Sunteți pe pagina 1din 2

Drept civil.

Teoria generală (temă de verificare pe parcursul semestrului)Nume BARBU VLĂDUȚ GEORGE


Grupa 3

Speță

Prin contractul de închiriere încheiat între A şi B, la data de 1.01.2015, A a închiriat un apartament compus din
două camere lui B pe o perioadă de un an, în schimbul unei chirii lunare de 700 lei. Prin contract, părţile au stabilit ca
plata să se facă până la data de 1 ale fiecărei luni, în caz de întârziere stabilinduse penalităţi în cuantum de 1 leu
pentru fiecare zi de întârziere. La expirarea contractului, A constată că B nu a plătit chiria pe ultimele 3 luni, motiv
pentru care formulează o cerere de chemare în judecată împotriva lui B, prin care solicită obligarea acestuia la plata
chiriilor restante precum şi a penalităţilor.
Prin întâmpinare, B solicită respingerea cereri lui A arătând că la data de 1.08.2015, a subînchiriat apartamentul
lui C pe o perioadă de 4 luni şi că acesta din urmă nu a mai plătit chiria pe ultimele 3 luni, apreciind că obligaţia de
plată a chiriei faţă de A revine lui C. Mai mult decât atât, în opinia sa consideră că nu poate datora chirie pentru un
spaţiu de care nu a beneficiat. 
a) Ce raport juridic civil există între A şi B? Dar între A şi C, respectiv B şi C? (2 pct.)
Între A și B există un raport juridic concret, patrimonial, obligațional.
Între A și C nu există raport juridic.
Între B și C există un raport juridic abstract, patrimonial, obligațional.

b) Identificaţi izvorul raportului juridic civil concret pentru fiecare caz în parte.(1 pct.)
Izvorul raportului juridic concret dintre A și B este contractul de închiriere.

c) Identificaţi drepturile subiective născute din contractul de închiriere şi calificaţi-le în funcţie de criteriile
cunoscute.(2 pct.)
Dreptul lui A de a primi suma de 700 lei - este un drept civil relativ, patrimonial de creanță, principal și pur și
simplu.
Dreptul lui B de a folosi apartamentul - este un drept civil relativ, patrimonial de creanță, principal și pus și
simplu.
Dreptul lui A de a primi penalități în caz de întârziere a plății - este un drept civil relativ, patrimonial de
creanță, accesoriu și afectat de modalități.

d) Calificaţi în funcţie de criteriile cunoscute obligaţia de plată a penalităţilor? (1 pct.)


Obligația de plată a penalităților este o obligație de a face, pozitivă, rezultat, obișnuită, perfectă, născută din
act juridic, complexă și afectată de modalități.

e) Cărui drept subiectiv i se opune obligația de plată a penalitățiilor? Calificaţi acest drept în funcţie de criteriile
cunoscute.(2 pct.)
Obligația de plată a penalităților se opune dreptului de a fi plătită chiria la data menționată în contractul de
închiriere.
Dreptul de a i se plăti chiria la data menționată în contract este un drept civil relativ, patrimonial de creanță,
principal și pur și simplu.

f) Ce va decide instanţa? Argumentaţi.(2 pct.)


Având în vedere faptul că A și-a respectat termenii contractuali, iar B nu a realizat acest lucru, Instanța îl va
obliga pe B să plătească chiria și penalitățile aferente.

ATENȚIE! Timpul alocat rezolvării acestei spețe este de 3 săptămâni. Rezolvarea va fi transmisă până la data de
29.11.2020. Nu uitați să vă treceți numele și grupa.