Sunteți pe pagina 1din 3

Structura de bază a unui document HTML

Documentele realizate cu ajutorul limbajului HTML au extensia htm sau


html şi sunt simple fişiere de tip ASCII (text). Un document HTML conţine text util
(conţinutul efectiv al paginii) şi directive HTML care sunt folosite pentru a defini
structura, modul de afişare şi comportamentul conţinutului.

Fiecare document HTML începe cu directiva <HTML> care specifică


browserului faptul că informaţia care urmează în fişier este în format HTML.
Ultima directivă este </HTML> şi marchează sfarşitul documentului
HTML.

După această primă directivă urmează un bloc marcat de directivele


<HEAD> şi </HEAD> care reprezintă antetul documentului, informaţiile din cadrul
acestui bloc nefiind afişate de către browser.

Următoarea secţiune, marcată de directivele <BODY> şi </body>, conţine


informaţia afişată de către browser. Această secţiune include informaţia utilă, şi
directive HTML care specifică browserului modul în care acesta o va afişa.
Directivele HTML pot de asemenea să facă referire la diverse fişiere externe cum ar
fi fişiere de imagine sau alte documente HTML.

Structura de bază unui document HTML este următoarea:


<HTML>
<HEAD>
Informaţii generale despre documentul HTML
</HEAD>
<BODY>
Corpul principal al paginii
</BODY>
</HTML>

Antetul unui document HTML conţine informaţii generale despre conţinutul


şi strucura documentului. Directiva <HEAD> nu conţine atribute ci serveşte drept
cadru pentru alte directive: <BASE>,
<ISINDEX>, <LINK>, <META>, <NEXTID>, <OBJECT>, <SCRIPT>,
<STYLE> şi <TITLE>. Le vom descrie pe scurt pe cele mai des folosite.

Directiva <TITLE> - reprezită titlul documentului. Textul definit în interiorul


ei va apărea ca titlu pentru fereastra de browser care afişează pagina şi de
asemenea va fi folosit atunci când pagina este adaugată la în meniul “Favorites” sau
“Bookmarks”. De asemenea acest text va fi folosit de către motoarele de căutare
atunci când îşi adaugă pagina în baza de date. Pentru toate aceste motive este
important ca acest text să fie cât mai sugestiv.

Directiva <BASE> - stabileşte calea de bază pe care serverul de


WEB o va folosi pentru toate legăturile definite în interiorul documentului. Despre
aceasta şi despre legături vom vorbi în unitatea de învăţare 5
Directiva <SCRIPT> - conţine cod Java Script sau VB Script despre care
vom vorbi în unitate de învăţare 9 (

Directiva <STYLE> - conţine informaţii despre stilurile folosite de


către tabela de stiluri (CSS) despre care vom vorbi în unitate de învăţare 12.

Corpul documentului HTML este definit de către directiva pereche


<BODY></BODY>. Conţinutul lui poate fi un singur paragraf, o imagine sau o
combinaţie complexă de imagini, tabele, obiecte multimedia, text.

Elementul BODY are un rol foarte important în ceea ce priveşte imaginea


de ansamblu a pagini HTML, deoarece permite definirea unor parametrii globali
cum ar fi: culoarea sau imaginea de fundal a paginii sau culoarea textului şi a
legaturilor din pagină. Aceşti parametrii globali se definesc cu ajutorul
atributelor directivei
<BODY>.

Atributul BGCOLOR permite stabilirea culorii de fundal a paginii. În


exemplul de mai jos se defineşte culoarea albastru ca fundal:
<BODY BGCOLOR=“blue”></BODY>

Atributul TEXT este folosit pentru a definii culoarea textului normal din
cadrul documentului. Culoare implicită a textului este negru. În exemplul de mai jos
este setată culoarea de fundal alb şi culoarea textului roşu.

<BODY BGCOLOR=“#FFFFFF” TEXT=”#FF0000”>

La alegerea culorii textului trebuie avut în vedere ca acesta să poată fi


distins uşor de fundal.

Atributele LINK, ALINK, VLINK permit controlul culorii legăturilor în funcţie


de starea acestora după cum este descris mai jos:

• LINK – stabileşte culoarea cu care vor fi afişate iniţial legăturile şi


implicit este Albastru
• VLINK – stabileşte culoarea cu care vor fi afişate legaturile care au mai
fost vizitate implicit este Purpuriu
• ALINK – stabileşte culoarea cu care este afişată legătura deja vizitată.

În exemplul de mai jos se va stabili următoarea schemă de culori pentr


pagină: culoarea de fundal alb, culoarea textului va fi roşu, culoarea legăturilor
albastru, culoarea legăturilor vizitate va fi magenta, iar a legăturilor active va fi verde

<BODY BGCOLOR=“#FFFFFF”
TEXT=”#FF0000”
LINK=”#0000FF”
VLINK=”#FF00FF”
ALINK=”#00FF00”>
</BODY>
Atributul BACKGROUND – cu ajutorul acestui atribut al elementului
BODY se poate seta ca fundal pentru documentul HTML o imagine. Imaginea
specificată ca valoare a atributului trebuie să fie în format .gif sau .jpg, şi va fi
poziţionată astfel încât să acopere întreaga arie a paginii. Dacă o singură imagine
nu este destul de mare pentru a satisface această condiţie atunci aceasta va fi
replicată şi spaţiul rămas neocupat va fi umplut la dreapta şi în jos cu aceste
replici până când fereastra browserului este complet ocupată de imagine.

<BODY BGCOLOR=“#FFFFFF” BACKGROUND=”logo.jpg”>