Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davifa” Bucureşti Comisia pentru asigurarea calităţii

FIŞA DISCIPLINEI PNEUMOLOGIE


8.1. Curs Observaţii
2 ore
1, Anatomia si fiziologia aparatului respirator
2 ore
2. Investigaţii in pneumologie
3. BPOC 4 ore
4. Astm bronsic 4 ore
5. Patologia pleurala 4 ore
6. Pneumonii 4 ore
2 ore
7. Bronsiectazii. Fibroza chistica. Abces pulmonar
8. Cancerul 2 ore
bronhopulmonar
9. Insuficienta respiratorie 2 ore
2 ore
10. Tulburări respiratorii legate de somn
11. Pneumopatii interstitiale 4 ore
2 ore

12. Hipertensiune pulmonara. Cordul pulmonar cronic


13. Tabagismul 2 ore
14. Patologia mediastinala 2 ore
2 ore
15. Trombembolismul pulmonar
2 ore
16. Tusea cronica. Hemoptizia
S.2. Stagiu clinic Observaţii
2 ore
1. SC - Noţiuni de anatomie ap. Respirator.
2. SC - Noţiuni de semiologie ap. respirator 4 ore

6 ore

3. SC - Diagnosticul imagistic -examenul radiologie


6 ore
4. SC - Diagnosticul imagistic -examenul computer
tomografie
5, SC -Diagnosticul 4 ore
functional - spirometria
4 ore
6. SC -Diagnosticul
functional - pletismografia si factorul de transfer
2 ore
7, SC - Diagnosticul
Insuficientei respiratorii - metoda Astmp
8. SC - ECG-elemente utile in bolile 2 ore
respiratorii
4 ore
9. SC - Examinarea bronhoscopica
10, SC -Diagnosticul 4 ore
sindroamelor Obstructive
11. SC - Diagnosticul 4 ore
sindroamelor restrictive
2 ore
12. SC - Terapia renunţării la filmat
13. SC - Medicatie inhalatorie si 4 ore
dispozitivele de administrare
inhalatorie
14. SC - Bronhodilatatoare 4 ore
15. SC - Diagnosticul tulburărilor de 2 ore
somn
16. SC - Titrarea poligrafica 2 ore
2 ore
17. SC - Testul de efort in pneumologie
4 ore
18. SC - Aspecte de ventilaţie non-
invaziva la pacientul cu afecţiuni
respiratorii severe
19. SC - elemente de paleatie in bolile 2 ore
pulmonare
20. SC - tumorile pulmonare - diagnostic 4 ore
si tratatment
21. SC - drenajul pleural 2 ore
22. SC- punctia pleurala / biopsia 4 ore
pleurala
23. Cazuri clinice comentate 10 ore

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Curs Evaluare cunoştinţelor 40%
teoretice ale materiilor Examen tip test grila cu 60
întrebări (pneumologie)
3 subiecte cu răspuns 10%
deschis (pneumologie)
Examen tip test grila cu 30 10%
întrebări (ftiziologie)
10%
Examen tip test grila cu 10
intrebari (boli profesionale)
Stagiu clinic Interpretarea investigaţiilor Examen practic oral 30%
Corelarea investigaţiilor cu
datele clinice

S-ar putea să vă placă și