Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de Drept public

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE


IARNĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021
18 ianuarie – 7 februarie 2021

I. Disciplina de studiu și cadrele didactice


Disciplina: Drept constituțional.Teoria generală
Cadru didactic titular curs: Conf.univ.dr. Marieta SAFTA
Cadre didactice titulare seminar: Conf.univ.dr. Marieta SAFTA, Lect.univ.dr. Alina
Monica AXENTE, Asist.univ.dr. Iulia-Elena NISTOR

II. Informații privind desfășurarea examenului


Data: 24 ianuarie 2021
Locul desfășurării examenului (postării subiectelor de examen): Platforma Microsoft Teams,
Echipa alocată, în canalul disciplinei – Drept constituțional. Teorie generală. Sem 1, unde
va fi postat link-ul prin a cărui accesare se va deschide foaia de examen.
Modalitatea de examinare:
- test grilă - 35 întrebări
- cele 35 întrebări au un singur răspuns corect, iar toate întrebările sunt obligatorii.
Durata examenului: timpul alocat rezolvării și expedierii testului completat este de 45 de
minute, începând cu ora 10.30
Ora stabilită pentru deschiderea testului grilă: 10.30
Ora stabilită pentru închiderea testului grilă: 11.15

III. Instrucțiuni privind desfășurarea examenului:


1. studenții se vor conecta la contul de Microsoft Office 365 în intervalul alocat
examenului, înainte de ora stabilită pentru deschiderea testului grilă (pentru acest
motiv intervalul alocat examenului în orarul întocmit începe cu ora 10).
2. fiecare student va accesa link-ul foii de examen postat în canalul disciplinei – Drept
constituțional. Teorie generală. Sem 1 și va răspunde la toate întrebările cuprinse
în test;
3. timpul de lucru afectat, repectiv 45 de minute, are în vedere atât timpul alocat
rezolvării intrebărilor cât și cel necesar expedierii acestora; la expirarea timpului de
lucru, testul nu va mai putea fi transmis;
4. fiecare student are obligația de a redacta în mod individual soluția subiectelor de
examen, în condițiile Regulamentului Universității Titu Maiorescu, fără a avea acces
la surse de informare în timpul evaluării, respectiv, fără a beneficia în niciun fel de
informații cu privire la rezolvarea subiectelor, de la terțe persoane, în intervalul de
timp alocat redactării lucrării;

ATENȚIE!
Pentru accesarea testului sunt necesare adresa de mail și parola pentru contul Microsoft
Office365

IV. Structura notei finale


1. Punctul din oficiu
2. Evaluarea pe parcursul semestrului (0-2 puncte corespunzătoare celor două lucrări
scrise)
3. Rezultatul examenului (0-7 puncte)