Sunteți pe pagina 1din 7

Nume,prenume______________________________________ clasa a VIII-a „A”, data_____________

Evaluare sumativă la Biologie Încrengătura Cordata


Nr Item Scor
.
1 Încercuiește A dacă afirmația este adevărata sau F dacă este falsă. Dacă ai încercuit F L
atunci înlocuiește cuvântul subliniat cu altul ce face afirmația adevărată scriindu-l în 0
spațiul rezervat. 1
A F Urechea la pești este prezentată doar prin urechea medie. 2
_________________________________________________________________________ 3
A F Deșeurile metabolice formate în urma filtrării sângelui prin rinichi la amfibii se 4
varsă prin două canale în vezica urinară
_________________________________________________________________________
2 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

4 L
0
1
2
3
4

5 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scor acumulat din 47p/Nota-


Nume,prenume______________________________________ clasa a VIII-a„A”, data_____________
Evaluare sumativă la Biologie Încrengătura Cordata
Nr. Item Scor
1 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3 Încercuiește A dacă afirmația este adevărata sau F dacă este falsă. Dacă ai încercuit F L
atunci înlocuiește cuvântul subliniat cu altul ce face afirmația adevărată scriindu-l în 0
spațiul rezervat. 1
2
A F Păsările adaptate la vâslit și cufundare sunt incluse în ordinul Strigiforme.
3
________________________________________________________________________ 4
A F Peștii sunt vertebrate homeoterme._____________________________________
4 L
0
1
2
3
4
5
5 L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6 L
0
1
2
3
4
5
6

Scor acumulat din 47p/Nota-


Nume,prenume______________________________________ clasa a VIII-a „A”, data_____________
Evaluare sumativă la Biologie Regnul Animale

Încercuiește varianta corectă de răspuns:


1.Urechea la pești este prezentată doar prin:
a) urechea externă b) urechea medie c) urechea internă
2.Vezica înotătoare la pești are rol în:
a) respirație b) nutriție c) locomoție
3.Animalele ce nasc pui vii sunt:
a) ovipare b) vivipare c) ovovivipare
4.Excreția deșeurilor metabolice la pești are loc prin:
a) rinichi b) metanefridii c) piele
5.Sistemul nervos la amfibieni este :
a) difuz b) ganglionar c) tubular
6.Din ordinul Eucaudata face parte:
a) tritonul-comun b) brotăcelul c)salamandra
7.Larva broaștei se numește:
a) pupă b) mormoloc c) imago
8.Broaștele mature scufundate în apă respiră prin:
a) piele b) plămâni c) branhii
9. Deșeurile metabolice formate în urma filtrării sângelui prin rinichi la amfibii se varsă prin două
canale în:
a) cloacă b) vezică urinară c) intestin
10. La amfibieni apare pentru prima oară :
a) urechea externă b) urechea medie c) urechea internă
11.Organul Jacobson la reptile are funcție:
a) olfactivă b) gustativă c) auditivă
12. La majoritatea reptilelor inima este:
a) bicamerală b) tricamerală c) tetracamerală
13.Reptilele respiră prin :
a) branhii b) piele c) plămâni
14. Ce se întîmplă cu reptilele dacă temperatura scade sub +7oC :
a) cad în hibernare b) mor c) le cade coada
15.Sternul păsărilor zburătoare are o creastă mare numită:
a) claviculă b) coracoid c) carenă
16. Păsările adaptate la vâslit și cufundare sunt incluse în ordinul:
a) Strigiforme b) Anseriforme c) Paseriforme
17.Esofagul păsărilor granivore formează:
a) cameră glandulară b) gușă c) cameră musculară
18. Cangurul este un mamifer:
a) monoterm b) placentar c) marsupial
19. Depune ouă, le clocește și alăptează puii eclozați:
a) liliacul b) ornitorincul c)ariciul
20. Sunt animale homeoterme
a) Clasa Păsări b) Clasa Amfibieni c) Supraclasa Pești
21.Linia laterală la pești este un organ:
a) olfactiv b) tactilă c) gustativ
22.Inima la pești este:
a) bicamerală b) tricamerală c) tetracamerală
23.Pentru peștii răpitori este specific:
a) intestin mic b) stomac redus c) intestin mare
24. Peștii respiră prin:
a) branhii b) piele c) plămâni
25.Sistemul nervos la Încrengătura Cordate este de tip:
a) difuz b) ganglionar c) tubular
26.Din ordinul Caudata face parte:
a) broasca râioasă b) brotăcelul c) Salamandra
27.Membrele posterioare ale amfibienilor , în stare de repaus au forma literei:
a) Z b) L c) I
28.Circulația sângelui la amfibii este:
a) dublă b) triplă c) cu o singură circulație
29.Pielea reptilelor este acoperită cu:
a) pene b) solzi c) păr
30. Fecundația la reptile este:
a) externă b) internă c) nu decurge fecundația la reptile
31. La crocodil inima are:
a) 2 camere b) 3 camere c) 4 camere
32.Păsările insectivore și granivore fac parte din Ordinul:
a) Paseriforme b) Anseriforme c) Falconiforme
33. Respirația dublă este prezentă la:
a) Supraclasa Pești b) Clasa Păsări c) Clasa Mamifere
34. Comportamentul complex și apariția instinctelor la păsări și mamifere sunt determinate de
dezvoltarea:
a) lobilor optici b) cerebelului c) emisferelor cerebrale
35. Oasele maxilarului formează:
a) ciocul b) dinții c) mandibula
36. Are inimă formată din 2 atrii și 2 ventricule:
a) amfibiile b) peștii c) păsările
37. La mamifere pentru prima oară apar:
a) circomvoluțiuni b) linia laterală c) organul Jacobson
38. Face parte din ordinul Insectivore :
a) liliacul b) castorul c) ariciul
39. Mamiferele sunt animale:
a) vivipare b) ovovivipare c) ovipare
40.Iepurele-de-câmp face parte din ordinul:
a) Lagomorfe b) Chiroptere c) Paricopitate
41. Liliacul face parte din ordinul:
a) Insectivora b) Chiroptere c) Rozătoare
42. Inima bicamerală nu au:
a) Peștii Osoși b) Peștii Cartilaginoși c) Amfibiile
43. Care dintre următoarele este o specie poichlotermă:
a) Fazanul b) Broasca-țestoasă c) cimpanzeul
44. Toate vertebratele au sistem nervos :
a) difuz b) ganglionar c) tubular
45. Nu este specifică amfibiilor:
a) respirația cutanată b) inima tricamerală c) piele uscată acoperită cu scuturi cornoase
46. Nu este o amfibie:
a) broasca-țestoasă b) broasca-verde-de-pădure c) brotăcelul
47. Pasăre inadaptată la zbor este:
a) Pinguinul b) acvila de stepă c) codobatura