Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

Fișă de lucru

• Rezolvați următoarele cerințe:


a) Creați următoarea structură arborescentă de dosare în dosarul ComputerLocal
Disk(D:)Clasa a IX-a.

Discipline de studiu

Limba română Matematică Desen Informatică&Tic

Programe Imagini

b) Creați în dosarul Limba română, fișierul Regionalisme ardelenești.txt, în format text,


în care scrieți, utilizând diacritice, textul: Exemple de regionalisme: aiesta, arșeu, ai,
amu;
c) In dosarul Matematică creați un fișier de imagine cu numele Figuri geometrice.bmp.
Deschideți fișierul în Paint și desenați un cuboid.
d) Ștergeți dosarul Desen.
e) Lansați comenzile pentru a vizualiza proprietățile dosarului Limba română, apoi
realizați o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt
vizibile aceste date. Salvați imaginea obținută în format JPEG, cu numele exemplu.jpg,
în directorul Discipline de studiu;
f) Copiați fișierul exemplu.jpg în dosarul Informatică&TIC și în dosarul Imagini.
g) Creați o scurtătură spre fișierul exemplu.jpg. Mutați scurtătura pe desktop.
h) Arhivați dosarul Discipline de studiu. Vizualizați proprietățile dosarului Discipline de
studiu și al arhivei Discipline de studiu.rar. Ce ați observat?
Prof. Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

Rezolvare:

1.a) Se crează cele 7 dosare respectând ierarhia din desen. (click dreapta-->opțiunea New
folder)

b) Se crează fișierul text prin comanda (click dreaptaNewText Document)


Prof. Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

c) Se crează fișierul imagine prin comanda (click dreaptaNewBitmap Image)

Se deschide fișierul în paint, astfel: click dreaptaOpen WithPaint


Prof. Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

d) Click dreapta pe dosarul Desen opțiunea delete)

e) Se deschide fereastra de proprietăți a dosarului limba română(click dreapta pe dosarul


Limba romînăopțiunea Properties):
Prof. Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

Aceasta este fereastra


Properties, care afișează
proprietățile unui fișier.

După ce se deschide fereastra de proprietăți a dosarului Limba Română, se utilizează


combinația de taste Alt+PrintScreen pentru a copia doar fereastra activă.
Se deschide programul Paint în care se efectuează comanda: Meniul EditPaste sau
utilizând tastatura, prin combinația de taste Ctrl+v, pentru a copia conținutul ferestrei de
Proprietăți într-un fișier de imagine.
Se salvează imaginea cu numele exemplu.jpg.

f) Comenzile Copy, apoi Paste


Prof. Ancuța Lung
Colegiul de Arte Baia Mare

g) Se crează scurtătura: click dreaptacreate shortcut

Se mută pe desktop, prin comenzile Cut și Paste.

h) Se crează arhiva: Click dreapta add to archive

Se vizualizează proprietățile celor 2 dosare și se observă diferența de dimensiune a celor 2


fișiere. Arhiva are o dimensiune mai mică.
Avantajele unui fișier arhivă:
a. Ocupă un spațiu de memorie mai mic
b. Se pot transfera pe alte calculatoare mult mai repede