Sunteți pe pagina 1din 3

Test

1.Citește cu atenție poezia de mai jos:


                     Primăvară, din ce rai
                        Nevisat de pământeni
                        Vii cu mândrul tău alai
                        Peste crânguri şi poieni?
                        Pogorâtă pe pământ
                        În mătăsuri lungi de vânt,
                        Laşi în urmă, pe câmpii,
                        Galbeni vii
                        De păpădii,
                        Bălţi albastre şi-nsorite
                        De omăt topit abia,
                        Şi pe dealuri mucezite
                        Arături de catifea.
Rapsodii de primăvară
de George Topârceanu

2.Unește cu o linie cuvintele din coloana A cu sinonimele din coloana B.


A B
alai nea
pogorâtă mucegăite
omăt suită
mucezite coborâtă (15 puncte)

3. Încercuiește DA în cazul în care afirmația este adevarată și NU în cazul în


care afirmația este falsă.
a) poezia aparține genului liric DA—NU
b) poezia are autor care descrie intâmplări, acțiuni și personaje DA—NU
c) în poezii regăsim figuri de stil și imagini artistice DA—NU
(15 puncte)
4. Completează spațiile punctate.
a) Personificarea este o figură de stil prin care se atribuie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
b) Epitetul este un cuvânt care determină _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
c) Hiperbola este figura de stil prin care _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
(15 puncte)

5. Dă exemple de doua figuri de stil și o imagine artistică prezente în poezia


data.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(20 puncte)
6. Alcătuiește o compunere de 15-20 de rânduri în care să prezinți schimbările
prin care trece natura odată cu venirea primăverii.

_______________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(25 puncte)
(10 puncte din oficiu)