Sunteți pe pagina 1din 10

VISHWA NIRMALA DHARMA

"Vishwa" înseamnă "univers", "Nirmala" înseamnă "pur, imaculat" şi


"Dharma" înseamnă "religie".
În interiorul fiinţelor umane, există puterea inactivă a dorinţei pure
(Kundalini), care este reflectare Mamei Primordiale sau a Sfântului Duh.
Toate celelalte dorinţe nu sunt pure, pentru că ele nu dau satisfacţie. Unul
dintre principiile economiei este că, în general, nevoile nu sunt saţiabile, că
fiinţele umane aleargă de la o dorinţă la altă dorinţă. Dacă suntem
conştienţi sau nu, căutăm satisfacţia sau bucuria. Putem căuta bucuria în
bani, în posesiuni, în puterea iubirii umame, dar suntem pierduţi în
sălbăticia dualităţii fericirii şi nefericirii.
În fiecare inimă umană rezidă Spiritul (Atma), care este reflectarea lui
Dumnezeu Atotputernic (Parameshwara).
Natura lui Kundalini este aceea că este puterea dorinţei pure. Ea este o
mamă individuală a fiecărui individ şi ea este cea care este latentă şi
aşteptând un moment potrivit pentru a-i da fiecărui individ cea de-a doua
naştere. Ea e ca o bandă, care are înregistrate toate faptele bune (punyas),
toate faptele greşite, toate dorinţele şi aspiraţiile individuale. Ea este ca un
embrion într-o sămânţă adormită. Odată ce este trezită şi conectată la
puterea atotpătrunzătoare, începe creşterea spirituală a celei de-a patra
dimensiuni (Turiya).
Natura Spiritului este că el este o fiinţă universală în fiecare individ. Aşa
cum există un singur Dumnezeu Atotputernic, reflectarea Lui în fiecare
inimă umană este aceeaşi, dar reflectarea Spiritului variază din cauza
diferitelor tipuri de reflectoare. Atunci când acest Spirit, care este sursa
bucuriei şi adevărului, este conectat prin Kundalini, atenţia umană devine
luminată. Astfel, cunoaştem adevărul absolut în sistemul nostru nervos
central şi devenim o fiinţă colectivă plină de bucurie. Spiritul este reflectat
în inimă, dar locul Lui Dumnezeu Atotputernic este deasupra zonei osului
fontalela, deasupra creştetului capului.
După ce această forţă vie a lui Kundalini este conectată cu Puterea Divină
Atotpătrunzătoare în interiorul unei fiinţe umane, ea începe să dezvolte
spiritualitatea persoanei. Ea atinge spiritualitatea din noi şi creşte într-o altă
dimensiune, a patra. Astfel, se dezvoltă o personalitate sfântă şi înţeleaptă.
Această personalitate este cea care se dezvoltă natural, spontan (sahaja),
dar şi, cunoscând cum să manevrăm această putere atotpătrunzătoare prin
Cunoaşterea Purităţii (Shuddha Vidya), putem evolua mult mai rapid în
acea nouă dimensiune.
Odată ce Spiritul începe să strălucească pe deplin în atenţia noastră,
devenim cu adevărat luminaţi în sensul că putem vedea singuri că devenim
propriii noştri ghizi, devenim propriii noştri stăpâni. Atunci, nu aveţi nevoie
de niciun ghid, ci sunteţi propriul maestru. În trecut, acest proces era
limitat la una sau foarte puţine persoane, dar acum s-a descoperit, cam în
urmă cu 20 de ani, un fenomen care permite realizarea în masă.
Toţi astfel de oameni luminaţi urmează o religie care este numită Vishwa
Nirmala Dharma, însemnând religia pură înnăscută din noi. Aceşti oameni
au actualizat iluminarea. Ei au actualizat botezul, pentru că simt briza
răcoroasă atunci când Kundalini străpunge fontanela şi astfel ei au devenit
sfinţi religioşi, yoghini, yoghine şi vizionari. Ei nu sunt ca oamenii obişnuiţi,
care nu au intrat în această nouă dimensiune a patra a conştiinţei şi nu s-
au stabilizat. Aceştia sunt oamenii care se cunosc pe dinăuntru şi îi cunosc
şi pe ceilalţi în conştiinţa colectivă. Ei sunt oamenii care au atins o stare în
care cunosc prin sistemul lor nervos central că sunt o parte din întreg. Nu
este credinţă oarbă sau vorbărie goală care construieşte o reţea de cuvinte
goale (Shabda Jalam).

Aceasta este cunoaşterea subtilă a rădăcinilor. Toţi copacii civilizaţiei


moderne au crescut în afară. Dacă nu mergem la rădăcinile noastre şi nu
găsim fundamentele existenţei noastre, aceste civilizaţii dezechilibrate,
extinse în mod nebunesc vor fi distruse. Este foarte important şi iminent ca
lumea să încerce să îşi pună atenţia pe aflarea rădăcinilor. Este descris în
fiecare scriptură într-un fel sau altul şi s-a descris pe larg în scripturile
indiene. India este o ţară străveche şi a fost binecuvântată de mulţi
vizionari şi sfinţi, care au scris tratate despre realitate şi indicaţii cum o
putem atinge. Ca toţi ceilalţi sfinţi din lume, şi ei au suferit în mâinile
oamenilor din religii exterioare (Dharma Martandas).
Scrierile acestor mari suflete luminate sunt în cea mai mare măsură în
sanscrită şi nu erau disponibile publicului larg. Când erau traduse, nici nu se
menţiona trezirea lui Kundalini care singura cale de obţinerea a Realizării
Sinelui. Se ştergea complet când se traducea. În secolul al 12-lea, s-a
născut o mare încarnare a unui sfânt, Sri Gyaneshwara (Zeul Cunoaşterii).
El a trăit numai 23 de ani. Au fost trei fraţi şi o soră. Toţi au fost torturaţi
de Dharmamartandas. Gyaneshwara a primit permisiunea Gurului
(maestrului) lui, care era fratele lui cel mai mare, şi a scris în limba
regională o carte numită Gyaneshwari. În capitolul 6 a scris despre
Kundalini, dar oamenii răspunzători cu religia (Dharma Martandas) au spus
că nu este permis ca acest capitol să fie citit (Nishiddha).
Apoi au venit Tantrikas, care nu ştiau nimic despre Kundalini, instrumentul
(Yantra), de asemeni, nu ştiau nimic despre cum lucrează (Tantra). Ei au
practicat toate formele de artă neagră şi s-au complăcut în practici imorale
de violenţă şi sex.

Atunci când Kundalini este trezită, cele trei valenţe (Cele Zece Porunci) sunt
trezite în interior. Religia devine înnăscută şi toate priorităţile noastre se
schimbă. Pentru că religia din Sahaja Yoga este religia supremă. Nu este
limitată la o religie, ci are ce este mai bun din toate religiile. Toate religiile
duc la o ţintă, la un ţel. Ţelul este obţinerea Cunoaşterii Sinelui prin cea de-
a doua naştere. În limba sanscrită, o pasăre este numită Dwija, născută de
două ori, pentru că prima dată este un nou, apoi îşi are a doua naştere. În
acelaşi fel, o persoană care este luminată şi a cunoscut Brahma (Puterea
Atotpătrunzătoare) este de asemeni cunoscută ca Dwija.
Această Dharma care este înnăscută în noi se trezeşte, prin care cunoaştem
că toate religiile au venit dintr-o sursă a spiritualităţii. Oricine ar putea veni
de la orice religie la Sahaja Yoga. Ei toţi ştiu că noi aparţinem unei singure
religii şi că acesta este pricipiul tuturor religiilor. Deci, nu există nicio
posibilitate de fundamentalism printre Sahaja yoghini, nu există lupte şi
certuri. Toată lumea poate vedea foarte clar religiile pe care le-au urmat
până atunci, unde au deviat şi ce rău au făcut ele. De asemeni, ei sunt
capabili să corecteze aceste lucruri foarte uşor. În India există Sahaja
yoghini care încearcă să combată superstiţiile şi sistemul castelor. În acelaşi
fel, în atât de multe ţări, oamenii încearcă să eradicheze tipurile greşite de
practică religioasă.
Există anumite practici în această Religie Divină, care menţin religia vie şi
activă în interior. Acestea trebuie înţelese. Se explică modus operandi, ca şi
modul cum Kundalini este menţinută conectată cum trebuie cu puterea
atotpătrunzătoare, şi de ce aceste practici sunt importante. De asemeni,
sunt metode de meditaţie adecvate pentru hrănirea personalităţii şi cum
putem fi în meditaţie tot timpul. În final, nu trebuie să faceţi meditaţia, ci
trebuie să fiţi în meditaţie tot timpul.
Acum, întreaga cunoaştere vă vine de la Divinitate şi această cunoaştere
este cunoaştere absolut pură. Ea nu poate fi provocată, nu poate fi
schimbată. Este un flux de cunoaştere permanent, etern. Toate acestea pot
fi dovedite şi verificate.
Atingeţi o stare de conştiinţă fără gânduri, în care sunteţi în contact cu
prezentul. Toate gândurile voastre vin din trecut sau din viitor, dar nu
sunteţi în prezent. Când sunteţi în prezent, sunteţi în linişte şi numai în
prezent are loc creşterea spirituală. Atunci, inspiraţia vă vine ca gând. Mulţi
oameni au fost binecuvântaţi de această inspiraţie şi au creat mari opere de
artă, muzică, dans şi dramă. Aceste inspiraţii au ajutat şi mulţi oameni în
afaceri, în politică şi în economie. Aceeaşi inspiraţie a creat religia pură.
Deci, trebuie să realizăm cum lucrează această ascensiune în acea zonă a
păcii şi siguranţei complete şi să vă bucuraţi de propriile voastre valori, de
propriul vostru statut ca yoghin. Dar un yoghin nu este niciodată egoist. El
nu se laudă niciodată în legătură cu starea lui. Dimpotrivă, el este extrem
de umil şi îi ajută pe toţi să se ridice la acea stare. O astfel de persoană
este întotdeauna preocupată de bunăstarea întergii lumi. Această
preocupare vine ca Dharma lui, religia lui, care nu este forţată asupra lui, ci
este înnăscută în el, astfel încât el lucrează în acel mod. El nu poate comite
un păcat, pentru că are acum o personalitate care este fără de păcat, care
detestă păcatul. În acest proces evoluţionar, el a dezvoltat un simţ al
repulsiei faţă de tot ceea ce este păcătos sau greşit. Acest fel de
personalitate va schimba întreaga lume. Am avut mulţi astfel de oameni
mari înainte, dar cei mai mulţi dintre ei au fost singuri, fără cineva care să-i
susţină, aşa că au fost crucificaţi, li s-a dat otravă, au fost maltrataţi de
aceşti oameni obişnuiţi, care erau orbi. Dar azi avem atât de mulţi Sahaja
yoghini. Ei pot fi atacaţi, dar va veni o zi în care ei vor putea arăta lumii ce
au realizat şi ce trebuie să realizeze lumea.
Sahaja Yoga ne dă sensibilitatea spiritualităţii, pentru a şti în mod înnăscut
cine este o personalitate spirituală reală şi cine este un escroc. Ne dă şi
sensibiliatea de a şti de ce suferă o altă persoană şi ce îi lipseşte. Devenim
propriul nostru judecător. Aceasta este ultima judecată, unde ne vom
judeca pe noi înşine. Kundalini va fi judecătorul. Numai după această
judecată, fiinţele umane vor fi selectate ca oamenii care au atins starea de
realizare a sinelui şi cei care nu au făcut-o
Oamenii luminaţi erau numiţi Gnostici. Aceasta vine din cuvântul sanscrit
„Gna”, care înseamnă „cunoaştere”. Dar cunoaşterea nu înseamnă ccea ce
cunoaştem prin creier, deoarece creierul sau inteligenţa ne duce la
raţionalitate, care nu are înţelepciune în spatele ei. Raţionalitatea ne poate
duce oricunde, poate justifica orice şi nu este absolută. Deci, trebuie să
mergem dincolo de raţionalitate, să dezvoltăm un simţ mai înalt al
Divinităţii, prin care putem înţelege problemele reale şi soluţia reală a
acestor probleme.
Trebuie să înţelegem că această religie este esenţa tuturor religiilor. Este
singura religie care dă adevărata experienţă în interiorul fiinţei, care pune
în noi acea sensibilitate pentru spiritualitate, care nu poate fi scoasă din
niciun număr de discursuri, predici sau cărţi. Astfel, un Sahaja yoghin ştie şi
respectă toate încarnările şi sfinţii.
Dacă trebuie să schimbăm lumea şi dacă trebuie să ne salvăm oamenii de
la distrugerea completă, trebuie să devenim înţelepţi, şi acest lucru este
posibil numai atunci când creierul este luminat de Kundalini. Aceste fapte
sunt foarte importante azi, când vedem că această lume este pe marginea
distrugerii. Desigur, Creatorul Însuşi este foarte nerăbdător să ne salveze şi
de aceea, în aceste timpuri moderne, care se numesc Kali Yuga, a activat
puterea atotpătrunzătoare.
Deci, acum a început o nouă eră, care se numeşte Era Vărsătorului
(Kumbha) însemnând purtătorul ulciorului cu apă sfântă spirituală, care
este lucrarea lui Kundalini. Activitatea lui Kundalini este ca seva unui copac,
care se ridică şi hrăneşte toate părţile copacului şi nu se înţepeneşte la o
floare (centru). Mai mult, acestea sunt vremuri speciale. Acesta este timpul
resurecţiei. Ultima Judecată este făcută de Kundalini. În vârfurile degetelor,
putem simţi şi judeca singuri. Mai mult, puterea atotpătrunzătoare a
devenit foarte activă, deci Kali Yuga (timpurile moderne) trece în Krita Yuga
a Brahma Chaitanya (puterea atotpătrunzătoare activată). Aceasta ajută
iluminarea în masă şi realizarea sinelui. După aceasta, va fi Satya Yuga
(Era Adevărului). Trebuie să profităm de activitatea Brahma Chaitanya,
fiind tot timpul conectaţi cu puterea atotpătrunzătoare şi obţinându-ne şi
stabilizându-ne realizarea. După o astfel de stare, o persoană devine
dinamică şi plină de compasiune. Rasa, sexul, naţionalitatea şi vârsta nu îi
împiedică viaţa dinamică.
Sunt atât de multe binecuvântări în Sahaja Yoga, încât este imposibil să fie
compilate într-o carte, pentru că ar fi nevoie de volume şi volume pentru a
aduna experienţa Sahaja yoghinilor.
Orice facem acum este relativ în această lume modernă. În termeni relativi,
totul se rezolvă. Această lucrare relativă nu va da rezultate absolute.
Cunoaşterea absolută vine de la Spirit şi, dacă nu cunoaştem Sinele,
Spiritul, nu putem şti ce este absolut şi ce este cunoaşterea absolută. Altfel,
trăind într-o lume relativă, întotdeauna ne vom certa, ne vom lupta şi vom
avea războaie. Dar, dacă suntem în absolut, atunci ştim că este doar un
singur adevăr pentru tot şi nu vor mai fi certuri sau discuţii; toţi se vor
bucura de adevăr, pentru că este absolut.
Toate teoriile, precum comunismul sau capitalismul, vor cădea, pentru că
nu sunt pe centru. Când suntem pe centru, devenim cel mai mare
capitalist, pentru că avem toate puterile, şi devenim cel mai mare
comunist, pentru că trebuie să le împărtăşim cu ceilalţi. Trebuie să le
dăruim celorlalţi şi acesta este singurul mod în care ne putem bucura de
propriile noastre puteri. Dacă nu le împărţim cu alţii, niciodată nu ne vom
bucura de ceea ce am obţinut.
Una dintre marile probleme ale intelectualilor este că ei niciodată nu vor să
accepte ceva ca absolut, ci ei întotdeauna vor să găsească alternative
pentru tot. Acum, nu există nicio alternativă pentru ascensiunea noastră.
Aşa cum o sămânţă creşte din embrionul ei, tot aşa Kundalini trebuie
trezită. Dar unii dintre cei care au venit la Sahaja Yoga au şi plecat,
spunând că trebuie să existe alte metode şi puteri care să lucreze. Aceasta
este doar o reacţie evazionistă. Să presupunem că săpaţi o fântână şi găsiţi
apă într-un loc, la ce bun să săpaţi în alte locuri? Orice aţi găsit, nu este
apă, deci, de ce să faceţi fântâna acolo? Dar acesta este modul în care
oamenii fug de realitate. Trebuie să îi facem faţă şi să o acceptăm. Nu
există o altă cale în care transformarea umană poate avea loc, aşa cum s-a
spus în atât de multe cărţi antice. Totuşi, dacă oamenii vor să fugă de ea,
atunci nu-i puteţi ajuta. Nu-i puteţi forţa. Nu-i puteţi condamna în niciun
fel.

Deci, problema rămâne: cum să-i facem pe aceşti oameni să ştie că acesta
este un proces viu, care deja a început, lucrează în atât de mulţi oameni
atunci când ei nu au altă alternativă. Ei ar trebui să devină Sahaja yoghini.
De fapt, este nevoie de o răbdare extraordinară cu aceşti oameni, pentru că
ei pot fi salvaţi, dacă înţeleg că este pentru bunăstarea lor, este pentru
binele lor. După ce vin la Sahaja Yoga, foarte puţini oameni au suferit de
vreo boală gravă şi sunt atât de mulţi care nu au fost niciodată la un medic
sau la un dentist. Este şi pentru pacea noastră mentală. Mi-au scris atât de
mulţi că şi-au găsit pacea mentală în sfârşit. Sunt atât de mulţi care scriu
cum au dobândit competenţă şi echilibru în munca lor.

Dar toate acestea nu conving anumiţi oameni, pentru că ei vor întotdeauna


să fugă. Acest caracter evaziv îi ţine afară pe mulţi oameni, care sunt foarte
merituoşi. Ei sunt oameni foarte buni, foarte drăguţi, dar din cauza acestei
naturi evazive nu pot ajunge la Sahaja Yoga. Sahaja yoghinii sunt extrem
de buni şi extrem de înţelepţi. Sunt sigură că într-o zi toţi acei oameni care
încearcă să fugă vor înţelege şi ei că nu este doar pentru bunăstarea lor
personală, ci pentru bunăstarea întregii lumi. Cumva, atunci când e vorba
de religie, ei Îl urmează doar pe Christos sau Îl urmează doar pe
Mohammed Sahib sau îl urmează numai pe Buddha. În Sahaja Yoga îi avem
pe toţi, absolut activându-vă Kundalini. Toată lumea din Sahaja Yoga ştie
atât de multe despre ei şi cel mai important lucru este că ei toţi sunt cu noi,
ei sunt parte din noi şi nu sunt separaţi prin nimic. Ei au contribuit la acelaşi
proces în istorie şi acum, noi lucrăm în prezent împreună cu ei toţi.
Unii dintre căutători au o altă problemă. A devenit ca o forţă motrice în
viaţa lor faptul că sunt căutători. Ei nu ştiu cum să se oprească şi continuă
să caute etern. Aceasta este o altă problemă pe care oamenii trebuie să o
înţeleagă, că a venit timpul ca voi să vă opriţi şi să vă introspectaţi. Chiar
dacă Dumnezeu vine şi stă în faţa lor, ei vor spune: „O, noi Îl căutăm pe
Dumnezeu, ştiţi ceva despre Dumnezeu sau nu?"
S-a descoperit că aceia care au un tip superior de inteligenţă vin foarte
repede la Sahaja Yoga. Cei mai mulţi oameni pe care îi avem acum în
Sahaja Yoga sunt extrem de inteligenţi. Unii dintre ei sunt profesori
universitari. Dar inteligenţa se poate autoînşela. Este nevoie de inteligenţa
înţelepciunii. Este un fel de inteligenţă specială, care pur şi simplu îi face să
înţeleagă că aceste este adevărul.
S-a descoperit în multe ţări, precum Columbia, Rusia sau Bulgaria, că
oamenii doar vedeau fotografia şi simţeau că acesta este adevărul. am fost
uimiţi de cum puteau ei vedea adevărul într-o fotografie. Mii şi mii dintre ei
au venit la întâlniri. Ei au avut un fel de sensibilitate spirituală faţă de
aparenţe, Eu nu sunt ca o actriţă de cinema şi în niciun fel nu sunt ca un
guru pompos. Sunt o gospodină normală, dar în ciuda acestui fapt, cum au
putut ei afla că este ceva spiritual la Mine? Este remarcabil că unii oameni
au acest dar, că ei pur şi simplu pot simţi spiritualitatea. Sunt sigură că
noua generaţie care se ridică va avea această sensibilitate mult mai
dezvoltată.
În ciuda tuturor acestor probleme, Sahaja Yoga se răspândeşte încet şi are
mare succes în atât de multe lucruri miraculoase.
Există, de asemeni, oameni responsabili cu religia (Dharma martandas),
care sunt doar orientaţi către bani, ca Mafiile în numele Lui Dumnezeu, care
răspândesc şi spun lucruri false despre Sahaja Yoga. Nu ar trebui să fim
dezamăgiţi sau tulburaţi dacă astfel de oameni creează probleme sau
încearcă să ne derajeze. Nici în legătură cu media nu ar trebui să ne facem
prea multe griji. De exemplu, unele medii din ţări ca italia, Rusia, Bulgaria,
Columbia, India, Taiwan şi Nepal sunt extrem de sensibile şi serviabile.
Sunt ţări unde media caută senzaţia, Sahaja Yoga e cea mai mare senzaţie,
este o descoperire unică, dar pentru ei este mai important să arate lucruri
vulgare, pentru că ei trebuie să facă bani şi cred că oamenii vor citi mai
mult despre lucruri care sunt senzaţionale. E-n regulă dacă ei vor să dea
astfel de ştiri, dar totuşi nu înţeleg de ce ei ar trebui să ne critice şi şi să
încerce să ne folosească pentru cursele lor senzaţionale. Aceasta ar trebui
să-i arunce în mari dificultăţi, pentru că spun minciuni, dacă noi recurgem
la lege, şi va trebui să aibă mare grijă înainte de a face astfel de remarci,
care nu au nicio fundaţie în realitate. Totuşi, un Sahaja yoghin ar trebui să
aibă o abordare foarte, foarte blândă faţă de toată această critică şi ar
trebui să ştie că ei toţi sunt ca nişte oameni orbi, care încearcă să
vorbească despre un elefant şi să-i ducă pe toţi în întuneric.
Munca noastră are o valoare colosală. Este mai înaltă decât orice altă
muncă din orice alt domeniu din lume.
Noi trebuie să rămânem în adevăr, virtuţi, idealurile noastre. Eu dau mereu
exemplul unui sari, că, dacă un capăt al lui este prins cu un ac, orice
furtună ar fi şi oricât de mare ar fi viteza vijeliei, tot putem salva sariul. În
acelaşi fel, cât timp noi oamenii ne păstrăm valorile vieţii spirituale şi
încercăm să descoperim frumuseţea propriei noastre fiinţe, treptat oamenii
vă vor vedea eminenţa extraordinară. Calităţile voastre speciale de Sahaja
yoghini se vor vedea. Cu siguranţă că ei se vor întoarce, îşi vor compara
vieţile cu ale voastre şi se vor alătura Sahaja Yoga pentru a se bucura de
frumuseţea vibraţiilor Divine. Sahaja Yoga este singurul mod în care lumea
poate fi salvată şi noi trebuie să înţelegem identitatea noastră. Aceasta este
o revoluţie spirituală, dar voi nu trebuie să sacrificaţi nimic, trebuie doar să
vă bucuraţi.
Noi toţi suntem preocupaţi să împărtăşim această mare bucurie şi să
ajutăm oamenii să se ridice, dar e un obstacol în Sahaja Yoga, acela că nu
poţi fi doar un membru al Sahaja Yoga. Trebuie să îţi faci faţă şi să devii un
Sahaja yoghin, ceea ce cred că oamenii nu vor. Dar sunt mulţi oameni care
sunt de calibrul exact. Ei v-au văzut curajul şi puterea înăscută pe care le
aveţi, pentru a reprezenta aceste mari valori. Sunt sigură că, odată ce
vedeţi cum această putere îi face să se schimbe, şi această putere îi poate
împuternici de asemeni să dea realizarea altora şi să îi schimbe pe alţii, ei
vor înţelege că sensul vieţii lor, scopul vieţii lor este a fi instrumente ale Lui
dumnezeu Atotputernic.
Conţinutul şi sentimentele colective sunt foarte importante în Vishwa
Nirmala Dharma, care lucrează şi se exprimă cel mai mult într-un mod
colectiv. Înainte, în vremurile de demult, erau doar unul sau doi oameni
luminaţi. Ei îşi atingeau iluminarea individual. În aceste vremuri moderne s-
a descoperit o metodă de realizare în masă, astfel că în aceste timpuri
moderne ale resurecţiei, o persoană nu poate creşte spiritual dacă nu este
în colectivitate. Nu este o înţelegere mentală, ci dezvoltăm o conştiinţă
colectivă ca o nouă dimensiune a acestei conştiinţe în Sahaja Yoga, care
trebuie practicată şi verificată în colectivitate.
Colectivitatea trebuie respectată şi protejată. Colectivitatea nu va fi folosită
pentru nicio afacere.
Colectivitatea nu va permite niciunui membru să împrumute bani altui
membru sau să exploateze alt membru în vreun fel.
Colectivitatea nu va permite niciunui membru să atace alt membru sau pe
lider, ci liderul mondial va fi informat imediat.
Colectivitatea nu va strânge bani şi nu îi va cheltui fără încuviinţarea
liderului mondial. Toate conturile trebuie ţinute şi aduse la cunoştinţa
colectivităţii. Toţi banii ar trebui să fie legali şi supuşi auditului.
Oricine mai are probleme cu fumatul, băutura, sexul sau problemele
mintale va fi ţinut afară din colectivitate. Ei pot participa numai la întâlnirile
publice.
Fiecare ar trebui să fie deschis şi clar în legătură cu Sahaja Yoga în
colectivitate. Nimic nu ar trebui să fie secret sau ascuns.

Nimeni nu ar trebui să judece un alt membru al colectivităţii, ci să se judece


pe sine însuşi.

Cei în vârstă trebuie respectaţi şi îngrijiţi.


Copiii sunt membrii Familiei Internaţionale Sahaja Yoga. Ei sunt în grija
tuturor Sahaja yoghinilor din lume. Aceste probleme trebuie rezolvate la
nivel global.
În colectivitate, toţi trebuie să depăşească falsele bariere de rasă, culoare,
credinţă, naţionalitate şi fundamentalism. Fundaţia colectivităţii este Iubirea
Divină şi respectul.
Colectivitatea ar trebui să fie răspunzătoare pentru cărţile şi casetele video
şi audio care pot fi distribuite membrilor merituoşi.
Foile de ştiri, care conţin ştiri globale importante despre Sahaja Yoga, pot fi
trimise centrului colectiv, care le poate distribui după cum doreşte.
Se pot încasa bani pentru cărţi, benzi, reviste, benzi audio şi video, inele,
medalioane, insigne şi seminarii şi tururi.
Nu se pot încasa bani pentru vindecări divine şi Realizarea Sinelui. Liderii ar
putea fi plătiţi pentru călătoriile lor, dacă nu lucrează. Profesorii şi directorii
de şcoli trebuie să primească salariul autorizat.
Toată lumea ar trebui să contribuie la eforturile colective de a aranja
întâlnirile publice.
Colectivitatea nu ar trebui să permită cărţi şi filme murdare. Nu ar trebui să
permită nimănui să folosească un limbaj murdar.
Îmbrăţişările şi sărutările între oricine nu ar trebui permise. Între soţ şi
soţie nu ar trebui să existe comportament romantic în public.
La întâlniri, bărbaţii ar trebuie să stea într-o parte, iar femeile de cealaltă
parte.
Colectivitatea nu ar trebui să permită nimănui să formeze un grup, pe nicio
bază.
Membrii colectivităţii trebuie să se susţină fizic în discuţii şi nu pe cei
negativi sau pe non-Sahaja yoghini.
Colectivitatea ar trebui să fie foarte gentilă, bună şi respectuoasă cu ceilalţi
căutători care încă nu sunt în Sahaja Yoga.
Uşa Vishwa Nirmala Dharma este deschisă tuturor. Nu există convertire sau
iniţiere pentru Sahaja Yoga.
Dacă Vishwa Nirmala Dharma este atacată, toţi Sahaja yoghinii din toată
lumea trebuie să lupte.
Colectivitatea ar trebui să cerceteze scripturile şi cărţile scrise de sufletele
luminate şi ar trebui să publice cărţi care susţin Vishwa Nirmala Dharma.
Colectivitatea ar trebui să aibă cunoaşterea deplină şi vigilenţa în privinţa
forţelor care acţionează împotriva ascensiunii prin Vishwa Nirmala Dharma.

__._,_.___

S-ar putea să vă placă și