Sunteți pe pagina 1din 12

Analiza de tip SWOT, PEST si SMART

Analiza strategica SWOT a unei organizatii 1. Semnificatia termenului SWOT In lucrarea sa clasica din 1916, Administration industrielle et gnrale, unde trata doctrina gestionarii organizatiilor, si in particular a intreprinderilor economice, Henri Fayol (1841 - 1925) considera planificarea strategica drept functia manageriala cea mai importanta iar in anii `60-`70 Albert Humphrey a dezvoltat aceasta metoda de analiza strategica. Calitatea deciziilor strategice ale consiliului de administratie (board of directors) dintr-o organizatie este influentata intelegerea valorilor si amenintarilor mediului sau intern si extern. Si nu este vorba doar despre o intelegere a situatiei sale statice, la un moment dat, ci si a tendintelor determinate de conditionarile acestor valori si amenintari asupra evolutiei organizatiei, de asemenea despre intelegerea folosirii optime a datelor respective pentru generarea si alegerea strategiei organizatiei.

Analiza SWOT incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente : puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei organizatii. Denumirea SWOT insasi este un acronim provenind de la initialele unui numar de patru cuvinte in limba engleza : strengths, weaknesses, opportunities, threats.

Strengths/puncte tari - reprezinta punctele forte ale organizatiei, deci capacitatile, resursele si avantajele pe care ea le poseda, competentele distinctive ale personalului managerial, precum si alti factori de succes ai organizatiei. Punctele forte ale organizatiei definesc valorile pozitive si conditionarile interne care pot constitui surse pentru succesul organizatiei in atingerea obiectivelor. Weaknesses/slabiciuni - inseamna punctele de slabiciune ale organizatiei, ariile sale de vulnerabilitate, zonele de resurse sarace, si alte valori negative sau conditionari negative.

Opportunities/oportunitati - reprezinta oportunitatile ori caile pe care pot fi avansate interesele organizatiei respective, cai pe care pot fi exploatate liniile sale de forta, si eliminat balastul punctelor vulnerabile, reprezinta valori pozitive si conditionari externe. Deci oportunitatile sunt tendinte generale prezente in mediul extern ce pot influenta pozitiv procesul dezvoltarii. Threats/amenintari - adica amenintarile la adresa intereselor cresterii organizatiei respective, aspecte negative ce apar din supraexploatarea resurselor sale, ori limitarile care se impun organizatiei din partea unui mediu extern aflat in schimbare; respectiv, riscuri. Amenintarile reprezinta valori negative si conditionari externe aflate dincolo de campul de actiune manageriala ; ele pot fi atat riscuri tranzitorii, cat si permanente.

Analiza strategica se refera atat la analiza elementelor interne cat si a celor externe. Analiza interna se refera la punctele tari si punctele slabe iar cea externa se refara la oportunitati si amenintari. Pasii metodei SWOT sunt urmatorii: 1. Analiza interna (puncte tari si puncte slabe): se listeaza separat punctele tari si punctele slabe 2. Analiza interna (puncte tari si puncte slabe): se ierarhizeaza elementele dupa importanta

3. Analiza interna (puncte tari si puncte slabe): se neglijeaza elementele cele mai putin importante de la pct. 2 4. Analiza interna (puncte tari si puncte slabe): se apreciaza intensitatea elementelor, pe o scara de la 1 (cel mai slab) la 10 (cel mai puternic) 5. Analiza interna (puncte tari si puncte slabe): se compara intensitatea totala a punctelor tari si a celor slabe se constata preponderenta uneia dintre cele doua categorii

6. Analiza externa (oportunitati si pericole/amenintari): se listeaza separat oportunitatile si pericolele 7. Analiza externa (oportunitati si pericole/amenintari): se ierarhizeaza elementele dupa importanta 8. Analiza externa (oportunitati si pericole/amenintari): se neglijeaza elementele cele mai putin importante de la pct. 7

9. Analiza externa (oportunitati si pericole/amenintari): se apreciaza intensitatea elementelor, pe o scara de la 1 (cel mai slab) la 10 (cel mai puternic) 10. Analiza externa (oportunitati si pericole/amenintari): se compara intensitatea totala a oportunitatilor si a pericolelor se constata preponderenta uneia dintre cele doua categorii 11. Se apreciaza pozitia strategica a centrului intr-unul dintre cele 4 cadrane ale diagramei SWOT in functie de rezultatele de la pasii 5 si 10

Analiza macromediului reprezinta procesul scanarii si monitorizarii mediului in vederea identificarii atat a tendintelor pozitive prezente si viitoare (adica a oportunitatilor), cat si a tendintelor negative (adica a amentarilor) care pot influenta abilitatea organizatiei de a-si atinge scopurile. Una dintre metodele utilizate in analiza macromediulul este analiza PEST:

Componentele analizei PEST: 1. Analiza factorilor politico-legislativi 2. Analiza factorilor economici 3. Analiza factorilor socio-culturali 4. Analiza factorilor tehnologici

Obiectivele strategice ale organizatiei sunt sunt formulari ale unor stari dorite pentru a fi atinse in viitor. Orizontul de timp strategic este de 3-5 ani sau mai mare. Obiectivele se formuleaza astfel incat sa fie SMART: Specific Masurabil Abordabil Realist bine precizat in Timp