinţelor ** 2p x 4 = 8 p 8p
7 Pentru fiecare completare corectă 1p x 8 = 8 p 8p
8* Pentru fiecare completare corectă conform cerinţelor 1p x 9 = 9 p 9p
9* Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform cerinţelor** 2p x 4 = 8 p 8p
- în cazul utilizării în locul formulelor de structură semidesfăşurate a formulelor
moleculare, fiecare ecuaţie a reacţiei se apreciază cu un punct.
10* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei 1p 12 p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor chimice 2p x 2 = 4 p
Pentru calcularea corectă: ν(C6H14) → ν(C6H12) → ν(C6H6) → m(C6H6) 1p x 4 = 4 p
Pentru calcularea corectă a conţinutului C6H6 în aer şi argumentarea răspunsului 1p x 2 = 2 p
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură 1p
11* Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei 1p 6p
Pentru calcularea corectă:
m(sol. H2O2)fin. → m(H2O2) → ν(H2O2) →V(sol.H2O2)iniţ. 1p x 4 = 4 p
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură 1p
12* Pentru fiecare completare corectă a tabelului 1p x 6 = 6 p 11 p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei de identificare, conform condiţiilor 5p
indicate: pentru EM **- 2p; pentru EIC**- 2p;
pentru toate formulele şi coeficienţii corecţi în EIR - 1p

* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de
răspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5, 10, 11 (rezolvări de probleme):
- la calcularea „”, „m”, sau „V” substanţei după ecuaţia reacţiei se cere argumentarea calculelor prin corelaţiile
respective, notate direct în ecuaţie sau separat;
- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în
calculele următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată;
- pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p.