Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ROMNO-GERMAN SIBIU

REFERAT

STUDENT: TRICA MIHAI RAZVAN DISCIPLINA: ORGANIZAREA PROFESIILOR TEMA: DREPTURILE,OBLIGATIILE MEDIATORILOR SI RASPUNDERILE

UNIVERSITATEA ROMNO-GERMAN SIBIU

DREPTURILE,OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEDIATORILOR

Articolul alin. 1 i 2 din Legea 192/2006 reglementeaz medierea astfel: Medierea reprezint o modalitate facultativ de soluionare a conflictelor pe cale amiabil, cu ajutorul unei tere persoane specializate n calitate de mediator, n condiii de neutralitate, imparialitate i confidentialitate. Contractul de mediere are o natura de sine-statatoare. El este un contract sinalagmatic (interdependent obligatiilor reciproce ale mediatorului si ale partilor), solemn (forma scrisa este ceruta expres de lege) si cu titlu oneros (fiecare dintre parti urmareste obtinerea unui rezultat). Intersant este caracterul intuitu personae al contractului, in ceea ce priveste persoana mediatorului.Asta inseamna ca de-a lungul medierii este acelasi mediator, chiar daca acesta face parte dintr-un birou de mediatori asociati sau dintr-o societate civila profesionala de mediatori.Mediatorul poate fi inlocuit doar in caz de deces,excludere sau suspendare disciplinara. In continuare voi evidentia drepturile,obligatiile si raspunderile ce le revin mediatorilor in exercitarea meseriei. Mediatorul poate raspunde disciplinar pentru urmatoarele abateri: Incalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate fiind obligatii fundamentale in desfasurarea procesului de mediere incalcarea lor este sanctionata disciplinar. Sunt de parere ca raspunderea disciplinara nu inlatura si angajarea raspunderii penale in cazul incalcarii obligatiei de confidentialitate, in conditiile prevazute de art.196 C.penal Refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare, in cazurile prevazute de lege se refera la refuzul mediatorului de a colabora cu autoritatile in cazul medierii judiciare; in acest caz, la raspunderea disciplinara ar putea fi alaturata si cea administrativa, prin condamnarea mediatorului la plata unei amenzi judiciare pentru refuzul sau de colaborare; mediatorul nu poate fi acuzat de nerespectarea obligatiei de colaborare cu instanta in cazul in care refuza cererea instantei care ar aduce atingere obligatiei sale de confidentialitate sau de a depune marturie in legatura cu conflictul.

Refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de partile aflate in conflict acest refuz afecteaza increderea in activitatea de mediere si in profesia de mediator. Reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr-o procedura judicara sau arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii aceasta abatere are legatura cu nerespectarea confidentialitatii. Savarsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale se refera la exercitarea concomitenta a unei profesii incompatibile cu cea de mediator, exercitarea profesiei de mediator in alte forma decat cele prevazute, incalcarea accesului caracterului voluntar al medierii, desfasurarea sedintelor de mediere anterior incheierii contractului de mediere, incalcarea obligatiei de informare a partilor cu privire la mediere, necomunicarea catre Consiliul de Mediere a datelor care atrag modificarea mentiunilor din Tabloul Mediatorilor, comportament abuziv fata de parti sau fata de alti mediatori. Orice persoana poate sesiza, in scris si sub semnatura, Consiliul de Mediere, in legatura cu savarsirea unei abateri din cele enumerate. Mediatorul poate raspunde civil, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. Mediatorul poate fi tras la raspundere doar pentru desfasurarea procedurii de mediere, nicidecum pentru continutul intelegerii la care ajung partile, acordul reprezentand doar vointa partilor si fiind al lor.Mediatorul nu este raspunzator pentru consultanta acordata de specialistii asistenti ai partilor sau invitati sa-si exprime punctul de vedere cu privire la problemele controversate. Drepturile mediatorului --Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, cu respectarea principiului confidentialitatii. Conditiile in care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament. --Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului. Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si vantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

--Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate in lege. --Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii unui alt mediator. --Sediul profesional al mediatorului este inviolabil. Perchezitia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusa numai de judecator si se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala. Obligatiile mediatorului sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului; sa se asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor; sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil; sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti; sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si in cazul in care constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2. sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale. sa respecte normele de deontologie si sa raspunda, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritatile judiciare. Mediatorul este obligat sa comunice Consiliului de mediere orice modificare a conditiilor, care face necesara actualizarea mentiunilor prevazute la art. 12 alin. (2). sa-si imbunatateasca permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmand in acest scop cursuri de formare continua, in conditiile stabilite de Consiliul de mediere. Mediatorul este obligat sa restituie inscrisurile ce i-au fost incredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere.

Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii. Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.

BIBLIOGRAFIE
-Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor

-Lege nr. 192/2006 din 16/05/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22/05/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator