Sunteți pe pagina 1din 22

02.10.

2014
ARBITRAJ
Arbitrajul este o jurisdictie privata de judecata prin care partile unui litigiu extrag acel litigiu din
sfera de judecata a instantelor statale pentru a ajunge la solutionarea cauzei intr-un timp mai scurt
(celeritate).
Arbitrajul este de doua feluri:
1. ad -hoc -> orice persoana cu capacitate deplina de exercitiu poate fi arbitru
2. institutionaliat -> exista organizatii care ofera servicii de arbitraj. ex: Curtea de Arbitraj
Internationala de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Cea mai importanta institutie de arbitraj este International court of Arbitration de pe langa
International Chambre of Comerce => ICC PARIS.
Exista institutii de arbitraj generaliste care solutioneaza o gama variata de litigii dar exista si
instituii de arbitraj specializate: Court of Arbitration for Sport cu sediul in Elvetia, Laussane
(TAS/CAS)-> judeca litigii din lumea sportului.
Institutiile de arbitraj cae livreaza serviciile de arbitraj reprezinta arbitrajul institutionalizat.
MODURI DE ALEGERE/DESEMNARE A ARBITRULUI:
1. Modalitatea ICC PARIS: nu exista o lista de arbitrii dar arbitrul desemnat trebuie confirmat de
ICC PARIS
2. Modalitatea desemnarii unui arbitru din cuprinsul unei liste a unei institutii de arbitraj. Aceasta
lista nu este obligatorie in ceea ce priveste desemnarea arbitrului, poate fi desemnat si un arbitru
din afara listei dar este neaparat necesara confirmarea arbitrului de catre institutia de arbitraj.
Aceste institutii sunt institutuu care folosesec metoda listei deschise.
3. Modalitatea institutiilor cu lista inchisa. ex: Curtea de Arbitraj de pe langa CCI Bucuresti si
TAS in care partile pot desemna ca arbitrii numai persoanele cuprinse in lista institutiei.
Singura mentiune cu privire la arbitraj din Constitutia Romaniei se regaseste in cuprinsul
prevederilor art. 146 : curtile de arbitraj pot ridica exceptia de neconstitutionalitate
Tribunalul arbitral se oate adresa instantelor statale pt exercitarea fortei de constrangere a statului
(ex: amendarea unui expert care nu a intocmit un raport cerut de tribunal).
De asemenea, instanta inervine in procedura arbitrajului si are doua roluri:
1. Rol de asistenta=instanta de asistenta ( ex: amendarea expertului)
2. Rol de control si legalitate a hotararii arbitrale
HOTARAREA ARBITRALA NU ESTE SUPUSA NICIUNEI CAI DE ATAC.
Spre deosebire de un litigiu care parcurge sistemul instantelor statale in care exista cai de atac
ordinare si extraordinare in cadrul arbitrajului se regaseste o singura etapa procesuala. Totusi

exista 9 motive pentru care se poate obtine anularea hotararii arbitrale pentru un numar limitat de
motive de drept. Hotararea arbitrala este executorie si constituie titlu executoriu potrivit NCPC.
Potrivit noii republicari a NCPC din urmatoarele efectuata in urmatoarele doua saptamani,
hotararea arbitrala va trebui investita cu formula executorie.
Arbitrajul este o modalitate alternativa, privata de solutionare a litigiior prin care partile decid sa
scoata din competenta justitiei statale un litigiu.
Avantajele arbitrajului:
-celeritate: exista o singura judecata asupra fondului cauzei;arbitrajul trebuie finalizat in maxim 6
luni altfel intervine sanctiunea caducitatii acestuia adica lipsirea sa de efecte juridice
-confidentialitate: numai partile decid dispuse de tribunal pot participa la dezbateri; accesul la
dosarul cauzei este restrictionat chiar si dupa solutionarea cauzei; arbitrii au obligatia de
confidentialitate dar pot fi eliberati de aceasta obligatie numai cu acordul partilor
-autonomie: partile pot decide legea substantiala si procedurala aplicabila;
-specializare: cea mai importanta caracteristica
ARBITRABILITATEA=> aptitudinea unui litigiu de a fi solutionat prin arbitraj
Forme:
a) obiectiva (art. 340 CPC/ 542 NCPC)
b) subiectiva
Principiul autorizarii exprese a institutiilor publice pt a participa la arbitraj
Principiul libertatii persoanelor juridice de drept public care desfasoara activitati economice de a
incheia conventii arbitrale ( art. 542NCPC+art. 191 NCC)
Principiul Kompentenz-Kompetenz
-tribunalul arbitral este cel care isi stabileste propria competenta cu privire la litigiul supus
arbitrajului.
CONVENTIA ARBITRALA
-partile decid ca un litigiu sa fie solutionat prin arbitraj (art. 548 NCPC)
Forme:
1) Clauza compromisorie: se incheie inainte de ivirea litigiului (art. 1203 NCC), regasita deseori
in contract. Poate fi incheiata si printr-un act aditional la contract.
2)Compromisul: apare dupa ivirea litigiului.
3)Conventia arbitrala implicita, neechivoca( art. 548 NCPC)
-art 14 din RCACI
-forme: in scris, prin schimb de corespondentaa sau acte procedurale si art. 554 alin. 2 NCPC

09.10.2014
Clauza compromisorie

Potrivit NCPC validitatea clauzei compromisorii este independenta de validitatea contractului in


care a fost inscrisa. Clauza compromisorie este o conventie accesorie fata de contractul principal
care da nastere litigiului. Este o exceptie de la principiul accesorium sequitur principalem. Daca
contractul principal este lovit de nulitate, clauza compromisorie nu este nula.
Principiul interpretarii clauzei arbitrale
Noul Cod de procedura civila spre deosebire de vechiul cod institutie principiul interpretarii pro
arbitraj a clauzei compromisorii. In caz de indoiala clauza compromisorie se interpreteaza in
sensul ca se aplica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care
se refera.
Clauzele arbitrale patologice
Clauzele compromisorii care sunt neclare, incomplete sau contradictorii.

Regulile de procedura aplicabile in arbitraj


Procedura arbitrala este guvernata de principiul libertatii partilor in a alege regulile aplicabile. de
principiu, partile stabilesc dupa ce reguli de procedura se va desfasura arbitrajul. aceste reguli
trebuie sa respecte ordinea publica si dispozitiile imperative ale legii.
Arbitrajul ad-hoc:
-regulile de procedura sunt stabilite de parti prin conventia arbitrala
-daca nu sunt stabilite de partile , regulile vor fi stabilite de catre tribunalul arbitral
-daca nu sunt stabilite de niciunele se aplica NCPC
Arbitrajul institutionalizat:
-se aplica regulile acestei institutii
-orice derogare de la aceste reguli facuta de parti este nula daca nu este incuviintata de catre
institutia de arbitraj(exceptie).

Prima etapa procedurala in procedura arbitrala :


CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL
Tribunalul arbitral este format din arbitrii investiti de catre parti prin conventia arbitrala sau in
conformitate cu aceasta sa solutioneze litigiul si sa pronunte hotarare definitiva si obligatorie
pentru ele.
Poate fi arbitru orice persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu. Nu avem conditia
cetateniei. Partile pot impune prin conventia arbitrala si alte conditii in privinta arbitrilor.
Cat priveste numarul arbitrilor aesta trebuie sa fie impar. De principiu partile stabilesc numarul
arbitrilor. Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor litigiul va fi solutionat de un tribunal

arbitral constitutit din 3 arbitrii. Arbitrul nu este un reprezentant al partilor si are obligatia sa
solutioneze litigiul in conditii de impartialitate, el nu apara in solutionarea litigiilor interesele
partii care l-a desemnat Partie care au aceleasi interes eprocesuale vor desemna un singur arbitru.
NCPC instituie principiul deplinei eglaitati a partilor in desemnarea arbitrilor si anume este nula
clauza din convetia arbitrala care confera uneia din parti un privilegiu cu privire la desemnarea
arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitrul in locul celeilalte parti sau
de a avea mai multi arbitrii decat cealalta parte. Acest articol are denuirea marginala "nulitatea
partiala" de unde tragem concluzia ca nulitatea
clauzei contrare nu atrage nulitatea conventiei arbitrale; asadar, este nula doar acea parte din
conventia arbitrala care incalca principiul deplinei egalitati a partilor in desemnarea arbitrilor.
Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti potrivit conventiei arbitrale a partilor. Probleme apar
cand nu sunt numiti prin conventie si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire. In acest caz
partea care va dori sa apeleze la arbitraj va comunica celeilalte parti sa rocecdee la numirea
arbitrilor. In termen de 10 zile de la comunicare intentiie de solutionare prin arbitraj, partea care
primeste comunicarea trebuie sa transmita raspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic.
Cand propun arbitrii partile vor propune si un arbitru supleant pt cazul in care arbitrul titular ar fi
sau ar ajunge in situatia de a nu-si indeplini insarcinarea.
Acceptarea insarcinarii de arbitru trebuie facuta in scris si trebuie comunicata partilor in termen de
5 zile de la data primirii propunerii de primire prin orice mijloc care asigura transmiterea textului
si confirmarea primirii acestuia.
Daca avem un tribunal arbitral de 3 arbitrii, cei 2 arbitrii vor proceda la numirea supraarbitrului si
al unui supleant al acestuia in termen de 10 zile de la ultima acceptare. Supraarbitrul si supleantul
sau trebuie sa faca acceptarea in 5 zile de la primirea propunerii de numire.
In caz de neintelegere intre parti, cu privire la numirea arbitrului unic sau daca o parte nu numeste
arbitrul ori daca cei doi arbitrii nu cad de acord asupra numirii supraarbitrului partea care vrea sa
recurga la arbitraj poate cere tribunalului sa procedeze la numirea arbitrului sau dupa caz, a
supraarbitrului. Tribunalul se pronunta in termen de 10 zile de la sesizare cu citarea partilor prin
incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac.
In caz de recuzare, revocare, abtinere, renuntare, deces, precum si in orice alt caz in care arbitrul
este impiedicat sa-si indeplineasca misiunea si daca supleantul la randul saueste impiedicat sa-si
exercite insarcinarea se va proceda la inlocuirea arbitrului potrivit dispozitiilor referitoare la
numirea acestuia.
Incompatibilitatea arbitrilor
Arbitrii sunt incompatibili pentru motive care pun la indoiala independenta sau impartialitatea lor.
Codul de procedura civila face referire la doua categorii de motive de incompatibilitate:
* se face trimitere la incompatibilitatea judecatorilor aplicandu-se siarbitrilor(art. 42 si urm.
NCPC)
*cauze speciale de incompatibilitate ale arbitrilor:
-neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la arbitrii prevazute in
conventia arbitrala;

-cand o persoana juridica al carui asociat este sau in ale carei organe de conducere se afla arbitrul
are un interes in cauza.
-daca arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu dupa caz sau legaturi comerciale directe cu
una dintre parti cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu
aceasta
-daca arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti, a asistat sau a reprezentat una dintre parti ori
a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului.
Partea nu poate recua arbitrul pe care l-a desemnat pentru motive de care avea cunostinta inainte
de numire. patea poate recurge la recuzarea arbitrului pe care l-a numit numai pt cauze survenite
sau de care a luat cunostinta ulterior.
Arbitrii au o obligatie de informare a partior asupra cauzelor de incompatibilitate inainte a a
accepta insarcinarea sau daca asemenea cauze intervin ulerior acceptarii arbitrul are obligatia de
informare de indata. Chiar in cazul in care partile instiintate nu fac recuzarea, arbitrul are dreptul
sa se abtina. Abtinerea produce efecte la data formularii ei, recuzarea trebuie sa fie ceruta sub
sanctiunea decaderii in termen de 10 zile de la data cand partea care formuleaza recuzarea a luat
cunostinta de numirea arbitrului sau dupa caz, de la data aparitiei cauzei de recuzare. In cazul
recuzarii aceasta se judecata de instanta de asistenta(tribunalul) prin incheiere cu citarea partilor si
arbitrului reuazt in termen de 10 zile de la sesizare, incheierea nu este supusa niciunei cai de atac.
In cazul arbitrajului institutionalizat cererea de recuzare poate fi solutionata si potrivit regulilor de
procedura ale institutiei de arbitraj. In cazul Curtii de la Bucuresti recuzarea se solutioneaza fara
citarea arbitrului recuzat,a cesta fiind inlocuit de un membru al Colegiului de Conducere al Curtii
stabilit de presedintele sau prim-vicepresedintele curtii de arbitraj.
16.10.2014
Termenul, locul si limba arbitrajului
Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii insarcinarii de catre arbitrul unic sau la
data acceptarii ultimei insarcinari de catre arbitru sau supraarbitru.
Una din consecintelee
importante ale constituirii tribunalului arbitral este ca de la acea data incepe sa curga termenul
arbitrajului.
Legea prevede un anumit termen in cadrul caruia arbitrajul trebuie sa fie finalizat prin pronuntarea
unei hotarari arbitrale.
art 567 NCPC: TA trebuie sa pronunte hot. arbitrala intr-un termen de 6 luni de la data constituirii
sale. Partle pot deroga de la acest termen, putand stabili un termen mai scurt sau mai lung de 6
luni, dupa caz.
Depasirea termenului arbitrajului atrage caducitatea arbitrajului.
Procedura arbitrala desfasurata cu depasirea termenului arbitrajului este lovita de caducitate adica
este lipsita de efecte juridice.
Invocarea sanctiunii caducitatii este supusa anumitor formalitati procedurale.

Partile trebuie sa declare ca invoca caducitatea arbitrajului pt depasirea termenului o data la primul
termen de arbitrare la care au fost citate printr-o declaratie scri Daca partile nu invoca caducitatea
arbitrajulu pt depasirea termenului la primul termen de arbitrare si printr-o declaratie scrisa acestea
sunt decazute din acest drept .
O prima exceptie fata de termenul de arbitraj se refera la situatia in care desi cel putin una din
parti a invocat caducitatea intr-un mod procedural corect in momentul implinirii termenului
ambele parti declara ca doresc continuarea arbitrajului.
Termenul arbitrajului poate fi suspendat sau prelungit. In priviinta suspendarii termenului
arbitrajului, aceasta intervine pe timpul judecarii unei cereri adresate instantei de asistenta.
Curgerea termenului va fi reluata la momentul la care tribunalul arbitral primeste comunicarea
solutiei instantei de asistenta.
Prelungirea termenului arbitrajului:
-prelungirea prin vointa partilor: in cadrul termenului partile pot consimti in scris la prelungirea
acestuia
-din dispozitia tribunalului arbitral pt o singura data pt motive temeinice se poate prelungi cu cel
mult 3 luni termenul arbitrajului
-prelungirea intervine de drept in cazul decesului uneia dintre parti, termenul arbitrajului se
prelungeste cu 3 luni.
TA este obligat ca la expirarea termenuluia rbitrajului sa pronunte o hotarare arbitrala prin care
constata ca arbitrajul a devenit caduc. Partile pot reveni asupa invocarii caducitatii printr-o
declaratie expresa ca renunta la caducitate iar arbitrajul se va derula in continuare.
In cazul in care caducitatea a fost invocata corect dpdv procedural si totusi TA nu pronunta o
hotarare de constatarea a caducitatii arbitrajului aceasta constituie motiv pt promovarea actiunii in
anulare impotriva hotararii arbitrale.
Art. 568 alin. 3 NCPC : Caducitatea arbitrajului nu produce efecte asupra valabilitatii conventiei
arbitrale => partile pot proceda la initierea unui nou arbitraj.

LOCUL ARBITRAJULUI
Este unul din aspectele arbitrajului care poate fi determinat de parti prin conventia lor si totodata
este o fictiune juridica.
Determina normele dupa care se aplica arbitrabilitatea litigiuui dar si normele in functie de care se
determina legea aplicabila: atat procedurala cat si substantiala cat si jurisdictia/competenta
instantei de asistenta in arbitraj. Determina si jurisdictia instantei de control de legalitate a
hotararii arbitrale.

LIMBA ARBITRAJULUI

Poate fi stabilita de parti prin conventia arbitrala sau chiar ulterior. Daca nu a fost convenita de
parti, arbitrajul se va desfasura in limba contractului din care s-a nascut litigiul, daca niciuna
dintre parti nu se opune. Daca partile nu se inteleg asupra limbii de procedura TA va stabili o
limba de circulatie internationala in care se va desfasura procedura arbitrala.
Daca o parte nu cunoaste limba ta asigura un traducator pe cheltuiala partii.
=== seminar ===
RAPUNDEREA CIVILA A ARBITRULUI
Cazuri:
1. Dupa acceptarea misiunii de arbitru acesta renunta in mod nejustificat la insarcinare
2. Daca fara motiv justificat nu participa la solutionarea litigiului
3. Daca fara motiv justificat nu pronunta hotararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau
de lege
4. Daca nu respecta caracterul confidential al arbitrajului facand publice sau divulgand catre terti
date de care iau cunostinta in calitate de arbitrii fara a avea autorizarea partilor.
5. Incalcarea cu rea-credinta sau grava neglijenta a altor indatoriri ce-i revin. Diferita fata de
celelalte cazuri este forma de vinovatie, aceeasi ca si pt raspunderea magistratilor prevazuta in
Constitutia Romaniei.
rea-credinta a treia forma de vinovatie=> de cercetat !
DE DISCUTATA DATA VIITOARE:
** data viitoare se porneste de la art 544 NCPC cu referire la procedurile prealabile solutionarii
litigiilor(art. 193 NCPC)
** daca partile au stabilit prin vointa lor parcurgerea unei proceduri pralabile, care sunt efectele?
se va discuta speta J 11 si J12 din carte
** proceduri/procedura cererii cu valoare redusa prev de art. 1025 si urm. NCPC
**revocarea conventiei arbitrale si pe baza spetei J 10 din carte

23.10.2014
PROCEDURA ARBITRALA
====
Principiul libertatii partilor de a alege normele procedurale===

Principiile aplicabile procesului civil sunt aplicabile in mod corespunzator si inprocedura arbitrala.
*Interzicerea denegarii de dreptate

(art 5 alin. 2 NCPC)


Niciun tribunal arbitral nu poate refuza sa solutioneze litigiul pe motiv ca legea nu prevede este
neclara sau incompleta.
*Egalitatea partilor
*art. 8 NCPC)
In arbitraj partilor le este garantata execitarea drepturilor procedurale, in mod egal si fara
discriminari
*Principiul disponibilitatii( art. 9 NCPC)
Arbitrajul poate fi pornit numai la cererea celui interesat, obiectul si limitele arbitrajului sunt
stabilite prin cererile si apararile partilor. Partea poate renunta la arbitraj, la dreptul pretins, poate
recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pt a pune capat in tot sau in parte
arbitrajului.
*Obligatiile partilor in desfasurarea arbitrajului
Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite
de conventia arbitrala, de tribunalul arbitral sau de lege, sa-si probeze pretentiile si apararile, sa
contribuie la desfasurarea fara intarziere a arbitrajului urmarind , tot astfel, finalizarea acestuia .
Daca una din parti detine un mijloc de proba, tribunalul arbitral poate ordona infatisarea lui. Daca
partea refuza, tribunalul arbitral se poate adresa instantei de asistenta care poate aplica o amenda
judiciara
*Exercitarea drepturilor cu buna-credinta
Drepturile procedurale trebuie exercitate in arbitraj cu buna-credintapotrivit scopului in vederea
caruia au fost recunoscute de conventia partilor,de tribunalul arbitral sau de lege si fara a se
incalca drepturile procedurale ale altei parti. Partea care-si exerciat drepturile procedurale in mod
abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate astfel.
Ultima teza a aart 12 alin. 2 NCPC, privind obligatia partii in culpa la plata unei amenzi judiciare
este aplicabila in arbitraj tot numai in urma interventiei instantei de asistenta.
*Dreptul la aparare
Din continutul art. 13 NCPC doar alineatul 1 care reia garantia conventionala si constitutionala si
partial alineatul 3 privind continutul dreptului la aparare sunt aplicabile intocmai (tale quale) in
procedura arbitrala.In priviinta partilor de a fi reprezentat, acesta isi gaseste o reglementare
speciala in art. 546 NCPC, potrivit caruia in litigiile arbitrale partile pot formula cereri si isi pot
exercita drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. De asemenea, prevederile
referitoare la reprezentarea partilor exclusiv prin avocat in recurs sau la exercitarea cailor legale de
atac nu sunt aplicabile in arbitraj unde hotararea arbitrala nu este supusa unor cai de atac.

*Principiul contradictorialitatii
se aplica intocmai art 14 NCPC
*Principiul oralitatii
se aplica in mod corespunzator art. 15 NCPC
*Principiul nemijlocirii
Atunci cand tribunalul arbitral este alcatuit din mai multi arbitrii, acesta poate decide ca unele
dintre probe sa fie administrate in fata unuia dintre abitrii desemnati in acest sens.

*Principiul cotinuitatii
(art. 19 NCPC)
*Respectarea principiilor fundamentale ale arbitrajului
Tribunalul arbitral are indatorirea sa asigure respectarea si sa asigure el insusi principiile
fundamentale ale procesului civil aplicabile in mod corespunzator si in procedura arbitrala sub
sanctiuniile prevazute de lege.
*Incercarea de impacare a partilor
(art.21)
*Rolul activ al tribunalului arbitral cu exceptia introducerii in cauza a a altor persoane
In afara alin. 3 celelalte se aplica in mod corespunzator art 22. NCPC
*Respectul cuvenit actului jurisdictional
(art. 23 NCPC)

Exista si principii ale procesului civil care nu sunt aplicabile in procedura arbitrala :
-Principiul publicitatii procedura arbitrala este confidentiala existand obligatia arbitrilor si partior
de a pastra confidentialitatea asupra tuturor datelor de care iau cunotinta in cadrul procedurii
-limba in care se desfasoara arbitrajul este o derogare de la principiul proc. civil
-aspecte referitoare la obligatiile tertilor
-principiul ofcialitatii: tribunalul arbitral nu comunica actele partilor
Partile au obligatia de a comunica actele de procedura celeilalte parti in arbitrajul ad-hoc.

PROCEDURA/ETAPA SCRISA
Exista mai multe etape procedurale:
1. Schimbul de documente scrise: => cea mai importanta si nu poate lipsi
-cererea de arbitrare

-intampinarea si cererea reconventionala


Cererea de arbitrare:
-NCPC prevede 2modalitati de sesizare a tribunalului arbitral:
a) cererea de arbitrare care trebuie facuta in scris si trebuie sa cuprinda pe langa continutul
obisnuit al unei cereri de chemare in judecata (date identificare parti si reprezentanti, precizare
obiect, cuantumul si modalitatea de calcul ale valorii cererii, motivele pe care se intemeieaza
cererea, probele propuse in dovedirea acestor motive, semnatura reclamantului) trebuie sa mai
contina date despre conventia arbitrala (temeiul recurgerii la arbitraj) si datele de identificare ale
membrilor tribunalului arbitral. Fata de vechea reglementare NCPC impune reclamantului care
locuieste in strainatate sa-si aleaga un domiciliu in Romania unde urmeaza sa i se faca toate
comunicarile in procedura arbitrala.
b) procesul verbal incheiat in fata tribunalului arbitral: acesta trebuie sa cuprinda mentiunile
amintite mai sus cu referire la cererea de arbitrare si treubie semnat cel putin de reclamant daca nu
de toate partile si de arbitrii. NCPC nu precizeaza care este sanctiunea care intervine in cazul in
care sesizarea nu cuprinde mentiunile amintite mai sus asa cum face in cazul cererii de chemare
iin judecata.
**se aplica in mod corespunzator disp, art. 200.
In privinta comunicarii cereroi de arbitrare, eclamantul va comunica paratului si fiecarui arbitru o
copie de pe cererea de arbitrare si de pe inscrisurile anexate.
In cazul procedurii arbitrare ad-hoc, fiecare parte este responsabila pentru comunicarea actelor de
procedura care emana de la sine catre celalalte parti. De asemenea, actele procedurale si
inscrisurile care le insotesc trebuie comunicate in atatea copii cati arbitrii sunt.
Intampinarea:
-paratul va depune intampinare in termen de 30 de zile de la primirea copiei cererii de arbitrare
-continutul intampinarii va cuprinde exceptiile privind cererea reclamantului, raspunsul in fapt si
in drept la aceasta cerere, probele propuse in aparare precum si in mod corespunzator celalalte
mentiuni prevazute pt cererea de arbitrare.
-exceptiile si alte mijloace de aparare daca nu au fost invocate prin intampinare trebuie invocate
pana la primul termen de arbitrare la care partea a fost legal citat sub sanctiunea decaderii. Daca
tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica amanarea solutionarii litigiului
prin acordarea unui termen pt ca paratul sa indeplineasca acest act, paratul va putea fi obligat la
plata cheltuielilor de arbitrare cauzate prin amanare. Dispozitiile referitoare la comunicarea cererii
de arbitrare se aplica in mod corespunzator si intampinarii.

06.11.2014
PROCEDURA ARBITRALA
ETAPA ORALA
*Masurile administrative luate de tribunalul arbitral
*Verificarea dosarului
*Fixarea termenului de arbitrare
*Citarea partilor
*Procedura in absenta uneia sau a amandurora
*Cereri si exceptii
*Probatiunea
*etc

Partile trebuie sa aiba 15 zile la dispozitie din momentul primirii citatiei pana la termenul de
arbitrare
Procedura in absenta unei parti sau a ambelor parti
-procedura importanta
-cand una dintre parti, cu rea-credinta, nu participa trebuie respectate principiile fundamentale ale
procedurii arbitrale: neprezentarea legal citate nu impiedica solutionarea litigiului
-partea care doreste amanarea debaterii trebuie sa faca o cerere in acest sens bazata pe motive
emeinic justificate, sa comunice cererea atat tribunalului arbitral cat si celeilalte parti, urmand ca
trbunalul arbitral sa aprecieze daca motivele justifica amanarea cauzei
-oricare dintre parti poate cere solutionarea litigiului in lipsa sa pe baza probelor aflate la dosar
-daca niciuna dintre parti nu se prezinta la termenul la care au fost legal citate, in acest caz
tribunalul arbitral are trei variante de a proceda:
1. sa solutioneze litigiul pe baza probelor aflate la dosar;
2. in cazul in care considera ca prezenta partilor este necesara pt solutionarea litigiului poate
amana solutionarea acestuia citand partile pt nou termenvde arbitrare;
3. tribunalul arbitrar amana pronuntarea hotararii arbitrale dand posibilitatea partilor sa depuna
concluzii scrise

PROBATIUNEA IN PROCEDURA ARBITRALA= propunerea, administrarea si aprecierea


probelor in procedura arbitrala
Propunerea probelor, avand in vedere si caracteristica de celeritate a arbitrajului, NCPC impune
regula propunerii probelor prin chiar primul schimb de documente scrise intre parti, reclamantul
trebuie sa-si propuna probeleprin cererea de arbitrare, paratu; prin intampinare,paratul-reclamant
prin cererea reconventionala si reclamantul-parat prin intampinarea la cererea reconventionala.
Sanctiunea prin omisiunea partii de a propune probele prin intermediul acestor acte procedurale
este decaderea din dreptul de a a mai propune probe. de la aceasta sanctiune legea instituie 5
eceptii, inc azul carora chiar daca probele nu au fost propruse prina ctele procedurale entionate
acestea pot fi in continuare propuse si partea nu este decazuta din acest drept; cele cinci situatii se
refera la
a) modificarea cererii, daca reclamantul si-a modificat cererea de arbitrare el poate propune noi
probe in dovedirea cererii modificate
b) in cazul in care nevoia administrarii unei probe reise din dezbateri iar partea nu putea prevedea
nevoia admnistrarii acelei probe
c) cand partea a fost impiedicata sa propuna probele in termenul mentionat din motive temeinic
justificate
d) cand administrarea probei respective nu ar conduce la amanare arbitrajului
e) cand exista acordul expres al tuturor partilor privind propuenrea unor probe noi
NCPC vine cu o precizare privind competenta exclusiva a tribunalului arbitral asupra utilitatii,
pertinentei si concludentei probelor propuse de parti. Art. 567 alin. 2 NCPC vine cu o garantie
impotriva unei eventuale incercari a partilor de a sesiza instanta de asistenta cu solicitari privind
admiterea sau contestarea admiterii anumitor probe de catre tribunalul arbitral.
Administrarea probelor
NCPC prevede posibilitatea pt Tribunalul arbitral de a fixa anuite termene limita pt administrarea
anumitor probe; daca partile nu se conformeaza si nu administreaza proba in termenul stabilit
intervine sanctiunea decaderii din dreptul de a le mai administra cu exceptia cazului in care
tribunalul arbitral apreciaza ca proba in cauza este esentiala pentru slutionarea corecta a litigiului,
caz in care va insista pentru administrarea probei respective chiar si dupa expirarea termenului
limita fixat in acest sens. Probele sunt administrate potrivit principiului nemijlocirii in fata
tribunalului arbitral. Exceptie de la principiul nemijlocirii: unele probe pot fi administrate numai
in fata unui supraarbitru sau cu acordul partilor in fata unui arbitru.
Tribunalul arbitral are competenta de a dispune, de a ordona prezentarea mijloacelor de probe care
sunt detinute de una din parti.
(295 cu privire la prezumtia afirmatiilor adevarate cand nu se vrea depunerea unei probe)
In privinta inscrisurilor acestea trebuie depuse pana la ce tarziu primul termen de arbitrare la care
partile au fost legal citate. Toate acestea (procedurile) vor a conduce la solutionarea litigiului la

primul termen de arbitrare.


Tribunaul arbitral poate solicita informatii scrise de la autritatile publice care sunt obligate sa le
formuleze cu exceptia celor privind apararea nationala, siguranta nationala. Daca autoritatile nu
raspund tribunalul arbitral se poate adresa instantei de asistenta.
Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant, element derogatriu d ela dreptul comun
care decurge din flexibilitatea procedurii arbitrale si pot fi audiati la locuinta acestora sau locul
unde si desfasoara activitatea precum si posibilitatea ca acestia sa raspunda in scris la intrebarile
adresate de tribunalul arbitral.
Tribunalul arbitral nu poate recurge la masuri de constrangere si nu poate aplica sanctiuni, in acest
scop se poate adresa instantei de asistenta. Acesta poate dispune efectuarea unei expertize in
conditiile dreptului comun.
Principiul aprecieri probei: aprecierea probei se face de catre arbitrii potrivit intimei lor cnvingeri
Partile pot formula cereri si exceptii pana la primul termen de arbitrare sub sanctiunea decaderii
cum ar fi exceptii de competenta, de validitate a clauzei arbitrate etc. Neregularitatea in sensul
invocarii exceptiilor dupa acest termen se acopera daca nu a fost invocata de cel interesat la
termenul la care s-a produs ori daca a lipsit la acel termen la primul termen la care a fost prezent
sau legal citat si in toate cazurile inainte de a e pune concluzii pe fond.
Cererile trebuie depuse pana la cel tarziu primul termen de arbitraj cu procedura legala indeplinita
sub sanctiunea decaderii cu cele exceptii.
Actul procedural in care se consemneaza ce se intampla si disozitiile tribunalului arbitral motivate
la un termen de arbitrare se numeste incheiere de sedinta. Incheierea trebuie semnata de arbitrii,
acestia pot formula opinie separata sau concurenta la decizile tribunalului arbitral. Opinia este
separata cand solutia este diferita iar concurenta cand solutia este aceeasi dar motivele pt care s-a
dispus diferita.
Incheierile de sedinta NCPC prevede posibilitatea atacarii anumitor incheieri de sedinta pt anuite
motive. cele trei situatii in car eincheierile de sedinta se ataca cu actiuen anulare:
-t a s-a pronuntat asupra masurilor asiguratorii, suspendarii litigiului sau respingerea ca
inadmisibila a unei exceptii de neconstitutionalitate, partea putandu-se adresa instantei de control
de legalitate (Curtea de apel) in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii
-actiunea in anualre nu suspenda cursul arbitrajului.
Solutiiile pronuntate de instanta de control de legalitate: poate sa mentina, sa modifice sa
desfiintee hotararea. Hotararea instantei de control este definitiva, nu este supusa niciunei cai de
atac.

13.11.2014

Etapa orala a procedurii arbitrale se incheie cu dezbaterea litigiului si depunerea concluzilor


partilor

ETAPA HOTARARII ARBITRALE

Hotararea arbitrala este manifestarea de vointa a tribunalului arbitral prin care acesta solutioneaza
litigiul indeplinindu-si misiunea cu care a fost investit si in acelasi timp se dezinvesteste incheind
astfel procedura arbitrala.
Solutionarea litigiililor -> 2 posibilitati:
# se face in baza normelor de drept, a uzantelor, aplicarea prin analogie a legii/principiilor
generale ale dreptului
# in echitate (in cazul in care a fost expres prevazuta de parti in conventia arbitrala) -> tribunalul
arbitral nu este tinut sa aplice norme de drept
Arbitrilor le este interzis sa nu solutioneze o cauza pe motiv ca legea nu prevede, este neclara si
incompleta .
Etapa deliberarii:
Trebuie indeplinite 3 conditii:
-sa participe toti arbitrii
-sa aiba loc in secret
-sa aiba loc inainte de pronuntare
Deliberarea este schimbul de opinii intre arbitrii/ reflectia arbitrului unic asupra solutiei de
pronuntat in cauza prin care se ajunge la o anumita solutie.
Participarea tuturor arbitrilor = ar putea avea loc si prin mijloace audio-video, prin mijloace de
comunicare scrisa, prin mijloace de comunicarea audio-video (teleconferinta, videoconferinta)
precum si prin mijloace de comunicare electronica (prin em@il). Arbitrii sunt obligati sa asigure
caracterul secret al deliberarii iar eficienta acesteia este asigurata si de faptul ca procesul de
consultare si decizional trebuie sa aiba inainte de pronuntare.
In practica apare situatia in care unul dintre arbitrii este imiedicat sau refuza sa participe la
deliberare; exista doua solutii:
*tribunalul arbitral trunchiat (truncated arbitral tribunal): ceilalti arbitrii delibereaza si decid in
lipsa acestuia ( C.prc civ. in Elevetia)
*arbitrul va fi inlocuit, cauza se repune pe rol si se reiau dezbaterile.

Absenta deliberarii, neparticiparea tuturor arbitrilor sau incalcarea caracterului secret al


deliberarii, inlocuirea nelegala a unui abritru sunt motiv de anulare a hotararii arbitrale
In cadrul deliberarii, tribunalul arbitral adopa si solutia in itigiul supus arbitrajului . Daca nu exista
unanimitate ntre abritrii , solutia se adopta cu majoritate de voturi; rezultatu deliberarii se va
consemna intr-o minuta, aceasta cuprinde dispozitivul/solutia/ce-a dispus TA si daca este cazul
opinia minoritara.
In privinta pronuntarii solutiei hotararii, spre deosebire de justitia statala, aceasta nu este publica si
poate fi amanata daca arbitrii nu au avut timp sa decida cu cel mult 21 zile cu conditia ca
amanarea de cel mult 21 de zile sa nu depaseasca termenul arbitrajului.
Hotararea trebuie redactata si comunicata partilor in cel mult o luna de la data pronuntarii.

Hotararea arbitrala-continut, trebuie redactata in scris:


1.componenta tribunalului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii
2. date identificare parti, reprezentanti si persoane care au participat la dezbaterea itigiului
3. mentionarea conventiei arbitrale
4.obiectul litigiului asa cum a fost determinant prin cererea de arbitrare/reconventionala,
sustinerile pe scurt ale partilor
4. motivele de fapt si de drept pe care TA isi intemeiaza hotararea
5. dispozitivul;
6. semnaturile tuturor arbitrilor sub rezerva art 602 alin (3) si, daca este cazul, semnatura
asistentului arbitral.
*Hotararea poate cuprinde un termen in care trebuie executata obligatia sau obligatiile din
dispozitiv.
Lipsa acestor prevederi poate conduce la nulitatea hotararii abritrale si anume: mentiuniile
referitoare la data si locul pronuntarii, motivele de fapt si de drept, dispozitivul, semnaturile
arbitrilor.

Hotararea arbitrala poate fi lamurita, completata sau indreptataa.


Lamurirea: sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului
hotararii ori aceasta cuprinde dispozitii potrivnice
Completarea: tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere, asupra unei
cereri conee sau incidentale.
Pt lamurire si completarea cerea se face in teren de 10 zile d ela data primirii hotararii si se
solutioneaza de tribunalul arbitral printr-o hotarare separata cu citarea partilor
Indreptarea hotararii se reera la greselile materiale in cuprinsul acesteia sau alte greseli evidente
care nu scimba fondul solutiei precum si greselile de calcul. Acestea pot fi facute si din oficiu iar

partile vor fi citate daca tribunalul arbitral apreciaza ca este necesar. Sesolutioneaza de TA prin
incheiere.

EFECTELE HOTARARII ARBITRALE


Hotararea arbitrala care este comuniata partilor este definitiva si obligatorie, nu este supusa
niciunei cai de atac. Aceasta se duce la indeplinire de buna voie de catre partea impotriva careia sa pronuntat, d eindata sau in termenul aratat in cuprinsula cesteia sau daca nu este executata
potrivit procedurii executariisiite
Hotararea arbitrala constutie titlu executoriu si trebuei investita cu formula executorie utand fi
executata intocmai c ao hotarare judecatoreasca. Cererea de investire cu formual executorie
sesolutioneaza in caera de consliu fara citarea partilor, instanta va verifica numai daca hotararea
arbitrala indeplineste oate conditiile de forma pt a fi pusa in executare; instanta este cea de
asistenta(tribunalul) se pronunta printr-o incheiere. daca se respinge cererea de investire partea
poate ataca numai cu apel.
Pastrarea dosarului arbitral:
In cazul arbitrajului institutionalizat pastrarea dosarului are loc la insitutia de arbitraj, in cazul
arbitrajului ad-hoc pastrarea dosarului va fi facuta de catre instanta de asistenta in arbitraj, adica
tribunalul.

LA SEMINAR J9 13 14

20.11.2014
CHELTUIELILE ARBITRALE
PRINCIPII GENERALE cu privire la cheltuielile arbitrale
Similar cheltuielilor judiciare avem in arbitraj cheltuieli arbitrale care vor fi stabilite de tribunalul
arbitral caruia ii este recunoscuta o larga marja de discretie in ceea ce priveste stabilirea si
acordarea cheltuielilor arbitrale. Cu toate acestea, arbitrii trebuie sa respecte cateva rincipii atunci
cand decid asupra cheltuielilor arbitrale:

1. Partea care a pierdut litigiul suporta cheltuielile arbitrale.


2. Cheltuielile arbitrale vor fi acordate in masura in care sunt rezonabile. TA poate limita
onorariile avocatilor.
3. Partille trebuie sa-si dovedeasca cheltuielile arbitrale si au posibilitatea sa le sustina in fata TA
intr-o procedura contradictorie ca si in celelalte pretentii.
4. Posibilitatea acordarii de catre unele institutii de arbitraj a unui ajutor judiciar.

Cheltuielile arbitrale potrivit NCPC:


-cuprind:
* cheltuielile pt organizarea si desfasurarea arbitrajului
*onorariile arbitrilor
*cheltuielile care intervin in legatura cu administrarea probelor
*cheltuielile de deplasare ale arbitrilor, martorilor, expertilor.
-modalitatea de suportare a cheltuielilor:
*partile pot conveni asupra modului cum sunt suportate cheltuielile de arbitrare-> e intotdeauna de
evaluat care este situatia partii care o reprezentam
*partea care a pierdut litigiul suporta cheltuieile. Daca pretentiile au fost admise in parte si
cheltuielile vor fi acordate proportional
Masuri anterioare procedurii arbitrale:
-posibilitatea stabilirii unui avans la cheltuielile arbitrale si consemnarea acestuia
-stabilirea provizorie a onorariilor arbitrilor.
In privinta avansarii cheltuielilor poate aparea problema neachitarii avansului.
TA se va pronunta in mod definitiv prin hotararea arbitrala, in acest moment avand loc si
regularizarea cheltuielilor care au fost avansate sau care au fost stabilite in mod provizoriu.
ICC PARIS - cheltuielile arbitrale
Cheltuielile arbitrale cuprind onorariile si cheltuielile arbitrilor, cheltuielile administrative ale
curtii stabilite potrivit tarifelor in vigoare la data inceperii arbitrajului, onorariile si cheltuielile
expertilor desemnati de tribunalul arbitral si cheltuielile rezonabile efectuate de parti in cursul
arbitrajului. La orice moment in cursul procedurii arbitrale, TA poate lua decizii asupra
cheltuielilor arbitrale altele decat cele stabilite de catre curte si poate dispune achitarea acestora.
Hotararea arbitrala va stabili cuantumul cheltuielilor arbitrale precum si cine le va suporta sau in
ce masura, in ce proportie vor fi stabilite de parti. In luarea deciziei asupra cheltuielilor arbitrale,
TA poate lua in considerare acele circumstante pe care le considera relevante, inclusiv in ce
masura fiecare parte a participat la arbitraj intr-o maniera prompta si eficienta din punctul de
vedere al costurilor. Daca procedura se incheie inainte de a se ajunge la pronutarea uneihotarari

arbitrale, curtea va stabili cheltuielile arbitrale luand in considerare stadiul in care a ajuns
procedura si orice alte circumstante.
Reguliile ICC-Paris stabilesc obligativitatea achitarii unui avans provizoriu la cheltuieli de catre
reclamant si a unui avans la cheltuielile arbitrale de catre reclamant si parat. Dupa primirea cererii
de arbitrare, secretarul general al curtii poate cere reclamantului sa plateasca un avans provizoriu
pt a acoperi cheltuielile arbitrale pana la redactarea actului de misiune. Acest avans provizoriu nu
va depasi in mod normal valoarea obtinuta prin adunarea cheltuielilor administrative, minimum
onorariilor arbitrilor stabilite potrivit tarifelor in functie de valoarea litigiului precum si
cheltuielile tribunalului arbitral legae de redactarea actului de misiune. Avansul provizoriu achitat
de reclamant va fi considerat parte a avansului la cheltuielile arbitrare ce-i revin acestuia. Cat de
curand, este posibil din punct de vedere practic, curtea va fixa avansul cheltuielilor de arbitrare
intr-un cuantum care sa acopere onorariile si cheltuielile arbitrilor precum si cheltuielile
administrative pentru cererea principala si cererea reconventionala. Acest cuantum poate fi
redimensionat oricand pe parcursul arbitrajului. Daca a fost formulata o cerere reconventionala,
curtea poate stabili avansuri de cheltuieli separate pentru cererea principala, respectiv pentru
cererea reconventionala. Avansul stabilit de curte va fi achitat in cote egale de reclamant si de
parat.
Regulile ICC-Paris instituie principiul potrivit caruia oricare dintre parti poate plati intregul avans
al cheltuielilor corespunzator cererii principale sau celei reconventionale in cazul in care partea
adversa nu plateste jumatatea sa. Daca avansul cheltuielilor nu a fost achitat si dupa consultarea
tribunalului arbitral, secretarul general poate dispune tribunalului arbitral sa-si suspende lucrarile
si sa stabileasca un termen care nu poate fi mai scurt de 15 zile, la expirarea caruia cererea
arbitrara va fi considerata retrasa. Daca partea in cauza are obiectii fata de aceasta masura poate sa
faca o cerere in acest sens catre curte in termmen de 15 zile.

Partea a carei cerere a fost considerata retrasa nu pierde din aceasta cauza dreptul de a
introduce o alta cerere ulterior in cadrul unei alte proceduri.
REGULAMENTUL TAS
CHELTUIELILE ARBITRALE IN FATA TAS cuprind:
-taxa de grefa
-taxa administrativa
-onorariile arbitrale
-contributia la cheltuielile TAS
-cheltuielile cu martorii, expertii, interpretii
Reclamantul sau apelantul, dupa caz, va achita o taxa de grefa de 1000 de franci elvetieni
dupa introducerea cererii de arbitrare sau a apelului, in lipsa careia TAS nu va da curs cererii
sau apelului. Taxa nu este returnabila iar TA o va lua in considerare la determinarea finala a
cheltuielilor.La sfarsitul procedurii grefa va determina valoarea finala a cheltuielior arbitrale.

Fiecare parte va avansa cheltuielile legate de proprii martori, experti si interpreti.


In cazul
in care TA numeste un expert sau un interpret ori dispune audierea unui martor va da
dispozitiile necesare in privinta avansarii cheltuielilor.In cuprinsul hotararii arbitrale TA va
preciza care parte va suporta cheluielile arbitrale sau cum vor fi impartite intre parti.
Ca o regula generala TA poate dispune partii care a pierdut sa plateasca o parte din cheltuielile
partii care a castigat, in special cheltuielile cu martorii si expertii. Cand decide astfel, TA va
lua in considerare rezultatul procedurii, conduita si resursele financiare ale partilor.
Dupa constituirea TA, grefa va stabiili, sub rezerva unor modificari ulterioare, valoarea,
modalitatea si termenul de plata a cheltuielilor arbitrale. Pt a stabili avansul la cheltuielile
arbitrare cutea va estima totalul acestora.
Avansul va fi suportat in parti egale de catre reclamant sau apelant respectiv de parat sau
intimat. Daca una dintre parti nu plateste cota ce-i revine, cealalta parte poate plati in locul ei.
In cazul in care avansul nu este achitat in termenul fixat de TAS, cererea sau apelul e
considerat retras si TAS va inchide procedura arbitrala. aAceasta prevedere se aplica
corespunzator si in cazul cererii reconventionale.
27.11.2014
Actiunea in anulare a hotararii arbitrale
Intreg arbitrajul trebuie a respecte anumite reguli de ordine publica si dispozitiile imperative
ale legii. Mijlocul de control al legalitatii hotararii arbitrale este actiunea in anulare.
Actiunea in anulare nu este o cale de atac. Caile de atac sunt ele reglementate expres de lege:
ordinara apelul; extraordinare: recurs, revizuire, contestatiei in anulare.
Motivele actiunii in anulare(art. 608)=> se combina motive caracteristice cailor de atac:
a)non-arbitrabilitatea litigiu: legea consacra competenta exclusiva a instantelor judecatoresti
in anumite motive;
b) inexistenta, nulitatea, inoperabilitatea conventiei arbitrale
c) constituirea neconforma a TA
-nerespectarea dispozitiilor imperative ale legii cu privire la constituirea TA
(ex:
cetatenia arbitrului din fostul cod trebuie sa fie romana)
-nerespectarea intocmai a vointei partilor
d)Lipsa partii nelegal citate de la dezbateri
-chestiune de procedura decurgand din principiul contradictorialitatii
e)expirarea termenului arbitrajului
f) extra petita sau ultra petita
-extra petita => atunci cand tribunalul a dat mai mult decat ceea ce s-a cerut
-ultra petita=> ta a acordat altceva decat ceea ce s-a cerut
g) HA nu cuprinde dispozitivul si motivele, data si locul pronuntarii, semnaturile arbitrilor
h) HA incalca ordinea publica, bunele moravuri sau dispozitiile imperative ale legii

i) Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Renuntarea la actiunea arbitrala


-renuntarea se face numai dupa pronuntarea hotararii arbitrale prevedere care urmareste sa
conserve eficienta controlului de legalitate asupra hotararilor arbitrale.
Instanta de control este Curtea de apel in a carei circumscriptie a avut loc arbitrajul
Termenul de exercitare exista 2 termene:
-o luna
-in cazul celui de-al noualea motv este ed 3 luni de la data publicarii deciziei de
neconstitutionalitate in MOF
Constituie motiv al actiunii in anulare admiterea unei exceptii de neconstitutionalitate
invocate in acea cauza prin care s-a declarat neconsitutionala legea, ordonanta sau o dispozitie
dntr-o lege sau dintr-o ordonanta care a facut obiectul acelei exceptii ori ale dispozitii din
actul atacat care in mod necesar si evident nu pot fi disociate de prevederile mentionate in
exceptie.
Daca s-a exercitat actiune in anulare a hotararii arbitrale, instanta de control de legalitate va
putea suspenda executarea hotararii arbitrale potrivit regulilor de la suspendarea in cazul
contestatiei la executare.
Actiunea in anulare va in solutionata in completul prevazut de lege pt judecata in prima
instanta.
Solutiile pronuntate in actiunea in anulare:
-admite
-respinge
-exista 2 categorii de motive:
*lipsirea de efecte/valabilitateaarbitrajului,cauze care afecteaza valabilitatea arbitrajului: a,
b,e: non-arbitrabilitatea, inexistenta, nulitatea, inoperabilitatea, exirarea termenului
arbitrajului => cauza se trimite la instanta care ar treui sa judece in prima instanta litigiul
*chestiuniile procedurale, restul motivelor => 2 posibilitati:
1.daca cel putin una din parti insista in solutionarea litigiului prin arbitraj, instata de control
de legalitate va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral
2. in cazul in care niciuna din parti nu solicita acest lucru, nstanta de control de legalitate va
solutiona fondul cauzei in limetele conventiei arbitrale.
In cazul in care e nevoie de administrarea de noi probe, instanta va dispune administrarea
acestora. Daca partile au convenit astfel, instanta va solutiona cauza in echitate.
Impotriva hotararii pronuntate in solutionarea actiunii in anulare a hotararii arbitrale, partea
interesata poate formula RECURS-> ICC

04.12.2014

Abordarea pro-arbitraj a NCPC


Interpretarea extensiva a clauzei compromisorii (art. 550 alin. 3)
Incheierea compromisului si dupa sesizarea instantei (551 alin. 2)
Eliminarea conditiei cetateniei romane pentru arbitrii (555)
Mentinerea unilaterala a CA si dupa anularea HA (613 alin. 3 lit. b)
Daca arbitrajul nu a fost afectat de o cauza care ac eimposibila produceea de efecte juridice,
cum ar fi non-arbitrabilitatea litigiului sau inexistenta, nulitatea sau inoperabilitatea
conventiei arbitrale. In celelalte cauze cand anularea hotararii arbitrale depinde de chestiuni,
incidente procedurale sau cu ocazia anularii hotararii arbitrale.
Caracterul executoriu al HA (615)
-HA este supusa investirii cu formula executorie

Rolul instantei de judecata:


Rolul de facilitare procedurala
-NCPC: Tribunalul-instanta de faclitare a procedurii arbitrale
Rolul controlului legalitatii arbitrajului
-Cutea de apel- instanta de control a hotararii arbitrale dar si controlul unora dintre incheierile
pe care le pronunta tribunalul arbitral si anume in trei situatii: suspendarea arbitrajului,
masurile asiguratorii, a fost respinsa cererea de sesizare a CCR cu oo exceptie de
neconstitutioalitate
Rolul instantei de asistenta
Partile si TA pot sesiza instanta de facilitare pentru a lua anuite masuri in cursul procedurii:
-numirea arbitrului sau a supraarbitrului, in caz de refuz al numirii de catre o parte, sau de
neintelegere(561)
-recuzarea arbitrului(563)
-luarea masurilor asiguratorii sau provizorii (585)
-aplicarera de mijloace d econstrangere si de sanctiuni martrilorsi expertilor (589)
-verificarea cheltuielilor arbitrale (598)
Motivele actiunii in anulare (608)
-s-au pastrat motivele consacrate de vechiul cod, singurele modificari se refera la motivele
extra petita sau ultra petita si admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

-noutatea este eliminarea motivului de anulare a HA decurgand din faptul ca tribunalul a


acordat mai putin decat ceea ce s-a cerut datorita noii proceduri de completare a dispozitivului
hotararii salvand astfel anularea hotararii pt acest motiv.

Intarirea prin NCPC a principiului autonomiei TA prin consacrarea competenei exclusive a


TA privind aprecierea probelor si consacrarea unor noi competente ale TA : de a ordona
infatisarea mijloacelor de proba detinute de parti(508 alin. 2), de a solicita informatii scrise de
la autoritatiile publice(590).
Sporirea celeritatii arbitrajului
IN procedura arbitrala
-modificarea momentului propunerii probelor (cererea de arbitrare/intampinare)(587 alin. 1)
-TA poate fixa termmen-limita pt administrarea probelor( 587 alin. 2)
-audierea martorilor si expertilor in alte locuri sau raspunsul in scris la intrebari(589 alin2)
In actiunea in anulare:
-limitarea motivelor de anulare; numai cele invocate in termen si care nu pot fi remediate
altfel(608 alin. 2)
-limitarea mijloacelor de proba: numai inscrisuri(608 alin 3)

Alte noutati CA
-forma autentica a conventiei arbitrale(548 alin. 2)
-numarul impar al arbitrilor (56)
-exemple de situatii de incompatibilitate (562)
-prelungirea ermenului arbitrajului (567)
-procedura lamuririi dispozitivului HA(604)
-suspendarea executarii HA (612)

ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT (616)


DESI FUNCTIONEAZA PE LANGA O INSTITUTIE, arbitrajul institutionalizat se bucura
de atonomie privind organizarea si desfasurarea arbitrajului astfel incat sa fie realizat princiiul
independentei si impartialitatii TA.