Sunteți pe pagina 1din 2

Bobescu Mihaela gr.

1805

Rezolvarea spețelor:

1. Hotărârea primei instanţe se casează sau se modifică de instanţa de apel dacă


circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei nu au fost constatate şi elucidate pe
deplin. Instanța urmează să emită o hotărâre ținând cont de interesul copilului. Deci,
instanța urma să ia în calcul situația materiala a părinților înainte de a emite hotărârea
prin care a dispus stabilirea domiciliului copilului cu mama care locuia în condiții
inadmisibile pentru creșterea copilului (art. 386 alin.1, lit. (a) CPC).
2. Unul din temeiurile casării sau modificării hotărârii de către instanţa de apel,
circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, pe care prima instanţă le consideră
constatate, nu au fost dovedite cu probe suficiente. Instanţa trebuie să cerceteze direct
probele, să asculte explicaţiile părţilor în susținerea poziției sale. Fiecare parte trebuie să
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale
iar instanța umrează să soluționeze just cauza în baza probelor acordate (art. 386 alin. 1,
lit. (b) CPC).
3. Concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele
cauzei. (art. 386, alin. 1, lit. (c) CPC)
4. În cazul în care participantului la proces nu i s-au comunicat cererea de apel, probele noi
și referinţele, instanţa de apel dispune amînarea procesului. Hotărîrea a fost emisă cu
aplicarea eronată a normelor de drept procedural. Citația a fost înmânată cu încălcarea
termenului rezonabil, împiedicându-l pe participant de a se prezenta la sedința de
judecată. CPP prevede că încălcarea sau aplicarea eronată a normei de drept procedural
are loc atunci când cauza a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces
căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată. (art. 386 alin. 1, lit. (d)
CPC)
5. Instanța nu a ținut cont de circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, cât și nu
au fost dovedite cu probe suficiente și veridice. Astfel, instanța urma să constate situația
materială a copilului major, pensia de întreţinere pentru copilul major se plătește numai
în cazul cînd acesta nu are un venit propriu suficient. ( art. 386 alin. 1, lit. (b) CPC )
6. Au fost aplicate eronat normele de drept procedural, astfel hotărîrea primei instanţe
urmează a fi casată, independent de argumentele cererii de apel, dacă cauza a fost
judecată de un complet de judecată compus ilegal. ( art. 386 alin. 1, lit. (d) CPC )
7. În cazul speței date instanța a interpretat eronat legea, deci instanța a dat o calificare
juridică corectă a raportului litigios, a determinat corect norma aplicabila, însă din cauza
înțelegerii incorecte a normei și a sensului acesta, a facut o concluzie greșită cu privre
drepturile și obligațiile părților în raport. Astfel instanța nu a luat în cont prevederile
art.756 Cod Civil RM, și anume interdicția vânzătorului de a trece sub tăcere viciul. ( art.
386 alin. 1, lit. (d) CPC )
8. Sunt de părerea, că instanța va respinge cererea apelantului. Apelul are ca obiect
hotărârea primei instanțe, aceasta lezând drepturile și interesele legitime a apelantului.
Obiectul litigiul soluționat în cadrul primei instanțe este desfacerea casătoriei, deci
apelantul e deacord cu decizia primei instanței de a desface căsătoria. Circumstanțele cu
caracter privat ce țin de personalizarea apelantului ca fiind “alcoolic și narcoman” nu
erau susceptibile de a efecta decizia finală a primei intanțe, întrucât apelantul în avans era
deacord cu decizia finală de a desface căsătoria. Veaceslav Ghindac are posibilitatea de a
intenta o nouă cerere de chemare în judecată cu privire la defăimarea declarațiilor
mincinoase și să solicite despăgubiri morale.

S-ar putea să vă placă și