Sunteți pe pagina 1din 4

Biologie clasa a XI-a

II.Funcțiile fundamentale ale organismului uman

Funcțiile măduvei spinării: funcția de conducere

Conducerea impulsurilor prin măduva spinării se face pe căi lungi (de proiecție): ascendente
(senzitive) și descendente (motorii) dar și pe căi scurte (de asociație, intesegmentare)
II.Căile descendente (ale motilității) –transmit impulsuri motorii (comenzi) către musculatură.
 Motilitatea voluntară este declanșată de centrii motori corticali și condusă pe căi piramidale
 Motilitatea involuntară (stereotipă, automată) este declanșată de centrii motori corticali și
subcorticali și condusă pe căi extrapiramidale.

1. Căile motorii piramidale (corticospinale)


Origini corticale: -aria motorie
-aria premotorie
-aria motorie suplimentară
-aria motorie secundară suprapusă ariei senzitive secundare
-sunt 1.000.000 de fibre din care 700.000 sunt mielinizate
 75% din fibre se încrucișează la nivelul bulbului (decusația piramidală) și formează fasciculul
piramidal încrucișat –corticospinal lataral, care ajunge în cordonul lateral medular
 O parte din fibrele fasciculului piramidal încrucișat se desprind și se opresc la nucleii motori
ai nervilor cranieni, de la nivelul etajelor trunchiului cerebral –fasciculul corticonuclear
 25% din fibre coboară prin trunchiul cerebral fără încrucișare, formând fasciculul piramidal
direct –corticospinal anterior, care ajunge în cordonul anterior medular, lângă fisura
anterioară medulară. În dreptul fiecărui segment, o parte din fibre trec în cordonul anterior
de partea opusă –încrucișare medulară
Calea piramidală are 2 neuroni:
- central –de comandă situat cortical în lobul frontal în ariile motorii
- periferic –de execuție situat în coarnele anterioare ale măduvei spinării sau în
nucleii motori ai nervilor cranieni din trunchiul cerebral
Impulsurile conduse pe căi piramidale inițiază mișcări fine, precise, voluntare.
2. Căile motorii extrapiramidale
a) Cele cu origine corticală ajung la nucleii bazali (corpi striați) iar de aici prin eferențele nucleiilor
bazali ajung la nucleii mezencefalici, după care au traseu prin fasciculele corespunzătoare cu
origine mezencefalică: -fibre strionigrice→ fasciculul nigrospinal
-fibre striorubrice→ fasciculul rubrospinal
-fibre strioreticulate→ fasciculul reticulospinal
-fibre striotectale→ fasciculul tectospinal
b) Cele cu origine subcorticală, în diferiți nuclei din trunchiul cerebral, formează fasciculele:
- Tectospinal (din coliculii cvadrigemeni)
- Rubrospinal (din nucleul roșu al pedunculilor cerebrali)
- Nigrospinal (din substanța neagră a pedunculilor cerebrali)
- Olivospinal (din olivele bulbare)
- Vestibulospinal (din nucleii vestibulari bulbari)
- Reticulospinal (din substanța reticulată a trunchiului cerebral)
La nivel medular, fasciculele trec prin următoarele cordoane:
- Anterioare: fasciculele tectospinal, vestibulospinal și reticulospinal (TVR)
- Laterale: nigrospinal, olivospinal și rubrospinal (NOR)
Fasciculele cu origine la nivelul mezencefalului se încrucișează la acest nivel, iar cele cu origine la
nivelul bulbului rahidian se încrucișează la nivel medular.
Toate fasciculele extrapiramidale sunt căi motorii secundare ce conduc impulsuri care reglează și
controlează tonusul postural (poziția corpului), mișcări automate asociate cu mersul, vorbitul, scrisul,
îmbrăcarea, alimentarea și unele stări afectivo-emoționale, atitudini automate.
Fasciculele întregului sistem motor fac sinapsă cu neuronii somatomotori din cornul anterior
medular, iar axonii motoneuronilor se distribuie spre musculatura scheletică.