Sunteți pe pagina 1din 2

Formular Nr.

7
WinСmeta

Scoala
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1


Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 6 175,414 lei


Intocmit in preţuri curente 03.04.2013
Valoarea de deviz, lei
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Turnarea betonului
1 Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, prepararea cu centrala 697,834 1 395,668
CA02A de betoane si turnarea cu mijloace m3 2,000 —————————— ——————————
132,066 264,132
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B
75)

2 Cofraje, din scinduri de rasinoase,


pentru turnarea betonului de
monolitizare intre elementele 125,457 1 254,570
CB01A m2 10,000 —————————— ——————————
prefabricate (plansee, grinzi si 48,807 488,070
diafragme) inclusiv sprijinirile

3 Armaturi din otel beton PC 52


fasonate in ateliere centralizate cu 13,828 69,142
CC01A3 diametrul barelor pina la 8 mm kg 5,000 —————————— ——————————
1,148 5,742
inclusiv

Total Turnarea betonului 2 719,380


Inclusiv salariu 757,944
2. Tencuieli
4 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la 52,162 625,946
CF50B m2 12,000 —————————— ——————————
pereti si pereti despartitori, 35,026 420,314
preparare manuala a mortarului.

5 Transportarea incarcaturilor cu 78,120 390,600


TsI50J autocamione la distanta 30 km t 5,000 —————————— ——————————
0,000 0,000

Total Tencuieli 1 016,546


1 2 3 4 5 6 7
Inclusiv salariu 420,314

Total lei 3 735,926


Asigurari sociale si medicale 27,00 % 318,130
Cheltuieli de transport 7,00 % 144,681
Total 100,00 + 4 198,737
Cheltuieli pentru depozitare 2,00 % 41,337
Cheltuieli directe 100,00 + 4 240,074
Cheltuieli de regie 14,50 % 614,811
Total 100,00 + 4 854,885
Beneficiu de deviz 6,00 % 291,293
Total 100,00 + 5 146,178
TVA 20,00 % 1 029,236
6 175,414
Total deviz: ——————
Inclisiv salariu 1 178,258

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)