Sunteți pe pagina 1din 2

Alcătuirea și structura substratului reliefului

I. Tipuri de roci
1. Roci magmatice: se formează prin solidificarea (cristalizarea sau consolidarea)
materiei vâscoase sau fluide cu temperatură ridicată care ascede spre suprafață
numită magmă.
a. Roci magmatice ( Roci intrusive) – solidificare în adâncime
Exemple: granite, diorite, gabbrouri etc.
b. Roci vulcanice (roci efuzive) – solidificare la suprafață sau în apropierea
suprafeței
Exemple: andezite, bazalte, dacite
2. Roci sedimentare: se formează prin procese de eroziune, transport și
sedimentare urmate de transformarea sedimentelor în roci (diageneză)
a.Roci detritice: nisipuri, pietrișuri, loess-uri, gresii, conglomerate, marne etc.
b.Roci de precipitare chimică: sare, gips etc.
c.Roci organogene (biogene): calcare biogene, cărbuni, petrol, gaze naturale
3. Roci metamorfice: se formează prin transformarea rocilor preexistente,,
sedimentare, magmatice, vulcanice sau chiar metamorfice la temperaturi și presiuni
ridicate prin îngropare la adâncimi mai mari de 10 km.
Exemple: șisturi cristaline, gnaise, marmure etc.

Rocile după locul de formare sunt:

1. endogene: formate în interiorul scoarței terestre – roci magmatice (inclusiv


vulcanice) și roci metamorfice

2. exogene: formate la exteriorul scoarței terestre – roci sedimentare

II. Structura geologică

1. Structura orizontală
2. Structura monoclinală
3. Structura cutată cu sinclinale și anticlinale modelată
de agenții externi (prin eroziune) sub forma tipurilor: appalachian, jurasian,
subcarpatic
4. Structura faliată de tip:
a. Graben
b. Horst
c. Simplă