Sunteți pe pagina 1din 3

CURRICULUM VITAE

PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR - LIVIU REBREANU

NUME,PRENUME: Apostol Bologa

FUNCȚIA: Locotenent român în armata Austro-Ungară

L O C U L N A Ș T E R I I : Parva, Năsăud

O R I G I N E A S O C I A L Ă : Tatăl - Iosif Bologa, profesie - avocat, Mama - Marie Hogea

STUDIILE: Studiile primare în satul natal, gimnaziul la Năsăud, devenind apoi student la Facultatea de
Filozofie a Universității din Budapesta.
CALITĂȚI MORALE:
Orgolios – fapt demonstrat indirect de înrolarea lui în armată numai pentru a-i demonstra logodnicei
sale că poate fi un erou.
Om al datoriei – fapt demonstrat de cuvintele ”Conștiinșa să-ți dicteze datoria, nu legile” și ” Eu nu
afirm că statul nostru e bun! , dar câtă vreme există, trebuie să ne facem datoria” sau ”fiecare trebuie
să ne facem datoria față de stat”.
Soldat credincios, devotat – lucru accentuat de cuvintele "numai războiul e adevăratul generator de
energii", susținând ideea că "războiul este adevăratul izvor de viață și cel mai eficace element de
selecțiune”.
Fire excesiv de șovăitoare (nehotărât) – calitate demonstrată de cuvintele ”eu însumi deși sunt o fire
excesiv de șovăitoare de data aceasta am conștiința pe deplin”, dar și indirect de concepțiile și
princiipile de viață, care și le schimbă pe parcursul operei.
Patriot – fapt demonstrat de cuvintele ”Neamul e o ziolare bazată pe iubire chiar instictivă”·
Inteligent– trăsătură accentuată de faptul că își dă seama "ce ridicol am fost cu concepția de viață",
ce rămâne numai "o formulă neroadă", de care acum se rușinează.
Curajos – calitate demonstrată de actele de bravură pe front pentru care primește decorații, dar și
prin faptul că îi cere generalului o ”favoare”, argumentând că e în ”imposibilitate morală”, astfel Karg
spunându-i că "fiecare cuvant al d-tale ar merita un glonte!".
Conștiincios – fapt accentuat prin susținerea ideii că legea și datoria sunt valabile "numai până în
clipa cand îți impun o crimă față de conștiința ta" și că nici o dătorie nu are dreptul "să calce în
picioare sufletul omului"
Sincer - lucru demonstrat în cuvintele ” Dacă ar putea citi cineva în sufletele tuturor ofițerilor, s-ar
îngrozi de ceea ce ar descoperi. Cei mai mulți își ascund gândurile”.
MANIFESTĂRI DE COMPORTAMENT:
Primul său dezechilibru producându-se la moartea tatălui său, când are sentimentul că "Am pierdut
pe Dumnezeu"
Ca membru al Curții Marțiale îl vacondamna pe ofițerul ceh Svoboda și va participa la execuție.
Cuvintele datorie , ordine , lege fiind mereu pe buzele lui Apostol, și după care s-a condus inițial.
Luptător pe diferite fronturi din Galiția și Italia se comportă vitejește săvârșind acte de bravură
pentru care primește decorații și este numit membru al Curții Marțiale.
Îl obsedează privirea lui Svoboda, simte că " flacăra din ochii condamnatului i se prelinge în inimă ca
o imputare dureroasă". De asemenea îl fascinează privirea " disprețuitoare de moarte și
înfrumusețată de o iubire uriașă".
Apostol nu înțelege lumina din ochii cehului și încearcă să-și restabilească echilibrul conștiinței,
apelând la concepțiile sale: "pedeapsa crimalegea, bolborosi Apostol Bologa fiecare își face datoria
cum crede ... caci mai presus de om e statul".
Vestea că divizia lor se mută pe frontul din Ardeal si ca va fi nevoit sa lupte impotriva romanilor
duce la prabusirea definitiva a constiintei personajului. El dă dovadă de curaj și își pune în plan să
distrugă reflectorul, pentru a putea obține de la general, permisiunea de a se duce pe alt front.
Este numit din nou membru al Curtii Martiale pentru a judeca, pe câțiva țărani români acuzați de
spionare. Bologa se hotărăște să dezerteze și să treaca la români, deți era conștient că
sublocotenentul ungur Varga îl suspecteaza.
Refuză cu încăpățânare să fie aparat de Klapka, simțindu-ți sufletul inundat de iubire, deoarece
numai "prin iubire cunoști pe Dumnezeu și te înalți pâna la ceruri".
De asemenea dă dovadă că nu se teme de moarte prin faptul "Apostol își potrivi singur ștreangul, cu
ochii însetați de lumina răsăritului"

MANIFESTĂRI DE COMPORTAMENT:
Relația dintre tată și fiu inițial era tensionată, dar odată cu maturizarea lui, vine și respectul cuvenit
părintelui. Devenind ințelegător, Apostol nu pune la îndoială cuvintele tatălui.

Relația dintre Apostol Bologa si Klapka evidențiază caracteristicile prieteniei: sinceritatea, increderea în
celălalt, ajutorul in cea mai dificilă situație, deși de cele mai multe ori, Apostol îl combate pe Klapka.

Relația dintre Bologa și preotul Constantin Boteanu, este mai mult decât o relație simplă de tip enoriaș-
duhovnic. Astfel, Apostol nu merge la preotul Boteanu doar pentru a se spovedi, ci pentru a-i dezvălui
tainele sale precum unui prieten.
MANIFESTĂRI DE COMPORTAMENT:

Relația dintre Apostol Bologa și locotenentul evreu Gross, este de înțelegere, ambii având aceleași
sentimente de patriotism și amândoi au certitudinea că armata austro-ungară nu mai are nimic
omenesc.
Relația dintre protagonist și locotenentul Varga e una tensionată. Apostol, s-a împrietenit cu
locotenentul, deți i s-a parut "gol si fudul". Varga va fi cel care îl va prinde si îl va preda Curții Marțiale.
In concluzie:
Relația cu tatăl său- modelul etic, Klapka- prietenul confident, preotul Constantin Boteanu- duhovnic și
prieten, Gross- înțelegere, Varga- tensionată.