Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

1. Transcrieţi dialogul de mai jos, corectând greşelile :

- Cînd plecaţi la Câmpina ?


- Săptămîna viitoare, ân data de 15 octombrie.
- Luaţi şi cîinele cu voi ? E tare drăgălaş !
- Âncă nu ne-am gîndit, dar ne-am dori mult.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele : într-o, într-un, mână, întâi.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Încercuieşte varianta corectă :

Mama s-a / sa dus la magazin. Vrei nuci sau / s-au alune ?

Copiii s-au / sau rătăcit în pădure. Tema sa / s-a este completă.

4. Desparte în silabe cuvintele : examen, exerciţiu, explicaţie

……………………………. ……………………………….. ………………………………….


5. Completează cu litera potrivită : î /â ; m / n

î….părat c….mpie s….mbure cobor….


î…ceput ….nverzit co….pletat re…ntâlnit

6. Citeşte cu atenţie dialogul de mai jos. Pune în casete semnele de


punctuaţie potrivite:

Alina şi Mihai sunt în camera de joacă Soseşte mama

Aţi terminat temele


Da, mamă. Putem să ne jucăm mai departe
Desigur, dragii mei. Sunt mândră de voi

7. De ce e mândră mama de copiii ei ? Scrie răspunsul pe spaţiul de


mai jos.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru :

soseşte = ………………….

cameră = ………………….

mândră = ……………………

9. Scrie un proverb despre învăţătură.

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..